Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

 

Абікулова М.Й.   195 (авт.-упоряд.)

Аганіна А.О.   353

Алексенко В.Л.   7

Аленін Ю.П.   153 (ред.)

Алеферко О.В.   383 (ред.)

Аль-шайх Язид Джамал   290

Амелін М. Ю.   25, 26, 58, 62

Андрєєв В.М.   85

Андрєєва В.М.   324 (ред.)

Андронов І.В.   101

Анісімов Ю.   384 (передм.)

Анічкіна Н.В.   357 (уклад.)

Антоненко П.П.   355

Апарова О.В.   328

Афанасьєв М.   204 (фот.)

Афтанділянц Є.Г.   5

     

Базалій В.В.   70, 73

Барандич А.   258 (фот.)

Барбіна Є.С.   162 (ред.)

Бевзенко В.М.   314

Бездєнєжних Л.А.   393

Безушко С.В.   374

Бережко-Камінська Ю.М.   330

Береза І.Ю.   218

Бецун Т.   199 (худож.), 360 (худож.)

Бєлов Д.М.   116 (ред.), 354 (ред.)

Бисага Ю.М.   102, 103 (ред.), 106 (редкол.), 116 (ред.), 354 (ред.)

Білий В.   220 (ред.)

Білов В.В.   221

Білоглазова Н.О.   66

Білоус Н.І.   282-283 (уклад.)

Білоус О.   372 (фот.)

Біляєва І.М.   350 (ред.)

Блинова О.Є.   266-273 (ред.)

Бобирь С.В.   291

Бойко М.Ф.   332

Бондар О.Г.   333

Борисюк Б.В.   352

Братан В.М.   250 (ред.)

Братченко Т.Г.   195 (кер.проекту), 202 (кер. проекту, ред.), 204 (кер. проекту)

Бронська А.А.   315

Букацель В.С.   334

Букетов А.В.   7

Бундюченко Т.В.   197

Бутузов О.Г.   222

     

Вагущенко Л.Л.   60

Васильченко К.Г.   292

Вдовиченко Ю.В.   69 (ред.)

Величко В.А.   316 (ред.)

Венгеровська Т.А.   355 (ред.)

Вечеріков Л.   112 (ідея)

Вигоднер Н.   199 (ред.)

Висоцький А.А.   217

Вожегова Р.А.   350 (підгот. тексту)

Вознюк В.А.   2 (ред.)

Войтович П.П.   223

Волинець Т.Г.   293

Волкова Н.В.   101, 105

Воскова І.В.   163 (уклад.)

     

Гавриленко В.С.   6, 8 (фот.), 316, 318,  319 (фот.)

Гавриленко Н.О.   8

Гаврилюк Г.М.   376

Гайдамака В.В.   57 (ред.), 224, 225

Гайченко В.А.   363

Галкін С.   63 (ред.)

Галунько В.В.   66, 97, 140

Гаражій Л.   96 (упоряд.)

Герасимчук З.В.   67

Гецко М.М.   116 (ред.)

Гладушняк О.К.   56

Голобородько Є.П.   315

Голубовська О.А.   294

Гоноболіна О.Ч.   228 (худож.)

Гончар М.В.   175

Гончаренко В.   237 (худож.)

Гончаренко Л.А.   193 (упоряд.)

Гончаренко Т.В.   357 (уклад.)

Гордієнко В.С.   395 (ред.)

Горіап Пол   316 (пер.)

Горлачук В.В.   9

Григорьєв В.М.   227

Губанов О.О.   109

Гура О.І.   263

Гура Т.Є.   263

     

Давиденко Є.О.   295

Дереш В.С.   176

Деркач В.Є.   284-289 (уклад.)

Дерюжина А.В.   202 (авт. тексту)

Дідур В.А.   71

Діхтієвський П.В.   109, 110

Дмитренко В.   390 (фот.)

Дмитренко Л.   390 (фот.)

Доровська І.О.   296

Другак В.М.   381 (ред.)

Дудка О.А.   317 (уклад.)

Думинська С.В.   96 (кер. проекту)

Дунаєв А.М.   228

     

Єщук О.М.   140

  

Забрудський Д.А.   316 (пер.)

Загороднюк В.С.   230, 231

Звегінцова Н.С.   319 (розроб.)

Зелена Л.І.   196 (ред.), 198 (ред.),

201 (ред.), 205 (ред.), 281 (ред.), 284-289 (ред.)

