Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

    Рік     Місяць

Культура, мистецтво, ЗМІ


ID: 2809, 05.09.2016 11:11
semenmary, Україна, Херсон
Доброго дня, шановні бібліотекарі! Допоможіть будь ласка, визначитися із літературою до курсової роботи за темою: " Репрезентація категорії оцінки на фразеологічному рівні (на матеріалах преси Херсонщини)". Що є у вашому фонді? Буду дуже вдячна!

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

 1. Гурко О.В. Взаємозв'язок категорій ствердження та оцінки в українській мові / О. В. Гурко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер., Філологія. - 2014. - N 13. - С. 16-18.
 1. Дейна Л.В. Інтерпретація структури категорії оцінки на тлі щоденникового дискурсу / Л. В. Дейна // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер., Філологія. - 2014. - N 10 т.1. - С. 30-33.
 1. Космеда Т.А. Актуальні процеси мовлення чи "мовний смак" української сучасності? / Т. А. Космеда // Мовознавство. - 2014. - N 2. - С. 44-55.
 1. Ліпіна Н.М. Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі / Н. М. Ліпіна // Молодий вчений. - 2013. -    N 1. - С. 58-62. ; № 2. - С. 58-62.

З пресою Херсонщини Ви можете ознайомитись у відділі краєзнавства.

ID: 2745, 04.10.2014 14:30
kenya, Украина, Херсон
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с просьбой подобрать список литературы для курсовой работы на тему "Молодежный жаргон в СМИ".

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Данилевська О. Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 11/12. - С. 132-140.
 2. Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність / Є. Ірклій // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 35-37.
 3. Кропп В. Молодежный жаргон = Jugendsprache / В. Кропп ; ред. М. Д. Бузоева. - М. : Чистые пруды, 2006. - 32 с.
 4. Маленко О. Молодіжний жаргон - рух мови в часі й просторі / О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 12. - С. 36-39.
 5. Сандалова К. Воспитание «хулигана» «молотком» / К. Сандалова // Москва. – 2006. - № 3. – С. 161-168.
 6. Социология молодежи : учебник / Н. М. Боенко, Я. И. Гилинский, С. И. Голод ; отв. ред. В. Т. Лисовский. - СПб. : Изд-во С.- Петерб. ун-та, 1996. - 460 c.
 7. Шумейкина А. Сучасний український сленг / А. Шумейкина // Дивослово . - 2010. - № 7. - С. 31-34.
ID: 2709, 12.11.2013 19:18
mathilda, Україна, Херсон
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас литература об иллюстрации ( история, особенности и т.д.)? Спасибо!

1. Шкаруба, Л. М. Книжная иллюстрация: на перекрестках изображения и слова / Л. М. Шкаруба. //Зарубіжна література в школах України : наук.-метод. журн. - К. : Антросвіт, 2012. -N 7/8. - с.94-96

2. Портнова, Ирина Васильевна. У истоков анималистической графики. "Кунсткамерный рисунок" в России XVIII века/ И. В. Портнова // Вестник Московского государственного областного университета. Сер., Лингвистика. - 2012. - N 3. - С. 139-143.

3. Багровников, Н. А. О художественном оформлении первой полной Лютеровской Библии/ Н. А. Багровников // Мир библиографии. - 2008. - N6. - С. 57-61

4. Шкаруба, Л. М. Книжная иллюстрация: на перекрестках изображения и слова/ Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України : наук.-метод. журн. - 2012. - N 7/8. - С. 94-96

5. Ворон, Н. И. Эволюция журнальной фотоиллюстрации/ Н. И. Ворон // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2008. - N2. - С. 39-51.

6. Спирин, Матвей. Мир Воображения Уильяма Блейка / М. Спирин // Творчество народов мира. - 2010. - N3. - С. 30-37

7. Трубин, Владимир. Любимые сказки Геннадия Калиновского / В. Трубин // Творчество народов мира. - 2010. - N11. - С. 27-40

8. Шитов, Люциан. Лучшие из лучших / Л. Шитов // Художественный совет : журн. о худож. материалах и творч. технологиях. - 2010. - N5. - С. 44-48

9. Гонков, Сергей. Кто и как нас учил/ С. Гонков // Художественный совет : журн. о худож. материалах и творч. технологиях. - 2011. - N 4. - С. 13-19 : фот.

