Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Велетень думки і праці

Part`s menu

Велетень думки і праці

(До 150-річчя від дня народження Івана Франка)

Виставка-персоналія

 
Розділ І. Я син народу, що вгору йде…
 
 
Цитата:
Я дивився зблизька на Франка як на сонце, від якого меркнуть очі… Спитаєте, може, яке враження зробив на мене Франко? Великого астрального тіла, що гріє на всю Україну, а світить далеко дальше.
                                                                        М.Черемшина.
Франко І.Я. Батьківщина і інші оповідання. - Едмонтон (Альберта): накладом і друком “Новин”, 1919. - 59 с.
Франко І.Я. Вівчар; Мій злочин. - К.: Держлітвидав, 1936. - 26 с. - (Б-ка малописьменного).
Франко І.Я. Boa constrictor. Борислав сміється. - К.: Держлітвидав УРСР, 1961. - 320 с.: іл.
Франко І.Я. Коломийки в записах. - К.: Муз. Україна, 1970. - 132 с.
Франко І.Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. творів у 50т. /Упоряд. З.Т.Франко, М.Г.Василенко; Ред. Д.Сапіга. - Л.: Каменяр, 2002. - 431 с.
Франко І.Я. Основи суспільності: Повість із сучас. життя /Післям. В.Погребенника; Худож. В.В.Кузьменко. - К.: Молодь, 1986. - 200 с.: 4 арк. іл.
Франко І.Я. Я думав про людське братерство нове. - Л.: Каменяр, 1979.- 143 с.
Франко І. Дещо про себе самого //Джерела. - 2003. - №3. - С.148-150.
Іван Франко - митець і мислитель: Зб. доп. для відзначення 125-річчя народин і 65-річчя смерті Івана Франка /Наук. т-во ім. Шевченка. Філологічна секція; Ред. Е.Федоренко. - Нью-Йорк: Коштом фонду сп.п. Доротеї Кульчицької, 1981. - 212 с.: портр., іл. - (Записки наукового товариства ім. Шевченка; т.198).
Басс І.І. Іван Франко: Біографія /[фронтиспіс - портрет роботи худож. Труша, 1896]. - К.: Наук. думка, 1966. - 258 с.: 11 л.: іл.
Басс І.І. Іван Франко. Життєвий і творч. шлях /Басс І.І, Каспрус А.А. – К.: Наук. думка, 1983. – 455 с.
Велика трійця /Упоряд., вступ. тексти, пер. з груз. Р.Ш.Чілачави; Худож. оформ. В.С.Соловйова. - К.: Етнос, 2005. - 336 с.: портр., іл.
Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка /Ред. Гринчи- шин Я.; Худож. Демчак С. - Тернопіль: Підруч. і посіб., 1998. - 254 с.
Дорошенко В. Великий Каменяр: (Життя й заслуги Івана Франка): З нагоди 100-ліття народження й 40-ліття смерті. - Вінніпег: Накладом ком. Українців Канади, 1956. - 63 с.: портр.
Коллесса Ф. Улюблені українські народні пісні Івана Франка.- Л.: Вільна Україна, 1946. - 72 с.
Крамар Є. Дослідження з історії України: [Зб. ст.] /Упоряд. П.Якуб’як. - Торонто; Балтимор: Укр. вид-во “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1984. - 187 с.: портр. - (Бібліотека “Смолоскип”; Ч. 46).
Луців Л. Іван Франко - борець за національну і соціальну справедливість.- Нью-Йорк; Джерсі Сіті: Свобода, 1967. - 650 с.
Маланюк Є. В пазурах раціоналізму: До трагедії Франка //Березіль. - 2004. - №10. - С.174-179.
Мандрика М.І. Шевченко й Франко. - Вінніпег: Накладом Української Вільної Академії Наук, 1957. - 22 с. - (Українська Вільна Академія Наук: Література; Ч.3).
Медвідь Ф. Іван Франко: “Ідеал національної самостійності”//Розбудова держави. - 1996. - №8. - С.33-36.
Петлюра С. І.Франко - поет національної честі //Петлюра С. Статті. - К., 1993. - С.89-107.
Сімович В. Іван Франко: його життя та діяльність. - 2-е вид., доповн. - [Б.м.]: [б.в.], [1941]. - 112 с.
Спогади про Івана Франка /Упоряд., вступ. ст. і приміт. О.І.Дея. - К.: Дніпро, 1981. - 413 с.
Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина: Спомини /Обгортка роботи Б.Стебельського. - Торонто: Ліга Визволення України, 1956 (3 друк вид. спілки “Гомін України”). - 131 с. - (Політична бібліотека Ліги визволення України: З циклу “Мемуаристика”; Ч.10).
Франкова криниця: Вивч. творчості І.Я.Франка в школі: Посіб. для вчителя /Кіліченко Л.М., Гайдучок М.І., Гнідан О.Д. та ін.; За ред. Кіліченко Л.М. - К.: Рад. школа, 1991. - 286 с.: іл.
 
