Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Іменний покажчик

            Абзелімов О. 400

            Азізова М. 328, 331, 339

            Акуленко І.А. (36)

            Алєксєєнко А.О. 38

            Алієв Т. Т.-О. (215)

            Анастасьєв А.М. (336)-(338)

            Ангальт-Кетенський Г. (8)

            Ангальт-Кетенський Ф. (8)

            Андрєєв А. 147, 169

            Андрєєва О. 125, 156, 187, 193, 197

            Андрусяк І.М. 346

            Антипенко І. 277, 314

            Атаманчук І.В. 315

           

            Бабаскін Р.М. (215)

            Бабін Б.В. (192)

            Бабіч М.Г. (223)

            Багінський О.С. (215)

            Баєва Н.Б. (327)

            Байбуз А. (22)

            Байша В. 254

            Барандич В.Ю. (215)

            Батурін О. 16, 71, 180, 198, 302, 313

            Безух Ю.В. 38, 56, 57

            Бейник А. 99, 122

            Бенке С. 382

            Бердичевський Я.І. 396

            Бережко Н. 199

            Бережнов А. 282

            Береза О.Г. (215)

            Бериславський В.М. 200

            Бернс Р. 384

            Бетер М.С. (100)

            Біленко Р.А. (215)

            Білий Г.А. (326)

            Білий Д.А. (215)

            Білик А.А. 381

            Білоус І.Р. (215)

            Богданович К. 12

            Бойко В.А. (215)

            Бойчук М.Л. (302)

            Болдирєв О.В. (215)

            Бондар П.М. (26)

            Бондаренко В.І. (143)

            Бондарчук С. 303

            Боровська Ф.І. (182)

            Борщенко В.О. (173)

            Бословяк М.О. (215)

            Боянжу В. 85, 325

            Братан В.М. 300

            Братан М.І. 382, 401  

            Брендекильде Г. 397

            Бритік В.Г. 335

            Бурячок А. (243)

            Бучинський М.М. (215)

            Бянов Г.М. 30

 

            Валенська А. 278

            Вальд В. (339)-(345),346

            Василевич А.В. 228

            Василенко В.Й. 353

            Василенко М.О. (330),(384),384

            Васильєв Ю.М. 211

            Васильковська М.О. 160

            Вдовиченко В. 298

            Вдовиченко Є.В. 392

            Вдовиченко Ю.В. 131, 132

            Векслер Й.Н. (393)

            Верховська Т. 201

            Вєтрова К. 139, 186, 216, 312

            Вигоднер Н. 382, 387, 399-401

            Висоцький А.Л. 383

            Вічіховський О. (172)

            Владіміров Л.В. 87

            Вовк С. (216)

            Вознюк В.А. 4

            Войнаревич В.О. (155)

            Войтенко А. 209

            Волков А.В. 28

            Воржакова Г. 268

                       

            Гавриленко В.С. 61

            Гаврилюк Г.М. 225

            Гавриш-Мусафір А.О. 388

            Гапич В.В. (213), (214)

            Гапонова Н.В. (144)

            Гаражій Л.В. 384

            Гедьо А.В. 392

            Гелетуха Г. 410

            Гепард М.А. (306)

            Гілас Р. (322)

            Глоба А.Й. 238

            Гнатовська-Попович Н. 252

            Гноєвий Г.В. (215)

            Говзан І.Г. (215)

            Година Н.О. 370

            Година-Арюпін Т.Г. 142

            Голобородько Є.П. 347

            Голобородько О.К. 133, 134, 326

            Голобородько Ю.К. 347,(347)

            Головко Л.Г. (275)

            Голота Ю.А. (215)

            Голубєва Л. 103

            Гольденберг М.Д. 392-394

            Гоманюк М.А. 6

            Гомон Г.І. (145)

            Гончар М.В. 38, 223

            Гончар О.Т. (384)

