Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Технічне виробництво, ДСТи


ID: 2720, 04.03.2014 08:29
zagd, Україна, Херсон
Добрый день! Помогите срочно найти книги в электронном варианте:
- Кисаримов Р. А. Электропривод. Справочник. 2008 г.
- Москаленко В. В. Электрический привод. - Академия, 2004 г.
- Алиев И.И. "Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах". - 2004 г.
Есть ли эти издания в фонде вашей библиотеки? Можно ли их брать на абонемент?
Спасибо.

Уважаемый пользователь, книги в электронном виде можно скачать по следующим ссылкам:

1) Кисаримов Р. А. Электропривод. Справочник. 2008 г. - http://www.twirpx.com/file/131430/
2) Москаленко В. В. Электрический привод. - Академия, 2004 - http://www.twirpx.com/file/220230/
3) Алиев И.И. "Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах". - 2004 г. - http://www.twirpx.com/file/6734/

Для поиска книг, которые есть в фонде нашей библиотеки, воспользуйтесь электронным каталогом, перейдя по ссылке - http://www.lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2669, 25.02.2013 07:38
Vladka, Україна, Радивилів
Добрый день! Помогите пожалуйста найти текст кники:"Швейные машины трикотажного производства"
М. Гюле

Шановний користувачу! Радимо при пошуку текстів книг в електронному вигляді користуватися пошуковими системами, наприклад, http://www.google.com.ua/.

Текст потрібної Вам книги можете переглянути тут http://www.vishivanie.com/data/tom2/index.php.

ID: 2594, 03.05.2012 07:08
0937197153, Украина, Херсон
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти материал на тему Повышение эффективности машиностроительного производства. Зараннее спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

  1. Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України / С. В. Бреус // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1. -  С. 162-169.
  2. Ильенченко М. В. Повышение экономической эффективности машиностроительного производства / М. В. Ильенченко. - К. : Техніка, 1984. - 127 c.
  3. Макаришева Т. С. Реальні інновації машинобудівної галузі / Т. С. Макаришева, Є. А. Єрьомкін // Наука та інновації. - 2010. - № 4. - С. 55-66.
  4. Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н. І. Синькевич, О. Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. -  С. 148-156.
  5. Шапуров О.О. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О. О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. -  С. 57-63.
  6. Шкільнюк О.М. Основні напрями та пріоритети інноваційної діяльності в машинобудуванні України / О. М. Шкільнюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 5. -  С. 100-105.
ID: 2372, 13.11.2010 12:17
sergz91, Украина, Новая Каховка
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали в інтернет на тему "Енергозберігаючі аспекти застосування частотно-регульованого електропривода".

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://book.tr200.net/v.php?id=264724 - Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павдячик. - Мн.: Техноперспектива. 2006. -363 с.
2. http://www.bookshunt.ru/b32690_energosberegayushij_asinhronnij_elektroprivod - И.Я.Браславский, З.Ш.Ишматов, В.Н.Поляков. Энергосберегающий асинхронный электропривод; М. АСАРЕМА, 2004 - 202 с
3. http://electroprivod.kpi.ua/dist_big.html - Дистанційний курс "Основи електропривода" (гл. 5 та гл. 6)
4. http://www.electroprivod.org.ua/rus.html - Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник. Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І., -К: Кондор, 2005. - 408 с
5. http://www.bookshunt.ru/b42926_elektroprivod._energo_i_resursosberezhenie - Электропривод: энерго- и ресурсосбережение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф.Ильинский, В. В. Москаленко. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 208 с.
6. http://www.twirpx.com/file/84065/ - Закладний О.М., Праховник А.В., Соловей О.І. Енергозбереження засобами промислового електропривода.

А також скористатися ресурсами Вікіпедії (http://uk.wikipedia.org) і в полі пошуку ввести - Енергозбереження засобами електроприводу.

ID: 2320, 09.10.2010 07:33
editor, Україна, Київ
Доброго ранку! Дуже потрібні тексти ДСТУ 3772-98, 3003-95, 3018-95, 2101-92, 2628-94. ДЯКУЮ!!

