Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

ID: 2789, 10.02.2016 14:06
dk, Україна-ненька, Херсон
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи: Визначення токсичної дії розливної нефасованої води м. Херсона за допомогою культури ряска мала?

Шановний користувачу! Для розкриття Вашої теми радимо опрацювати наступні джерела:

 1.Антипчук А.Ф.  Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кірєєва ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 256 с. : рис., табл., схеми.

 2.Капранов, С. В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста/ С. В. Капранов // Екологічний Вісник : наук.-попул. екол. журн. - 2013. - N 3. - С. 29-30.

 3.Куцоконь Н.  Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності / Н. Куцоконь// Вісн. НАН України, 2010. - № 4. –  С. 48-52.

 4.Біотестування як метод оцінки якості питних вод // Вісник Національної Академії Наук України. - 2006. - N10. - С. 54-57.

 5.Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 5-й Міжнар. екол. форум, 21-22 лист. 2013, Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. Торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон : ХТПП, 2013. - 687 с. : рис., табл. 

 

ID: 2788, 03.02.2016 12:13
annet2, Украина, Херсон
Шукаю автореферат дисертації Грабовецька Ольга Анатоліївна Азиміна трилопатева (Asimina triloba (L.)Dunal) в Степу України: інтродукція, біологія, репродукція: автореф. дис ... канд. біол. наук / О.А. Грабовецька . – К. : Б.в., 2011. Допоможіть, будь ласка!

Шановний користувачу! Автореферат дисертації, який Ви шукаєте, є у фондах Одеської національної наукової бібліотеки, Центральної наукової бібліотеки Харківського Національного університету  ім. В. Н. Каразіна, Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Також радимо Вам скористатися послугою нашої бібліотеки: Електронна доставка документів http://lib.kherson.ua/edd.htm.

ID: 2787, 03.02.2016 12:07
kotenkodv, Україна, Херсон
Доброго дня! Які матеріали ви маєте з теми: "Особливості впливу токсичних речовин на організм людини". Цікавлять також нові статті в періодичних виданнях.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Белущенко О. Визначення токсичних елементів у продуктах та іграшках. Методи та обладнання / О. Белущенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2008. - № 1. - С. 57-63.
 2. Білик Т. І. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища / Т. І. Білик, О. С. Штика // Екологічний Вісник. - 2011. - № 1. - С. 20-21.
 3. Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні / О. О. Орлов [и др.] // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 2. - С. 116-120.
 4. Промислова екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк [та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 474 с.
 5. Сопронюк М. Т. Людина у світі побутової хімії і полімерних препаратів / М. Т. Сопронюк // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 10-11.
 6. Стариченко В. И. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсичных веществ / В. И. Стариченко, Н. М. Любашевский, Б. В. Поп. - Екатеринбург : УИФ "Наука", 1993. - 164 c.
 7. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютiна та ін. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Професіонал, 2007. - 375 с.
ID: 2786, 26.01.2016 08:11
dovganyuk22, Україна, Херсон
Доброго дня! Пишу диплом стосовно регіональної, районної преси херсонщини. Порекомендуйте будь-ласкавідповідну літературу, якою я б могла скористатися у фондах вашої бібліотеки.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

