Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Допоміжні покажчики

 

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

 

Аеплер Ф.   110 (вступ. сл.)

Алеферко О.В.   99 (ред.), 100 (ред.), 106 (ред.).

Алимов О.М.   52

Альперт О.О.   89 (фот.)

Амелин К.   104 (худож.)

Андрієвський Л.І.   262 (вступ. сл.)

Анкудінов С.В.   11

Арустамова Н.А.   203

 

Бардаш Н.О.   291

Барковський П.С.   227 (уклад.)

Бахтіаров Т.   318

Башинський. І.А.   121

Бевзенко В.М.   164 (ред.)

Безлуцька О.П.   4

Белинський Ю.Є.   116

Бережна І.А.   132

Березинська Т. О.   278 (уклад), 282 (уклад.), 288 (уклад.), 289 (уклад.)

Берназ В.Д.   91

Бєлий Д.В.   109 (уклад.)

Бєлов Д.М.   120 (упоряд.)

Бєлоусов Є.В.   75

Берстад Е.   70 (ред., вступ. сл.)

Бисага Ю. М.   117 (ред.), 167 (ред.)

Білий В.Л.   260 (ред.)

Білий С.Г.   (99)

Білоус Н.І.   281 (уклад.)

Блах Е. І.   71 (ред.)

Блинова О.Є.   166-167 (ред.), 273 (вступ. сл.)

Бовзенко В.М.   164 (ред.)

Богуш М. І.   19

Божидарнік Т.В.   19

Божко С.З.   (228)

Бойченко І.   231 (ред.)

Бондар О. А.   27 (ред.), 68 (ред.)

Бондарчук С.Ф.   (283)

Борисов П.Я.   (95)

Ботвіна Н.О.   79

Бочелюк В.Й.   192

Братан М.І.   (277)

Братель О.М. (Bratel O.)  220

   (авт. кн. та передм.)

Бритік В.Г.   318

Булгакова О.С.   202

Бурлюк Д.Д.   (226)

Бурячок Л.Г.   227

Бутузов Г.   232 (передм.)

Бутузов О.Г.    89 (ред.), 232-233             

Бьерке Лейв Лейвсон   70

  

Вадони, родина   (228)

Валькова Є.В.   134

Василенко М.О.   234, (278)

Василик Н.М.   19

Васильева О. В.   200

Вдовенко В.В.    347 (ред.)

Верещак Г.С.   196 (ред.)

Вєтошніков М.М.   (99)

Вигоднер Н.   218 (ред)

Висоцький А.А.   98

Вірлич А.Е.   342 (передм.)        

Власов Л.В.   6

Власова І.Л.   6

Внукова Т.Е.   2 (ред.)

Водотика С.Г.   1 (ред.)

Вознюк В.А.   2 (ред.)

Вороніна Є.О.   125

Гаджиєва Ш.Н.   131

Гайдамака В.В.   242 (передм.), (284)

Галунько В.В.   119

Ганкевич В.Ю.   (101)

Ганнібал І.А.   (99)

Гарагонич О.В.   127

Гладуненко Т.М., див. Щерба Т.М.

Гозадінови, сестри   (228)

Голобородько Н.А.   228 (ред.)

Голобородько О.К.   228

Горбунова О.С.   330, 336

Грабенко А.М.   (228)

Гребенюк В.Д.   290 (вступ. сл.)

Гриценко О.О.   327 (упоряд.)

Громико Д.   237-238

Громовенко П.Ф.   (283)

Гуляєва К. В.   278 (худож.), 282 (худож.), 288 (худож.) 289 (худож.)

Гусинська Н.В.   343

 

Давидова І.В.   85

Деркач В.Є.   285-286 (уклад), 328 (уклад.)

Джанаєв А.В.   230 (худож.)

Джонс Джон Пол   (99)

Дишкантюк О.   25

Дідик О.Б.   221

Дідоренко І.В.   239

Дніпрова Чайка   (228)

Добровольська В.В.   201

Домерт Л.В.   201  

Дорогань О.І.   202

Дорошенко Н.П.   287 (уклад.)