10. Гельцер, Глория. Юное искусство Бердслея / Г. Гельцер // Творчество народов мира. - 2012. - N 3. - С. 47-54

11. Иллюстрация : СБОРНИК / Сост. ЕЛЬШЕВСКАЯ Г.В. - М. : СОВ.ХУДОЖНИК, 1988. - 412 c.

12. АДАМОВ, Е. Иллюстрация в художественной литературе / Е. АДАМОВ. - М. : ИСКУССТВО, 1959. - 88 c

13. Лебедев, Г. Е. Русская книжная иллюстрация xix в. / Г. Е. Лебедев. - М. : Искусство, 1952. - 209 с

14. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация 18 и 19 вв. [Текст] / К. С. Кузьминский. - М. : Госиздат, 1937

ID: 2678, 05.04.2013 19:34
ksushka, Украина, Херсон
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, подобрать материал по теме : "Языковая игра как средство выразительности в заголовках газет".

Шановний користувачу! Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:

1. Анненков А. «Сюрпризы газетного заголовка» // Журналист. – 1995. - № 11. – С. 38-39.
2. Бобунов М.А. Не вырубишь топором: о заголовках в «Комсомольской правде» // Русская речь. – 1992. – № 5. – С. 58-60.
Бойчук Марія. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань / М. Бойчук // Українська мова. - 2012. - N 2. - С. 97-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Васильева Т. В. Когнитивные механизмы формирования и функционирования заголовка: научное издание / Т. В. Васильева // Вестник Московского университета.Серия 19.Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - N1. - С. 154-171. - Русск., англ. - Библиогр.: с. 154-171.
4. Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Э. А . - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 94 c.
5. Лазаренко С. Заголовок як репрезентант міжтекстової зв'язності в газетному тексті / С. Лазаренко. - С. 288-291. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Олексенко (голов. ред.) та ін. - Херсон : Вид-во ХДУ, [200-] - .Вип. 3. - 2006. - 338 с.
6. Негрышев А. А. К макроструктурной типологии текстов новостных жанров / А. А. Негрышев // Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика : науч. журн. - 2011. - N 1. - С. 228-244. - Библиогр. в конце ст.
7. Суздальцева В. Н. "Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй" : (образ представителя власти в современных СМИ) / В. Н. Суздальцева // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2008. - N6. - С. 38-46. - Библиогр. в конце ст.
8. Уздинская Е. В. Поддержка или опровержение? Роль различных языковых средств в тактике «возражение под видом согласия: на материале газетной речи» / Е. В. Уздинская // Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика : науч. журн. - 2011. - N 3. - С. 155-168. - Библиогр. в конце ст.

ID: 2658, 08.01.2013 19:58
sxemka,
Здравствуйте, помогите пожалуйста с поиском литературы для раскрытия темы "Графики Скандинавии".
спасибо

Шановна Valeriia Liashenko! До історично-культурного регіону Скандинавії входять такі країни як Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія. Надсилаємо Вам список літератури, в якій розкрито творчість художників-графіків цих країн:

1. Бидструп Х. Рисунки. - М.: ИПО "Полигран", 1992. - 184 с.

2. Бидструп Х. Рисунки: В 4-х т. Т.1. - М.: Искусство, 1968.

3. Бидструп Х./ Пер., сост. Косова М.Б. - М.: Искусство, 1985. - 359 с.

4. Дьяченко А. "Широкая манера" Цорна// Клуб, 1995. - № 8. - с. 43-44

5. Мунк Э. Альбом: Живопись. Графика/ Сост. Безрукова М.И. - М.: Изобраз. искусство, 1984. - 64 с.

6. Мунк Э. Альбом/ Жан Сельц. - М.: Слово, 1995. - 94 с.