Зінченко Є.О. 297

     

Калашник Н.Г.   117

Каляка М.М.   57, 224 (передм.), 229 (ред.-упоряд.)

Камсаракан А.М.   317 (уклад.)

Капарулін Ю.В.   85, 87

Капошилін К.   232

Карнаушенко А.С.   68

Кас'яненко О.П.   72

Ківалов С.В.   153 (передм.), 155 (передм.), 387 (передм.)

Клименко М.О.   338, 339, 352

Коваль Є.О.   199 (уклад.)

Ковальська Е.   233

Колесник Т.М.   352

Коломоєць Т.О.   98 (ред.), 113 (ред.), 114 (ред.), 149 (ред.), 353

Кольцова О.С.   191

Коник О.О.   88, 89

Копайгора А.І.   357 (уклад.)

Корецька Л.О.   178

Корінець Н.О.   13 (уклад.)

Корняков О.   96 (фот.), 204 (фот.)

Короєд С.О.   66

Король Г.О.   234

Косенко В.М.   298

Косиця О.О.   118

Костенко А.В.   204 (авт. тексту)

Костюкевич Л.А.   383 (авт.-упоряд.)

Костюхіна В.   67 (ред.)

Костючков С.К.   92

Коуров О.С.   204 (фот.)

Кривошеїн М.М.   235

Крутій І.А.   299

Крюков Г.В.   236, 237

Крючковський В.В.   10

Кузьменко Василь Васильович  163 (ред.), 167, 172, 179-182 (редкол.), 190 (упоряд.), (192), (193)

Кузьменко Ю.В.   185

Лагнюк О.М.   110

Лагутенко Л.Д.   96 (упоряд.), 225 (ред.),  230 (ред.), 243 (ред.)

Лапухіна Ю.   3

Лебідь В.О.   111 (уклад.)

Лемак О.В.   102

Леонова О.В.   386

Лопатько К.Г.   5

Лопушинська І.В.   86 (упоряд.),90 (упоряд.)

Лопушинський А.І.   195 (авт.-упоряд.)

Лопушинський І.П.   108 (ред.)

Лотоцький О.Г.   (356)

Лугінін О.Є.   341

Луків А.   330 (ред.)

Ляліна Н.П.   300

     

Майська О.   238

Макієнко О.   111 (передм.)

Макушев П.В.   386

Малєєва Н.Т.   367

Малигін Б.В.   25, 26, 58, 61-63

Мальчикова Д.С.   16, 55

Маначинська І.А.   239

Марченко Л.В.   253 (ред., вступ. ст.), 256 (вступ. сл.), 323 (ред.)

Маслов Ю.К.   119

Мезінов О.С.   13 (уклад.)

Мелентьєва-Солончук М.І.   240-242

Мелещенко В.М.   360 (ред.)

Мельникова К.В.   301

Михайленко Г.М.   356

Мінченко Р.М.   387 (ред.)

Мовчан А.І.   243

Можаровська К.В.   101, 105

Мокрицька Г.П.   281 (уклад.)

Мороз Н.С.   373

Москаленко Ю.О.   302

     

Набєгов Р.В.   244

Набєгова О.В   244 (ред., передм.)

Навафлех Ахмад Хуссеін Ахмад  303

Назаренко В.С.   187

Немченко І.В.   218-219 (ред.), 228 (ред., вступ. ст.)

Несін Ю.М.   245

Нечитайло Л.М.   61

Нікітенко Н.П.   91 (упоряд.)

Ніколаєва В.М.   202 (фот.)

 

Оборський Г.О.   164 (ред.)

Огнєва О.Є.   304

Олексюк О.В.   208, 226 (упоряд., ред.,  вступ. сл.), 243 (вступ. сл.), 248  (ред., вступ. сл.), 360

Олійник О.М.   246  

Олійник О.О.   140

Омельчук А.А.   305

Орловська Н.А.   141, 142

Очеретна Н.В.   195 (фот.)

     

Парсяк К.В.   306

Пастухов Є.П.   247

Пачоський Й.К.   (14)

Педченко В.В.   248

Пекліна Г.П.   75

Перунова І.В.   284-289 (уклад.)

Петлюченко Н.В.   215 (ред.)

Петренко З.А.   4 (авт.-упоряд.), 11 (авт.-упоряд.)

