Ресурси бібліотеки > Електронна бібліотека

Електронна бібліотека

Видання з повними текстами

Видання, представлені на сайті з повними текстами

Автор

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Назва

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
К Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Джигурда-Литвинець Енгеліса Микитівна. Ручне вишивання і нанизування [Текст] / Е.М. Джигурда-Литвинець- К. : Вища шк., 2004. - 335 с. - Дод.: с. 264-333.- Бібліогр.: с. 334, ISBN 966-642-209-3
Щерба Таїсія Миколаївна. Розмай: оповідання, нариси, есе, новели/ Т.М. Щерба; ред. І. Лопушинський- Херсон : Штрих, 2004. - 104 с., ISBN 966-7225-65-4
Андрухович Юрій. Рекреації: [роман]/ Ю. Андрухович; передм. Ю. Винничук- Л. : Літ. агенція "Піраміда", 2005. - 144 с. - (Fest проза), ISBN 966-7188-93-0
Тургенев Иван Сергеевич. Рудин: романы/ И.С. Тургенев; худож. Ю.И. Чарышников- Л. : Каменяр, 1983. - 408 с.
Щерба Таїсія Миколаївна. Розстані: повісті/ Т.М. Щерба; ред. М.І. Братан, худож. О. Чорнобель- К. : Просвіта, 2007. - 171 с., ISBN 966-7551-98-17
Щерба Таїсія Миколаївна. Розумне кошеня [Текст] : [вірші для дошк. та мол. шк. віку]/ Т.М. Щерба; худож. Т.М. Крючковська, пер. Н.Д. Страмнова, пер. О.В. Наумова- Херсон : Штрих+, 2008. - 28 с., ISBN 966-01-0107-Х
Україна в революційну добу : іст. есе-хроніки : у 4 т./ В.Ф. Солдатенко; голов. ред. А.М. Нєвєжина- Х. : Прапор, 2008. , ISBN 978-966-8690-95-2
Солдатенко, Валерій Федорович. Т. 1: Рік 1917 [Текст] / голов. ред. А.М. Нєвєжина - 560 с. - Бібліогр.: с. 529-557 та в підрядк. прим.. - Імен. покажч.: с. 519-528 - (Програма "Українська книга"), ISBN 978-966-8690-96-9
Олійник Ольга Борисівна. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Б. Олійник; Міністерство освіти і науки України; ред. С.П. Барандич- К. : Кондор, 2009. - 169 с. - Бібліогр.: с. 166, ISBN 978-966-351-224-2
Сусоров Віктор Дмитрович. Революційні події та визвольна боротьба трудящих Херсонщини у 1917-1920 роках [Текст] : [монографія]/ В.Д. Сусоров; ред. В.Д. Сусоров- Херсон : Айлант, 2008. - 416 с. - Бібліогр.: с. 380-413 та в підрядк. прим.
Зузук Богдан Михайлович. Ресурсознавство лікарських рослин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл.../ Б.М. Зузук; Л.Б. Зузук- Вінниця : Нова кн., 2009. - 144 с. - Дод.: с.92-134. - Бібліогр.: с. 136-139, ISBN 978-966-382-236-5
КИРКВУД КЕННЕТ ПОРТЕР. Ренессанс в Японии: культ.обзор 17 столетия Пер.с англ./ КИРКВУД; АН СССР,Отд.истории,Ин-т востоковедения- М. : Наука, 1988. - 302 c - (Культура народов Востока)
Троицкий Артемий Кивович. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... [Текст] / А.К. Троицкий- М. : Искусство, 1991. - 203 с.
Дефо Даніель. Робінзон Крузо [Текст] : життя й незвичайнi та дивовижнi пригоди Робiнзона Крузо/ Д. Дефо; пер. О.В. Хатунцева- К. : Котигорошко, 1993. - 248 c - (Шкільна бібліотека), ISBN 5-7707-5086-3
Загребельний Павло Архипович. Роксолана [Текст] : іст. роман : в 2 кн./ П.А. Загребельний- К. : ТАСТ-М,, 2000. - 640 c - (Історія України в романах), ISBN 966-7297-50-0