Доценко А.В.   226 (ред.)

Доценко А.М.   206

Доценко В.І.   82

Дрогобич  Н.Є.   346

Дрьомін В. М.   110 (ред.), 111 (ред.), 268 (орг. ком.)

Дяченко В.В.   226 (уклад.)

Дяченко С.С.   99

 

Єлагін О.М.   240

Ємець Л.О.   116

Єфремова А.О.   291

 

Жебель Н.І.   247 (худож.)

Жосан Г.В.   294

Жуковський Р.   241

Жулинський М.Г.   248 (вступ. сл.)

     

Завальнюк В.В.   268 (орг. ком.)

Загороднюк В.С.   230 (ред.), 242, 253 (ред., вступ. сл.), 277 (вступ. сл.)

Загороднюк Ф.І.   99 (худож.)

Задерейчук А.А.   100

Зайчук О.В.   123 (орг. ком.)

Залеський І.І   8

Зарудна Н. С.   336 (ред.)

Захаренко О.   (199)

Звягінцева Н.Д.   322 (уклад.)

Зелена Л.І.   211 (ред), 277 (ред.), 280 (ред.), 285-287 (ред.), 290 (ред.), 328 (ред.)

Змерзлий Б.В.   101, 125

Зубко А.М.   191

     

Іванищук А.А.   126

Іванова Л. А.   25

Іванова Л.В.   243

Ілліаді І.Н.   102 (уклад.)

Ільчук В.П.   66 (орг. ком.)

Іртищева І.О.   26, 84

 

Калінін В.   110 (вступ. сл.)

Калініченко Ю.А.   336 (ред.)

Калмикова Ю.В.   331 (уклад.)

Капустина Н.Б.   265

Караваєва В.   244 (худож.)

Караваєва Н.П.   244

Карапулін Ю.В.   103

Карташова І.І.   203

Качук Д.С.   295

Ківалов С.В.   124 (ред.)

Ківалова Т. С.   110 (вступ. сл.), 111 (вступ. сл.), 118 (ред.)

Калюжний Р.Ф.   (343)

Кармазіна Н.В.   71

Кеберник Г.В.   130

Кирийчук Д.Л.   296

Кичинський А.І.   253 (ред.), (283)

Клименко М.О.   8

Климов В.В.   100

Клочанюк В.Д.   343

Князєва Т.В.   10

Коваленко М.А.   69 (ред.), 320 (ред.), 349 (ред.)

Ковалик Г.І.  

Коваль Л.В.   (112)

Коваль С. Д.   278-279 (ред.), 282 (уклад.), 288-289  (уклад.), 321 (ред.), 325 (ред.), 331 (ред.)

Козлова О.О.   227 (уклад.)

Коломоєць Т.О.   112 (ред.), 128-132 (ред.), 161 (ред.), 164 (ред.), 173 (ред.)

Комінарець Т.В.   194 (уклад.)

Компанієць А.   99 (дизайн)

Короленко Ю.М.   297

Корольова І.В.   253 (ред.)

Кохановська О.В.   204

Краснов В.П.   85

Краснолуцька Т.Л.   290 (уклад.)

Крижановський А.   118 (ред.)

Крупіца І.В.   26

Крюков Г.В.   245           

Крючковська Т.   215 (худож.)

Крючковський В.В.   319

Кузнєцова Е.О.   246-247

Кузьменко В.В.   179, 182, 185-188(ред.), 190 (ред.), 193

Кузьменко Ю.В.   1 (ред.)

Кузьміна Т.О.   205

Кулик В.П.   248(ред.)

Кулик О.П.   248

Куликов С.   231 (передм.)

Куликова Л.Б.   183, 229

Куліш Л.П.   (282)

Кулькіна Є.П.   334 (упоряд.)

Куманченко П.В.   (283)

Курак С.П.   248 (худож.)

Кучеренко Ю.Ю.   214 (уклад.)

Кучерова В.Л.   329 (уклад.)

 

Лагутенко Л.Д.   242 (ред.)

