Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

1605. Микола Братан : рек. бібліогр. покажч. / Херсон. обл. б-ка для дiтей; авт.-уклад. В.С. Загороднюк [та ін.]. –Херсон : [Б. в.], 2007. – 34 с. – (Херсонські письменники – дітям).

1606. М. Братан – співець смаглявої Таврії : біобібліогр. покажч. / КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.І. Братана». – Каховка, 2012. – 15 с. – КУ «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.І. Братана.

1607. Марк Боянжу : біобібліогр. покажч. / ОДБ; уклад. Ю. Слущенко, А. Крат. – Херсон, 1996. – 20 с. – (Серія «Херсонські письменники – дітям»).
Братан М.І., с.11.

1608. «Висока хвиля в серце заплива …» : (поет. світ А. Кичинського) : бібліогр. посіб. / ОБЮ ім. Б. Лавреньова; ХДУ; ПРІПОПК; НСПУ; АУП; уклад. Н.О. Попова. – Херсон : Просвіта, 2000. – 40 с. – (Серія «Літературне краєзнавство»).
Братан М.І., с.5-6, 37.

1609. Вірю і надіюсь : бібліогр. посіб. / ОБЮ  ім. Б. Лавреньова; уклад. Н.О. Попова. – Херсон, 2003. – 20 с. – (До 60-річчя Т.М. Щерби).
Братан М.І., с.9,12,16,18.

1610. Голодомор в Україні 1932-1933 : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М. Горького, Ін-т історії України НАН України, Фундація українознав. студій Австралії; упоряд. Л.М. Бур’ян, І.Е. Рікун; редкол.: С.В. Кульчицький (відп. ред.), О.Ф. Ботушанська, В. Мотика; пер. на англ. В. Мотика. – О.; Л. : Вид-во М.П. Коць, 2001. – 654 c. – Предм. покажч.: с. 566-572. – Імен. покажч.: с. 574-613. – Геогр. покажч.: с. 614-624. – Текст парал. укр. та англ.
Братан М.І., с.473.

1611. Олесь Гончар : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б ка України; упоряд. О.М. Піхур [та ін.]; наук. ред. В.О. Кононенко; худож. оформ. С.В. Демченко. – К. : Укр. письменник, 2013. – 759 с. : портр., фот., іл. –  Текст укр., рос. – Алф. покажч. назв худож. творів О.Т. Гончара: с. 666-671. – Імен. покажч.: с. 672-732. – Дод.: с. 736-738.
Братан  М. І., с.86, 92, 322, 331, 334, 363, 373, 379, 388, 395, 407, 419, 433, 455, 536, 615.

1612. Олесь Гончар і Херсонщина : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; ред. Л.І. Зелена. – Херсон, 1998. – 47 с.
Братан М.І., с.7, 25, 28, 29, 30, 35, 42, 43, 44, 45.

1613. Борис Грінченко : літ. розвідки, бібліогр. нариси / ОУНБ ім. Олеся Гончара; ОДБ; упоряд. А.І. Бардашевська. – Херсон, 2000. – 56 с. – (Серія «Літературно-краєзнавчі студії»).
Братан М.І., с.47.

1614. Дніпрова Чайка : літ. розвідки, бібліогр. нариси / ОУНБ; ОДБ; уклад. А.А. Крат, А.П. Мокрицька, О.В. Лянсберг, Ю.В. Слущенко. – Херсон, 1996. – 56 с.
Братан М.І., с.5.

Друковані видання УРСР ... : бiблiогр. покажч. / Держ. ком. УРСР у справах вид-в, поліграфії і кн. торгівлі; Кн. палата УРСР ім. І. Федорова. – Х. : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР ім. І. Федорова, 1947 –   .
1615. ... 1980. – 1981. – 359 с.
Братан М.І., с.334.

1616. … 1981. – 1982. – 355 с.
Братан М.І., с.325.

1617. … 1984. – 1985. – 462 с.
Братан М.І., с. 365, 366.