Пилипчук Л.Л.   367   

Питалєв П.І.   323

Підлипняк П.Ф.   250

Піщанський О.   246 (худож.)

Плугатар Ю.В.   340

Поліщук І.К.   318

Пономарьова Т.В.   319 (ред.)

Попов В.І.   235 (худож.)

Постриган Л.І.   186 (ред.-упоряд.)

Пренько Я.   96 (упоряд.)

Примакова В.В.   189

Прихненко О.В.   320-322

Прищепа Б.О.   203

Пронько-Ященко Л.П.   251

Прохоров В.М.   213 (ред.)

Прядка П.І.   203

Пуляєва О.   252

Пятаков Е.М.   365, 382

     

Ратуш Ю.   239 (іл.)

Решнова С.Ф.   367

Ржевська Ю.О.   195 (ред.), 202 (ред.), 204 (ред.)

Рідей Н.М.   364

Рідкоус О.В.   (190)

Романова Н.В.   213

Ромаскевич Ю.А.   79, 84

Россохатый В.А.   58

Рубцов А.Ф.   15

Рудакова Г.В.   307

     

Савченко К.М.   253

Сагач Г.М.   192, 260, 261

Сапронов О.О.   7

Сватула Т.Л.   196 (уклад.), 198 (уклад.), 201 (уклад.), 205 (уклад.)

Севрюков А.П.   369

Сент-Екзюпері Антуан де   (217)

Сідак М.В.   342  

Сікоза Д.М.   195 (авт.-упоряд.)

Сінкевич І.Ю.   90 (упоряд.)

Скарга-Бандурова І.С.   308

Скоробагатько О.В.   309

Скрипник М.І.   174

Слівканіч-Бєльченко С.В.   255

Слюсаренко Н.В.   163 (ред.), 167 (ред.), 190 (упоряд.), 193 (упоряд.), 373-376

Смерічевська С.В.   52

Соколова О.В.   310

Соловйова Н.І.   24 (ред.), 53-54 (ред.)

Співаковський О.В.   177 (ред.), 345-348 (ред.)

Станкевич Ю.Ю.   24 (ред.), 53-54 (ред.)

Сторожев В.П.   377

Стратонов В.М.   104 (ред.), 115 (редкол.), 120-137 (ред.), 146 (редкол.), 156 (редкол.)

Стрельцов Є.Л.   104

Султанова Н.В.   375

Сухомлинський В.О.   (163), (167), (172)

     

Танклевська Н.С.   68

Терек В.   384 (уклад.)

Томчаковская Ю.О.   215

Топчієв О.Г.   16, 55

Третяк А.М.   381

Трохимчук С.Є.   256

Туркот Т.І.   188 (уклад.)

     

Устінов О.П.   382

Ухін О.О.   311

     

Фатхутдінова О.В.   174

Федяєва В.Л.   212 (орг. ком.), 275 (редкол.), 278 (редкол.)

Філатова О. 256 (ред.)     

Філончук З.В.   14 (ред.), 324    

Фоменко Н.А.   174

Фрідманський Р.М.   354

     

Хетагуров К.Л.   (385)

Хижняк Є.С.   155 (ред.)

Ходаковський В.Ф.   65 (вступ. сл.), 366

Ходаковський О.В.   62, 63

Хороший І.Г.   316 (худож.)

Хрідочкін А.В.   386

     

Черних О.   112 (ідея)

Чиналієв Улукбек   317 (ред.)

Чумак Л.В.   392

     

Шаповал В.В.   318

Шаповаленко О.І.   59

Шапошников К.С.   19 (редкол.), 23 (редкол.), 24 (ред.), 27-48 (ред.), 49 (редкол.), 53-54 (ред.)

Швец Р.Н.   395 (фот.)

Швець О.   254 (ред.), 390 (авт.тексту)

Швець Т.М.   117

Шестакова Г.М.   255 (ред.), 395 (ред.)

Шилкіна К.О.   312

Шилов В.Г.   330 (фот.)

Шинкаренко О.І.   86 (упоряд.), 90 (упоряд.)

Шинкаренко О.М.   325

Шишняк А.   257

Шмандій В.М.   393

Шофолов Д.Л.   394

Шрам І.К.   91

Шульга М.О.   313

Щерба Т.М.   220, 251 (ред., передм.)

     

Яблонська А.М.   258

Яворська В.В.   55

Яковлев Д.В.   93 (ред.), 274 (ред.), 279 (ред.), 391 (ред.)

