Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Екологія


1..10 11..20
ID: 2789, 10.02.2016 14:06
dk, Україна-ненька, Херсон
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи: Визначення токсичної дії розливної нефасованої води м. Херсона за допомогою культури ряска мала?

Шановний користувачу! Для розкриття Вашої теми радимо опрацювати наступні джерела:

 1.Антипчук А.Ф.  Водна мікробіологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кірєєва ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 256 с. : рис., табл., схеми.

 2.Капранов, С. В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста/ С. В. Капранов // Екологічний Вісник : наук.-попул. екол. журн. - 2013. - N 3. - С. 29-30.

 3.Куцоконь Н.  Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності / Н. Куцоконь// Вісн. НАН України, 2010. - № 4. –  С. 48-52.

 4.Біотестування як метод оцінки якості питних вод // Вісник Національної Академії Наук України. - 2006. - N10. - С. 54-57.

 5.Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета : 5-й Міжнар. екол. форум, 21-22 лист. 2013, Херсон : [зб. матеріалів] / Херсон. Торг.-пром. палата [та ін.]. - Херсон : ХТПП, 2013. - 687 с. : рис., табл. 

 

ID: 2787, 03.02.2016 12:07
kotenkodv, Україна, Херсон
Доброго дня! Які матеріали ви маєте з теми: "Особливості впливу токсичних речовин на організм людини". Цікавлять також нові статті в періодичних виданнях.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Белущенко О. Визначення токсичних елементів у продуктах та іграшках. Методи та обладнання / О. Белущенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2008. - № 1. - С. 57-63.
 2. Білик Т. І. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища / Т. І. Білик, О. С. Штика // Екологічний Вісник. - 2011. - № 1. - С. 20-21.
 3. Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні / О. О. Орлов [и др.] // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 2. - С. 116-120.
 4. Промислова екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк [та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 474 с.
 5. Сопронюк М. Т. Людина у світі побутової хімії і полімерних препаратів / М. Т. Сопронюк // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 10-11.
 6. Стариченко В. И. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсичных веществ / В. И. Стариченко, Н. М. Любашевский, Б. В. Поп. - Екатеринбург : УИФ "Наука", 1993. - 164 c.
 7. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютiна та ін. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Професіонал, 2007. - 375 с.
ID: 2724, 30.03.2014 08:46
KamatoZ,
Особливості формування і розвитку гідрологічного режиму боліт херсонської області

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
1 .Абрамчук В. Водно-болотні угіддя Херсонщини - під охороною /В.Абрамчук // Зелений світ. - 1997. - №7. - С.3.
2. Бойко П.М. Характеристика водно-болотних угідь Херсонщини як складової Дніпровського екологічного коридору /П.М. Бойко // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: 4-й Міжнар.еколог.форум, 13-14 верес.2012, Херсон: [зб.матеріалів]. - Херсон, 2012. - С.436-439.
3. Костецький А.М. Водно-болотні угіддя Азово-Чорноморського узбережжя України / А.М.Костецький // Слава праці. - 2009. - 11 верес.(№36). - С.6.
4. Лямичева В.М. Озера, лимани, болота, штучні водойми Херсонщини /В.М.Лямичева // Географія. - 2006. - листоп. (№22). - С.40-44.
5. Руді М.Д. Деякі особливості вивчення водно-фізичних та фізико-механічних властивостей дуже засолених мулів півдня України /М.Д.Руді, М.А.Парцевський // Геологічний журнал. - 1977. - Т.37.Вип.4. - С.109-115.

ID: 2721, 20.03.2014 08:45
attora,
Доброго дня. Пишу реферат на тему «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення на Херсонщини». Чи є навчальний посібник Бойко, М.Ф. Екологія Херсонщини в електронному вигляді?

Шановний користувачу!

Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:
1.Пономарьова, А. Сучасні природні техногенні явища на території Херсонської області / А. Пономарьова, Д. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип.1. – С.48-55.
2.Природа Херсонської області: фізико-геогр. нарис. - К.:Фітосоціоцентр, 1998. - 119 с.
3. Романенко, Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні / Г.М. Романенко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 52-54.
4. Чорний, С.Г. Опустельовання та можливі сценарії його розвитку на Херсонщині / С.Г. Чорний // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 174-183.
5. Шарко, В. Вплив нафтохімічного забруднення на екологічну безпеку півдня України / В. Шарко // Студентські наукові студії : зб. наук. праць студентів. – Херсон, 2007. – С. 28-30.

