Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Історія. Археологія

Історія. Археологія

 

97.  Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 207 с. - Текст укр., рос., пол. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

98.  Висоцький Андрій Анатолійович. Середня Азія та Іран. Історія, культура, література : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / А. А. Висоцький ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. - 196 с. : карти. - Бібліогр.: с. 171-182. - Інтернет-ресурси: с. 183. - Дод.: с. 184-185. - Карти: с. 186-190.

Посібник містить матеріали, необхідні для вивчення класичної поезії персів і таджиків IX - XV ст.: історико-літературні дані, окремі біографічні відомості про майстрів красного письменства, висвітлення жанрової та проблемно-тематичної своєрідності творів, контрольні питання й завдання та ін. Видання адресоване студентам-філологам вищих навчальних закладів.

 

99.  Відомі особистості в історії Херсонщини XVIII сторіччя [Образотворчий матеріал] : к-т з 10 плакатів-портр. з корот. біогр. замальовками : портр. репрод. з зібрань Нац. музею історії України, приват. колекцій / заг. ред. О. Алєферко ; авт. тексту О. Ю. Паталах, С. С. Дяченко ; мал. С. С. Дяченка, Ф. І. Загороднюка, Д. Попенка ; дизайн А. Компанійця. - Херсон : Наддніпряночка, 2014. - 1 обкл. (10 окр. плакатів).

Про Г. О. Потьомкіна, І. А. Ганнібала, М. М. Вєтошнікова, О. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, І. М. Синельникова, М. Л. Фалєєва, Д. П. Джонса, С. Г. Білого і Д. С. Самойловича.

 

100.  Задерейчук Алла Анатольевна. Создавая рай... История рода Фальц-Фейнов / Алла Задерейчук, Василий Климов ; ред. О. В. Алеферко ; соврем. фот. и рис. В. Климова. - Херсон : Надднепряночка, 2014. - 164 с., 21 л. цв. фот. : ил., рис., фот. - Крат. библиогр.: с. 164. - Кн. посвящена идейному вдохновителю и близкому другу - профессору В. Ганкевичу.

Про німецьких колоністів - родину Фальц-Фейнів, які створили на території сучасної Херсонщини (до 1917 р.) маленьку імперію зі своїм економічним та господарським устроєм.

 

101.  Змерзлый Борис Владимирович. Очерки по истории письменности у тюркских народов / Змерзлый Б. В. - Симф.; Херсон : Гельветика, 2014. - 403 с. : табл. - Библиогр.: с. 334-381. - Доп.: с. 382-401.

Книга присвячена пам'яті видатного вченого, тюрколога, який заснував власну школу з питань вивчення проблем історії кримських татар та всього мусульманського світу, доктора історичних наук, професора Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського  В.Ю. Ганкевича.

 

102.  История Херсона XVIII-XIX вв. : ил. энцикл. : в 2 ч. / сост. П. Е. Осьминин, И. Н. Иллиади. - Херсон : [Б. и.], 2014. - 848 с. : ил., карты.

 

103.  Карапулін Юрій Валерійович. Олександр Рябінін-Скляревський: інтелектуальна біографія історика (1878-1942) : монографія / Юрій Карапулін ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 235 с. : фот., факс. - Дод.: с. 166-181. - Бібліогр. пр. О. Рябініна-Скляревського: с. 182-188 та в підрядк. прим. - Епістолярна спадщина О. Рябініна-Скляревського: с. 189-229. - Імен. покажч.: с. 230-235.

Дане дослідження базується на комплексі джерел, частину яких було залучено до наукового обігу вперше, у тому числі і з закордонних архівів. Значно розширено бібліографію О. Рябініна-Скляревського за рахунок неопублікованих та публіцистичних творів, а також систематизовано праці вченого за проблемним та жанровим принципами. Монографія адресована науковцям, викладачам історії, вчителям, студентам і всім, хто цікавиться історичними дослідженнями.

 

104.  Марченко Леонид Владимирович. Из племени орлиного : о юных героях с Карантин. острова : памяти юных героев-херсонцев, казненных 22 авг. 1942 г. : для сред. и ст. шк. возраста / Л. В. Марченко ; худож. К. Амелин. - Изд. 2-е, доп. - Херсон : Айлант, 2014. - 27 с. : портр., ил., фот.

Про діяльність підпільної групи "Хлопці з Карантинного острова" у м. Херсоні, про те, які книги їм присвячені, які пам’ятники на їх честь встановлені.

 

105.  Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення : кол. моногр. : 70-річчю утворення Херсон. обл. присвяч. / Л. О. Цибуленко [та ін.] ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 360 с. : карти, фот. - Бібліогр. наприкінці розд.

 

106.  Хмель Виктор Адольфович. Херсонские истории, предания и были / Виктор Хмель ; ред. О. В. Алеферко ; худож.-граф. - авт. - Херсон : Надднепряночка, 2014. - 242, [1] с. : рис. - (Проект "Херсон - забытый ЮГъ"). – Прим.: В газетах початку 20 ст. вміщено ілюстрації автора публікацій.

Про м. Херсон та його мешканців на початку XX століття.

Див. також №1, 9, 125, 183, 221, 323, 330,336, 340-341, 348

Calendar

1234 5 67
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031