1618. … 1985. – 1986. – 483 с.
Братан М.І., с.382.

Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на … рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 1974 –   .
1619. … 1995 … . – 1994. – 70 с.
Братан М.І., с.4-12.

1620. … 2000 … . – 2000(1999). – 100 с.
Братан М.І., с. 6-19.

1621. … 2005 … . – 2004. –  89 с.
Братан М.І., с.6-22.

1622. … 2006 … . – 2005. – 78 с.
Братан М.І., с.25, 35.

1623. … 2007… . – 2006. – 102 с.
Братан М.І., с.9,18, 58,72.

1624. … 2008… . – 2007. – 93 с.
Братан М.І., с.23, 24, 57, 71.

1625. … 2009… . – 2008. – 68 с.
Братан М.І., с.35, 46.

1626. … 2010 … . – 2009. – 89 с.
Братан М.І., с.6-24, 33, 39, 41, 61.

1627. … 2011 … . – 2010. – 92 с.
Братан М.І., с.36, 41.

1628. … 2012 … . – 2011. – 132 с.
Братан М.І., с.13, 23, 40, 79.

1629. … 2013 … . – 2012. – 215 с.
Братан М.І., с.21, 22, 23, 24, 28, 89, 177.

1630. … 2014 … . –  2013. – 189 с.
Братан М.І., с.15, 65, 66,177.

1631. Історія міст і сіл Херсонської області : наук.-допом. покажч. [у 2-х ч. Ч.1.] / ХОУНБ; уклад. О.І. Катушкіна. – Херсон, 1982. – 176 с.
Братан М.І., с.65, 110.

1632. Історія Півдня України в книгах : бібліогр. покажч. л-ри Всеукр. держ. вид-ва «Маяк», 1945-1990 рр. / вступ. ст. Д. Буханенко. – О. : Маяк, 2004. – 349 с. – Імен. покажч.: с. 254- 305. – Покажч. назв: с. 306-336. – Покажч. сер.: с. 337-340. – Нумерац. сист. покажч.: с. 341-346. – Покажч. мов: с. 347.
Братан М.І., с.53, 87, 103, 112, 120, 121, 123, 137.

Книга Херсонщини' … : анот. кат. місцевих вид. – Херсон : ОУНБГ, 2008. –   .
1633. … 2007. – 2008. – 66 с. 
Братан М.І., с.144, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 244.

1634. … 2008. – 2010. – 45, [1] с.
Братан М.І., с.86, 94, 95, 96, 97, 104, 169.

1635. … 2009. – 2010. – 41, [1] с., [2] арк. кольор. іл.
Братан М.І., с.70, 79, 80, 81, 88, 100,102, 109, 110, 123.

1636. … 2010. – 2012. – 62, [1] с., [2] арк. кольор. іл. 
Братан М.І., с.65, 111, 112.

1637. … 2011. – 2013. – 60 с.,[2] арк. кольор. іл.
Братан М.І., с.28, 39.

Книги видавництв України ... : бібліогр. покажч. : список випущеної л-ри / М-во культури УРСР, Ком. по пресі при Раді Міністрів УРСР.  – Х. : Вид-во Кн. палата УРСР, 1962 –   .
1638. … 1961. – 1962. – 647 с.
Братан М.І., с.573.

1639. … 1964. – 1965. – 720 с.
Братан М.І., с.548.

1640. … 1966. – 1967. – 668 с.
Братан М.І., с.543.

1641. … 1968. –  1969. – 651 с.
Братан М.І., с. 567.

1642. … 1970. – 1971. – 1102 с.
Братан М.І., с.550.

1643. … 1973. – 1974. – 442 с.
Братан М.І., с.427.

1644. …1977. – 1978. – 393 с.
Братан М.І., с.368.

1645. Книги, що вийшли друком у Херсонській філії Видавничого центру «Просвіта» у 1998-2008 р.р. // Олексюк О. На крилах «Просвіти» : зб. ст. та передмов. – К.; Херсон, 2008. – С. 61-67.
Братан М.І., с.61, 62, 63, 64, 66, 67.