Яковчук М.   91 (передм.)

Ярова М.П.   259

Ясинецька Н.І.   13 (уклад.), 280 (упоряд.)

Абетковий покажчик назв видань

Автоматизація процесів робастного керування динамічним позиціонуванням бурового судна з урахуванням функціональних обмежень   311

Аграрно-правові проблеми контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України 333

Адміністративно-земельне право України   314

Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів   97

Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності   140

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу   66

Актуальні питання економічних наук   18

Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології   74, 326

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні   98

Актуальні питання сучасної науки   159, 160

Актуальні питання сучасної педагогіки   161

Актуальні питання сучасної психології   262

Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки   99

Актуальні проблеми господарського права та процесу   100

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук   1

Актуальні проблеми філології   209, 327

Антична колекція Херсонського краєзнавчого музею   195

Асканія-Нова - поєднання краси таврійських степів і людського генія = ASKANIA-NOVA: a combination of beauty of the Taurian steppes and human genius   316

Асортимент перспективних видів роду Allium L. для озеленення в умовах півдня України   4   

Атлас видів рослин "Червоної книги України", які культивуються в дендропарку "Асканія-Нова" 8

 

Башня   232

Белозерский район приглашает   329

Бериславский район приглашает   331

Было. Ну, было и было   223

Бібліографічний покажчик праць науковців Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН за 2006-2015 роки   280

Бібліотечні акценти   196

Біополітичне підгрунтя філософсько-освітньої концепції в умовах громадянського суспільства  92

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє)   6

Божий світ і ми: красномовство у термінах і поняттях   260

Божий світ і ми: торжество любові   261

Ботаніка. Систематика несудинних рослин   332

 

В мечтах и наяву   236

Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди   172

Вернути славу Бериславу!   335

Верховенство права та правова держава   103

Виконавче провадження   105

Виробнича практика студентів факультету фізичного виховання та спорту   191

Вирок совісті   259

Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії   373

Вівчарство та козівництво. Вип. 1   69

Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика 104

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори)   218, 219

Воєнна історія   87

Воспоминание   257

Восьмое чудо света    224

 

Газета про час і про себе : (від повітових "Известий..." до район. "Вісника Олешшя")   203

Гендерне виховання учнів у позакласній діяльності   374

Генетика риб   70

 

Генический район   336

Геодезія   9

Гідравліка   71

Голопристанский район   337

Голос Батьківщини   226

Горсть земли берут в дорогу люди, памятью о доме дорожа...   317

Грабіж за кримінальним законодавством Росії та України: правові та соціальні аспекти   369

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн   67

 

Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку   106

Державна дума Російської імперії та Україна   88

Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи   107, 108

Дзвенить Херсонським краєм Кобзареве слово   198

Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920   111

Дніпровському районному відділу міліції Херсонського міського управління УМВС України в Херсонській області 50 років   112

 

Екологічне інспектування   338

Екологічне інспектування. Практикум   339

Екологічне лісознавство   340

Економетрика   341

Економіка любові   243

Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій   19

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку   20

Економіка, управління, фінанси: теорія та практика   21

Елінг   229

Епоксидні нанокомпозити   7

Етика соціально-педагогічної діяльності   375

 

Життя для людей   190

Життя і творчість А. де Сент-Екзюпері   217

Журнали бойових дій військ 3-го та 4-го Українських фронтів, жовтень 1943 - квітень 1944   86

 

З Україною в серці   199

Завещание боксера   234

Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення   113, 114

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку   115

Запрошуємо до духовної скарбниці Голопристанщини   208

Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства України: теорія та практика 109

Збалансоване використання земельних ресурсів 352

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 68   162

Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за  2014 р.   200

Земельне право України   342

Землеустрій   381

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2016 рік   281

Значимість психології в сучасному суспільстві   264, 343

 

И снова "Михалыч"   235

Ідеї, думки та висловлювання Василя Сухомлинського   163

Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой   75

Інноваційна економіка   22

Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні   23

Інститут зрошуваного землеробства   344

Інститут конституційної скарги як засіб захисту основних прав і свобод: порівняльно-правовий аналіз   116

Інформаційне забезпечення адміністративної діяльності у сфері справляння податків   118

Інформаційні технології в освіті   177, 345-348

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production   164

Інформаційні технології моніторингу умов праці робітників гірничо-металургійних підприємств  296