1. Анісімов Юрій Павлович. Нова газета Херсонщини / Юрій Анісімов // Голопристанський вісник. - 2013. - №44(1 листоп.). - С. 2; Рідний край. - 2013. - №43 (25 жовт.).
      Про тижневик "Наддніпрянська правда плюс".
2. Бейник Андрій. Нова газета "Партизанські вісті" / Андрій Бейник // Новий день. - 2013. -  №4(24 січ.). - С. 15.
    Про періодичне видання смт Партизани Генічеського р-ну.
3. Від "Голосу колгоспника" до "Чорноморця" // Чорноморець. - 2010. - №93 (26 листоп.). - С. 4,5.
4. Газеті "Нове життя" - 75! : [Іванів. р-н] // Нове життя. - 2009. - №5 (7 лют.). - С. 1,2.
5. Газету поважають не за "колір" / записав Василь Піддубняк // Новий день. Спецвипуск : дод. газ."Новий день". - 2010. - №1. - С. 1,2.
   Інтерв'ю з А. Жупиною, головним редактором газети "Новий день".
6. Горобець Валерій. Трудовій славі - 85! / Валерій Горобець // Трудова слава. - 2015. - №5(30 січ.). - С. 2.
   Історія та сучасність Новотроїцької районної газети.
7. Гурепко Микола Михайлович. "Ко-паняночка" - сільська газета / Микола Гурепко  // Новий день. - 2015. - №9(26 лют.). - С. 15.
   Про періодичне видання с. Великих Копанів Цюрупинського р-ну.
8. Гурепко Микола Михайлович. "Радянській Таврії" - 75! / М. Гурепко // Новий день. - 2008. - №23(5 черв.). - С. 16.
    Історія та сьогодення Чаплинської районної газети.
9. Гурепко Микола Михайлович. У Генічеську - нова газета / Микола Гурепко // Новий день. - 2012. - №2(5 січ.). - С. 16.
     Про двомовну суспільно-політичну газету "Наша Приазовка".
10. Друковані засоби масової інформації України : довідник : у 2 ч. / Кн. палата України. - К. : Аратта, 2003 - .
Ч. 1 : Газети : станом на 1 верес. 2003 р. (2561 назва) / уклад.: О.Л. Щеглова,   Н.О. Вербівська; за участю В.Ф. Поліщук [та ін.]; ред. З.А. Медведєва [та ін.]. - 2003. - 371 с.     Херсонська область, с. 257-262.
11. Друковані засоби масової інформації України : довідник : у 2 ч. / Кн. палата України. - К. : Аратта, 2003 - .
Ч. 2 : Журнали : станом на 1 верес. 2003 р. (2198 назв) / уклад.: Л.Є. Дем'янова,  О.С. Дятлова; за участю С.В. Буряк [та ін.]; ред.: З.А. Медведєва, Н.В. Сідько, М.І. Давиденко. - 2003. - 327 с.   Херсонська область, с. 139-141.
12. Копенко Віта. У "Червоного променя" - ювілей, йому 80 років / Віта Копенко // Червоний промінь. - 2012. - № 42(19 жовт.). - С. 2.
       Історія та сучасність Нижньосірогозької районної газети.
13. Кутовой Виктор. "Медицинский вестник Херсонщины" / Виктор Кутовой // Херсонський вісник. - 2010. - №50(16 груд.). - С. 17.
14. Марченко Леонид Владимирович. "Ждем с нетерпением свежий номер..."   / Леонид Марченко // Судостроитель. - 2013. - №6(июнь).
        До 60-річчя газети "Судостроитель" Херсонського суднобудівного заводу.
15. Нам виповнюється 25 років! // Херсонський вісник + Прямо в руки. - 2015. -   № 30-33(13 авг.). - С. 2.
      Історія та сьогодення газети міської ради "Херсонський вісник".
16. Ніколаєнко А. Нам - 80 років! / А. Ніколаєнко // Нове життя. - 2014. - №6(14 лют.).
      Історія та сучасність Іванівської районної газети "Нове життя" (раніше "Радянський степ").
17. Прядка Петро Іванович. Газета про час і про себе : (від повітових "Известий..." до район. "Вісника Олешшя") / Петро Прядка, Борис Прищепа; в авт редагуванні. - Цюрупинськ : Климус В. В., 2015. - 119 с. : іл.
18. У истоков "Ключей" // Ключи. - 2012. - №28(4 июля). - С. 3.
      До 10-річчя з часу заснування газети м. Нової Каховки.

Чекаємо Вас у відділі краєзнавства нашої книгозбірні (2 поверх)

ID: 2785, 24.01.2016 22:35
AnMalzer,
Здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, литературу из фондов библиотеки по ключевым словам "педагогіка середовища", "освітнє середовище", "середовище навчання", "виховне середовище", "інформаційно-освітнє середовище", "середовище навчального закладу" с целью написания статьи на научно-практическую конференцию. Заранее благодарна.

Шановний користувачу, підбір літератури до наукової статті - це вже частина наукової роботи, яку Вам потрібно зробити самостійно. Рекомендуємо скористатися пошуком по ключовим словам в електронному каталозі нашої бібліотеки http://lib.kherson.ua/catalog.htm.  Якщо ж Ви не знайдете необхідну інформацію, тоді запрошуємо до нашої книгозбірні, де можна скористатися бібліографічними посібниками, каталогами і картотеками, а також отримати консультацію бібліографа.

ID: 2784, 23.01.2016 14:20
marylev4enko, Україна, Херсон
Доброго дня, шановні бібліотекарі! Допоможіть мені, будь ласка, знайти літературу із Вашого фонду на тему: "Психологічні причини соціальної ізоляції молодшого школяра (підлітка) у класі. ". Наперед дякую! Марія.