            Гончаренко В. 353, 385

            Гончаров О. 239

            Гончарова В.В. 93

            Горбенко К.В. 23

            Горгуль П.Б. (215)

            Гордєєв А.А. (191),(196),(284),(286)

            Горєлов К. 135

            Горобець А.Я. 361

            Городецький М. 67

            Горошинський Г.М. (294)

            Гребенюк А. 138, 340

            Гребенюк В.Д. (401)

            Гречковський А. (171)

            Григор'єв В.М. (215)

            Григор'єва Л.О. 111, 115, 220, 274

            Григоркін О. 126

            Гришин-Грищук І. 384

            Грушко О.Ф. 76

            Гудецька О.А. 335

            Гукалова І.В. 104

            Гунько О.П. 354

            Гуріч З.В. 229

            Гусак М.М. (399)

 

            Давидов О.В. 59

            Данилов Р.О. (215)

            Данилова О.І. 230, 386

            Дейнега Я. (150)

            Демченко А. 309

            Демченко З. 231

            Демченко О. 305

            Дем'янова К. 72  

            Денисенко Г. 182

            Дерев’янко В.М. (124)

            Деркач В.Є. 379, 380, 403

            Джерук Н. (301)

            Дзвоницька Н. 258-261, 265

            Діденко А.М. (215)

            Дніпрова Чайка (384)

            Дніпровський І.Д. (349)

            Довженко Г.О. (302),(304)

            Другальов В.В. 382, 387, 400, (401),

              401, 406

            Дубас І.П. 244

            Дудка Т.Ю. (113)

            Дудкін І.Ф. (9)

            Дунаєв А.М. 387

            Дяченко Н. 119, 327

 

            Євсеєва Є.Ю. 304

            Євсеєва Т.М. 304

 

            Євстафьєва І.А. 395

            Євченко В.А. (215)

            Ємельянов М.А. (396)

            Єрмілов В.С. 392

 

            Жорова І.Я. 386, 390

            Жук М. (315),(316)

            Жук Н.М. 165

            Жупина А.В. 117, 121, 129

            Журавська В. 37

 

            Заботін В.Ф. (85)-(88),(296)

            Загороднюк В.С. (331),341, 357, 384

            Загурська Е.В. 10

            Зайцев Д.М. 381

            Зарівний О.Г. (215)

            Зарічна Н. 399- 401

            Захаров О. 15, 17, 39-50, 306

            Зелена Л.І. 403

            Зіновські, родина (126),(128)

            Зінченко О. 35, 161, 188, 279

 

            Іванова Л. 94

            Івашко О. 73, 83, 101

            Іващук Є. (308)

            Ігнашов Р.В. (215)

            Ідаятов В. 354

            Ільницький М.М. (215)

            Іовенко В.М. 131

 

            Кавуньов А.Г. (133),(134)

            Кальміна Л.В. 392

            Каляка М.М. 329, 348, 395

            Кануннікова О.М. (246)

            Каптюх Т. 25

            Карпеченко С.Г. 77, 202

            Кенджієв Б.І. (146)

            Кизим Л. 382

            Кирієнко О.В. (334)

            Киртока В. 222

            Кичинський А.І. 382

            Клименко А. (256)

            Клюцевський В.І. 388

            Кобилянський Л.В. (247)

            Коваленко В.І. 199

            Коваленко М.А. 388

            Коваль Г.П. 394

            Ковальова Г. 21

            Ковальчук В.С. (215)

            Ковтун Г. 51

            Козін О.Є. 102

            Колихаєв І.В. (211)

            Коломієць А. 318

            Коломієць Н.А. (332), 387

            Коломієць Р. 332

            Кольцова Н.А. 396

            Кондрашов В.Ф. 177

            Коноваленко Є.М. (215)

            Копенко В. 68, 145

            Корибут С. 232

            Корик І.І. (392)

            Корінна О. 89

            Корольова О. 248

            Костенко А.В. 14, 52

            Костенко В.Д. (197)