Рахманний Роман. Роздуми про Україну [Текст] : вибр. есеї та ст. 1945-1990 рр./ Р. Рахманний; упоряд. Л. Федорук, ред. О. Яровий, вступ. ст. І.М. Дзюба- К. : Просвіта, 1997. - 692 с., ISBN 1-889240-33-8
Валишевский Казимир. Роман императрицы Екатерины ІІ/ К. Валишевский- М. : СП "ИКПА", 1990. - 630 c, ISBN 5-85202-019-2
Стейнбек Джон. Русский дневник [Текст] : пер. с англ./ Дж. Стейнбек- М. : Мысль, 1989. - 142 с.
Рок-музыка в СССР/ Сост. ТРОИЦКИЙ А.- М. : КНИГА, 1990. - 383 c
Гоголь Николай Васильевич. Ревизор: Комедия в 5-ти д./ Н.В. Гоголь; Илл. Кардовский Д.- М. : Худож. лит., 1975. - 141 c - (Народная библиотека)
Дзюба Марія Василівна. Ранець для крил [Текст] : роман/ М.В. Дзюба; ред. М.В. Дзюба- Івано-Франківськ : Юрій Височанський, 2010. - 403 с. - (Українська екзотика), ISBN 978-966-428-085-0
Дашвар Люко. Рай.центр [Текст] / Л. Дашвар; голов. ред. С.С. Скляр- Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. - 269 с. - (Коронація слова), ISBN 978-966-14-0369-6
Сторожев Константин. Рыбалка [Текст] : где искать, как ловить, какие снасти и приманки/ К. Сторожев; гл. ред. С.С. Скляр- Х. : Клуб семейного досуга, 2011. - 350 с. - Библиогр. и Интернет-ресурсы: с. 345-346, ISBN 978-966-14-1403-6 (Украина) [и др.]
Щерба Таїсія Миколаївна. Роздуми над книжками [Текст] : (нариси, ст., відгуки, рец., передм.)/ Т.М. Щерба; ред. Т.М. Щерба- Херсон : Айлант, 2011. - 293 с., ISBN 978-966-630-050-8
Гоголь Николай Васильевич. Ревизор [Текст] : комедии/ Н.В. Гоголь; сост. А.Д. Степанов- СПб. : Азбука, 2011. - 317, [2] с. - Коммент.: с. 298-[318] - (Азбука-классика), ISBN 978-5-389-02530-1
Костенко Ліна Василівна. Річка Геракліта [Текст] : [вірші]/ Л.В. Костенко; голов. ред. С. Головко, упоряд. О. Пахльовська, післямова Д. Дроздовський, худож. С. Якутович- К. : Либідь, 2011. - 331 с., ISBN 978-966-06-0587-9
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками [Текст] : изготовление и ремонт/ сост. К. Сторожев, гл. ред. С.С. Скляр- Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2012. - 317 с. - Библиогр.: с. 311-312, ISBN 978-966-14-0928-5, 978-5-9910-1276-8
"Роль топоніміки у дослідженні рідного краю", краєзнав. читання. Роль топоніміки у дослідженні рідного краю [Текст] : матеріали III обл. краєзнав. читань, 31 січ. 2013 р./ Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради; ред. З.В. Філончук- Херсон : , 2013. - 131 с.
Савицкая Алиса Леонидовна. Рисуем манга и аниме [Текст] : практ. рук. : материалы и техники, пошаг. фото/ А.Л. Савицкая; гл. ред. С.С. Скляр, худож. С.С. Веревкина- Х. : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2013. - 93, [1] с. - (Учимся рисовать), ISBN 978-966-14-5610-4, 978-5-9910-2476-1
Справочник здравомыслящих родителей : [в 3-х ч.]/ Е.О. Комаровский, Е.О. Комаровский, М.М. Осадчая, А.В. Павлюкевич, Л.Э. Чайка; предисл. Е.О. Комаровский- Х. : КЛИНИКОМ, 2012.