вгору...
 
Розділ ІІ. Співець боротьби і праці
 
Цитата:
“Сам я у своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усього чоловіком”.
                                                                        І.Франко
                       
Франко І.Я. Твори: В 2 т. /Вступ ст. Колесник П.Й.; Примітки Гончарук М.Л. - К.: Дніпро, 1981.
Т.2: Оповідання. - 1981. - 495 с.
Франко І.Я. Борислав сміється: Повість /Передмова О.Мороза. - Л.: Каменяр, 1975. - 248 с.
Франко І.Я. Бориславські оповідання /Іл. І.С.Іжакевича. - К.: Дніпро, 1966.- 342 с.
Франко І.Я. Великий шум: Повість. - Вінніпег (Канада) ;Тризуб, 1976. - 141 с.; портр.
Франко І.Я. Захар Беркут: Образ громадського життя Карпатської Руси в ХІІІ віці /Вступ ст. В.Тарнавського; Обкл. роботи І.І.Падалка. - 2-е вид. - Х.: Л-ра і мистецтво, 1932. - 168 с.
Бурбан В. Апосол духу і праці //Київ. - 2001. - №11/12. - С.134-137.
Вінок Івану Франкові. - К.: Рад письменник. - 1957. - 634 с.
Возняк М.С. Велетень думки і праці: Шлях життя і боротьби Івана Франка /Підгот. О.Н.Мороз і М.Ф.Нечиталюк. - К.:Держлітвидав УРСР, 1958. - 403 с.
Гаєвська Л.О. Іван Франко. Романтизм, натуралізм, реалізм? //Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1991. - С.112-165.
Голод Р. Натуралістичний експеримент Франка... //Молода нація: Альманах. Вип.4. - К., 1996. - С.266-278.
Голод Р. Творчість І.Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ ст. //Дивослово. - 2005. - №12. - С.57-59.
Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років. - К.: Наук. думка, 1985. - 144 с. - (Літературознавство).
Дей О.І. Іван Франко: Життя і діяльність. - К.: Дніпро, 1981. - 355 с.: іл.
Жук Н.Й. Проза Івана Франка. - К.: Вища шк., Вид-во при КДУ, 1977. - 174 с.
Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період /АН України, Ін-т філософії. - К.: Наук. думка, 1992. - 115 с.
Колесник П.Й. Син народу: Життя і творчість Івана Франка. - К.: Рад. письменник, 1957. - 370 с.
Мороз О.Н. Іван Франко: Семінарій. - К.: Рад. шк., 1966. - 368 с.
Слово про великого Каменяра: Зб. ст. до 100-річчя з дня народж. І.Франка /За ред. О.І.Білецького. - К.: Держлітвидав УРСР, 1956. - Т.1-2.
 
вгору...
 