Ладонько Л.С.   72

Лазарева М.Г.   27

Лапухіна Ю.   3 (уклад.)

Левенець Н.І.   343 (упоряд.)

Левченко О.О.   (283)

Леонов В.Є.   77, 78

Леонова О.В.   172

Леськів Г.З.   12

Лєбєдєва Н.М.   240 (вступ. сл.)

Лєскіна І.Є.   129

Литвиненко А   251 (худож.)

Литвиненко В.І.   178 (ред.)

Ломачинська І.А.   67 (ред.)

Лопушинський І.П.   121 (ред.)

Лушпинська Л.   215 (муз. ред.)

Любомська О.І.   215

 

Мазур В.   335 (ред.)

Макуха Т. М.   200

Малигин Б.В.   76

Мальований М.С.   12, 14, 15

Марецька Л. П.   194 (уклад.)

Маринець З. І.   83 (ред.)

Марущак А.П.   (284)

Марущак О.О.   (284)

Марущак С.М.   73

Марченко Л.В.   104, 214, 250 (ред.), (284)

Матушко А.Є.   298

Матюшина І.І.   265

Мельник В.М.   80

Микитенко В.В.   52 (передм.)

Милько В.І.   119

Мироненко Т.В.   330, 336

Михайленко І.М.   200

Михайлова А.С.   279 (уклад.), 321, 325 (уклад.)

Михайлова Н.   258 (ред.)

Міщенко Дм.О.   (283)

Міщук І. П.   134

Мойсієнко І.І.   4 (передм.)

Мокрицька Г.П.   277 (уклад.), 280 (уклад.)

Молдован М.М.   327 (упоряд.)

Молчанов А.О.   9

Морозов В.В.   82

Морозова І.Б.   224 (ред.)

Моторний Д.К.   (339)

Мошнягул О.Д.   109 (уклад.)

Муравинець Ю.В.   299

     

Назаренко Л.М.   191 (вступ. сл.)

Негодченко О.В.   116, 160         

Немченко І.В.   234 (вступ. сл.), 249, 252 (вступ. сл.)

Несін Ю.М.   206

Нестеренко Ю.В.   326 (ред.)

Нечепельська Н.В.   201

Нечитайло Л.М.   76

Нечитайло С.З.   332

 

Обозна А.О.   84

Одінцов В.В.   13

Олейник Ю. І.   214 (комп.)

Олексюк О.В.   235 (упоряд.), 261б (ред.), 318 (ред.)

Онопрієнко Д.М.   82

Орел Д.С.   14

Орел С.М.   14

Орленко А.М.   87

Остапенко Т.О.   111 (уклад.)

Осьмінін П.Ю.   102 (уклад.)

 

Палінчак М.М.   17-18 (ред.), 20 (ред.), 56-57 (ред.)

Параскевич П.К.   252 (упоряд.)

Параскевич С.П.(Світ Лана)   (207), 252

Пастухов Є.П.   250

Паталах О.Ю.   99

Пачоський Й.К.   (4)

Пащенко О.В.   73

Перунова І.В.   285-286 (уклад.), 328 (уклад.)

Петлюченко Н.В.   222 (ред.)

Петраченко Д.О.   300

Петренко Г.О., див. Шелдагаєва Г.О.

Петров Е.Г.   319

Питалєв П.І.   284 (вступ. сл.)

Півняк Г.Г.   51 (орг. ком.), 64 (орг. ком.)

Підлипняк П.Ф.   335

Полевая С.Е.   25

Помазана Н.М.   330, 336            

Пономаренко Є.П.   (283)

Попенко Д.   99(худож.)

Потапенко І.М.   (228)

Потьомкін Г.О.   (99)

Почечун О.І.   301

Примакова В.В.   198

Прихненко О.В.   313-315, 337-338

Приходько В.П.   17-18 (ред.), 20 (ред.), 56-57 (ред.)