Книгу "Екологія Херсонщини" в електронному вигляді Ви можете знайти за адресою http://www.library.kherson.ua/young/taur_eco.htm

ID: 2716, 28.01.2014 20:11
Sapoga, Україна, Херсон
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "Природні екологічні катастрофи Херсонської області"

Шановний користувач!

Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

 1. Андреев, А. Взорвется или не взорвется Черное море? / А. Андреев // Гривна. – 2002. – 10-17 янв. (№2) – С.14.
 2. Вишневський, В. Підтоплення: причини і наслідки / В. Вишневський // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 104. – С.10.
 3. Пономарьова, А. Сучасні природні техногенні явища на території Херсонської області / А. Пономарьова, Д. Мальчикова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон, 2005. – Вип.1. – С.48-55.
 4. Романенко, Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні / Г.М. Романенко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 52-54.
 5. Чорний, С.Г. Опустельовання та  можливі сценарії його розвитку на Херсонщині / С.Г. Чорний // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – С. 174-183.
 6. Шарко, В. Вплив нафтохімічного забруднення на екологічну безпеку півдня України / В. Шарко // Студентські наукові студії : зб. наук. праць студентів. – Херсон, 2007. – С. 28-30.
ID: 2706, 30.09.2013 14:42
Priorities,
Доброго дня. Чи наявна у Вас інформація: про річку Вірьовчина (екологія, екологічний стан, фізико-географічні характеристики, можливо історія її досліджень, інформація про патенти її очищення), фізико-географічна карта річки? Дякую.

Шановний користувач!

Для отримання інформації про річку Вірьовчину пропонуємо опрацювати наступні друковані джерела, які знаходяться у краєзнавчому відділі бібліотеки:

1. Бойко М.Ф. Чорний С. Екологія Херсонщини: навч. посіб. - Херсон, 2001. - 155 с.
      Про р. Вірьовчину, с.88, 91,95,96.
2. Екологічні дослідження малої річки Вірьовчиної // Соціально-екологічний атлас Херсона. - Херсон, 2008. - С.62-69.
3. Природа Херсонської області: фізико-геогр. нарис. - К.:Фітосоціоцентр, 1998. - 119 с.
      Про р. Вірьовчину, с.47.
4. Чорнозуб О. Малі ріки - капіляри водних систем // Екологічний бюлетень. - 2009. - №1. - С.101-102.

За інформацією про патенти очищення річки радимо звернутися до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.(http://ecology.ks.ua)

ID: 2331, 18.10.2010 11:53
sweet, Україна, Ізмаїл
Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему
Культура українського народу як засіб екологічного виховання.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!!!!!!

Шановний користувач!

Наша бібліотека може запропонувати вам наступні джерела: 1. Колесник, Марина. Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті [Текст] / М. Колесник // Біологія. Шкільний світ. - 2009. - N24(серп.). - С. 3-8; 2. Бабій, Інна. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект) [Текст] / І. Бабій // Рідна школа. - 2008. - N11. - С. 74-76; 3. Котляр Л.М. Виховний потенціал народної педагогіки [Текст] / Л. М. Котляр // Початкове навчання та виховання. - 2007. - N29(жовт.). - С. 32-36; 4. Крижко В. Народні педагогічні традиції зимового календарно-обрядового циклу в етногенезі українців / В. Крижко, А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа. - 2007. - N1. - С. 34-37; 5. Крижко В. Народно-педагогічні традиції літнього календарного циклу в етногенезі українців / В. Крижко, А. Малахін, В. Ткач // Рідна школа. - 2006. - N7. - С. 58-62; 6. Потапчук Т.В. Виховні можливості народної педагогіки [Текст] / Т. В. Потапчук // Педагогіка і психологія. - 2007. - N3. - С. 73-80; 7. Савіна, Маріанна. Виховання дитини в українській народній традиції [Текст] / М. Савіна // Соціальна психологія. - 2009. - N3. - С. 174-182; 8. Малько А. Виховуємо на традиціях рідного народу [Текст] / А. Малько // Відкритий урок : розробки, технології, досвід : освітянський науково-методичний журнал. - 2006. - N23/24(груд.) - С. 45-48; 9. Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації [Текст] / Н. Денисенко // Науковий світ : наук.-попул. журн.-ревю / Вища атестаційна комісія України. - 2010. - N8. - С. 16-17; 10. Українська етнопедагогіка : Конспект лекцiй / Сост. Iщенко Б.П., 1998. - 24 c; 11. Ржепецький, Леонід Андрійович. Нариси з етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи [Текст] : Посіб. для педф-тів, учнів старш. кл., студ., учителів, кл. кер., педагогів-організаторів, лекторів, батьків / Л. А. Ржепецький, 2000. - 113 с.