1646. Леонід Куліш : пам’ятка читачеві / ОУНБ; обл. від-ня СПУ; уклад. Н.Г. Груздова, Г.П. Мокрицька. – Херсон, 1987. – 7 с.
Братан М.І., с.4, 5, 6.

1647. Микола Куліш : літературознавчі розвідки, бібліогр.  нариси / Я.Ю. Голобородько, І.В. Немченко, Н.Д. Чухонцева; уклад. А.І. Мелега, О.І. Картузова; Херсон. обл. б-ка для дітей.  – Херсон : [Б. в.], 2003. – (Літературно-краєзнавчі студії). – Бібліогр.: с. 51; Імен. покажч.: с. 52-54.
Братан М.І., с.34, 47.

1648. Микола Гурович Куліш (1892-1937) : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. О.М. Горького; уклад. Л.М. Андрієнко. – Херсон, 1992. – 50 с. – (До 100-річчя від дня народження).  
Братан М.І., с.17, 35, 37, 38.
  
Література про Херсонську область за … рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 1959 – 2013.
1649. … 1959. Вип. 1.(січ.-берез.). – 1959. – 24 с.
Братан М.І., с.21.

1650. … 1960. Вип. 2(лип.-груд.). – 1960. – 34 с.
Братан М.І., с.27, 28.

1651. … 1962. – 1963. – 76 с.
Братан М.І., с.59, 60.

1652. … 1963. – 1965. – 123 с.
Братан М.І., с.96, 99, 100.

1653. … 1964 . – 1964. – 152 с.
Братан М.І., с.107.

1654. … 1965. – 1967. – 131 с.
Братан М.І., с.89, 98, 99.

1655. … 1966. – 1967. – 172 с.
Братан М.І., с135, 136.

1656. … 1967-1968. – 1971. – 160 с.
Братан М.І., с.120, 124, 128.

1657. … 1969. – 1975. – 132 с.
Братан М.І., с.39, 40, 102, 104, 107.

1658. … 1970. – 1973. – 147с.
Братан М.І., с.5,32, 107, 117.

1659. … 1971. – 1974. – 154 с.
Братан М.І., с.18, 119, 122, 124, 125, 126.

1660. … 1972-1976 . [Ч.1]. – 1980. – 98 c.
Братан М.І., с.4, 67.

1661. … 1972-1976. [Ч.2]. – 1980. – 138 с.
Братан М.І., с.87, 88, 93, 94, 96, 97, 99, 101.

1662. … 1979. – 1981. – 64 с.
Братан М.І., с.5, 44, 46, 47.

1663. … 1980-1981. – 1985. – 106с.
Братан М.І., с.5, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

1664. … 1982-1983. – 1985. – 76 с.
Братан М.І., с.5, 54, 55, 56, 57, 59 ,60.

1665. … 1984-1985. – 1988. – 88с.
Братан М.І., с.3, 21, 65, 66, 68, 70.

1666. …1986. – 1989. – 98 с.
Братан М.І., с.3,68, 70, 71, 72, 73, 75.

1667. … 1987-1988. Ч.2. – 1990. – 206с.
Братан М.І., с.131, 137, 139, 141, 144, 146, 147, 153.

1668. … 1989. – 1991. – 142 с.
Братан М.І., с.40, 86, 88, 89, 97, 109.

1669. … 1990. – 1993. – 75 с.
Братан М.І., с.2,42,43,46.

1670. … 1991. – 1993. – 99 с.
Братан М.І., с.56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 70.

1671. … 1992. Вип. 1. – 1992. – 34 с.
Братан М.І., с.22, 24, 30.

1672. … 1992. Вип. 2. – 1992. – 29 с.
Братан М.І., с.20, 21, 22, 25.

1673. … 1992. Вип. 3. – 1992. – 31 с.
Братан М.І., с.21, 23.

