Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

This material is in Ukrainian

26.02.2019

На початку 1990-х років у непростих економічних умовах, в яких опинилась Україна, постало завдання: допомогти в практичній роботі бухгалтерам і аудиторам. Нові суспільні і господарчі відносини, зумовлені ринковою економікою, повинні були по-новому відображуватися в бухгалтерському обліку та аудиті на основі міжнародних бухгалтерських стандартів, нормативів аудиту з використанням сучасної комп’ютерної техніки. Ідея створення журналу «Бухгалтерський облік і аудит» виникла на кафедрі бухгалтерського обліку Київського інституту народного господарства (нині – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана). ЇЇ очолював Анатолій Миколайович Кузьмінський, який і був одним із засновників видання. Великі організаторські здібності Анатолія Миколайовича, талант вченого-новатора допомогли залучити до співпраці в журналі відомих вчених, кращих фахівців, талановиту молодь. Мета створення нового видання і полягала в наданні практичної допомоги бухгалтерам і аудиторам.

Перший номер науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» вийшов у січні 1994 року. З початку свого існування часопис висвітлював проблеми переходу України на нову систему обліку.

Формування та становлення журналу відбувалося у тісному зв’язку з фундаментальним переглядом та реформуванням системи управління економікою України, системи бухгалтерського обліку, контролю та аудиту.

Починаючи з першого номеру, журнал вражав своїх читачів високим науковим рівнем публікацій, подачею матеріалу грамотною українською мовою.

Переважну частину авторів наукових публікацій у журналі складають викладачі, аспіранти, докторанти, кандидати та доктори наук України. Постановою ВАК України журнал визнано професійним виданням у сфері економічних наук і внесено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів на звання кандидата і доктора економічних наук.

Вагома наукова аргументація авторів, використання належного інструментарію, включаючи логіку, розрахунки, економіко-математичні методи, посилання на досвід провідних країн щодо бухгалтерського, фінансового, податкового обліку, незалежного та внутрішнього аудиту, контролю та самоконтролю, сучасних різновидів економічного, фінансового аналізу, аналізу господарської діяльності свідчать про фундаментальну загальну підготовку авторів-фахівців «радянської» школи обліку, аналізу, ревізії, які охоче долучилися до дискусії із здійсненням обліку, аналізу та контролю (аудиту) у принципово нових умовах ринкової економіки.

Журнал протягом 25 років оперативно відображає зміни, які відбуваються у законодавстві нашої країни. Від 2003 року друкуються коментарі щодо нового Податкового кодексу України. З прийняттям 5 жовтня 2017 року змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у журналі було надруковано статтю, яка містила аналіз цих змін, їх причини та наслідки для системи обліку і звітності в Україні.

На сторінках журналу є місце і для малого бізнесу. У №10-11 за 2017 р. опублікував статтю «Облік та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні – 2018 рік», де розглядаються та порівнюються особливості обліку, звітності та оподаткування у фізичних осіб-підприємців України на загальній та спрощеній системах оподаткування станом на 2018 рік.

Низка публікацій звертає увагу на визначення ролі та значення бухгалтерської професії у сучасному суспільстві, підвищення якості підготовки студентів, а також підготовку фахівців найвищої кваліфікації. Тому що саме в розвитку бухгалтерської професії, підвищенні її наукового та соціального статусу об’єктивно зацікавлені всі учасники господарського життя сучасного суспільства.

На сторінках видання все частіше публікуються не менш цікаві сучасному читачеві статті «непрофільного» спрямування, історичної тематики.

Відомо, що історія бухгалтерського обліку своїми коріннями сягає далеко у минуле. На запитання «Коли виник бухгалтерський облік?» відповісти досить складно. Багато століть бухгалтерські працівники майже не цікавились історією свого фаху. Тільки на початку XX ст. зародився науковий інтерес до вивчення історії бухгалтерського обліку. У 1994 році на сторінках журналу «Бухгалтерський облік і аудит» вийшла стаття до 500-річчя видання першої книги з бухгалтерського обліку, якою вважається праця італійського математика, монаха-францисканця Луки Пачіолі «Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції та відношення», ХІ глава якої – «Трактат про рахунки і записи» – присвячена опису подвійної бухгалтерії. Він зробив спробу теоретичного обґрунтування способу подвійного запису операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Дав пояснення бухгалтерським поняттям «дебет» і «кредит», персоніфікував рахунки, подав характеристику старої італійської форми обліку, вніс пропозицію щодо введення в систему рахунків – «Прибутки і збитки», першим увів у бухгалтерський облік метод моделювання господарських процесів. У №7 журналу за 2015 р. надруковано статтю з нагоди  570-річчя від дня народження і 500-річчя з дня смерті вченого зі світовим ім’ям Луки Пачіолі. Запропонований Пачіолі спосіб обліку торгових операцій на бухгалтерських рахунках сьогодні широко використовується у світовій практиці.

Перегортаючи комплекти журналу «Бухгалтерський облік і аудит» з 2014 року, які зберігаються у відділі зберігання та реставрації бібліотечних фондів Комунального закладу «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради, ми знаходимо багато корисної інформації як для бухгалтерів і аудиторів, так і для тих, хто цікавиться історією, правом та іншими дисциплінами.

У фондах книгозбірні це видання зберігається з 1994 по 2018 рр. Видання є одним з небагатьох, яке користується попитом за межами України, на його сторінках публікуються не тільки провідні фахівці нашої держави, але також науковці з Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Молдови, Польщі, США та ін.

Тож запрошуємо усіх бажаючих ознайомитись з першим ювіляром 2019 року!

Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів

Література:

1. Голов С. Закон в Європу // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №12. – С. 2-12.

2. Даньків Й., Остап'юк М., Долинський С. Лука Пачіолі (Пачіоло) Основоположник бухгалтерської науки (до 570-річчя з дня народження і 500-річчя з дня смерті) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №7. – С. 2-6.

3. Залевская Е. К пятисотлетию издания первой книги по бухгалтерскому учету // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – №4. – С. 2-3.

4. Кафедра обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з нагоди 70-річчя) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №3. – С. 3-5.

5. Ковова І. Облік та оподаткування у фізичних осіб підприємців в Україні – 2018рік. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №10-11. – С. 20-35.

6. Кучеренко Т., Мервенецька В. Соціальне значення професії  бухгалтера в Україні// Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №6. – С. 35-40.

7. Мервенецька В. Етичні аспекти бухгалтерської професії // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №3. – С. 27-34.

8. Нашому журналу – 10 років // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №1. – С. 2-4.

9. Пантелеєв В. Простір науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» як форум висловлювання думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудити, оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №3. – С. 35-47.

10. Скороход О.А. Бухгалтерський облік і аудит // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. – К., 2003­-2016. – Т. 4. – С. 668.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031