Prontaliy Viko   251

Прохоренков В.М.   223

     

Радванська Н.В.   349

Разлівінських Ю.О.   166

Рихтик Н. Я.   332

Рідкоус О.В.   182

Рогальський Ф.Б.   81

Рудакова Г.В.   61

Рябінін-Скляревський О.О.   (103)

 

Савченко К.М.   230 (упоряд.)

Сагач Г.М.   262

Сак О.Г.   287 (уклад.)

Самойлович Д.С.   (99)

Сватула М.С.   240 (худож.)

Сватула Т.Л.   211 (уклад.)

Світ Лана див. Параскевич С.П.

Селезньов Д.Е.   302

Сердюк В.М.   340

Симиренки, родина (228)

Симиренко В.Л.   (228)

Синельников І.М.   (99)

Синякова К.М.   303

Сирчина А.   70 (пер.)

Сис В.В.   304

Слепчук І.   305

Слєпченко О.О.  

Сливич І.І.   168

Сливканич-Бельченко С.В.   254

Сліпіч Ю. В.   197 (ред.)

Слюсаренко Н.В.   179, 182, 190, 199, 204 (ред.)

Смазнова І.С.   265

Соломчак Н. Е.   277 (худож.), 290 (худож.)

Станкевич Ю.Ю.   62

Старенький О.Ф.   245 (вступ. сл.)

Стельмахович М.   (199)

Столяренко О.В.   306

Стороженко С.   217 (упоряд.)

Стратонов В.М.   114 (ред.), 157 (ред.), 159 (ред.), 170-171( ред)

Стройко Т.В.   50

Стукалова О.І.   341 (упоряд.)

Ступак І.В.   224 (ред.)

Ступник Я.В.   168

Суворов О.В.   (99)

Сусоров В.Д.   211,

Сухомлинський В.   (199)

              

Таран К.   342(передм.)

Таран М.О.   342             

Тартиця В.Д.   343

Теленчук Н.   255

Ткаченко І. (199)

Топунов Ю.В.   345

Топунова І.   345 (худож.)

Третяк А.М.   83

Третьяков О.В.   227

Тхоржевський Дм.О.   (199)

Тютюнник А.М.   (288)

 

Удіч З.В.   201

Ушаков Ф.Ф.   (99)

 

Фалєєв М. Л.   (99)

Фальц-Фейн С.Б.   (348)

Фальц-Фейн Ф.Е.   (346)

Фальц-Фейни, родина   (100)

Федишин Б.М.   7

Федкевич Н. В.   327 (ред.), 329 (уклад.)

Федоров В.А.   111 (уклад.)

Федоровська Л.К.   240 (вступ. сл.), (289)

Федяєва В.Л.   49 (орг.ком.), 97 (ред.), 270 (ред.), 274 (ред.)

Філенко Л.І.   (283)

Філіпова Т.Л.   128

Філончук З.В.   11 (ред.), 189

Фріман А.Я.   (283)

 

Хаїмова (Шаврицька) Т.Я.   256

Хетагуров К.Л.   (230)

Хмель В.А.   106

Ходаковский В.Ф.   77, 208 (вступ. сл.), 209

Хрідочкін А.В.   172

Хрідочкіна А.А.   172                                 

 

Цибуленко Л.О.   105

 

Чабаненко В.О.   184 (ред.)

Чекмарьова Л.Ю.   111 (уклад.)

Черниш О.М.   275

Чернишенко Н.І.  258

Чесноков В.Л.   349

Чижмарь К.І.   350

Чмут А.В.   307

Чумаченко А.С.   308

Чумаченко О.Ф.   218

Ду Чуньбу   67

 

Шаврицька Т.Я., див. Хаїмова Т.Я.

Шамша І.В.   110 (уклад.), 276

Шандова Н.В.   74

Шаповалюк М.В.   309

Шапошников К.С.   28-48 (ред.), 49, 63 (ред.), 65 (ред.)

Шапошникова І.В.   192

Швець О.   231 (ідея)

Шевченко В.   259

Шевченко В.Ю.   87

Шевченко О.В.   310

Шевченко Т.Г.   (222), (253), (257)

Шекк П.В.   87

Шелдагаєва (Петренко) Г.О.   195 (уклад), 196

Шелест З.М.   85

Шерстюк В.Г.   311

Шестакова Г.М.   254 (ред.)

