Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Математика, кібернетика


1..10 11..20 21..23
ID: 2821, 05.02.2017 12:23
zhuravllova,
Доброго дня! Порекомендуйте, будь ласка, джерела в яких можна знайти інформацію з теми "Числа Катала та суть методу траєкторій розв'язання комбінаторних задач". Особливо цікавить метод траєкторій. Щиро дякую.

Шановний користувачу! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:

  1. Гарднер М. Числа Каталана / М. Гарднер // Квант. - 1978. - № 7. - С. 20-26.
  2. Ушаков Р. П. Комбінаторні тотожності : навч. посіб. для серед. навч. закл. / Р. П. Ушаков. - Х. : Основа, 2004. - 112 с.
  3. Кривий С. Л. Дискретна математика : вибр. питання : навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / С. Л. Кривий ; ред. І. Г. Ярошенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т кібернетики ім. В. Глушкова НАН України, Хмельниц. нац. ун-т. - К. : Києво-Могил. акад., 2007. - 570 с.
  4. Нікольський Ю. В. Дискретна математика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Вид. 2-ге вид., виправл. та доповн. - Л. : Магнолія-2006, 2010. - 431 с. : рис.
  5. Шень А. Программирование: теоремы и задачи : учеб. пособие / А. Шень. - М. : МЦНМО, 1995. - 261 c.
  6. Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш, Дж. Спенсер; Пер. с англ.Стечкин Б.С. - М. : Мир, 1976. - 131 c.
ID: 2663, 15.01.2013 11:21
lexmark17, Україна, Київ
Де знайти методику роботи над задачами на різницеве порівняння у непрямій формульовці( електронний ресурс). Дуже дякую.

Доброго дня, шановний користувач.

Радимо Вам переглянути наступний ресурс - http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00116775_0.html

ID: 2589, 02.04.2012 13:00
marina43, Украина, Херсон
Пожалуйста помогите найти розвязання для книги Математика 4 клас М.В Богдановича 2004 года-

Шановний користувач, у фондах нашої бібліотеки є такі книги:

  1. Богданович М. В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі : навч. посіб. для учнів пед. уч-щ із спец. №2001 / М. В. Богданович. - К. : Вища шк., 1991. - 206 c.
  2. Богданович М. В. Методика разв'язування задач у початковій школі : навч. посіб. з спец. №2001 / М. В. Богданович. - К. : Вища шк., 1990. - 181 c.
  3. Богданович М. В. Урок математики в начальной школе : пособие для учителя : пер. с укр. / М. В. Богданович. - К. : Рад. шк., 1991. - 207 c.
ID: 2578, 13.02.2012 22:58
piti4ek, Украïна, Запоріжжя
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти будь-яку інформацію для написання дипломноï роботи на тему: "Побудова та дослідження математичноï моделі міжгалузевого балансу методами лінійного програмування".
Дуже дякую!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Архангельський Ю.  Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу / Ю.  Архангельський // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 29-37. - Бібліогр. в підрядк. прим.
2. Голляк Ю. Б. Вплив факторів витрат на ефективність формування міжгалузевих потоків балансу на підприємствах авіаційної галузі / Ю. Б. Голляк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 12. - С. 120-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Кузубов М. В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація / М. В. Кузубов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 66-75
4. Моделі лінійного програмування //  Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - С. 268-283.програмування
5. Олефір В. К. Дослідження структурних змін в економіці з використанням двопропорційних методів / В.К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 7. - С. 28-34.

ID: 2530, 09.10.2011 07:45
77, Украина, Херсон
Скажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися для написання курсової роботи на тему "Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи"? Дякую за увагу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Філон Л. Г. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи : навч. посіб. для студ. математ. спец. вищ. навч. закл. / Л. Г. Філон, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. - 128 с.
2. Прус А. Прикладна спрямованість стереометрії : 10-11 кл. / А. Прус, В. О. Швець ; редкол.: І.  Соколовська та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с.
3. Жовнір Я. М. Позиційні задачі в стереометрії : посіб. для вчителя / Я. М. Жовнір. - К. : Освіта, 1991. - 95 c.
4. Бескин Л. Н. Стереометрия : пособ. для учителей сред. школы / Л. Н. Бескин. - М. : Просвещение, 1971. - 415 c.
5. Бевз Г. П. Методика розв'язування стереометричних задач : посіб. для вчителів / Г. П. Бевз. - К. : Рад. шк., 1988. - 192 c.
6. Прасолов В. В. Задачи по стереометрии / В. В. Прасолов. - М. : Наука, 1989. - 286 c.

ID: 2389, 24.11.2010 15:05
sweet, Україна, Ізмаїл
Допоможіть знайти матеріали на реферат з методики викладання математики в початкових класах- "використання рівнянь при розвязуванні задач в початковій школі "

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/10804 - Розробка уроку математики “Рівняння”.