            Костиря Д.В. 316

            Костіна У.І. (248)

            Коцегубов Ю. 204

            Кочемазов С.В. (215)

            Кравець І.А. (215)

            Кравченко Є. (207)

            Кравченко О. 140

            Крижановська Л.М. 384

            Крижова Н.А. 381

            Крилов Г.М. 387, 406

            Крищенко В. 382

            Крюков Г.В. 355, 387, 397

            Крюков С.А. 355

            Крючковська Т. 357

            Кузіна В. 382

            Кузнєцов В.І. (318)

            Кузьменко В.В. 224

            Кузьміна Л.М. (293)

            Кулак Є.О. 87, (296), 398

            Кулик В.П. 308, 356, 384

            Кулина М. 363

            Куліш М.В. 240

            Куліш М.Г. (349)-(352)

            Кульчицький В.С. (215)

            Кумінова Є.І. (249)

            Куницька О. 359

            Купріянов А.О. (215)

            Курач Ю.В. (317)

            Кустовська С.А. 392

            Кухлєв А.С. 393

 

            Лановенька Т. 54

            Ларченко Є.Л. (217)

            Левченко Н. 174, 244, 283, 317

            Леміх Т.І. (250)

            Лещинський А. (309)

            Лєбєдєва Я. (168)

            Лєнь А.І. (215)

            Липюк В. 129

            Лиховид О.М. 26, 402

            Лобачев Ю. 342

            Лозовий М. 151, (320)

            Лопушинський І.П. 388

            Луніна О. 97, 343

            Любак В.І. 38

            Любченко Ю.С. (215)

            Ляшок О. 60, 105

 

            Мазур П.В. (148)

            Макієнко О.А. 27

            Малецький С.М. (68)

            Маринін П.Г. (169)

            Маринченко Г.М. 393

            Марцинюк В.Г. 87

            Марченко Л.В. 86-88, (296), (333), 357

            Марченко М.М. 53

            Марченко С.М. 243

            Матвієнко Л.В. 31

            Матросова І. 399

            Мезінов О.С. 61

            Мелешко В. 170

            Мелещенко О. 95

            Мельничук Д. 120

            Менисенко В.В. 112, 114

            Мереуца Г.М. (215)

            Меркур’єва Є.М. (99)

            Мещеряков А.В. (67)

            Мещерякова С.Г. 233

            Михайленко О. 364

            Михайловський Т.О. 70

            Михайлюта О. 405

            Мінзер І. 310  

            Молчанов Д. (174)-(176)

            Момотюк О.М. 38

            Морозова М.П. (251)

            Мотишен В. (218), (219)

            Моторний Д.К. (119)-(121)

            Мурзаханов А. (213)

            Мухін С.І. (215)

 

            Набєгов Р.В. (237),(245)

            Нагірняк Н. 291

            Нагорна Т. 365

            Нагорнюк О.О. (215)

            Наумов Д. (20)

            Наумлюк А. (281)

            Негода Ю.С. 393

            Неділько А.Г. 90

            Незбай А. 157

            Некроткова О. 107, 330

            Немлій Л.С. 335

            Немченко І.В. 384

            Нестеренко Е.Л. (220)

            Нестеренко Є.Е. (220)

            Нестеренко О. 52

            Нечес М.М. (215)

            Нечипуренко О. 183, 205

            Никоненко Д.Д. 28

            Нікішенко І.Г. (170)

            Нікішина Л.Т. 210

            Ножко Є.О. (215)

            Носенко М.А. (111)

            Ноябрьова К. 371, 372

 

            Обелець А.А. (307)

            Овсянико–Куликовський Д.М. (10)

            Овчиннікова О. 144, 275

            Олексюк О.В. 337, 353, 399, 400

            Оленковська Л.П. 388

            Оленковський М.П. 38, 55

            Олійник О. 66, 190, 358

            Омельченко Н.В. 104

            Орхан (346)