Історичні, соціологічні, політологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень 265

Историческая хроника рода Бул(к)ацель   334

Історія культури зарубіжних країн   197

Історія розвитку водного господарства Чаплинського району   72

Історія Росії та СРСР   85

Історія слов'янських країн: середні віки і ранній новий час   89

 

Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект   110

Как стать компетентным судовым механиком   61

Каланчакский район   349

Калейдоскоп   247

Каталог виставки творчих робіт викладачів образотворчого мистецтва шкіл естетичного виховання м. Херсона та області   206

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2014 рік, 2 півріччя 282

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2015 рік, 1 півріччя  283

Каталог сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН   350

Каховский регион приглашает    351

Комерційні позначення у підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості   298

Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФНР: порівняльно-правовий аналіз   354

Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах   215

Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології   24

Коста Леванович Хетагуров   385

Краще в бібліотеках області   201

Кримінологія   141

 

Лекція з дисципліни "Вища математика" на тему "Інтегрування деяких класів тригонометричних функцій"   10

Лікарські рослини у тваринництві   355

Література про Херсонську область за 2013 рік, вип. 4 (110)   284

Література про Херсонську область за 2014 рік, вип. 1 (111)   285

Література про Херсонську область за 2014 рік, вип. 2 (112)   286

Література про Херсонську область за 2014 рік, вип. 3 (113)   287

Література про Херсонську область за 2014 рік, вип. 4 (114)   288

Література про Херсонську область за 2015 рік, вип. 1 (115)   289

Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика  356

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності   93

 

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств   294

Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії   76

Медичні та фармацевтичні науки   77

Мелодии сердца   240

"Мельпомена Таврії"   207

Мереживо мого життя   251

Методи культивування видів роду Allium L. в умовах посушливого степу півдня України   11

Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об'єктів природно-заповідного фонду України   318

Механізми координації фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку держави   328

...мій неповторний, щирий край...   255

Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення   210

Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття рішень при управлінні виробництвом  будівельних матеріалів   304

Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі  природоохоронної діяльності промислових комплексів   308

Моделі та інформаційні технології реінжинірингу автоматизованих систем плазово-технологічної  підготовки виробництва   295

Моделі та методи інформаційних технологій накопичення інформації у системах навчання   310

Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування   307

Моделювання об'єктів та процесів керування автономними електростанціями в перехідних режимах роботи потужних споживачів   290

Молитва плуга   230

Мотивація управлінського персоналу на підприємствах малого бізнесу   299

Мотивація учасників інноваційної діяльності на підприємстві   309

Музей природи   202

Музика дощу   253

 

На шкільному вітрильнику океаном Знань...   186

Наноматеріалознавство   5

Нас не стало ще вчора   256

Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання   357

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки 27-48

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки   266-273

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки   120-137

Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки XXI століття 138

Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки  життєдіяльності: історія та сьогодення   376

Національний природний парк "Олешківські піски"   12

Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації   49

Наш Крым   320

Не такой, как все    221

Нижча професійна освіта на Півдні України у другій половині XIX - на початку XX століття   175

Ни шагу назад   244

Нова Каховка   358

Новая Каховка приглашает   359

Нові завдання сучасної медицини   78

Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті   139

 

О родне и обо мне   241

Оживає думка джерелом   225

Оптимізація процесів оперативного керування суднопідйомним комплексом типу сліп   305

Організаційно-економічні засади підвищення привабливості туристичного продукту   293

Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком підприємств харчової  промисловості   292

Основи біогеохімії   393

Основні норми годування тварин зоопарку "Асканія-Нова"   13

Особенности службы механиков флота. Законы регулирования труда моряков и конвенции   62

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог  Європейського Союзу   143

 

Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова"   319

Й. К. Пачоський - видатний дослідник Таврійського краю   14

Педагог-учений, який увічнює час   192

Педагогіка в системі гуманітарного знання   165

Педагогіка в Україні та за кордоном 361

Педагогіка: традиції та інновації   166

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення   167

Педагогічний альманах   179-182

Первая и доврачебная помощь на уроках физического воспитания   79

Перемогла любов   231

Перепідготовка, підвищення кваліфікації державних службовців за законодавством України: сучасний стан правового регулювання та пріоритети адаптації до законодавства ЄС   353

