Головна«Юридична Україна»

«Юридична Україна» – верховенство права в житті людини​

Якщо скасувати правові норми, кожен із нас матиме право діяти так, як йому заманеться. Якщо б не існувало права, у державі панувало б безладдя, а стосунки між людьми вирішувалися з позиції сили. Право відіграє важливу роль у житті кожної людини, суспільства та будь-якої держави.

Журнал «Юридична Україна» пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить із діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Періодичне видання включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. До друку приймаються наукові статті, в яких автори мають наводити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків. Правовий часопис входить до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus». Статті англійською мовою можна знайти на сайті yurincom.com. Наша бібліотека отримує журнал «Юридична Україна» з 2004 року.

У № 12 журналу за 2019 рік розміщено статтю кандидатки юридичних наук, асистентки кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету Митрицької Г. Г. «Додаткова соціальна відпустка одиноким матерям: практика застосування та вдосконалення законодавства».

 Стаття присвячена дослідженню порядку надання додаткової соціальної відпустки одиноким матерям. Проаналізовано законодавство України, судова практика щодо надання додаткової соціальної відпустки. Застосовано переважно герменевтичний метод дослідження. Зроблено висновок, що відсутність законодавчого врегулювання поняття «одинока матір» та чіткого переліку документів, які підтверджують указаний факт, особливо у випадку, коли мати виховує дитину без батька (розлучена жінка), призводить до неоднозначного застосування ст. 19 Закону України «Про відпустки» на практиці. Із метою підтримки материнства і дитинства та ефективної реалізації права на додаткову соціальну відпустку необхідно вдосконалити законодавство України в зазначеній сфері.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 202122232425
262728293031 
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день