Комаровский, Евгений Олегович. Ч. 1: Рост и развитие. Анализы и обследование. Питание. Прививки [Текст] / предисл. Е.О. Комаровский - 395 с. - Библиогр.: с. 376-379. - Предм. указ.: с. 380-395, ISBN 978-966-2065-15-2
Рубина Дина Ильинична. Русская канарейка. Голос [Текст] : роман : 16+/ Д.И. Рубина; отв. ред. Н. Холодова- М. : Эксмо, 2014. - 506, [1] с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений), ISBN 978-5-699-70684-6
Рубина Дина Ильинична. Русская канарейка. Желтухин [Текст] : [роман] : 16+/ Д.И. Рубина; отв. ред. Н. Холодова- М. : Эксмо, 2014. - 475, [1] с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений), ISBN 978-5-699-71725-5
Талан Світлана Олегівна. Розколоте небо [Текст] : роман/ С.О. Талан; голов. ред. С.С. Скляр, передм. О. Хвостова- Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 345, [2] с. - (Коронація слова), ISBN 978-966-14-7631-7
Рубина Дина Ильинична. Русская канарейка. Блудный сын [Текст] : роман : 16+/ Д.И. Рубина; отв. ред. Н. Холодова- М. : Эксмо, 2015. - 444, [2] с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений), ISBN 978-5-699-76883-7
Діккенс Чарльз. Різдвяна пісня [Текст] : повість/ Ч. Діккенс; переказ Д. Тавнер, пер. І. Бондаренко, худож. К. Доннеллі, голов. ред. Б.Є. Будний- Т. : Богдан, 2014. - 63 с. - (Час читати), ISBN 978-966-10-3982-6
Ясинські Лана. Ромашкова фея та кіт [Текст] : казка для дітей мол. шк. віку/ Л. Ясинські; голов. ред. І.В. Ніколаєва, іл. К.І. Ємельянова, пер. Т.В. Лахмай- Х. : КСК, 2016. - 20, 20 с., ISBN 978-617-7384-24-2
Кешеля Дмитро Михайлович. Родаки [Текст] : роман-колаж : із стихій життя/ Д.М. Кешеля; ред. Г.Т. Сенькович- К. : Академія, 2016. - 383 с. - (Ім'я), ISBN 978-966-580-481-9
Пилипенко Юлія Олександрівна. Руденька [Текст] : life journal/ Ю.О. Пилипенко; пер. В.М. Верховня, худож. оформ. О.М. Іванова- Харків : Фоліо, 2016. - 217, [1] с. - (Програма "Українська книга"), ISBN 978-617-7012-12-1
Щербачов Валентин Васильович. Різновисотні українці [Текст] / В.В. Щербачов- Київ : АВІАЗ, 2016. - 271, [32] с. - (Програма "Українська книга"), ISBN 978-617-7209-06-4
Коулман Пітер Т. Результативний конфлікт [Текст] : незгода - це сила, що працює на вас/ П.Т. Коулман; Р. Фергюсон; пер. І. Софієнко, ред. І. Чиркова- Київ : Наш формат, 2017. - 311 с. - Дод.: с. 289-293. - Бібліогр.: с. 294-304. - Алф. покажч.: с. 305-311 - (Світоглядна література), ISBN 978-617-7279-31-9
Роздобудько Ірен Віталіївна. Ранковий прибиральник [Текст] : роман/ І.В. Роздобудько- Київ : Нора-Друк, 2015. - 155, [1] с. - (Читацький клуб), ISBN 978-966-8659-55-3
Діккенс Чарльз. Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами [Текст] / Ч. Діккенс; пер. О. Косач-Кривинюк- Київ : Знання, 2018. - 175 с. - (English Library), ISBN 978-617-07-0484-9
Павленко Марина. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських [Текст] : [від 10 років]/ М. Павленко; ред. Н. Брискіна, іл. О. Ваніфатова- [Вінниця] : Теза, 2018. - 217, [3] с. - (Русалонька із 7-В), ISBN 978-966-421-133-5

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день