Шилкіна Л.Д.   200

Шило Г.   (228)

Шкарлет С.М.   68

Шолохова Н.С.   189

Шупік І.Є.   312

 

Щерба (Гладуненко) Т.М.   (227), 260, (284)

     

Юзбашева Г.С.   189, 200-201

     

Яковлева Д.В.   108 (ред.), 268 (ред.)

Яковлєва Н. В.   327 (упоряд.)

Янукович В.Ф.   334

Ярова М.П.   261, (318)

 

Абетковий покажчик назв видань

 

Адвокатура: минуле та сучасність   111

Адміністративне право та процес України   112

Адміністративні процедури у сфері захисту економічної конкуренції в Україні   128

Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади   126

Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту   116

Азово-Сиваський національний природний парк : 85 років : 1927-2012 р.р.   316

Актуальні питання економічних наук   16

Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування

     законодавства   113

Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства   114

Актуальні питання сучасної науки   175,176

Актуальні питання сучасної педагогіки   177

Актуальні питання сучасної психології   263

Актуальні питання сучасної психології та соціології   264

Актуальні питання сучасної філології   219

Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти   97

Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України   17

Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України   18

Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства   115

Ан Т-Р-Акт 2014   231

Аскания православная   317

 

Бібліотечні акценти   211

Божий світ і ми: співаючі серця   262

Микола Братан: "Я зроду - віть сільського люду..."   277

Давид Бурлюк та його сучасники   226

 

Василенко Микола Олександрович. "Жив як людина, не був я святим..."   278

Введение в нормативную теорию принятия решений   319

Верховенство права та правова держава   117

Видатні пам'ятки природи та архітектури Таврійського краю   5

Використання електронних грошей в господарському обороті в Україні   320

Виробничо-експортний потенціал національної економіки   20

Виховання в освітньому просторі   321

Від травинки до хмаринки   322

Відомі особистості в історії Херсонщини XVIII сторіччя   99

Відродимо національну святиню - Кам'янську Січ   323

Вірші, гуморески, сатиричні мініатюри   342

Вітчизняні педагоги другої половини XX століття про трудову підготовку підростаючого  покоління  199

Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні   118

Вполоборота   237

 

Гармонізація взаємовідносин учасників інтеграції з виробництва молочної продукції   307

Гендерна рівність в організації діяльності органів прокуратури України   129

Геническ и Арабатская Стрелка   324

Голопристанська Litterra   235

Голубая роза   215

Господарський процес України   120

Громада в стихах херсонских поэтов   236

 

25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану : 1989-2014   107

2014   313

Державна політика щодо місцевого самоврядування   122

Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України   84

Детермінанти стратегії формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України    72

Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів   204

Динамічна стійкість холдінгових структур   27

Дивизион : полк, дивизия, армия   250

Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов   25

Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біологічної науки : (остання чверть XIX - перша половина XX ст.)   4

До вершин гармонії...   227

Другі Таврійські юридичні наукові читання   123

Душой написаны слова   251

 

Екологічна хімія   7

Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність   279, 325

Екологія людини   8

Екологія та збалансоване природокористування   12

Економіка XXI сторіччя: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти   21

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку  22

Економіка, управління, фінанси   23

Експертиза в адміністративно-юрисдикційній діяльності   130

Espanol es facil: del pasado al futuro   220

Етика  276

Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики   24

 

Живильні промені   228

Життєві хвилі   260

 

Завтра - война?   314

Забезпечення ефективної професійно-кваліфікаційної структури персоналу туристичного  підприємства   303

Заходи кримінально-правового впливу   124

Зачем пишу я о войне...   240

Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2013 р.   212

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств  методом еколого-ландшафтного землеустрою   83

Знайдена флешка   261

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2015 рік. Вип. 42   280

Золота Балка 1780-2010   340

Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування   82

 