Розділ ІІІ. Мої п’єси – то мій смуток
 
Цитата: “Франко сам один, як справжній велетень, на різних полях створив для української нації речі небуденної вартості, що переходять сили цілої громади звичайних людей…”.
                                                                                        В.Дорошенко
     
Франко І.Я. Зібрання творів: В 50 т. /АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка; Редкол.: Є.П.Кирилюк [голова] та ін. - К.: Наук. думка, 1976-1986.
Т.23. Драматичні твори /Упоряд. та комент. М.М.Павлюка; Ред. О.Є.Засенко. - 1979. - 391 с.: іл., портр.
Франко І.Я. Твори /За заг. ред. Пилипенка С.; До друку виготував Лизанівський І. - Б.в.: Книгоспілка, Б.р. - 420 с.
Франко І.Я. Драматичні твори /Вступ. ст. Н.Падалка. - К.: Держлітвидав УРСР, 1956. - 451 с.: 1 л. портр.
Франко І.Я. Поезія та драматичні твори: Вибране /Упоряд. Мороз О.П., Скоць А.І.; Вступ. ст., прим. Мороза О.П. - Л.: Каменяр, 1978. - 198 с.
Білоштан Я.П. Драматургія Івана Франка. - К.: Держлітвидав УРСР, 1956. - 253 с.: іл., портр.
Бжеський І. Сценічний памятник Каменяреві //Вітчизна. - 1966. - №6. - С.186-190.
Бобошко Ю.М. Вогонь в одежі слова //Укр. театр. - 1981.- №4. - С.17-20.
Великий каменяр: Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб. /Упоряд. А.А.Чічіновський. - К.: Грамота, 2003. - 669 с. - (Шк. б-ка).
Гоян Я. Сонет, що його грає актор //Жовтень. - 1983. - №11. - С.73-85.
Зозуляк П. “Конкурс...заставив мене написати “Украдене життя” //Дзвін. - 2005. - №2. - С.137-141.
Каменяр на сцені: П’єси за мотивами творів І.Франка: Репертуар. зб. - К.: Мистецтво, 1966. - 218 с. - (Б-чка худож. самодіяльності, №8.)
Пархоменко М.М. Драматургія Івана Франка. - Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1956. - 128 с.
 
Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франка /Пер. с укр. автора. - М.: Сов. писатель, 1981. - 223 с.
Теплінський М. Жіноча доля в українській класичній літературі: (На прикл. зіставлення “Украденого щастя” І.Франка і “Грози” О.Островського) //Дивослово. - 1996. - №8. - С.8-11.
Українські класичні п’єси: Збірник. - К.: Мистецтво, 1973. - 408 с. - (Б-ка худож. самодіяльності).
Українська класична п’єса: Збірник. - Вип.3. - К.: Мистецтво, 1953. - 605 с.
  
вгору...
 
Розділ IV. Поезія – любов його душі
 
Цитата: “У час трудний, на роздоріжжі
До нього тисячіх очей –
А він кидав їм слово
і шлях значив, немов Мойсей…”.
                                       О.Тарнавський “І.Франко”
                                          