            Оснач О. (310)

            Остаповець П. (256)

            Остренко Н.А. 11

 

            Павленко С.О. (215)

            Павліченко С. 116, 211

            Павловський А. 271, 272

            Павлюк А.М. 394, 413

            Панченко О. 29

            Панченко П.П. 382, 406  

            Папава М.Р. (215)

            Параскевич П.К. 384

            Пархоменко В.А. 38

            Пасенко В.Г. (377)

            Пастухов Є.П. 387, 404

            Педченко В.В. 384

            Пендак Л.С. 285

            Первозванний В.І. (93)

            Перунова І.В. 378-380, 403

            Петренко О. 382

            Петров Р.Ю. 86

            Петролюк Ю.П. 374

            Петухова О.В. 241

            Печенов О.О. (215)

            Пещанський В.П. (11)

            Підгородецька Т. 109, 127, 242, 402

            Піддубняк В.Г. 117, 121, 129, 206, 269, 286, 334, 405

            Підлипняк П.Ф. 382, 406, 408

            Підлужна А. 322

            Піроцький Ф.А. (48)

            Піхуля В.М. 407

            Плаксєєв В.Г. 406

            Плекан Б. 207

            Плехотько О. (311)

            Подольська В. 137, 178

            Полєвіков І.О. 406

            Полинова А. 146

            Полунін С.В (12),(13)

            Полуфакін А.О. 295

            Поляков Є.О. (215)

            Попова І.М. 388

            Порошенко М.А. (193)-(196)

            Постриган Л.І. 333

            Прохоров Д.А. 32, 392

            Пузанов І. (150)

            Пунтій Є.Г. (305)

            Путілов А.С. 82

            Пушкар Т.А. 102

            Пушкін О.С. (348)

 

           Радченко С.Б. 28

            Райхерт О.О. (215)

            Рачиба К.В. 164

            Репілевський Д.Е. 114

            Реуцький І. 58, 162

            Рибальченко О.П. (312)

            Рилєєв В.П. (300)

            Розенцвейг Ю. (307)

            Розум В.І. 382, 387, 400, 401

            Розуменко С. 405

            Романова О. 262

            Роменський М.Я. (215)

            Рубльова Р.А. (325)

            Ружина В. 69, 78

           

            Сабсая Д.-М. (392)

            Савченко Г. 246

            Савченко М. 62, 81, 106, 273, 320, 323, 324, 344, 367

            Савченко О. 108, 110

            Садова І. 128

            Саєнко Л.І. 381

            Сазонов Є.А. (215)

            Самойлов В. 266

            Сватула Т. 280

            Свінціцький В. 36

            Світ Л. 384

            Семенченко Ф.Г. 388

            Сидоренко Н.І. 384

            Сидорович Є.С. 164, 165

            Сита Є.М. 91

            Сігарьов А. 382

            Сініцин В.В. (21)

            Сінкевич І.Ю. 391

            Сірко І.Д. (346)

            Скавронський П.С. 63

            Скадовський Г.Л. (14)

            Скачок Ю.В. 287, 288

            Слюсаренко Н.В. (224),225

            Смаль О. 338

            Смирнов Л.І. 23

            Смирнов О.І. 23

            Смирнов С. (213), (214)

            Соков А. 159, 281

            Соколовська А. 82

            Соколовський С.А. (184)

            Соловйов В. 79

            Солодовник А.О. 235

            Солтановська Н.І. 190

            Сосунович Л. 221

            Спинов М. (152)

            Стельмах Б. 387, 400

            Степаненко Л.В. 387

            Степанян Ю.Г. (313)

            Стеренок В.П. 387

            Стеценко Г.Л. 137

            Стратійчук Л.Л. 243

            Сугацька Н.В. 34

            Сулейманов І. (192)

            Султан А.Х. (35)