Шановний користувач! Повні тексти ДСТУ в мережі Інтрнет в безкоштовному доступі відсутні. Їх можна замовити в наступних установах:

1. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”. 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2 Тел. (044) 450-06-82 Тел./факс (044) 452-69-07. http://www.ukrndnc.org.ua.

2. Науково-інформаційний центр «Леонорм». 79006, м. Львів, а/с 11008 Тел. (0322) 79-77-17 Тел/факс (0322) 79-77-54. http://www.leonorm.com.ua

3. ЗАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації». 61010, м. Харків, проспект Гагаріна, 4 Тел.: (057) 732-64-30 Факс: (057) 732-74-71. http:// www.cntei.com.ua.

ID: 2306, 27.09.2010 09:25
ivanna1807, Україна, Херсон
Добрый день! Я пишу диплом "Русерсосберегающие и инновационные технологии в растениеводстве". Есть ли в наличии в Вашей библиотеке литература, которая поможет в написании. Желательно на украинском языке. Укажите, пожалуйста, перечень.
Зарание огромное спасибо.

Шановний користувач! Пропонуємо вам такий список джерел:

Технология производства продукции растениеводства : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. Ф. Мальцев и др.; под ред. В. Ф. Мальцева, М. К. Каюмова. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 608 с.
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, асп. і наук. співробітників УААН / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. - Херсон : Айлант, 2008. - 272 с.
Погорілий А.О. Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва [Текст] / А. О. Погорілий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - N12. - С. 104-107
Шпак М.В. Відтворення технічного потенціалу галузей рослинництва в аграрних підприємствах [Текст] / М. В. Шпак // Економіка АПК. - 2006. - N10. - С. 7-12
Босий М.А. Багатокритеріальна оцінка технологій виробництва рослинництва [Текст] / М. А. Босий, І. В. Лобастов, С. В. Архипов // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - N10. - С. 5-10
Бондур Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві [Текст] / Т. О. Бондур // Економіка АПК. - 2008. - N1. - С. 126-130
Кононенко М.П. Техніко-технологічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва [Текст] / М. П. Кононенко // Економіка АПК. - 2008. - N8. - С. 67-74
Ярема Я.Р. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні [Текст] / Я. Р. Ярема // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - N1. - С. 20-23
Безуглий М.Д. Сучасні біотехнології у рослинництві [Текст] / М. Д. Безуглий // Вісник аграрної науки. - 2009. - N9. - С. 5-7
Михайлов Ю. Біоінженерія покладе край традиційній селекції в рослинництві? [Текст] / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2009. - N11. - С. 52-54
Кляченко О.Л. Біотехнологія в рослинництві - поліпшення технологій у селекції рослин [Текст] / О. Л. Кляченко // Пропозиція. - 2010. - N2. - С. 38-41
:

ID: 2271, 26.08.2010 11:01
Natalya, Украина, Хмельницкий
Добрий день. Потрібна інформація для написання курсової роботи на тему: "Трудові процеси на потокових лініях і загальні шляхи їх оптимізації". Якщо можна, з інтернет-ресурсів. Дякую.

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати наступні жерела:

1. http://www.gi.edu.ua/content/_f04_k01/material/o_v/L11.pdf - Тема 11. Організація потокового і автоматизованого виробництв. Удосконалювання потокових методів.

2. http://revolution.allbest.ru/management/00091037_0.html - Виробничi системи (лекція).

3. http://ref.port4me.net.ua/71/5876/1/index.html - Методи організації виробничих процесів. 3. Організація поточного виробництва.

4. http://poglyad.com/students/item/17309/ - Організація потокового виробництва на сучасному промисловому підприємстві (висновок).

5. http://library.if.ua/books/106.html - Васильков В.Г. Організація виробництва, 2003 (повнотекстовий посібник).

6. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=40041 - Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва (реферат).