2. http://osnova.com.ua/magazines/9/129 - Математика в школах України: архів журналу. С.В. Моїсєєв. Вивчення рівнянь і їх властивостей у курсі математики.

3. http://www.metodichka.net/nschool.php?itemid=94&catid=10 - Решение уравнений. Урок математики в 1 классе по системе Л.В.Занкова.

4. http://www.school2100.ru/upload/iblock/be1/... - В.В. Смирнова. Обучение решению уравнений в начальных классах.

5. http://festival.1september.ru/articles/415417/ - Игровые технологии в начальной школе на уроках математики (знакомство с понятием уравнение).

6. http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-5196 - Урок математики-презентация в начальной школе "Уравнение".

7. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=38045 - Нестандартні уроки математики в початковій школі (науковий реферат).

ID: 2337, 21.10.2010 12:47
sweet, Україна, Ізмаїл
Допоможіть знайти реферат
"Історичний розвиток математики в Англії"(або в іншій країні, крім Россії)

Шановний користувач! Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:

1. man.gov.ua/statti_more.php - стаття "Математика в історичному розвитку" на сайті Малої академії наук України

2. mathsun.ru/ - сайт присвячений історії математики та біографії видатних математиків

3. www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKI_ISTORIYA.html - Онлайн Энциклопедия Кругосвет

4. uk.wikipedia.org - сайт Вікіпедії

5. www.chl.kiev.ua/Bibliograf/Matem/03.htm - стаття "Математика: Відкриття впродовж століть"

ID: 2299, 20.09.2010 16:10
bilenka1990, Украина, Херсон
Здравствуйте! Очень нужно найти математические задачи на дивергентное мышление. Спасибо за внимание!

Уважаемый пользователь! Советуем Вам проработать такие источники:

1. http://www.aspu.ru/images/File/autorefs/2010/Kasumova.doc - Касумова Б. Дивергентные математические
задачи как средство развития креативности мышления у младших школьников. (Автореферат диссертации, на правах рукописи, 2010). В тексте есть подробные примеры задач и решений.

2. http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/matem/Licheva.pdf - Лычова В. Работа с одаренными учащимися как средство развития креативности мышления и формирования исследовательской культуры школьников при обучении математике (много примеров задач).

3. http://maks-sokolov.narod.ru/razvitie_pr_mishlenia.htm - Развитие продуктивного мышления на уроках математики (доступно для скачивания).

4. http://works.tarefer.ru/64/100253/index.html - Развитие продуктивного мышления на уроках математики.

ID: 2220, 15.06.2010 11:48
angelada, украина, днепропетровск
помогите найти календарное планирование геометрии по учебнику Апостоловой

Уважаемый пользователь! Советуем Вам просмотреть такие источники:

1. Апостолова, Г. Програма з геометрії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, класів загальноосвітніх шкіл природничого профілю і поглибленого вивчення математики // Математика в школі. -  2005. - N6. - С. 8-12

2. http://bormotova.at.ua/publ/11-1-0-5 - Документы > Планирование. Алгебра / Геометрия. 

3. http://konserg.ucoz.ua/load/24-5-2 - На допомогу вчителю, який працює за підручником Галини Апостолової: 7, 8, 9 класи (необходимо зарегистрироваться на сайте).

4. http://teacher-math.at.ua/load/kalendarnoe_planirovanie/4 - Файлы » Календарное планирование: Геометрия.

5. http://www.uroki.net/docmat.htm - Для учителя математики, алгебры, геометрии.

ID: 2191, 24.05.2010 00:47
kukusya, Україна, Київ
Допоможіть підібрати на тему "Геометрія трикутника" 20-25 джерел літератури.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та скористайтесь пошуком в електронному каталозі нашої бібліотеки:
1. Кушнір I.А. Трикутник і тетраедер у задачах: кн. для вчителя. - К.: Рад.школа, 1991. - 200 c.
2. Голодюк Л.С. Властивості трикутників: навчально-метод. посіб. - Х. : Основа, 2003. - 78 с.
3. Кушнір I.А. Трикутник у задачах: Навч. посіб./ І. А. Кушнір; Голов. ред. Л. В. Маришева. - К. : Либідь, 1994. - 104 с.
4. Кушнір I.А. Побудова трикутника: енцикл. розв'язування задач: Навч. посіб.- К. : Либідь, 1994. - 80 с.
5. Бевз Г. Цікава властивість трикутника //Математика в школі. - 2008. - № 3. - C. 27-28.
6. Лахно О. Трикутники в геометрії Лобачевського //Математика в школах України. - 2007. - № 2. - C. 36-39; № 3. - C. 30-35.
7. Конет І. Прямі (n, m, k) у геометрії трикутника //Математика в школі. - 2006. - № 4. - C. 43-47. 
 


1..10 11..20 21..23

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день