            Сусоров В.Д. 38

            Сучок Ю.В. 64

            Сушко К.І. 412

 

            Татарін В. 387

            Ташкінова О.М. 375

            Телюк В. 382

            Теременко Г.М. 387

            Терлецький М.Г. (53)

            Терновий І.Ф. 8

            Терпак М.О. (215)

            Тертичний Д. 368

            Тишкевич В. (314)

            Ткаченко І.Г. (274)

            Тодосенко О. (221)

            Токаленко П.О. 33

            Тригуб О.П. 70, 376, 392

            Трубач О. 54, 292

                       

            Удалов А.А. (215)

            Урбанський І. 149

            Уродливець О.І. (215)

            Ушаков Ф.Ф. (15)

           

            Федорук І.А. (37)

            Федько Т.І. 388

            Фельдман Д.З. 393

            Філенко В.Б. 321

            Філенко Г.Г. 66

            Філіпова К. 123, 289

            Філіпчук С.М. 138

            Філь О. 212, 217, 311

            Фомін К. 136

            Фоміни, родина (127)

 

            Хмельницька О.В. 378-380

            Ходаковський В.Ф. (272)

Ходус О. 226, 255, 263, 299

            Холодир О. 292

 

            Чекмарьов Б. 236

            Челишева Т. 253

            Черенкова І. 142, 185

            Чернишенко Н.І. 359, (384)

            Черняк Л. 232

            Чорнобель О.І. 360

            Чорновіл В.М. (3)

            Чумак В.О. (215)

                       

            Швед І.А. (215)

            Шевченко І. (213),(222)

            Шейченко А.С. 387, 406

            Шелест Г. 141

            Шелестенко Г. 345

            Шеремета С. 382

            Шешеня В.В. (215)

            Шипка В.Д. (252)

            Ширшньов С.В. (215)

            Шитюк М.М. 393, 394

            Шовкопляс В. 191, 196

            Шулевський С.О. 5

 

            Щукін В.В. 392, 413

 

            Яблонська А. 113, 189, 293

            Яворський С.О. (215)

            Яновський С. 19

            Янько Ф. (334)

            Ярещенко Н. (212)

            Ярова М.П. (335)

            Ярова Н. 227

            Яценко Н.М. (253)

            Яців І. 208

            Яцюк Е.Г. 387 

 

Географічний покажчик

 

            Аеропорт міжнародний див. ”Херсон”

            Азовське, с., Генічеський р-н 122

            Антонівка, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 1, 2

            Асканія-Нова”, державний біосферний заповідник ім. Ф.Е. Фальц-Фейна 61

            Асканія-Нова, смт, Чаплинський р-н 8, 36, 206

 

            Бабине, с., Верхньорогачицький р-н 412

            Балашове, с., Іванівський р-н 7

            Берислав, м. 232, 371, 374, 376

            Білгород-Дністровський, м., Одеська обл. 5

            Білозерка, смт 7, 14, 69

            Білозерський р-н 62  

            Благодатне, с., Іванівський р-н 7

 

            Василівка, с., Каховський р-н 7

            Велетенське, с-ще, Білозерський р-н 400

 

            Велика Кардашинка, с., Голопристанський р-н 215

            Велика Лепетиха, смт 53, 116, 201, 238

            Велика Олександрівка, смт 94, 248, 251, 336-338

            Великі Копані, с., Олешківський р-н 9, 197, 215  

            Великолепетиський р-н 211, 399, 400

            Великоолександрівська ГЕС 94

            Верби, с., Нижньосірогозький р-н 249

            Вереміївка, с., Високопільський р-н 7

            Верхній Рогачик, смт 203, 254, 334

            Веселе, с-ще, Бериславський р-н 28

            Веселівка, с-ще, Іванівський р-н 7

            Високопілля, смт 7, 182, 276

            Вінницька обл. 131

            Водосховище див. Каховське

            Воскресенка, с., Іванівський р-н 7

 