 
Франко І.Я. Твори: В 2 т. /Вступ. ст. Колесник П.Й.; Прим. Гонча- рук М.Л. - К.: Дніпро, 1981.
Т.1: Поезії. - 1981. - 533 с.
Франко І.Я. Вибране. - К.: Держлітвидав УРСР, 1954. - 400 с.: 1 л. портр.
Франко І.Я. Вибрані поезії /Худож. Брязкун М.Я. - К.: Рад. шк., 1949. - 243 с.
Франко І.Я. Вибрані поезії. - Лондон: УСГ, 1976 (3 друк. Укр. видав. спілки в Лондоні). - 104 с.
Франко І.Я. Вічний революціонер: Вибр. поезії /Упоряд. та підгот. текстів А.Каспрука. - К.: Дніпро, 1969. - 127 с.: 9 л. іл.
Франко І.Я. Гримить: Вірші та поеми /Упоряд. і прим. М.С.Грицая, Л.Ф.Дунаєвської; Худож. В.А.Євдокименко. - К.: Рад. шк., 1986.- 670 с.: 8 арк. іл.
Франко І.Я. З вершин і низин: Вірші та поеми /Упоряд. і прим. Л.Ф.Дунаєвської; Худож. В.А.Євдокименко. - К.: Рад. шк., 1990. - 574 с.
Франко І.Я. Казки /Худож. оформ. Ю.А.Кірашенко. - К.: Україна, 2003. - 317 с.: іл., портр.
Франко І.Я. Лірика /Вступ. ст. І.І.Пільчук. - К.: Дніпро, 1966.- 203 с.: портр. - (Перлини світової лірики).
Франко І.Я. Мойсей: Поема /Іл. О.Савченка-Більського; Вступ. сл. М.Чар-торийського та ін. - Ювіл. вид. (1916-1966). - Нью-Йорк: Вид-во Чарторийсь-ких, 1966. - 94 с.: портр., іл.
Франко І.Я. Сонети /Худож. М.А.Стороженко. - К.: Дніпро, 1984. - 119 с.: іл.
Білецький О.І. Поезія І.Франка //Білецький О.І. Від давнини до сучасності: Зб. праць з питань укр. л-ри. - К., 1960. - Т.1. - С.436-476.
Добрянський А.М. Живі, грізні, огромнії сонети //Український сонет: Антологія. - К., 1976. - С.3-20.
Каспрук А.А. Українська поема кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Ідеї, теми, проблеми жанру. - К.: Наук. думка, 1973. - 254 с.
Мороз О.Н. Шляхами Івана Франка /Мороз О.Н., Халімончук А.М. - Л.: Каменяр, 1966. - 103 с.: іл.
Павличко Д.В. Сонети Івана Франка //Павличко Д.В. Над глибинами: Літ.-критич. ст. і виступи. - К., 1983. - С.17-27.
Питання текстології: Іван Франко /АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Т.Шевченка; Відп. ред. М.Є.Сиваченко. - К.: Наук. думка, 1983. - 295 с.
Полюга Л.М. Слово у поетичній творчості І.Франка /АН УРСР. Ін-т сусп. наук. - К.: Наук. думка, 1977. - 168 с.
Ткачук М. Новаторство “вольних” сонетів І.Франка //Дивослово. - 2006.- №5. - С.41-45.
 
вгору...
 
Розділ V. Неосяжний світ Франкової вченості
 
Цитата: “Я переходив різні ступені розвою, займався дуже різнорідною роботою, служив різним напрямам… та скрізь і завсігда у мене була одна провідна думка – служити інтересам мого рідного народу та загальнолюдським поступовим, гуманним ідеям”.
                                                                                                                 І.Франко
                      
