Про бібліотеку > Про відділи

Про відділи

ВІДДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

 

Сектор обліку користувачів

Здійснює запис та реєстрацію користувачів в автоматизованому режимі, аналізує дані статистичного обліку, видає читацькі квитки. Під час реєстрації працівники сектору знайомлять відвідувачів з графіком роботи книгозбірні, послугами, що надаються користувачам, та з правилами користування бібліотекою.

Проводить оглядові екскурсії бібліотекою, в тому числі лабіринтами книгосховища, а також бере участь у впровадженні краєзнавчо-екскурсійного проекту "Міфи та бувальщини міста "Річкової зірки". В рамках проекту проводяться тематичні екскурсії нового покоління, що знайомлять відвідувачів з історією Херсонського краю. З переліком екскурсій проекту "Міфи та бувальщини міста "Річкової зірки" на сьогоднішній день у бібліотеці можна ознайомитися ТУТ.

Зав. сектором: Дереш Н. О.
1-й поверх 
тел. (0552) 26-63-97

Відділ абонемента

Відділ абонемента видає книги та журнали мешканцям міста додому.

Універсальний книжковий фонд відділу - понад 65 тис. примірників. Література видається додому терміном на 15 днів, є можливість продовження терміну користування літературою до 45 днів.

Зав. відділом: Богданова С.Я.
1-й поверх
Тел.: (0552) 26-63-97

Відділ документів іноземними мовами

У відділі документів іноземними мовами представлені видання з різних галузей знань 45 мовами народів світу: художня література, підручники, довідкові та періодичні видання на різних носіях інформації. Читачі мають унікальну можливість користуватись планшетами iPad та електронними читанками Kindle, де представлені близько 60 повнотекстових документів англійською мовою (художня література, публіцистика, ігри, довідкові видання).
Завдяки співпраці з Британською Радою в Україні, благодійним фондом Сейбр-світло щорічно фонд відділу поповнюється новими виданнями. У приміщенні бібліотеки читачі мають безкоштовний доступ до повнотекстових баз англійською мовою ELibrary, EBSCO.
На базі відділу за допомогою Посольства США в Україні відкрито інформаційно-ресурсний центр "Вікно в Америку". Щонеділі читачі бібліотеки можуть відвідати розмовний клуб "Англійська для всіх".

Зав. відділом: Мащенко О.О.
3-й поверх
Тел.: (0552) 32-18-30

Відділ краєзнавства

Заснований у 1891 р. як особливий імені князя Григорія Олександровича Потьомкіна. Відділ є осередком бібліотечного краєзнавства області, методичним та координаційним центром з питань краєзнавства, депозитарієм краєзнавчих документів та творів місцевого друку.
Функції відділу:
- Формування універсального фонду краєзнавчої літератури з широким видовим складом.
У відділі зберігаються такі рідкісні дореволюційні краєзнавчі видання, як: "Материалы географии и статистики России. Херсонская губерния" А. Шмидта (1863 р.), "Хронологическое обозрение Новороссийского края 1730-1823 гг." А.Скальковского (1863 р.), "Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие" (1864-1913 рр.).
Цінним інформаційним джерелом є фонд періодичних видань. У відділі зберігаються обласні та районні газети, місцеві часописи з часу їх виходу. Серед дореволюційних періодичних видань: "Херсонские губернские ведомости" (1865-1919 рр.), "Юг" (1898-1907 рр.), "Херсонские епархиальные ведомости" (1860-1916 рр.) та ін.
- Створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату: зведеного краєзнавчого каталогу та абеткового каталогу місцевих видань, формування електронної бібліографічної бази даних з краєзнавства. 
- Підготовка усних та письмових бібліографічних довідок, здійснення довідково-інформаційного обслуговування віддалених споживачів краєзнавчої інформації шляхом участі у роботі "Віртуальної довідкової служби"  бібліотеки.
- Ведення загального краєзнавчого Інтернет-проекту «Краєзнавство Таврії».
- Підготовка та випуск системи науково-допоміжних та універсальних бібліографічних покажчиків, каталогів місцевого друку, які представлені як в друкованому, так і в електронному варіанті.
- Популяризація історичної і культурної спадщини, поширення краєзнавчих знань.
Відділ надає науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самосвідомості краян.

Зав. відділом: Токовило О.В.
2-й поверх
Тел.: (0552) 42-43-19

Відділ мистецтв

Він зосереджує в своєму фонді книги, альбоми, нотні видання, грамплатівки, відеофільми, компакт-диски, документи на новітніх носіях інформації.

До послуг читачів музичні інструменти, лінгафонний кабінет, вітальня, де можна переглянути відеофільми.

При відділі працює клуб любителів мистецтв "Ліра".