Из любви и беды соткала я ковер...   246

Из племени орлиного : о юных героях с Карантин. острова   104

Інтелектуальна власність   172

Інтелектуальні системи  прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. ISDMCI`2014   178

Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина   350

Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування Інтелектуальна власність   127

Інформатика. Візуальне програмування   202

Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування   68

Інформаційний довідник за результатами міського конкурсу "Плекаючи старе - осягаємо нове" в номінації "Музей - невичерпна скарбниця людських святинь"   213

І сад, і виноград. Агрофірма-радгосп "Білозерський"   326

Исторический опыт и традиции изучения античности в отечественном образовании   183

Історія Каланчацької бібліотеки на сторінках періодичних видань, 1967-2012 рік 327

Історія стародавнього мореплавства   9

История Херсона XVIII-XIX вв.    102

 

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2014 рік, 1півріччя...   281

Катреновий телескоп   234

Кафедра педагогіки і психології: історія та сьогодення   182

Классическая греко-римская мифология в современной школе   229

Креативний менеджмент   19

Кодекс як джерело адміністративного права України   131

Корабельная сторона   214

К подвигу героев прикоснитесь...   254

Кримінальне право. Загальна частина   134

Кримінальне право України. Особлива частина   168

Куліш Леонід Пилипович. Чистовід рідного слова   282

Культурологічний аспект викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах   194

Курс "Загальна географія" за новою програмою   11

 

Лауреати Шевченківської премії - уродженці Херсонщини   283

Лауреаты и дипломанты литературной премии имени Бориса Лавренева   284

Література про Херсонську область за 2013 р.   285, 286, 328

Літопис Каланчацької центральної районної бібліотеки, 1912-2012    329

"Люблю я цілий світ..."   230

Людина і держава   119

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності    108

L'udske a obcianske prava a slobody   133

 

Мала Батьківщина село Обривка : 90 років   330

Мале і середнє підприємництво КНР у структурі міжнародного бізнесу    67

Марикультура    87

Медицина і охорона здоров'я   88

Методи та засоби удосконалення зв'язку в телекомунікаційних системах    81

Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку   195

Методичні розробки до курсу англійської та американської літератури для вчителів 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови   196

Методологія та практика управління стійким розвитком промислових підприємств   74

Мелодия души   241

Мерцающие блики бытия   256

Место в океане   337

Милосердя крізь сторіччя... : 1914-2014   89

Мистецький вісник    331

Міжнародна екологічна політика   10

Міжнародна система стандартизації та сертифікації    205

Мир и благодать   244

Моделі, методи та інформаційні технології сценарно-прецедентного управління  поліергатичними системами    311

Моделі та методи інформаційних технологій координаційного управління виробничих систем    206

Моделі та методи інформаційних технологій корекції фізичного стану студентів   312

Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування   61

Мой путь к морю, разведке и контрразведке   332

Мониторинг работы депутатов местных советов в 2013-2014 г.г.   109

Морський літопис (1834-2014)    209

 

Навчальні видання   203

Навчальні програми інтегрованих гуртків. Хімія. 7-11 класи    200, 201

Наивное сердце   315

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки   28-48

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки   266-267

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки   135-156

Науковці Херсонської академії неперервної освіти   179

Національні моделі економічних систем   49

Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів   50

Не сотвори себе кумира   335

Ніжна = Gentle   255

Нові завдання сучасної медицини   90

Нововоронцовський народний краєзнавчий музей : 1963-2013   333

 

Обеспечение экологической безопасности судоходства   77

Одеський лінгвістичний вісник    222

Опаленные войной   245

Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування  підприємств санаторно-курортного комплексу   304

Освіта Херсонщини   334

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу   157

Особливості формування образотворчих знань та розвиток творчих здібностей учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів засобами кольорознавства  197

Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини 14

Оцінка та управління підприємницькими ризиками   73

Оцінювання ефективності інвестицій у компетентнісне навчання персоналу підприємства 298

Очерки по истории письменности у тюркских народов   101

 