            Генічеськ, м. 67, 150, 216, 233, 282, 318, 407

            ГЕС див. Великоолександрівська

            Гладківка, с., Голопристанський р-н 207

            Гола Пристань, м. 79, 81, 135, 227, 332, 335

            Голопристанський р-н 79, 160

            Горностаївка, с., Новотроїцький р-н 117

            Горностаївка, смт 108, 140, 202, 215, 294

            Горностаївський р-н 77, 375                    

            Григорівка, с., Чаплинський р-н 252

 

            Дальнє, с-ще, Нижньосірогозький р-н 37

            Дике Поле 346

            Дмитрівка, с., Каховський р-н 38

            Дніпро див. Катеринослав

            Дніпро, р. 135

            Дніпровське, с-ще, Білозерський р-н 136

            Дніпровський повіт 26

            Дніпропетровська обл. 131

            Добропілля, с., Голопристанський р-н 213

            Добрянка, с., Високопільський р-н 7

            Долинське, с., Чаплинський р-н 218, 219

            Дружне, с., Олешківський р-н 7

            Дубівка, с., Горностаївський р-н 215

 

            Електорстанція див. “Новотроїцька”, вітряна

 

            Житомирська обл. 131

 

            Завітне, с-ще, Каховський р-н 7

            Заводівка, с., Горностаївський р-н 240

            Закарпатська обл. 91, 131

            Заповідник див. “Асканія-Нова”, державний біосферний ім. Ф.Е. Фальц-Фейна

            Запоріжжя, м. 315

            Запорізька обл. 91, 131

            Захарівка, с., Іванівський р-н 7

            Зеленівка, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 409

            Зміївка, с., Бериславський р-н 368

            Знам'янка, с., Білозерський р-н 7

            Зорівка, с., Білозерський р-н 7

 

            Іванівка, смт 7

            Іванівський р-н 125

 

            Ізмаїл, м., Одеська обл. 5

            Іллінка, с-ще, Чаплинський р-н 132

            Інгулець, с., Білозерський р-н 20

 

            Каїри, с., Горностаївський р-н 7, 110

            Каланчак, смт 93, 241, 292, 363

            Каланчацький р-н 54

            Кам'янка, с., Каховський р-н 7

            Катеринослав, м. 392

            Катеринославська губернія 393

            Каховка, м. 10, 47, 90, 118, 139, 141, 143, 153-155, 169, 180, 184, 189, 215, 223, 256, 293, 305, 309, 315, 316, 399

            Каховське водосховище 63

            Каховський р-н 38, 55, 90

            Квіткове, с., Іванівський р-н 7

            Київ, м. 256, 302, 325, 334

            Китай 191

            Кіпр 82, 83

            Кіровоградська обл. 131

            Князівка, с., Високопільський р-н 7

            Комишанка, с., Каховський р-н 7

            Костирка, с., Високопільський р-н 7

            Красне, с., Скадовський р-н 127

            Крим 192, 281, 346

            Круглоозерка, с., Голопристанський р-н 144, 275

             

            Лиманець, с., Бериславський р-н 7

            Лондон, м., Великобританія 12, 13

            Лук'янівка, с., Каховський р-н 7

            Любимівка, смт, Каховський р-н 7, 123

             

            Магдалинівка, с., Чаплинський р-н 247

            Мала Лепетиха, с., Великолепетиський р-н 246

            Мала Шестірня, с., Високопільський р-н 7

            Малокаховка, с., Каховський р-н 113

            Маринське, с., Горностаївський р-н 215

            Мартівка, с., Іванівський р-н 7

            Марченка, с., Олешківський р-н 7

            Мар'янівка, с., Каховський р-н 114

            Мелілья, м., Іспанія 173  

            Миколаїв, м. 5, 23, 310, 392

            Миколаївська обл. 91, 131

            Мирне, смт, Каланчацький р-н 187

            Михайлівка, с., Іванівський р-н 7

 

