Марценюк Тамара

Дата народження: 02.07.1981

Країна: Україна

Фотоматеріали

Дебют, премії, екранізації:

1998 р. — закінчила із золотою медаллю середню школу № 11 у місті Ковель.

Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю соціологія (2002 р. — бакалавр, 2004 р. — магістр).

2004—2007 рр. — аспірантура в НаУКМА, аспірантська програма «Соціальні структури та соціальні відносини».

2006—2007 рр. — стажувалася у Гетеборзькому університеті (Швеція)

30 жовтня 2009 р. — захистила дисертацію за темою «Інституційні засади регулювання ґендерних відносин».

З 2005 року викладає на кафедрі соціології НаУКМА.

З 2009 р. — учасниця Соціологічної асоціації України, дослідниця Центру дослідження суспільства.

Була учасницею редколегії та головною редакторкою (спільно з Анастасією Рябчук) шостого числа журналу соціальної критики «Спільне».

Мала членство в ГО «Спудейське братство НаУКМА».

На базі власного онлайн-курсу «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» видала книгу «Гендер для всіх. Виклик стереотипам» (2017).

Бібліографія (внутрішня і зовнішня):

 1. Ґендерна соціалізація як процес формування маскулінних та фемінних ознак ґендерної ідентичності // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки — 2004. — т. 32. — С. 33-41
 2. Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників «помаранчевої революції» // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки — 2005. — т. 46. — С. 60-65
 3. Sociological Aspect of Gender Equality Implementation in Sweden (Gothenburg University as Case Study) // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки — 2006. — т. 58. — С. 70-79
 4. Сучасний стан ґендерної рівності у Швеції // Ґендерні стереотипи індивідуального здоров'я: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. (3 жовтня 2007 р., м. Луцьк). — Луцьк, 2007. — С. 130-135
 5. Марценюк Т. О. Стан гендерної рівності в Україні : міжнародний аспект / Марценюк Т.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 53-59
 6. Ґендерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціологічний аналіз // Праця і закон. — 2008. — № 02 (98). — С. 16-19
 7. Gender Research in Sweden: Plurality of Concepts (Y. Hirdman vs. P. de los Reyes) // Lyčių studijos ir tyrimai (Gender Studies and Research). — 2008 (5). — P. 104-108
 8. Марценюк Т. О. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) / Марценюк Т. О. // Наукові записки НаУКМА. — 2008. — Т. 83: Соціологічні науки. — С. 50-55
 9. Марценюк Т. О. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолу міста Києва) / Марценюк Т.О., Рождественська О.А. // Наукові записки НаУКМА. — 2009. — Т. 96: Соціологічні науки. — С. 82-88
 10. Марценюк Т. О. Гендерні відносини на ринку праці у Швеції / Марценюк Т. О., Чечеринда Д. О. // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 109: Соціологічні науки. — С. 51-59
 11. Martsenyuk T. The State of the LGBT Community and Homophobia in Ukraine / Tamara Martsenyuk // Problems of Post-Communism. — 2012. — Vol. 59, No. 2. — P. 51-62
 12. Марценюк Т. О. ЛГБТ сім’ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива владному дискурсу? / Марценюк Т. О. // Наукові записки НаУКМА. — 2012. — Т. 135: Соціологічні науки. — С. 50-58
 13. Марценюк Т. О. Гендерна сегрегація ринку праці: яку роботу шукають жінки і чоловіки (на прикладі бази резюме і вакансій hh.ua) / Тамара Марценюк // Спільне. — 2013. — № 6. — С. 89-95
 14. Марценюк Т. О. Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти / Тамара Марценюк // Український соціологічний журнал. — 2013. — № 1-2. — С. 54-60
 15. Бурейчак Т. С. Скандинавська утопія?: гендерна рівність і трудові vs. репродуктивні ресурси у Швеції / Тетяна Бурейчак, Тамара Марценюк // Спільне. — 2013. — № 6: Гендер і праця. — C. 189-194
 16. Марценюк Т. О. Водіння автомобіля і гендерні стереотипи: міфи та реальність про жінок за кермом у контексті глобальних змін / Тамама Марценюк, Катерина Бойко // Ґендерний журнал "Я".—  2013. — № 2(33): Гендер і глобалізація. — С. 35-38