Шановний користувачу! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:

 1. Афанасьєва, В. Дитина повинна відчувати любов до себе [Текст] : створюємо передумови для комфортної адаптації майбутніх першокласників / В. Афанасьєва // Початкова освіта. Сер., Шкільний світ. - 2015. - N 6(берез.). - С. 44-46.
 2. Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 423 с. : табл., рис.
 3. Заброцький, М. М. Основи вікової психології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький ; голов. ред. Б. Є. Будний. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009. - 110 с. : мал.
 4. Лєскова, А. А.    Психологічні особливості молодшого підліткового віку [Текст] / А. А. Лєскова // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2015. - N 1. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Поліщук, В. Молодший шкільний вік як життєвий феномен [Текст] / В. Поліщук // Початкова школа. - 2015. - N 6. - С. 1-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Сабол, Д. Психологічне благополуччя першокласника [Текст] / Д. Сабол // Початкова освіта. Сер., Шкільний світ. - 2015. - N 6(берез.). - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Сорочинська, В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Сорочинська; ред. В. М. Вдовиченко ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - К. : Кондор, 2005. - 208 с. : табл.
 8. Цимбалару, А. Педагогічна інтерпретація індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі взаємодії з об’єктами шкільного середовища [Текст] / А. Цимбалару // Завуч. Сер., Шкільний світ : газ. для дир. серед. навч. закл. - 2012. - N 22(листоп.). - С. 2-6. - Бібліогр. наприкінці ст. - Вкладка.
ID: 2783, 19.01.2016 23:01
vitalinc4ik, Украина, Луганск
Доброго дня. Допоможіть будь ласка, знайти літературу на тему:"Cутність і схема шифрування заміною по таблиці Вижинера." Завчасно дуже Вам вдячна.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Бевз О. М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О. М. Бевз, Р. Н. Квєтний ; ред. С. Малішевська ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 96 с.
 2. Левін М. Криптографія. Керівництво користувача / М. Левін. - М.: Пізнавальна книга плюс, 2001, - 320 с.
 3. Математические и компьютерные основы криптологии : учеб. пособие для студ. мат. и инж.-техн. спец. вузов / Ю. С. Харин [и др.] ; ред. М. Э. Моисеева. - Мн. : Новое знание, 2003. - 381 с. : табл., рис.
 4. Остапов С. Е. Основи криптографії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Е. Остапов, Л. О. Валь. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 188 с. : рис., табл.
 5. Савченко Ю. Г. Криптографическая защита информации как процедура кодирования / Ю. Г. Савченко // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2006. - № 4. - С. 133-138.
ID: 2782, 18.01.2016 19:53
kraminska, Україна, Київ
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Я студентка, яка пише магістерську роботу за фахом "журналістика". Прошу допомогти мені в підборі літератури на тему "Інформаційні маніпуляції як засіб формування громадської думки на прикладі новинних програм на "Час.Тиждень" і "ТСН.Тиждень". Заздалегідь дякую!

Шановний користувачу! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:

 1. Лизанчук, В. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України [Текст] / В. Лизанчук // Дзвін. - 2014. - N 7. - С. 97-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Нашинець-Наумова, А. Інформаційна агресія як основний компонент інформаційної війни [Текст] / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право : Щоміс. наук.-практ. госп.-правовий журн. - 2015. - N 6. - С. 66-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Краснопольська, Т. М. Значення інформаційно-комунікаційних технологій в процесі інтеракції влади та ЗМІ [Текст] / Т. М. Краснопольська // Карпатський правничий часопис. - 2015. - N 9. - С. 85-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Запухляк, О. З. Вплив медіа засобів на організацію і проведення людиною вільного часу [Текст] / О. З. Запухляк // Молодий вчений. - 2015. - N 5 ч.4. - С. 74-77 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Костенко, Н. Новини часів війни й виборів [Текст] / Н. Костенко, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2015. - N 2. - С. 3-23 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Кондрико, А. А. Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ [Текст] / А. А. Кондрико // Молодий вчений. - 2015. - N 2. - С. 221-224 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Войтович, Н. Особливості політичної реклами в ЗМІ України [Текст] / Н. Войтович // Педагогічна думка. - 2015. - N 1. - С. 57-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Конах, В. К. Змістовне наповнення українського медіа-простору: основні напрями розв'язання проблем [Текст] / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети. - 2014. - N 4. - С. 125-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Марчук, Л. Медіа. Гравець чи інструмент? [Текст] / Л. Марчук // Віче. - 2014. - N 24. - С. 58-59 : фотогр.
 10. Пепа, В. Телебачення на війні [Текст] / В. Пепа // Літературна Україна. - 2014. - N 33(4 верес.). - С. 4.
 11. Кондратенко, Н. О. ЗМІ як один з інструментів управління соціальними групами: протистояння панічним настроям, які викликані ЗМІ [Текст] / Н. О. Кондратенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - N 2. - С. 56-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
ID: 2781, 18.01.2016 11:15
saniok909, Україна, Херсон
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми курсової роботи "Золота орда на херсонщині"