            Надеждівка, с., Білозерський р-н 7

            Нижні Сірогози, смт 56, 68, 76, 145, 208, 250, 285

            “Нижньодніпровський”, національний природний парк 161

            Нижньосірогозький р-н 38, 57

            Нова Збур'ївка, с., Голопристанський р-н 26, 215

            Нова Каховка, м. 5, 16, 38, 71-75, 89, 103, 147, 161, 174-176, 199, 244, 283, 302, 304, 307, 313, 317, 362, 364

            Нововасилівка, с., Іванівський р-н 7

            Нововознесенське, с., Високопільський р-н 7, 149

            Нововоронцовка, смт 400

            Новогригорівське, с., Високопільський р-н 7

            Новодмитрівка, с., Білозерський р-н 7

            Новодмитрівка, с., Генічеський р-н 234

 

            Новодмитрівка Перша, с., Іванівський р-н 7

            Новомиколаївка, с., Іванівський р-н 7

            Новомиколаївка, с., Новотроїцький р-н 21

            Новомихайлівка, с., Новотроїцький р-н 274

            Новоолександрівка, с., Каланчацький р-н 253

            Новоолексіївка, смт, Генічеський р-н 365

            Новоросійський край 392  

            Новосеменівка, с., Іванівський р-н 7

            “Новотроїцька”, вітряна електростанція 92

            Новотроїцьке, смт 66, 99, 190, 204, 212, 217, 303, 311, 399

            Новотроїцький р-н 115, 361

            Нью-Йорк, м., США 174-176

 

            Овер'янівка, с., Новотроїцький р-н 92

            Одеса, м. 5, 47, 228, 392

            Одеська обл. 91, 131

            Одрадокам'янка, с., Бериславський р-н 161

            Олександрівка, с., Голопристанський р-н 7

            Олексіївка, с., Генічеський р-н 236

            Олексіївка, с., Голопристанський р-н 126, 128

            Олешки, м. 48, 58, 152, 159, 195, 209, 213, 214, 289, 295

            Олешківський р-н 160

            Олешківські піски 107

            “Олешківські піски”, національний природний парк 160

            Ольгине, с., Високопільський р-н 213, 214

             

            Парки природні див.

                                  - “Нижньодніпровський”, національний

                                  - “Олешківські піски”, національний

            Первомаївка, с., Верхньорогачицький р-н 112

            Первомайськ, м., Миколаївська обл. 5

            Північна Таврія 38

            Північне Причорномор'я 392-394

            Піски див. Олешківські

            Плодове, с-ще, Новокаховська міськрада 7, 124

            Подо-Калинівка, с., Олешківський р-н 7

            Полісся 334

            Посад-Покровське, с., Білозерський р-н 78

            Потьомкине, с., Високопільський р-н 7

            Правдине, с., Білозерський р-н 221

            Привільне, с., Олешківський р-н 7

            Причорномор’я див. Північне

            Причорномор'я див. Українське

 

            Ріка див. Дніпро

            Розлив, с-ще, Білозерський р-н 7

            Російська імперія 393

            Румунія 322

 

            Сергіївка, с., Каховський р-н 7

            Скадовськ, м. 62, 170, 242,  385, 402

            Скадовський р-н 109, 388

            Солонці, с., Олешківський р-н 215

            Софіївка, с., Білозерський р-н 7

            Софіївка, с., Каховський р-н 7

            Софіївка, с., Новотроїцький р-н 111

            Станіслав, с., Білозерський р-н 7, 133, 134, 156, 157, 326, 327

            Стара Збур'ївка, с., Голопристанський р-н 158

 

            Стара Маячка, с., Олешківський р-н 7

            США 70, 178, 205, 321, 392

 