 17. Mothers and Daughters of the Maidan: Gender, repertoires of violence, and the division of labour in Ukrainian protests // Social, Health, and Communication Studies Journal. — Vol. 1. — No. 1 (November 2014): Contemporary Ukraine: A case of Euromaidan. — PP. 105-126
 18. The prevalence of violence against women and girls / Іnna Volosevych, Tamila Konoplytska, Tetiana Kostiuchenko, Darina Mikhanchuk, Tamara Martsenyuk. - Kyiv: [s. n.], 2014. - 55 p.
 19. Марценюк Т. О. Дискримінація за гендерною ідентичністю в Україні на прикладі трансгендерних людей / Марценюк Т. О., Колеснік В. С. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": політологія, соціологія, право: збірник наукових праць. — 2014. — № 2.—  С. 95-105
 20. Марценюк Т. О. Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження / Тамара Марценюк, Марина Бардіна // Збірник наукових праць. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. —2014. — вупуск 20. — С. 231-242
 21. Марценюк Т. О. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів / Марценюк Т. О. — Київ: [б. в.], 2014. — 65 с.
 22. Єфанова Ірина. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. В. Єфанова, Т. О. Марценюк // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — 2014. — Вип. 8. — С. 69-81
 23. Марценюк Т. О. "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві / Тамара Олегівна Марценюк // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. — 2014. — № 1(21). — С. 66-72
 24. Марценюк Т. О. Кращі практики забезпечення гендерної рівності на роботі: міжнародний досвід і Україна / Тамара Марценюк // Я: гендерний журнал. — 2014. — № 2. — С. 16-21
 25. Костюченко Т. С. Жінки в політиці в Україні та Грузії: громадська думка і мережева підтримка / Костюченко Т. С., Марценюк Т. О., Оксамитна С. М. // Наукові записки НаУКМА. — 2014. — Т. 161: Соціологічні науки. — С. 72-83
 26. Марценюк Т. О. Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується в ранньому віці / Марценюк Т. О. // Наукові записки НаУКМА. — 2014. — Т. 161: Соціологічні науки. — С. 83-90
 27. Martsenyuk T. Women's Top-Level Political Participation: Failures and Hopes of Ukrainian Gender Politics / [Tamara Martsenyuk] // New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm / edited and translated Marian J. Rubchak. — New York, 2015. —Part 1.1. — P. 33-52
 28. Kostiuchenko T. Women Politicians and Parliamentary Elections in Ukraine and Georgia in 2012 / Tetiana Kostiuchenko, Tamara Martsenyuk, and Svitlana Oksamytna // East/West: Journal of Ukrainian Studies. — 2015. — Vol. 2, N. 2. — P. 83-11
 29. Martsenyuk T. Gender Issues in Ukraine: Were the EuroMaidan Protests Patriarchal or Egalitarian? / Tamara Martsenyuk // Anti-Gender Movements on the Rise? Strategising for Gender Equality in Central and Eastern Europe / Heinrich Böll Foundation.—  [Berlin: Heinrich Böll Foundation, 2015]. — P. 73-81
 30. Марценюк Т. О. Забезпечення ґендерної рівності в Україні: обізнаність із законодавством і досвід дискримінації / Т. О. Марценюк, Т. С. Костюченко, І. В. Волосевич // Наукові записки НаУКАМА. — 2015. — Т. 174: Слоціологічні науки. — С. 70-81
 31. Марценюк Т. О. Становище сільських жінок в Україні: актуальність подвійних нерівностей / Тамара Марценюк // Я: гендерний журнал. — 2015. — № 2. — С. 10-13
 32. Марценюк Т. О. Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу / Марценюк Тамара, Новик Тетяна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — 2015. — Випуск 1: Серія "Гендерні дослідження". — С. 124-141
 33. Марценюк Т. О. Гендер і нація в українському суспільстві: маскулінності та Євромайдан 2013-2014 / Тамара Марценюк // Я: гендерний журнал. — 2015 (37). —  № 1. — С. 4-9
 34. Брильова Анастасія. Особливості політики гендерної пріоритетизації у вищій освіті : досвід Німеччини для України / А. Брильова, Т. Марценюк // Гендерна парадигма освітнього простору. — 2016. — № 3/4. — С. 78-88