1674. … 1992. Вип. 4. – 1993. – 48 с.
Братан М.І., с.21, 23.

1675. … 1993. Вип. 1. – 1993. – 33 с.
Братан М., с.24, 26, 27.

1676. … 1993. Вип. 2. – 1993. – 28 с.
Братан М.І., с.20, 21.

1677. … 1993. Вип. 3. – 1993. – 37 с.
Братан М.І., с.32.

1678. … 1993. Вип. 4. – 1993. – 65 с.
Братан М.І., с.32, 38.

1679. … 1994. Вип. 1. – 1994. – 52 с.
Братан М.І., с.43, 46.

1680. … 1994. Вип. 2. – 1994. – 43 с.
Братан М.І., с.35, 37, 39.

1681. … 1994. Вип. 3. – 1994. – 44 с.
Братан М.І., с.39.

1682. … 1994. Вип. 4. – 1994. – 44 с.
Братан М.І., с.21, 22, 24.

1683. … 1995. Вип. 1. – 1995. – 31 с.
Братан М.І., с.25.

1684. … 1995. Вип. 2. – 1995. – 26 с.
Братан М.І., с.20, 22.

1685. … 1995. Вип. 3. – 1995. – 32 с.
Братан М.І., с.14, 22.

1686. … 1995. Вип. 4. – 1995. – 89 с.
Братан М.І., с.53, 54, 55, 57.

1687. … 1996. Вип. 1. – 1996. – 69 с.
Братан М.І., с.42, 55, 58.

1688. … 1996. Вип. 2. – 1996. – 63 с.
Братан М.І., с.52, 53, 55.

1689. … 1996. Вип. 3. – 1997. – 72 с.
Братан М.І., с.55, 61.

1690. … 1996. Вип. 4. – 1998. – 108 с.
Братан М.І., с.55, 61.

1691. … 1997. – 2000. – 132 с.
Братан М.І., с.74, 82, 83, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 98.

1692. … 1998. Вип. 1. – 1998. – 25 с.
Братан М.І., с.20.

1693… 1998. Вип. 2. – 1998(1999). – 27 с.
Братан М.І., с.23.

1694. … 1998. Вип. 3. – 1998. – 32 с.
Братан М.І., с.25, 26.

1695. … 1998. Вип.4. – 1998. – 44 с.
Братан М.І., с.19, 20, 22.

1696. … 1999. – 2000. – 74 с.
Братан М.І., с.29, 47, 48, 50, 51, 55.

1697. … 2000. Вип. 1(січ.-черв.). – 2000. – 47 с.
Братан М.І., с. 35, 37, 39, 40, 42.

1698. … 2000. Вип. 2(лип.-груд.). – 2001(2000). – 84 с.
Братан М.І., с.3, 48, 49, 51, 53.

1699. . … 2001. Вип. 1. – 2001. – 35 с.
Братан М.І., с. 29, 30, 35, 37.

1700. … 2001. Вип. 2. – 2001. – 42 с.
Братан М.І., с.35.

1701. … 2001. Вип. 3. – 2001. – 44 с.
Братан М. І., с.33, 34, 35.

1702. … 2001. Вип. 4. – 2002. – 128 с.
Братан М.І., с. 69, 73, 74, 79, 83, 84.

1703. … 2002. Вип. 1. – 2002(2003).– 90с.
Братан М.І., с. 79, 83.

1704. … 2002. Вип. 3. – 2004. – 72 с.
Братан М.І., с. 59, 62, 65.

1705. … 2003. Вип. 4. – 2005. – 93 с.
Братан М.І., с. 49.

1706. … 2004. Вип. 2. – 2005. – 97 с.
Братан М.І., с. 87.

1707. … 2004. Вип. 3. – 2005. – 92 с. 
Братан М., с.79, 82.

1708. … 2004. Вип. 4. – 2005. – 125 с.
Братан М. І., с. 69, 73, 76, 77, 80.