7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2008_3/1083.pdf - Батченко Л.В. Проблемы оптимизации потоковых процессов в деятельности корпоративных структур.

8.  http://readbookz.com/book/1/73.html - Конспект лекцій «Економіка підприємств (2001). Методи організації виробництва.
 

ID: 2253, 22.07.2010 07:56
koma20062009,
Питання:підвищення ефективності виробництва ріпаку

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти і запрошуємо до нашої книгозбірні:
1. Кушнір І.В. Перспективи виробництва та переробки ріпаку в Україні // Економіка АПК. - 2006. - N11. - С. 27-30
2. Дишлюк С.М. Економічні аспекти виробництва ріпаку як стратегічної культури енергетичного сектору Росії та України // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 49-58
3. Концеба С.М. Тенденції розвитку світового виробництва та переробки ріпаку // Економіка АПК. - 2009. - N5. - С. 151-155
4. Дишлюк С.М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки та економічної стійкості України // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N12. - С. 61-71

http://udau.edu.ua/library.php?pid=390
 

ID: 2177, 19.05.2010 11:33
Scarlet, Украина, Херсон
Здравствуйте, Вы не могли бы мне помочь подобрать необходимую литературу по написанию дипломной работи: "Автоматизація виробництва томатної пасти і томатного соку" .
Заранее огромное спасибо!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:
1. Гордон Ю.И. Производство концентрированных томатопродуктов и томатного сока. - М. : Пищ. пром-сть, 1969. - 163 c.
2. Короленко В.А. Изменения качества томатопродуктов (томат-пасты) при хранении в жестяной таре: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 371/ В. А. Короленко; Одес. технол. ин-т им. Ломоносова. - Одесса : [б. и.], 1969. - 22 c
3. Гавриш С.Ф. Томат: возделывание и переработка. - М.: РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1990. - 188 c
4. Гоулд У. А.. Производство томатов: Выращивание и переработка. - М. : Пищ. пром-сть, 1979. - 351 c.
5. Доброзорова О.В. Овочеконсервна промисловість: основні тенденції та шляхи розитку // Таврійський науковий вісник.- Херсон, 2001.-Вип. 19– С. 147-151.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/336804.html

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/2009_4/26.pdf
 

ID: 2005, 23.03.2010 16:33
juli4ka,
Добрий день!Допоможіть щось знайти по темі:"Використання інформаційних технологій для розвязання задач оптимізації "Дякую

Шановний користувач! Радимо Вам опрацювати такі джерела:

1. http://fivt.fizteh.ru/bases/urvit.html - Афанасьев А.П. Управление развитием высоких и информационных технологий.

2. http://fadr.msu.ru/rin/ecol/model.htm - Д.М. Хомяков, Р.А. Искандарян. Информационные технологии и математическое моделирование в задачах природопользования.

3. http://kafemat.narod.ru/works_lectures/5.htm - Понятие об оптимизации химико-технологических процессов и систем. Постановка задачи оптимизации.

4. http://osen.by/574.w-2462.page-51.cid-4.html - Гринберг А. С., Новыш Б. В., Шешолко В. К. Информационные технологии оптимальных решений. - Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - 2004 г. (фрагменты).

5. http://www.twirpx.com/files/informatics/it/ - Подборка полнотекстовых материалов по теме "Информационные технологии".

6. http://referats.net.ua/ru/view/17328 - Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

7. http://www.management.com.ua/ims/ims147.html - Модель оптимизации ИТ-инфраструктуры — инструмент для создания эффективного бизнеса.

8. http://ito.edu.ru/2006/Moscow/III/2/III-2-6731.html - Ильченко О.А. Задача оптимизации реализации образовательных программ и образовательных технологий (ОТ) в распределенных системах обучения (РСО).

9. http://www.mevriz.ru/articles/2003/1/1648.html - Гутгарц Р.Д. Использование новых информационных технологий в управлении кадрами. 

Для отримання детальнішої інформації потрібно уточнити Ваш запит: яких саме задач оптимізації? або оптимізації яких процесів? тощо. 


Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день