 35. Martsenyuk Tamara. Gender equality situation in Ukraine: challenges and opportunities / Tamara Martsenyuk // Gender Equality Policies and eu Integration — experience of Visegrad for EaP Countries. — 2016. — P. 203-225
 36. Марценюк Т. О. Залученість жінок у політику: країни ЄС і Україна / Марценюк Т. О. // Гендерна рівність і розвиток : погляд у контексті європейської стратегії України. — 2016. — С. 235-243
 37. Martsenyuk Tamara. The "Invisible Battalion": Women in ATO Military Operations in Ukraine [electronic resourse] / Tamara Martsenyuk, Ganna Grytsenko, Anna Kvit // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal . — 2016. — № 2. — P. 171-187
 38. Grytsenko Ganna. “Invisible battalion”: women’s participation in ATO military operations (sociological research) / Ganna Grytsenko, Anna Kvit, Tamara Martsenyuk ; The Ukrainian Women’s Fund. — Kiev: [The Ukrainian Women’s Fund], 2016. — 63 p.
 39. Марценюк Т. О. Рух батьків ЛГБТ дітей: міжнародний досвід для України / Тамара Марценюк, Валентина Колеснік // Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, політичний, соціологічний виміри: збірка наукових статей та есе. — 2016. — С. 146-157
 40. Марценюк Т. О. Украинские женщины на войне: от Женской Сотни до "Невидимого батальона": [ доклад в рамках VI Международного Конгресса исследователей Беларуси в Каунасе ...]: [електронний ресурс] / Тамара Марценюк // Гендерный маршрут. — 2016. — Mode of access: World Wide Web. — Title from the screen
 41. Марценюк Т. О. Викладання масового онлайн-курсу "Жінки і чоловіки: гендер для всіх" / Тамара Марценюк // Я: гендерний журнал. — 2016 (40). — № 1. — С. 26-29
 42. Марценюк Т. О. Роль чоловіків у боротьбі із гендерним насильством: (на прикладі США) [електронний ресурс] / Тамара Марценюк // Я: гендерний журнал. — 2016. — № 2. — С. 29-31
 43. Марценюк Т. О. Чинники залучення батьків гомосексуальних дітей до ЛГБТ-руху в Україні / Марценюк Т. О., Колеснік В. С. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. — 2016. — Т. 187. — С. 67-75
 44. Єфанова Ірина. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. Єфанова, Т. Марценюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2017. — № 1 (8). — С. 10-16
 45. Martsenyuk Tamara. Women and Military in Ukraine: Voices of the Invisible Battalion / Tamara Martsenyuk, Ganna Grytsenko // UA: Ukraine Analytica.— 2017. — Issue 1 (7). — P. 29-37
 46. Марценюк Т. О. Соціологічний аналіз онлайн флешмобу #яНеБоюсьСказати : хто і що говорить про гендерне насильство: [електронний ресурс] / Тамара Марценюк, Христина Скопик // Гендер в деталях. — 2017. — Mode of access: World Wide Web. — Title from the screen
 47. Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / [С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська та ін.]; за ред.: С. Макеєва, С. Оксамитної; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", НАН України, Ін-т соціології. - Київ: [НаУКМА], 2017. — 179 с. — Автори: С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська, О. Іванов, Т. Костюченко, Л. Малиш, Т. Марценюк, С. Стукало. — Автори зазначено на звороті тит. арк.
 48. Марценюк Т. О. Чинники подолання "скляної стелі" в бізнесі в Україні / Марценюк Т. О., Адамська К. В. // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. — 2017. — Т. 196. — С. 52-65
 49. Kostiuchenko T. Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel / T. Kostiuchenko, T. Martsenyuk, A. Shurenkova // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. — 2017. — Т. 196. — С. 66-73

Інші матеріали (офіційні сайти, сторінки в соцмережах, відео):

https://www.facebook.com/tamara.martsenyuk

Всі видання автора

Марценюк Тамара. Чому не варто боятися фемінізму [Текст] / Т. Марценюк; наук. ред. О.Р. Кісь, іл. М. Кінович- Київ : КОМОРА, 2018. - 325 с. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 316-325, ISBN 978-617-7286-34-8

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день