1709. … 2005. Вип. 1. – 2005. – 72 с.
Братан М.І., с. 63.

1710. … 2005. Вип. 2. – 2005. – 53 с.
Братан М.І., с. 47.

1711. … 2005. Вип. 4. – 2006. – 104 с.
Братан М.І., с.7,  69.

1712. … 2006. Вип. 2. – 2006. – 56 с.
Братан М.І, с. 49, 50.

1713. … 2006. Вип. 3. – 2006. – 49 с.
Братан М.І., с. 42, 43.

1714. …  2006. Вип. 4. – 2007. – 101 с.
Братан М. І., с.44, 48, 57, 58, 63, 70.

1715. … 2007. Вип.1. – 2007. – 57 с.
Братан М.І., с. 39, 41.

1716. … 2007. Вип. 3. – 2008. – 90 с.
Братан М.І., с. 66.

1717. … 2008. Вип. 1. – 2008. – 53 с.
Братан М.І., с. 37.

1718. … 2008. Вип. 2. – 2008. – 53 с.
Братан М.І., с. 39, 40.

1719. … 2008. Вип. 4. – 2009. – 80 с.
Братан М. І., с. 58, 61.

1720. … 2009. Вип. 1. – 2009. – 56 с.
Братан М.І., с. 40, 43.

1721. … 2009. Вип. 2. – 2009. – 52 с.
Братан М. І., с. 35, 36, 37.

1722. … 2009. Вип. 3. – 2010. – 60 с.
Братан М.І., с. 34, 40, 42, 44.

1723. … 2009. Вип. 4. – 2010. – 66 с.
Братан М. І., с. 39, 41, 52.

1724. …  2010. Вип. 1. – 2010. – 49 с.
Братан М І., с. 31-32.

1725. …  2010. Вип. 2. – 2010. – 48 с.
Братан М.І., с. 23, 28, 30, 32.

1726. ... 2010 рік. Вип. 3. –  2010. – 69 с.
Братан М.І., с.35, 49.

1727. ... 2010. Вип. 4. – 2011. – 82, [1] с.
Братан М.І., с.6, 39, 47, 51, 51, 53, 59, 60, 63.

1728. ... 2011. Вип. 1. – 2011. – 59 с.
Братан М.І., с.5, 34, 42, 44.

1729. ...  2011. Вип. 2. – 2011. – 76 с.
Братан М. І., с.4, 50, 54.

1730. …  2011. Вип. 3. – 2011. – 75 с.
Братан М.І., с.52, 58.

1731. ...  2011. Вип. 4. – 2011. – 105 с.
Братан М.І., с.56-57, 63, 65, 77, 78, 79.

1732. …  2012. Вип. 1(103). – 2012. – 55 с.
Братан М.І., с.39, 40, 42.

1733. ... 2012. Вип. 3(105). – 2013. – 105 с.
Братан М.І., с.64, 80.

1734. … 2012. Вип.4 (106). – 2013. – 113 с.
Братан М.І., с.6, 70, 76, 89.

1735. В.М. Мелещенко : [пам’ятка читачеві] / ОБД; уклад. Л. Л. Шорш. – Херсон, 1992. – 5 с. – (Серія “Херсонські письменники – дітям”).
Братан М.І., с.4.

1736. Василь Мелещенко : пам’ятка читачеві / ОУНБ; уклад. А. Гуляєва, Н. Димитрова. – Херсон, 1997. – 6 с. – (До 50-річчя від дня народження).
Братан М.І., с.5.

1737. Морська душа Костянтина Кудієвського : бібліогр. посіб. / ОБЮ ім. Б.А. Лавреньова; ПРІПОПК; НСПУ; упоряд. Л.Г. Дубенчук. – Херсон, 2004. – 36 с. – (Серія «Літературне краєзнавство»).
Братан М.І., с.23, 24, 29, 31.

