Ресурси бібліотеки > Наші видання > Ділове досьє директора ЦБС > Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1 > Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
   
Постанова Кабінету Міністрів України №84 від 22.05. 2005 р.
 
     Відповідно до статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” Кабінет Міністрів України постановляє:
     1. Затвердити Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, що додається.
     2. Виплату доплати за вислугу років здійснювати починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників бібліотек, затвердженого на відповідний рік.
 
 
ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
№ 84 від 22.01.2005р.
 
     1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:
Стаж роботи
Розмір щомісячної доплати до посадового окладу, відсотків
 
понад 3 роки
понад 10 років
понад 20 років
10
20
30
     2. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних біблі­отек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком.
     3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується: час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах; відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина по­требує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визна­ченою медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
- час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці;
- строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у біб­ліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в бібліотеку;
- час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного ви­мушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
     4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.
     5. Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.
     Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання.
Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісниц­твом, зазначена доплата не виплачується.
     6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу ро­ків обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
     7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.
 
Додаток до Порядку
 
ПЕРЕЛІК
посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну,науково-дослідну, методичну діяльність
 
Генеральний директор, директор (завідувач) бібліотеки (філії), централізованої бібліотечної сис­теми, їх заступники
Учений секретар
Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видів діяльності, їх заступники
Головний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист
Провідні: бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог всіх категорій
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог
Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день