Світлана Павлівна Параскевич : в спогадах, листах і матеріалах   207

Педагогіка: традиції та інновації   180

Педагогічна слава Херсонщини   184

Педагогічний альманах   185-188

Перекладач як учасник адміністративно-деліктного провадження за законодавством  України   132

Періодичні видання XIX - першої чверті XX ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. Вип. 1 : Журнали (1821-1925), ч. 2 : І – Н   287

Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності,

     інноваційності та сталості   51

Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки   158

Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств    297        

Підвищення конкурентоспроможності туристсько-рекреаційних підприємств на основі безперервного управління проектами    310

Підприємництво і бізнес-культура   62

Післядипломна педагогічна освіта Франції   206

Подаруй мені, Веснонько...    318

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні   159

Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину   110

Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину   268

Помни о жизни   338

Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави   52

Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії   53

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції   160

Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії   161

Право: історія, теорія, практика   162

Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні   163

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави  164

Правовые основы создания и деятельности карантинных учреждений в Российской  империи в конце XVIII - начале XX веков : (на материалах Таврической губернии)   125

Правові основи фармацевтичної діяльності   91

Преодоление боевого стресса и его психологических последствий   969

Пріоритети сучасної медицини   92

Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України   165

Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті   270

Проблеми інноваційного розвитку економіки України   54, 55

Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів   56, 57

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки   58

Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин   59

Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності   60

Про себе і не тільки   339

Про що співають солов'ї   259

Психологія і соціологія: проблеми практичного застосування   271

Психологія: проблеми практичного застосування   272

Птах передбачень   233

Пятая тетрадь   238

 

Реальний сектор регіональної економіки: макроекономічне регулювання розвитку   71

Рекламування в торговельно-виробничих ланцюгах за умов соціалізації споживчого ринку   309

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні   167

Рекомендации для судовых механиков, законы регулирования труда моряков и конвенции   76

Розвиток інтелектуального капіталу на туристичних підприємствах   308

Розробка композиційного складу для вогнезахисного оброблення текстильних матеріалів   305

Розробка ресурсозберігаючої технології високоякісного водовідштовхувального оброблення камуфляжних тканин, надрукованих за пігментною технологією   295

Розробка технології хімічної модифікації поліакрилонітрильних волокнистих матеріалів   291        

Роль та місце медицини у забезпеченні здоров'я людини у сучасному суспільстві   93

Олександр Рябінін-Скляревський   103

 

Самое дорогое   242 

Село Обривка   336

Середня Азія та Іран. Історія, культура, література   98

Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини   253

Секреты тишины    232

Система економічної безпеки транспортної складової комплексного туристичного продукту   301

Система моніторингу та управління судновою електроенергетичною установкою   292

Сільськогосподарська наука - від теорії до практики   86

70 років Дитячій музичній школі № 1 м. Херсона   216

70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку   1

Система контроля качества знаний студентов по учебной дисциплине "Историческая грамматика" (часть 1. Историческая фонетика )   223

Сміхенея   242

Современные информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование   78

Согрета дыханием ветра   258

Создавая рай... История рода Фальц-Фейнов   100

Соціальна відповідальність у забезпеченні результативності діяльності підприємства   294

Соціально-психологічні технології розвитку особистості  273

Социология   275

Сплелися тут епохи і віки   343

Сповідь на межі століть   248

Становлення та розвиток вітчизняної післядипломної освіти вчителів початкових класів (серед. XIX - поч. XXI ст.)   198

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2013 рік   2

Стихи для голоса с гитарой   345

Сторінки безсмертя 1941-1945 р.р.   341

Страхування   79

Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика   181

Сучасна фармацевтична наука та практика   94

Сучасна філологія: теорія та практика   224

Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології   95

Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології   96

Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні   63

Сценарна майстерність. Від вправи до сценарію крок за кроком   218

 

Таврійські юридичні наукові читання   169

Твоей судьбы простое полотно...    247

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України   171, 172

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти    189

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення   190

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології 274

Техноекологія   15

Телерадиокомпания "Скифия" для Вас    344

Топливные системы современных судовых дизелів   75

Топоніми Бериславщини   221

Тютюнник Алла Миколаївна. "На місточку - між болем і життям"    288

 