 
Акорди: Антол. укр. лірики від смерті Шевченка /Упоряд. І.Франко. – Репринт. вид. з дод. – К.: Веселка, 2005. – 350 с.
Франко І.Я. Вибір із творів: [Поезії, оповідання, наук. праці, статті та промова] /Вступ. ст. В.Радзикевича; Обкл. роботи Д.Горняткевича. - Нью-Йорк; Париж: Вид. наук. т-ва ім. Шевченка, 1956 (Друк “Свобода”). - 394 с.: портр.
Франко І.Я. Вибрані статті про народну творчість /Вступ. ст. О.І.Дей. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. - 292 с.
Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори /Підгот. Т.І.Скирда. - К.: Держлітвидав УРСР, 1956. - 499 с.: 1 л. портр.
Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості. - К.: Рад. письменник, 1969.- 191 с.
Франко І.Я. Краса і секрети творчості: Ст., дослідж., листи. - К.: Мистецтво, 1980. - 500 с.
Франко І.Я Літературно-критичні статті /Упоряд. та прим. Сидоренко Г.; Ред. і передм. Кобилецького Ю. - К.: Держлітвидав, 1950. - 448 с.
Франко І.Я. Назвознавчі праці: Перше книжкове видання з приводу століття народин. 1856-1956 /Українська вільна академія наук. - Вінніпег: Накл. УВАН, 1957. - 80 с. - (Назвознавство /За ред. Я.Рудницького; Ч.14.).
Франко І.Я. Про Ватікан, унію та католицизм /Упоряд. тексту, вступ. ст. та прим. І.П.Головахи. - К.: Політвидав України, 1981. - 285 с.
Франко І.Я. Публіцистика: Вибр. статті /Вступ. ст. і прим. Г.К.Сидоренка.- К.: Держлітвидав УРСР, 1958. - 160 с.
Франко І.Я. Сотворення світу /Упоряд., передм., комент. В.Погребенни-ка. - К.: Обереги, 2004. - 159 с.: іл. - (Б-ка укр. раритету /Наук. кер. О.Миша-нич).
Василенко М. “Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва” //Друкарство. - 2004. - №6. - С.89-91.
Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка. - Л.: Вища шк. Вид-во при ЛДУ, 1981. - 183 с.
Гнатюк М. До витоків //Дзвін. – 2005. - №5/6. – С.156-159.
Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією: Іван Франко та його оточення. - К.: Наук. думка, 1981. - 334 с.
Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості І.Франка //Економіка України. – 2006. - №7. – С.55-62.
Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки: У 100-річчя з дня народин /Обкл. К.Антонович.-Вінніпег: Накл. авторки, 1956 (З друк. “Нового шляху”).- 155 с.: портр.
Кравець М.М. І.Франко – історик України. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – 203 с.
Левинський В. Франко як економіст /Передм. М.Стахів. - Скрентон: Укр. робітнич. союз, 116 с., портр. - (Нац.-освітня б-ка).
Луців В. Педагогічна праця д-ра Івана Франка /Об-ня укр. педагогів у Канаді. - Торонто: [б.в.], 1956. - 39 с.: фотогр. - (Визначні педагоги; Ч.1.)
Микитась В.Л. Іван Франко як дослідник давньої української літератури /Відп. ред. Б.А.Деркач. - К.: Наук. думка, 1988. - 315 с.
Панько Т.І. Мова і нація в естетичній концепції І.Франка. - Л.: Світ, 1992.- 188 с.
Пустова Ф.Д. Іван Франко – історик української літератури. – К.: Вища шк., 1989. – 147 с.
Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка /Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. - К.: Рад. шк., 1966. - 188 с. - (Пед. б-ка вчителя).
 
вгору...
 
Розділ VI. Франко і світова культура
 
Цитата: “Його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри”.
                                                                        М.Коцюбинський
                       
Франко І.Я. Вічний революціонер: [Гімн]: Мовами народів світу /[Упоряд. і авт. прим. М.О.Мороз; Вступ. ст. Г.А.Нудьги]. - 3-е вид., допов.- Л.: Каменяр, 1986. - 182 с.: іл., факс., нот.
Франко І.Я. Данте Алігієрі. Характеристика серед. віків: Життя поета і вибір із його поезії /Вступ. стаття І.Басс.- К.: Рад. письменник, 1965.- 327 с.: 6 л. іл.
Франко І.Я. Зів’яле листя: Лірич. драма /Пер. на груз. Р.Чілачави; Післям. Д.В.Павличка. - Л.: Каменяр; Тбілісі: Сабчота Сакартвело, 1988. - 195 с.: 1 л. іл.
Франко І.Я. Зів’яле листя: Лірич. драма /Пер. пол. К.Ф.Ангельської; Пер. рос. А.А.Ахматової; Упоряд. і вступ. ст. М.М.Ільницького; Худож. оформл. Б.Р.Пікульницького.- Л.: Каменяр, 2003. - 183 с.: іл. - (Б-ка слов’янської л-ри: засн. у 2001 р.).
Голод Р. І.Франко та новітні напрями літератури //Укр. мова й л-ра в шк.- 2006. - №2. - С.58-61.
Гольберг М.Я. Іван Франко і українсько-сербські культурні зв’язки. - Л.: Світ, 1991. - 139 с.
І.Франко - майстер слова і дослідник літератури. - К.: Наук. думка, 1981.- 379 с.
І.Франко і світова культура. - К.: Наук. думка, 1990. - 528 с.
Кравчук П. Іван Франко серед канадських українців. - Л.: Каменяр, 1966.- 78 с.
Нечепорук Є. Іван Франко і швейцарська культура //Вікно в світ. - 2001.- №2. - С.126-137.
Погребенник Ф.П. Іван Франко в українсько-російських літературних взаєминах: Дослідження. - К.: Дніпро, 1986. - 301 с.
Рудницький Л. Іван Франко і німецька література /Укр. техн.-госп. ін-т. - Мюнхен: [б.в.], 1974 (Logos). - 224 с.
 