Шановний користувачу! Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:

 1. Водотика С. Г. Історія Херсонщини XIII-XIX cт./ С. Г. Водотика. - Херсон : Айлант, 2001. - 172 с.
 2. Добролюбський А. О. Кочовики південно-західної України в X-XVII століттях : монографія / А. О. Добролюбський, І. О. Смирнов. - К.; Миколаїв : Іліон, 2011. - 171 с.
 3. Кулаков В. В. Аджигол : мис двох лиманів : [Про історич. події в пониззі Дніпра з найдавніших часів до XV ст.] // Південний архів. - Херсон, 1998. - С. 120-126.
 4. На перегонах віків: [Херсонщина з найдавніших часів до козацької доби] // Імідж. ua. - 2009. - № 1. - С. 16-18.
 5. Паталах О. Перший бій з монголами, або таємниця загибелі Олешшя : [давньоруського міста на території Великого Потьомкінського острова (1223 р.)] / О. Паталах // Новый фаворит. - 2006. - № 5. - май. - С. 4-6.
 6. Паталах О. Ю. Хан Золотої Орди. Тохтамиш / О. Ю. Паталах // Паталах О. Ю. Відлуння Великого Степу / О. Ю. Паталах. - Херсон : Наддніпряночка, 2009. - С. 78-86.
 7. Сміленко А. Т. Слов’яни та їх сусіди в степовому Подніпров’ї (II - XIII cт.) / А. Т. Сміленко. - К. : Наук. думка, 1975. - 211 с.
ID: 2780, 11.01.2016 08:19
solomahina, Украина, Херсон
Шановні бібліотекарі! Я готуюся до атестації. Допоможіть підібрати літературу та статті за темою "Роль рухливої гри у розвитку дітей 3-го року життя". Будь ласка, все, що є у Вашому фонді. Наперед дякую!

Шановний користувачу! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:

Бурова, А. Організація ігрової діяльності дітей: роль вихователя-методиста [Текст] / А. Бурова // Дошкільне виховання. - 2011. - N 8. - С. 17-19.

Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку [Текст] : посіб. / Е. С. Вільчковський. – К. : Рад. шк., 1989. – 173 с.

Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку [Текст] : пос. для вихователів дит. садків. / За ред.. Е. І. Радіної, М. І. Попової. – К. : Рад. шк.., 1975. – 159 с.

Дитячі ігри та розваги [Текст] : [попул. посіб. для педагогів, дітей та батьків] / упоряд. І. Січовик, ред. В. Клічак. - К. : Просвіта, 2004. - 424 с.

Дубровская, С. В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет [Текст] / Светлана Дубровская ; ред. Е. Н. Биркина. - М. : Центрполиграф, 2009. - 157, [2] с. : ил.

Журавель, В. Креативність розвиває рухова діяльність! [Текст] / В. Журавель // Дошкільне виховання. - 2012. - N 12. - С. 13-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Иванова, С. Ю. Особенности игрового обучения ребенка двух-трех лет [Текст] / С. Ю. Иванова // Обдарована дитина. - 2012. - N 9. - С. 51-59 ; № 10 . - С. 48-54.

Ільєнко, В. Ігри, що дарують дітям радість і захват [Текст] : рухливо-імітаційні ігри / В. Ільєнко // Дошкілля. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 1. - С. 23-25. - Бібліогр. наприкінці ст.

Карасьова, К. Дитяча гра: екологічний простір [Текст] : гра - справа серйозна / К. Карасьова // Дошкільне виховання. - 2014. - N 5. - С. 20-21.

Карасьова, К. Як навчити дітей... грати? [Текст] / К. Карасьова // Дошкільне виховання. - 2014. - N 12. - С. 2-6.

Лучшие развивающие игры для малышей [Текст] / сост. В. Перов ; гл. ред. С. С. Скляр. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 317 с.

Окерешко, О. Гра у житті малюка [Текст] / О. Окерешко // Психолог дошкілля. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 5(трав.). - С. 11-14. - Бібліогр. наприкінці ст.

Сварковська, Л. А. Реалізація індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Л. А. Сварковська. - С. 192-196. - Бібліогр. у кінці ст. // Херсонський державний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки [Текст] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 1998 - Вип. 38 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. - 400 с.


Календар подій

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день