1738. Нації і народності Херсонщини : історія та сьогодення : анот. наук.-допом. бібліогр. покажч. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. / ОУНБ ім. Олеся Гончара, Держархів Херсонської обл.; уклад. Андрієнко Л.М., Орлова З.С.; переробл. і допов. Мокрицька Г.П., Шинкаренко О.І.; відп. ред. Зелена Л.І.; вступ. ст. Є.Г. Сінкевича, О.В. Устименка. – Херсон, 2012. – 276 с., [2] арк. фот.
Братан М.І., с.25, 232.  

1739. Неоголошена війна проти свого народу : 75 років пам'яті жертв голодомору 1932-1933 р.р. на Херсонщині : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2008. – 54 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 45-48. – Геогр. покажч.: с. 48-52.
Братан М.І., с.38.

1740. Валентина Нижеголенко : біобібліогр. покажч. / ОБД; уклад. О.І. Картузова, В.М. Нижеголенко. – Херсон, 2003. – 28 с.
Братан М.І., с.5, 14.
   
1741. Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка України; упоряд. Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна; авт. вступ. ст. Ю.І. Шаповал. – К. : Арістей, 2008.  –  684 с.  – Бібліогр.: с. 581-594. – Імен. покажч.: с. 595-657. – Покажч. назв: с. 658-674. – Геогр. покажч.: с. 675-683.
Братан М.І., с.321.

1742. Слово про подвиг : Херсон. письменники – ветерани про Велику Вітчизняну війну : рек. покажч. / ОБЮ ім. Б. Лавреньова; уклад. Л.Г. Дубенчук. – Херсон, 2004. – 32 с. –  (Серія «Літературне краєзнавство»).
Братан М.І., с.18.

1743. Співець степових самоцвітів : бібліогр. посіб. : (до 80-річчя від дня народж. Віктора Кузьменка) / ОБЮ ім. Б.А. Лавреньова; обл. орг. СПУ; уклад. Н.О. Попова. – Херсон, 1999. – 17 с. – (Серія «Літературне краєзнавство»).
Братан М.І., с.3-6, 13.

1744. Співці Таврійського краю : пам’ятки читачеві / ОБЮ ім. Б.А. Лавреньова; уклад. Л. Г. Дубенчук. – Херсон, 1997. – 11 с. – («Літературне краєзнавство»).
Братан М.І., с.6, 11.

1745. Список песен композиторов и поэтов Херсонщины / Дом худож. самодеятельности Херсон. облсовпрофа. – Херсон, 1978. – 17 с.
Братан М.І., с.3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15.

1746. І. Стариков : пам’ятка читачеві / ОУНБ, ООСПУ; обл. орг. т-ва книголюбів; уклад. Н.Г. Груздова. – Херсон, 1990. – 3 с.
Братан М.І., с.2, 3.

1747. Херсону – 200 років : бібліогр. покажч. літ. / ОУНБ ім. О. М. Горького; уклад. Т. Кисельова. – Херсон, 1978. – 56 с.
Братан М.І., с.44, 45, 48.

1748. Церква на Херсонщині : наук.-допом. покажч. / ОУНБ ім. Олеся Гончара; авт.-уклад. Г. П. Мокрицька; ред.-упоряд. Л. І. Зелена. – Херсон, 2003. – 143 с. : іл.
Братан М.І., с.120.

1749. Василь Шевченко : біобібліогр. покажч. / ОДБ; уклад. Ю. Слущенко, А. Крат. – Херсон, 1996. – 24 с.
Братан М. І., с.13.
 

1750. Широкії обрії неспокійного серця : (М. Братану – 70 років) : бібліогр. огляд л-ри / Херсон. центр. бібл. система. –  Херсон : [Б. в.], 2004. – 4 с. : портр. – Бібліогр.: с. 4.

1751. «Я без пісні і дня не прожив» : бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Т.Л. Краснолуцька; ред. Л.І. Зелена. – Херсон, 2014. – 115 с. –  (Джерела нашої духовності).
Братан М.І., с.8-34, 40-45, 48-55, 57-67, 70, 75-91.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930