вгору...
 
Бібліографія
 
Іван Франко: Бібліографія творів. 1874-1964 /Львів. держ. наук. б-ка; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР; Склад. М.О.Мороз. - К.: Наук. думка, 1966. - 447 с.
Іван Франко: Бібліогр. покаж. 1956-1984 /АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд. М.О.Мороз. - К.: Наук. думка, 1987. - 521 с.
Іван Франко: Бібліогр. покаж. /АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР; Склад І.З.Бойко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во АН УРСР, 1956.- 288 с.
Іван Франко і світова культура: Кат. вист. /АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; Уклад. О.В.Канчалаба. - Л., 1986. - 92 с.
Іван Якович Франко - великий український письменник. 1856-1956: (До 100-річчя з дня народж.): Метод. та бібліогр. матеріали /Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Склад. Ж.М.Кравченко. - О., 1956. - 79 с.
Іван Якович Франко: Кат. творів письменника та л-ри про нього: До 100-річчя з дня народж. /Львів. б-ка АН УРСР; Склад. М.П.Гуменюк, В.К.Гумецький та ін. - Л., 1956. - 175 с.
Нечиталюк М.Ф. Публіцистика Івана Франка. (1875-1886): Семінарій.- Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. - 240 с.
Франкознавство у Львівському університеті: Хронолог. покаж. л-ри (1945-1981) /Львів. держ. ун-т ім. І.Франка; Уклад. М.Л.Бутрин, М.П.Гор-дій та ін. - Л., 1984. - 125 с.
Франкознавство у Львівському університеті: Хронолог. покаж. л-ри (1982-1987) /Львів. держ. ун-т ім. І.Франка; Уклад. М.П.Гордій, Г.М.Домбровська та ін. - Л.: ЛДУ, 1988. - 30 с.
 
вгору...
 
Образ Івана Франка в мистецтві
 
Бабишкін О.К. Українська література на екрані: Літ.-крит. нарис. - К.: Рад. письменник, 1966. - 137 с.
Вороний М. Іван Франко: [Вірш] //Укр. мова і л-ра в шк. - 1989. - №4.- С.58.
Дем’ян Г.В. Акорди вселюдської шани: Іван Франко в народнопоетичній творчості бойків і буковинців //Жовтень. - 1981. - №8. - С.116-117.
Забарило М.К. На крилах музики //Жовтень. - 1966. - №5. - С.152.
Клюкін Г. Дотик до вічного //Вітчизна. - 1981. - №8. - С.224-226.
Колесник П.Й. Поет під час облоги: Роман. - К.: Рад. письменник, 1980. - 368 с.
Колесник П.Й. Терен на шляху: Роман. - К.: Держлітвидав УРСР, 1959.- 382 с., іл.
Лучук В.І. Українські поети - великому Каменяреві //Жовтень. - 1983.- №5. - С.115-116.
Малишев Ю.В. “Украдене щастя”: опера Ю.Мейтуса.- К.: Мистецтво, 1964. - 26 с.: ноти. - (Любителям музики).
Мамчур І.А. Народна пісня в драматургії опери //Нар. творчість та етнографія. - 1977. - №1. - С.38-43.
Островський Г. Іван Франко і образотворче мистецтво. - К.: Мистецтво, 1963. - 68 с.: іл., портр.
Самохвалов В.Я. Борис Летошинський. - К.: Муз. Україна, 1981. - 115 с.
Смілянський Л. Іван Франко: Літ. сценарій //Дніпро. - 1956. - №5. - С.46-82.
Творчість С.Людкевича: Зб. ст. /Упоряд. М.Загайкевич. - К.: Муз. України, 1979. - 145 с.
Чернілевський С. Три молитви перед Іваном Франком: Вірші //Прапор.- 1989. - №12. - С.3-10.
 
Склала Шевченко Є.О., бібліотекар І категорії
відділу обслуговування обласної універсальної
наукової бібілотеки імені Олеся Гончара
 
 
 
 
 вгору...

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031