Перлини смаглявої Таврії   249

Перспективи розвитку сучасної науки   168-171, 362

Перспективи розвитку філологічних наук   211

Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки   144, 145

I Таврійські філологічні читання   212

Післядипломна освіта вчителів початкових класів в Україні: генеза та перспективи   189

Планування територій   16

Подих любові   228

Подорож реальністю   252

Поліпшення інноваційної діяльності підприємств через співпрацю з технопарками   297

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні   146

Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину 274

Портали пам'яті   248

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі  євроінтеграції   147, 148

Право Європейського Союзу   386

Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст.   149

Право: історія, теорія, практика   150

Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект   102

Правова педагогіка   174

Практикум з радіобіології та радіоекології   363

Превентивне виховання дітей та молоді   188

Пригоди Опудала   237

Прикладной магнетизм. Теория, практика, перспективы   58

Приречені   259

Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика   80

Пріоритетні напрями модернізації системи права України   151

Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у XXI столітті   275

Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України   152

Проблеми протидії злочинності неповнолітніх   142

Проблеми та перспективи економіки і управління   50

Проблеми та перспективи розвитку освіти   183

Проза и поэзия души моей   242

Проклятье замка Суарс   221

Просто так, для вас...   227

Психологія в Україні та за кордоном   276

Психологія управління соціальною організацією   263

Путівник у прикладну наукометрію   364

 

Радионавигационные приборы   366

Раритети античної колекції Херсонського краєзнавчого музею   204

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики   55

Рекомендації з оптимального використання нових деревних інтродуцентів та їх культиварів для садів і парків південно-степового регіону України   15

Родовід ведемо з "Херсона"   57

Розвиток економічної системи в умовах глобалізації   51, 368

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти  187

Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення   300

Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність 392

Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх в Україні (20‑30-ті роки XX ст.)   117

Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств   68

Розроблення технології переробки стебел льону олійного з метою одержання органічного геотекстилю   291

Рослинництво   73

Русский язык для иностранцев   315

 

Світло духовності у слові та скульптурі   220

Серебряное веко   254

СИТИ. Содружество инициативных трудоспособных инвалидов   370

Скадовский район   371

Скадовськ   372

Служение   321

Солодкий полин   258

Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини   176

Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина XIX - початок XX століть)   178

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2014 рік   2

Стенографія   238

Стихотворения, 2010-2015   222

Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство   53, 54

Судовые навигационно-информационные системы   60

"Сучасна медицина: актуальні питання"   81

Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика   173

Сучасна психологія: теорія і практика   277

Сучасна філологія: теорія і практика    214

Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування   153

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : CЕУТТОО-2015   64

Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування : СЕУТТОО-2014   378

Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства   65

Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології   82

Сучасні тенденції в юридичній науці України   154

Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології   83

Сюжеты разлетелись по судьбе   325

 

Таврійська родина   379

Так хочеться жити   330

Творча майстерня   205

Тенденції правового розвитку сучасної України   155

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України   156, 157

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології   278

Теорія і практика освіти в сучасному світі   184, 380

Теория и практика управления технологией активации органических энергоносителей с применением прикладного магнетизма   25

Теорія та практика перекладу   213

Технический менеджмент судовых компаний   26

Техническое обслуживание, дефектация и ремонт на судне   63

Технологічне обладнання консервних заводів   56

Технологія та проектування елеваторів   59

Технология судоремонта   377

"То сердце не научится любить..."   322

Точка невозврата   245

Трое из четвертого измерения, или Прошельцы   323

 

У постійному науковому пошуку   193

Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри 94, 95

Управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства   301

Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості   313

Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємств продовольчого комплексу  303

Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування   394

Управління підприємствами туристичного бізнесу на принципах кластеризації   312

Управління якістю освітніх послуг у вищих навчальних закладах   306

Учнівські дослідження з географії материків і океанів   324

 

Фармакотерапія у спортсменів при гострих станах   84

Фауна та населення птахів Нижньодніпровських піщаних масивів 302

Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві   216

Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи   52

Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні: історико-педагогічний  аспект   185

 

Херсон - мій рідний дім. 3 клас   383

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2015, вип. 14   3

Херсонская область. 70 лет пути   384

Херсонська державна морська академія   194

Хімія біоорганічна   367

Хроніка визволення Херсонщини, 26 жовтня 1943 - 12 квітня 1944   90

Хронологія мужності, 2014-2015   96

 

Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади   119

Цивільний процес України   101, 387

Цюрупинский район приглашает   388

 

Чаплынский район приглашает   389

Честь имею   250

Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета   17

Чорнобаївський заспів   390

Чорноморські політологічні читання   279, 391

Чотири сезони   246

 

Шульгівського цвіту - по всьому світу   91

 

Экспрессия   239

Электронная навигация и картография   365

Электротехника с основами электроники   382

Это все - наша жизнь   395

 

Юридичні науки: проблеми та перспективи   158, 396

 

Я для мами намалюю   360

"Я звертаюсь до вас..."   233

 

Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

 

Херсон

Айлант   68, 88-90, 92, 111, 185, 195, 217, 220-222, 227, 230-231, 236-237, 243-245, 251, 253, 256, 258

Борисфен-про   57

Брендингове агентство “Грейдс”   336-337, 349, 371

Ведьмы неспящего града   254

Гельветика   1, 18-24, 27-54, 74-78, 80-83, 93-95, 98-106, 109-110, 113-117, 119-139, 141-162, 165-166, 168-171, 173, 183-184, 191, 197, 209-212, 214-216, 223, 262, 264-279, 326-328, 333, 342-343, 353-354, 356, 361-362, 368-369, 380, 386, 391, 396

Гілея   202, 204

Графіка   250

Державна морська академія   7, 64-65, 378

Державний університет   177, 345-348

ІТ   178, 186, 224-225, 235, 238, 252

КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”   14, 163, 167, 172, 175-176, 179-182, 187-190, 192-193, 260-261, 373-376, 392

Міська друкарня   91, 213, 232, 246

Наддніпряночка   96, 329, 331, 351, 359, 372, 383, 388-389

Національний технічний університет   107

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара   196, 200‑201, 205, 281-289

Олді-плюс   5, 9, 55, 59, 67, 70-71, 174, 263, 338-339, 341, 352, 355, 363-364, 367, 377, 381, 387, 393

ОНМЦКіМ   206

ПП Вишемирський В. С.   79, 84

ПП Головко О. А.   85, 87

ПП Грінь Д. С.   10, 16, 56, 60, 66, 73, 97, 108, 118, 140, 247, 340, 350, 357, 365-366, 382, 394

ПП Савченко А. В.   25-26, 58, 61-63

ПП Сафронов А. І.   3

Приднепровье   395

Просвіта   199, 208, 218-219, 226, 228-229, 248, 360

Стар   164

ТПП   17

 

Без видавництва   2, 4, 6, 8, 11-13, 15, 72, 86, 112, 194, 198, 207, 233-234, 239-242, 249, 255, 257, 280, 318, 334-335, 344, 358, 370, 379, 385, 390

 

Інші видавництва Херсонської області   69, 203, 259, 384

 

Видавництва за межами області

 

Київ

Аграрна наука   316, 319

АДЕФ-Україна   330

Алерта   314

Ліра-К   332

Правова єдність   314

ПП Хоменський П. Я.   317

 

Мелітополь

Издат. дом МГТ   320-322, 325

 

Сімферополь

Доля   323

 

Харків

Основа   324

ПП Іванченко І. С.   315

Список скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

АПВ Агропромислове виробництво
ВНЗ Вищий навчальний заклад
ДВНЗ  Державний вищий навчальний заклад
ДГУ  Дніпропетровський гуманітарний університет
ДЗ Державний заклад
ЄС Європейський Союз
ЗНУ  Запорізький національний університет
КВНЗ  Комунальний вищий навчальний заклад
КНУ   Криворізький національний університет
МГТ  Мелитопольская городская типография
НААН України  Національна академія аграрних наук України
НДІ публ. права Науково-дослідний інститут публічного права
ОКР Освітньо-кваліфікаційний рівень
ОНМЦКіМ  Обласний науково-методичний центр культури і мистецтв
ОУНБ ім. Олеся Гончара Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара
РІПО   Регіональний інститут післядипломної освіти
СЕУТТОО Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування
СИТИ Содружество инициативных трудоспособных инвалидов
ФРН Федеративна Республіка Німеччина
ХГТ  Херсонская городская типография
ХДМА Херсонська державна морська академія
ХДУ  Херсонський державний університет
ХМД Херсонська міська друкарня
ХНТУ  Херсонський національний технічний університет
ХТПП Херсонська торгово-промислова палата

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031