            Тавричанка, с., Каховський р-н 129, 132, 198

            Таврійськ, м., Новокаховська міськрада 7

            Таварійська губернія 393

            Таврія див. Північна

            Тайбей, м., Китай 171 

            Тимофіївка, с., Іванівський р-н 7

            Томина Балка, с., Білозерський р-н 7

            Тополине, с., Високопільський р-н 7

            Трохимівка, с., Іванівський р-н 7

            Туреччина 19

 

            Україна 7, 16, 64, 91, 131, 197, 277, 279, 314, 376, 384, 387, 390, 400, 406, 410

                     - Південь 6, 25, 70, 90, 228, 291, 304, 386, 392, 393

                     - Схід 20-22, 213-222, 289

            Українське Причорномор'я 5

 

            Федорівка, с., Високопільський р-н 7

            Федорівка, с., Новотроїцький р-н 220

 

            Харків, м. 169, 172

            Херсон, м.  3, 5, 7, 11-15, 17, 19, 22, 29, 35, 38-51, 62, 64, 65, 80, 82-88, 95-98, 100, 101, 105, 106, 137, 138, 142, 148, 151, 168, 171-173, 178, 181, 183, 185, 191, 192, 205, 210, 213, 215, 222, 224-226, 228, 231, 235, 237, 239, 243, 245, 255, 257-273, 276-281, 284, 286-288, 290, 296-301, 306, 308, 310, 312-314, 319-325, 328-331, 333, 339-345, 348, 366, 367, 369, 370, 373, 376, 377, 382, 384, 388, 390, 392-394, 396, 399-401

            “Херсон”, міжнародний аеропорт 96, 97

            Херсонська губернія 26, 32, 33, 229, 392-394, 413

            Хмельницька обл. 131

            Хорли, с., Каланчацький р-н 18, 162

 

            Цукури, с., Каховський р-н 7

 

            Чаплинка, смт  200, 349-352

            Челбурда, с., Олешківський р-н 215

            Червоне Поділля, с., Каховський р-н 7

            Червоний Маяк, с-ще, Бериславський р-н 372

            Черешеньки, с-ще, Білозерський р-н 7

            Чернівецька обл. 131

            Чорнобаївка, с., Білозерський р-н 52, 119-121, 401

            Чорноморськ, м., Одеська обл. 5

 

            Шарм-еш-Шейх, м., Єгипет 96

            Широка Балка, с., Білозерський р-н 7

            Широка Балка, с., Іванівський р-н 7

            Шотівка, с., Іванівський р-н 7

 

            Щасливе, с., Іванівський р-н 7

            Щасливе, с-ще, Олешківський р-н 7

           

            Ювілейне, с-ще, Олешківський р-н 7

 

Перелік періодичних видань, матеріали з яких вміщені у покажчику

Журнали

Новое время страны

 

Археологія                                                           

 

Бібліотечна планета

 

Відомості Верховної Ради України

 

Міжнародний туризм       

  

       Освіта та розвиток обдарованої особистості. Сер. «Педагогіка та психологія»

       Соціальний захист

Газети

 

Агропартнер

 

Вестник Приазовья плюс

Ветеран

Високе поле

Вісник Олешшя

Вісті гімназії

 

Голопристанський вісник

Голос Таврії

Голос України

Гривна

Гривна. Субботний выпуск

 

День

Днепровский проспект

 

Жайвір

 

Земля і Воля!

 

Каховские новости

Каховська зоря

Ключи

 

Літературна Україна

 

Маяк

 

Наддніпрянська правда

Нова Каховка

Новий день

 

Православна Таврія

Приазовська правда

 

Придніпровська зірка

Прямо в руки

 

Рідна пристань

Рідний край

 

Сегодня

Сільські новини

Слава праці

Слово Просвіти

Судостроитель

 

Таврійські вісті

Трудова слава

 

Урядовий курєр

 

Херсонский портовик

Херсонський вісникЪ new

 

Червоний промінь

Чорноморець

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
2223 24 25262728
293031