Удосконалення процесів формування шару льонотрести до механічної переробки   300           

Удосконалення технології первинної обробки лляної соломи шляхом оптимізації процесу обчісування стебел   302

Удосконалення технології переробки лляної трести за рахунок модернізації м'яльно-тіпальних агрегатів   299                 

Удосконалення технології просочення тканини на основі моделювання її пористої структури   304

Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки   26       

Управління корпоративними правами   349

Управління навчальним закладом   191

Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний  аспект  192

Управління потенціалом виноробних підприємств Криму   293

 

Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863-1920)   346

Федоровська Лада Костянтинівна. Монологи мандрівної душі   289

Фізика твердого тіла   13

Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві   225

Философия   265

Фінансово-економічний збалансований розвиток України   64

Фітоекологія з основами лісів   85

Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії    65

Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення   193

Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності   66 

Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні   80

 

Хай вам пам'ять нагада свята...   239

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2014, вип. 12    3

Херсон у кишені   210

Херсонська державна морська академія   208

Херсонська обласна філармонія. 70 років   217

Херсонська область   347

Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення   105

Херсонские истории, предания и были   106

Хозяйка Таврийских степей   348

Хрономика. Открытие Эфира - материального космического пространства. 

     Свойства эфира    6

 

Цивільний захист   166

Цюрупинщина шанує Шевченка   257

 

Чистое производство и энергоэффективность. Норвежская модель    70

 

Шлях на Снігурівку   249

Шляхи інтенсифікації фінансово-економічного розвитку Херсонщини   69

 

Юридична наука в XXI столітті   173

 

"Я без пісні і дня не прожив..."   290

 

Покажчик видавництв, видавничих організацій

та поліграфічних підприємств

 

Херсон

Айлант   4, 104, 206-207, 215, 221, 227, 230, 232-234, 242-243, 245-247, 250, 252, 256, 260, 284, 297,  306-310, 341

Ведьмы неспящего града   231

Гельветика   16-18, 20-24, 26, 28-51, 53-60,  62-67, 80, 84, 86, 88, 90-97, 101, 103, 108, 110-118, 120, 123-125, 127-165, 167-177, 180-181, 192, 219-220, 222, 224-225, 263-268, 270-274, 276, 350

Гілея   253

Державна морська академія   9, 75, 77-78, 183, 209, 229

Державний університет   13, 98, 166, 203, 223

Дрінкс Гелері   326

ІТ   79, 244

КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"   11, 179, 182, 185-191, 193-196, 198-201, 204, 262

Лабораторія алхімії   217

ЛТ-Офис   254

Міська друкарня   6, 119, 126, 228, 236-239, 241, 248, 258-259, 275

Наддніпряночка   99-100, 106, 210, 344

Національний технічний університет   121-122, 178, 291-293, 295-296, 298-305, 311-312

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова 278-279, 282-283, 288-289, 325  

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара   211-212, 277, 280-281, 285-287, 290, 328

Олді-плюс   7-8, 12, 14-15, 19, 25, 73, 82-83, 87, 202, 205

ПрінтСтудіо   107, 240

ТПП   70

Просвіта 235, 249, 261, 318

ПП Вишемирський В.С.   10, 27, 52, 61, 68-69, 71-72, 74, 81, 105, 178, 294, 320, 349 

ПП Грінь Д.С.   85. 319

ПП Савченко А. В.   76, 197

ПП Сафронов А. І.   3
Стар  255

Штрих+   342

Без видавництва   1,2,5, 89, 102, 109, 184, 208, 213-214, 216, 218, 226, 236, 251, 257, 269, 316-317, 321-324, 327, 329, 331, 333-335, 339, 343, 345-346, 348

Інші видавництва   330, 336, 340

 

Видавництва за межами області

 

Київ

Картографія   347

 

МелІтополь

Издат. дом МГТ   313-315, 337-338

 

Одеса

Астропринт   232

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031