Зав. відділом: Краснолуцька Т.Л.
2-й поверх
Тел.: (0552) 26-16-87
 

Науково-методичний відділ

Науково-методичний відділ здійснює функції методичного та координаційного центру для публічних бібліотек Херсонської області з питань бібліотекознавства, співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності, бере участь у розробленні та реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи.
Надає практичну допомогу в організації професійної самоосвіти та підвищенні кваліфікації працівникам бібліотечної галузі та професійної освіти студентам і науковцям профільних спеціальностей на базі спеціалізованих інформаційних ресурсів.
До послуг користувачів:

 • видання з питань бібліотекознавства, документознавства тощо;
 • періодичні фахові видання;
 • зібрання статистичних, методико-бібліографічних видань, планово-звітної документації бібліотек Херсонської області;
 • довідково-бібліографічний апарат відділу.

Відділ узагальнює, вивчає та рекомендує до впровадження інноваційні форми бібліотечної діяльності, зокрема із використанням інформаційних технологій.
З 2013 р. усі складові методичної діяльності: інформаційна, аналітична, дослідницька, освітня та консультаційна презентуються на сайті «Методист on-line».
На базі відділу в рамках програми "Бібліоміст" створено Регіональний тренінговий центр.
Центр здійснює підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, індивідуальне та групове навчання користувачів (спільно з відділами бібліотеки), надає можливості для додаткового навчання та дозвілля відвідувачів бібліотеки.

Зав. відділом: Сватула Т.Л.
3-й поверх
Факс: (0552) 22-64-48
Тел.: (0552) 26-16-87
E-mail: nmo.libks@gmail.com

Відділ наукової інформації та бібліографії

Здійснює довідково-інформаційне обслуговування, надає допомогу відвідувачам у користуванні довідково-бібліографічним апаратом. У відділі можна отримати інформацію про наявність у фонді конкретного документу, скористатися довідниками, путівниками, словниками, енциклопедіями, бібліографічними покажчиками.
Працівники відділу ведуть картотеку статей в електронному та картковому вигляді, надають консультації з методики пошуку інформації, зі складання списків літератури. Бібліографи відділу формують електронну БД «MGZN – БД періодика», беруть активну участь у роботі "Віртуальної довідкової служби" бібліотеки, виконують складні довідки по запитам читачів; здійснюють масове та групове інформування через сайт відділу  "Віртуальний бібліограф". Відділ очолює роботу Пункту "Правове довідкове бюро", який був створений в рамках проекту "Мережа Пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади в бібліотеках України". На базі відділу наукової інформації та бібліографії діють  Клуб любителів історії "Кліо" та Клуб поглиблення знань з ділової української мови "Дивослово" .
Відділ наукової інформації та бібліографії є координатором довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеці. Щорічно для бібліографів міста організують літературно-бібліографічні студії.

Зав. відділом: Лянсберг О.В.
3-й поверх
тел. (0552) 32-18-30
 

Відділ обслуговування користувачів

Здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування через систему галузевих і міжгалузевих читальних залів:

 • надає бібліотечно-інформаційні послуги всім верствам населення, в тому числі з особливими потребами, з метою забезпечення рівного доступу до інформації;
 • обслуговує абонентів МБА безпосередньо в читальних залах відділу;
 • здійснює соціокультурну діяльність з метою задоволення духовних і культурних потреб користувачів, стимулювання читацької та пізнавальної активності.

Окрім сучасного комп'ютерного центру, на базі відділу діють Центр обслуговування користувачів з особливими потребами, Центр екологічної інформації, Українсько-канадський центр, що зберігає у своєму фонді колекцію зарубіжної україніки, яка налічує понад 1200 примірників; містить цінну інформацію для вивчення історії та літератури України, філософії, права та економіки.

До послуг користувачів також:

 • безкоштовний доступ до ресурсів Інтернет;
 • релакс-зона, де можна відпочити із книгою або за переглядом телепередач;
 • комфортні куточки для роботи з книгою чи ноутбуком.

Відділ регулярно проводить різноманітні культурні заходи, тренінги, виставки.

Зав. відділом: Нікулькіна Н.В.
4-й поверх
Тел.: (0552) 22-44-30

Зала нових надходжень

Забезпечує читачам оперативне ознайомлення з новими документами, що надійшли до бібліотечних фондів. Постійно діюча виставка "Нові надходження бібліотеки" пропонує видання з усіх галузей знань: від наукової до художньої літератури. До уваги віртуальних користувачів сторінка "Нові надходження".
На базі сектора працює читацьке об'єднання вільних художників "Ракурс". Його членами можуть стати люди, що мають відношення до творчої діяльності: поети, прозаїки, художники та всі ті, хто прагне спілкування.

Провідний бібліотекар відділу обслуговування: Домбровська Р.Є.
3-й поверх
Тел.: (0552) 22-44-30

 

Сектор міжбібліотечного абонемента

В ньому можна замовити з інших бібліотек необхідні видання, в разі відсутності їх в бібліотеці.