Рекомендуємо Вашій увазі також дипломні роботи з досить великим списком використаних джерел, що можуть бути Вам корисними: 1. дипломна робота «Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів» http://revolution.allbest.ru/pedagogics/d00111904.html   2. дипломна робота «Екологічне виховання засобами народознавства»  http://revolution.allbest.ru/pedagogics/d00102961.html

ID: 2199, 31.05.2010 16:54
Grits, Україна, Одеса
Подскажите какую литературу можна использовать для написания курсовой работы на тему " Осадконакопление в Березанском лимане "

Шановний користувач, пропонуємо Вашій увазі наступні джерела з фондів нашої бібліотеки:

1. Дафф, П. Цикличность осадконакопления. – М.: Мир, 1971. – 284 с.
2. Сторчак, О. В. Эколого-геологическое состояние донных осадков мористой части украинского побережья Черного моря // Причорноморський екологічний бюлетень. – Одеса : Одеський інноваційно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2007. - №4. – С. 185-190.
3. Вопросы гидробиологии нижнего Днепра и лиманов Северного Причерноморья : сб. науч. трудов. / АН СССР, Ин-т гидробиологии.; Ред. Зимбалевская Л. Н. – К. : Наук. думка, 1987. – 120 с.
4. Лиманы Северного Причерноморья / Полищук В. С., Замбриборщ Ф. С., Тимченко В. М., АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К.: Наук. думка, 1990. – 201 с.

А оскільки Березанський лиман знаходиться в Березанському районі Миколаївської області, ймовірно, Ви знайдете більш докладну інформацію в фондах Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова (web:http://www.reglibrary.mk.ua/main.phtml , віртуальна довідка http://www.reglibrary.mk.ua/ins/dovidka/gb.php)

ID: 2127, 30.04.2010 09:13
Vitulia1984,
Доброго дня! Допоможіть сформувати правильну і змістовну відповідь на запитання із мого екзаменаційного білету: Механізм системи екологічного управління.

Шановний користувач, для написання відповіді екзаменаційний білет рекомендуємо такі джерела та сайти: 

1. http://ua.textreferat.com/referat-5578-1.html - Удосконалення структури екологічного управління.

2. http://www.dist-cons.ru/modules/cem.htm - Руководство по разработке и внедрению систем экологического менеджмента.
 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 - международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента.

4. http://ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/zmist.htm - http://ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/zmist.htm

5. http://www.pib.odessa.ua/?p=824 - Економічний механізм екологічного управління.

ID: 2062, 08.04.2010 15:13
SmileForSale,
Допоможіть підібрати літературу для написання роботи на тему "Місце запроектованого ботанічного заказника "Кардашинські болота" в регіональній екомережі". Дякую.

Шановний користувач! Рекомендуємо перенаправити Ваш запит на сайт Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (www.ecology.ks.ua). Також ознайомтеся з інформацією, яку нам вдалося знайти:

1. http://bellef.narod.ru/004.html - Згадуються джерела: Яремченко О.А., Ардамацька Т.Б. Урочище "Кардашинські болота" - унікальний природний комплекс пониззя Дніпра // ІВА бюлетень - Київ: Вид. УТОП, 2002. - Листопад. - С.6-7;
Яремченко О.А. ІВА 440 "Кардашинські болота"// Націон. доповідь про стан ІВА територій України. - Київ: Вид.УТОП, 2002. - С.23.

Радимо використати у роботі також матеріали з краєзнавчих фондів нашої бібліотеки:

1. Бородачов В. Кардашинський торф / В.Бородачов // Наддніпрян.Правда. - 1954. - 18 серп.

2. Володимиров К. Перемога торфовиків / К.Володимиров // Наддніпрян.Правда. - 1946. - 3 січня. 

3. Піддубняк В. Херсонська "Шатурка" починає "дихати" / Василь Піддубняк // Херсон.вісн. - 1998. - 14 берез.

4. Шейнвальд М. Кардашинские торфопромыслы / М.Шейнвальд // Херсон.коммунар. - 1924. - 6 авг.

5. Петражицкий А. Кардашинские торфянники / А.Петражицкий // Рабочий. - 1926. - 10 авг.

6. Природа Херсонської області. Фізико-географічний нарис / відп.ред. М.Ф.Бойко. - К.: Фітосоціоцентр, 1998.- 120 с. (Про Кардашинські болота див. С. 66.)


1..10 11..20

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день