ID: 2643, 05.11.2012 23:05
Alya,
Добрый день! Прошу Вас помочь в подборе материала по творчеству В.Толкуновой. Интересуют статьи из местных и центральных изданий, имеющиеся в фонде библиотеки, а также отдел медиатеки - грамзаписи (сборники), видео.
С уважением.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:
1. Валентина Толкунова: «Остаюсь с песней и с вами»// Гудок. - 1993. - 6 нояб.
2. Антипова Л. «Не оставляй меня, любовь!» [В. Толкунова]//Клуб. - 1999. - № 5. - с. 40-41
3. Графов Э. Валентина Толкунова: «А разве волшебные мечты сбываются?»// Э. Графов. Культура. - 1993. - 6 марта. - с. 12
4. Валентина Толкунова: «Мои песни нужны людям»//Арена. - 27 мая. - 1992. - с. 14
5. Львов А., Соболева Г. Валентина Толкунова// А. Львов. Певцы советской эстрады: Вып. 3. - М., 1991. - с. 137-149
6. Сухинина Н. Песня для матери: [О нар. Арт. В. Толкуновой]// Рабочая трибуна. - 1991. - 31 июля
7. Соболева Г. Понять свое время: [О певице В. Толкуновой]// Панорама-83: Ежегод. по иск-ву для молодежи. - М., 1984, с. 107-116
8. Днепровский Л. Валентина Толкунова: [беседа с засл. артисткой]// Л. Днепровский. Труд., 1982. - 28 ноября.
9. Бубенникова Л. Валентина Толкунова// Эстрада в России. ХХ век. Лексикон. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. - с. 595-596   
10. Поет Валентина Толкунова.[Ноты]:  для голоса в сопровожд. эстрадн. ансамбля// В. Рыжиков. - М.: Музыка, 1978. - 50 с.

Також у фондах нашої бібліотеки є грамплатівки з записами пісень Валентини Толкунової. Серед них такі:
1. Валентина Толкунова: Сорок пять.[Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1991 г. - 1 грп. (ок. 37 мин.): 33 обр/мин., стерео
2. Валентина Толкунова: Если б не было войны. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1990. - 2 грп. (ок. 71 мин.): 33 обр/мин., стерео
3. Валентина Толкунова. Сережа. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1991. - записи 1989 г., 1990 гг. - 1 грп. (ок. 33 мин.): 33 об/мин., стерео.
4. Валентина Толкунова. Концертные песни. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, - 1 грп.: 33 обр/мин., стерео
5. Валентина Толкунова. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, - 1 грп.: 33 обр/мин., стерео

ID: 2586, 16.03.2012 11:52
pristle, Украина, Мариуполь
Здравствуйте! Я пишу научную работу и мне очень нужна Ваша помощь. тема работы: Концепт "Польша" в медийном пространстве Украины. Понимаю, что возможно Вас нет литературы, но можно сократить поиск до темы "медийное пространство, информационное пространство" и т.п. Очень нужна Ваша помощь в поиске литературы, заранее благодарю за помощь !

Шановний користувач! Пропонуємо Вам такі джерела:

1. Афанасьєв Д.  Роль інтернет-мережевих спільнот у становленні інформаційного суспільства в Україні // Віче. - 2010. - N2. - С. 2-4. - Бібліогр. у кінці ст.
2. Балушок В. Новітня "трипільська міфологія" в інформаційному просторі України / В. Балушок // Народна творчість та етнологія. - 2011. - N 1. - С. 28-37. - Бібліогр. в прим.
3. Біличенко О.  Особливості існування художньої літератури в інформаційному просторі сучасності / О.  Біличенко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N2. - С. 35-37.
4. Гриценко О. В.  Глобальні стратегії розвитку інформаційного суспільства: досвід для України / О. В. Гриценко // Стратегічні пріоритети. - 2010. - N3. - С. 120-125. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Делицын Л. Л.  Сравнительный анализ динамики распространения Интернета в России и некоторых европейских странах / Л. Л. Делицын // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2010. - N4. - С. 23-39 : граф. - Библиогр. в конце ст.
6. Жуковська Л.  Інформаційна культура / Л. Жуковська // Шкільний світ. Сер., Шкільний світ. - 2012. - N 6(лют.). - С. 15-17 : табл.
7. Костенко Н.  Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа / Н.  Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2010. - N1. - С. 3-15. - Бібліогр. у кінці ст.
8. Кулик В.  Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу / В.  Кулик // Політичний менеджмент. - 2010. - N1. - С. 105-114. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Д. Лалл. Пер. Гриценко О., Гарастович С. i Т., Гртценко А. (англ.). - К. : К. I. С., 2002. - 264 c.
10. Ласкажевська Х. Стан польсько-українського бібліотечного співробітництва : (огляд останніх 15 років) / Х. Ласкажевська // Бібліотечний вісник. - 2006. - N4. - С. 6-9.
11. Лернатович В.  Метаморфози інформаційного простору України / В.  Лернатович // Воля і Батьківщина. - 2008. - N1/2. - С. 110-113. - Бібліогр. в підрядк. прим.
12. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин ; голов. ред. А. М. Нєвєжина. - Х. : Прапор, 2008. - 512 с.
13. Некрасова А. Е. Этнические стереотипы в медийном дискурсе: механизмы интерпретации и попытка классификации / А. Е. Некрасова // Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009. - N2. - С. 141-147. - Библиогр. в конце ст. .
14. Ровинская Т.  Интернационализация и глобализация средств массовой информации / Т.  Ровинская // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - N6. - С. 80-93. - Библиогр. в конце глав.
15. Сокальський Ю. "Уся Польща ближча до тебе!" / Ю. Сокальський // Віче. - 2010. - N10. - С. 27-29.
16. Соснін О.  Оглядаючи контури інформаційного суспільства / О.  Соснін // Зовнішні справи. - 2009. - N6/7. - С. 41-44 : цв.ил. - Бібліогр. у кінці ст.
17. Україна на шляху до Європи : [зб. ст.] / редкол.: В. І. Головченко та ін., упоряд.: В. І. Шкляр, А. В. Юричко. - К. : Етнос, 2006. - 496 с. : табл.
18. Чорногор Я.  Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах / Я.  Чорногор, Т.  Михайлюк // Віче. - 2009. - N24. - С. 20-22. - Бібліогр. у кінці ст.

ID: 2432, 23.01.2011 16:14
valensia,
Здравствуйте! Подскажите какой литературой можно воспользоваться для написания магистерской работы на тему "Вітчизняна та іноземна реклама в українському національному просторі: національно-культурний аспект"?

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для самостійного ознайомленя з фондом:
1. Владимирська Г.О. Реклама : навч. посіб. для студ. - К. : Кондор, 2006. - 332 с.
2. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. для студ. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 200 с.
3. Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності // Вісник господарського судочинства. - 2006. - N2. - С. 205-212
4. Дубовик Т.В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - N11. - С. 205-210
5. Лихолет М.И. Социальная ответственность субъектов рекламной деятельности // Маркетинг и реклама. - 2007. - N12. - С. 40-43
6. Окландер І. Хорор-маркетинг: модель впливу на споживачів // Маркетинг в Україні.- 2010. - N2. - С. 10-12

ID: 2241, 05.07.2010 20:50
jenia, украiна,
Хочу послушать песню Ой, літали в небі в парі журавлі

Шановний користувач! Фонд відділу документів з мистецтва нараховує 14000 грамплатівок, 650 СD дисків з різними улюбленими записами. На привеликий жаль, саме цієї пісні у нас немає. Але завітавши до нас, ми зможемо зацікавити вас іншими композиціями.

ID: 2197, 30.05.2010 12:56
28081968,
ноти і тексти до обрядово- календарних пісень

Шановний користувач, рекомендуємо опрацювати таку літературу:

1. Українське народознавство: навч. посібник /за заг. ред. С.П. Павлюка, передм. М.Г. Жулинського.- К.: Знання, 2004. - 570с.

2. Календарно-обрядові пісні.- К.: Дніпро,1987. - 390с.

3. Українські народні пісні: календарно-обрядова лірика /упоряд., вступ.ст. О.І. Дея. - К.: Держлітвид УРСР,1963.- 569с.

4. Українські народні пісні в записах М.В. Лисенка /упоряд. Л.О. Єфремова. - К.: Музична Україна, 1990. - 350с. 

5. Перлини української народної пісні: пісенник /упоряд. М.М. Гордійчук. - К.: Музична Україна, 1989. - 390с.

Також радимо Вам переглянути відповідь на подібне питання №834 нашої віртуальної довідки


Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день