Зав. сектором: Шишкина Л.П.
1-й поверх
Тел.: (0552) 26-18-57

Відділ рідкісних і цінних видань

Фонд відділу складає біля 8 тис. творів друку. До послуг відвідувачів відділу:

 • Фонд дореволюційних, довоєнних і повоєнних видань.
 • Цінні та рідкісні видання ХVIII ст.
 • Мініатюрні видання: найменша книжечка розміром 17х20 мм., збірка прислів’їв «Лучше всяких лекарств, питья и яств» (М., 1975 р.)
 • Книжки з автографами Олександра Блока, Леоніда Андрєєва, Олеся Гончара, Костянтина Симонова, Расула Гамзатова, Сергія Баруздіна, інших відомих літераторів ХХ ст. та сучасних українських і херсонських авторів
 • Книги з екслібрисами тощо.

  Відвідувачі зможуть:

 • одержати послуги читального залу відділу;
 • ознайомитись з майже музейними експонатами із рідкісного фонду;
 • отримати консультаційну допомогу з питань книгознавства та історії книги;
 • замовити оглядову або тематичну екскурсію за матеріалами наших колекційних зібрань;
 • відвідати всі масові заходи, що організовує відділ, наприклад: «Уроки книгознавства», «Інтелектуальні ігри», презентації та огляди виставок і експозицій тощо;
 • провести на базі відділу практичні заняття за профілем діяльності відділу.

До уваги віртуальних користувачів відділу сайт Музей книги.

Зав. відділом: Сак О.Г.
3-й поверх
Тел.: (0552) 42-42-88


Інтернет-центр

Інтернет-центр надає можливість безкоштовно працювати в мережі Інтернет у режимі on-line, шукати інформацію в комп'ютерних мережах, отримувати фактографічні, аналітичні та тематичні довідки, користуватись послугами електронної пошти (E-mail) та каталогом  "Ресурси Інтернет", що створений співробітниками центру. А головне – отримувати рівний для всіх доступ до інформації.
Співробітниками центру проводяться групові курси та індивідуальні заняття з навчання комп’ютерній грамотності та роботі в Інтернеті. Доступна інформація про розробки, видання та статті відділу. Співробітники намагаються слідкувати за тим, що відбувається у світі інформаційних технологій: новини Всесвітнього павутиння, цікаві факти про Інтернет, програми on-line.

Зав. центром: Золотухіна О.С.
1-й поверх
Тел.: (0552) 26-16-86

Канадсько-український інформаційний центр

Зберігає у своєму фонді колекцію зарубіжної україніки, що налічує понад 1200 примірників; містить цінну інформацію для вивчення історії та літератури України, філософії, права та економіки.

До послуг користувачів:

 • книги та періодичні видання українською мовою, видані українською діаспорою (1919-1998 рр.) в Канаді (м. Торонто);
 • повне видання "Історії УПА" (39 томів);
 • зібрання творів Т. Шевченка, Л. Українки, І. Франка, видані за кордоном у різні роки;
 • перші видання творів письменників "другої хвилі" української еміграції, що друкувались у Німеччині, Австрії, Франції, Австралії;
 • видання з автографами та екслібрисами, книжки-малютки;
 • комлексні книжково-ілюстративні виставки, перегляди та огляди раритетних видань.

Провідний бібліотекар відділу обслуговування: Домбровська Р.Є.
3-й поверх
Тел.: (0552) 22-44-30

Регіональний інформаційний центр

Регіональний інформаційний центр займається проведенням інноваційної діяльності в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та впровадженням інновацій в діяльність бібліотеки.

Основні напрямки роботи центру:

 1. Надання інформаційних послуг у режимі он-лайн через створення Регіонального інформаційного порталу, та представлення на ньому повної та об'єктивної інформації щодо херсонського регіону (перший крок до створення «цифрового регіону»).
 2. Надання інформаційно-консультаційних послуг у режимі оф-лайн (як за індивідуальними інформаційними запитами, так і за договорами про інформаційно-консультаційне обслуговування).

Регіональний інформаційний центр акумулює інформаційні ресурси регіону, здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язки між всіма секторами суспільства - владою, бізнесом, громадськими організаціями, мас-медіа.

Поточні проекти Регіонального інформаційного центру:

Зав. центром: Кошелюк М.С.
3-й поверх
тел./факс: (0552) 22-64-48
тел.: (0552) 26-16-86
e-mail: info-centre@lib.kherson.ua

Центр екологічної інформації

У Центрі можна отримати інформацію про екологічну ситуацію в регіоні та Україні в цілому. У фонді наявні електронні засоби інформації та документні ресурси: книги, підручники, довідники, словники, періодичні видання.
До послуг читачів технічне обладнання та зручні меблі, що дозволяють комфортно переглянути відеофільми екологічної тематики.
На сайті Центру користувачі можуть не лише поглиблювати знання з екології, але й стати дописувачами матеріалів, надсилаючи світлини або статті до відповідних розділів.

Керівник центру: Климентенко А.С.
3-й поверх
Тел.: (0552) 22-44-30

Календар подій

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день