Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Part`s menu
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
 
1692.К91.9: 83.3
        8У2 (092) (01) КР
        К78
АНАТОЛІЙ КРАТ: БІОБІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. /ЗАГОРОДНЮК В.С.; УКЛАД. МІШАТКІНА М.В.; ХЕРСОН. ОБЛ. Б-КА ДЛЯ ДІТЕЙ. - ХЕРСОН: Б.В., 2006. - 44 С.-(ХЕРСОНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ДІТЯМ).
 
 1693.К91
         011КР
         Л64
ЛІТЕРАТУРА ПРО ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ ЗА… РІК: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ.../УКЛАД. МОКРИЦЬКА Г.П.
ПЕРУНОВА І.В.; Ред. ЗЕЛЕНА Л.І.; ОБЛ. УНІВЕРС.НАУК. Б-КА ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. - ХЕРСОН: ХОУНБГ, 2005- 2006.
 2005 …. - Вип. 4. - 104 С.
 2006 …. - Вип. 1. - 49 С.
 2006 …. - Вип. 2. - 56 С.
 2006 …. - Вип. 3. - 49 С.
 
 1694. К91
          011КР
          З-72
ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ХЕРСОНЩИНИ НА 2007 РІК: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. /УКЛАД. МОКРИЦЬКА Г.П.; ВІДП. РЕД. ЗЕЛЕНА Л.І.; ХЕРСОН. ОБЛ. УНІВЕРС.НАУК. Б-КА ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. - ХЕРСОН: ХОУНБГ, 2006. - 102 С.
  ДИВ.ТАКОЖ № 1530,1707, 1711, 1717, 1719, 1733, 1736
 
 
ВИДАННЯ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2006 РОКУ
 
 1695.К67.9 (4УКР) 307
         34С4КР
         Б36
БЕВЗЕНКО В.М. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ: (ОРГ. -ПРАВОВІ ПИТАННЯ): МОНОГРАФІЯ.-ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 268 С.- БІБЛІОГР.: С.218-239.  
  
 1696.78.34 (4УКР-4ХЕС) 751.38
         027.8КР
         Б59
БІБЛІОТЕКА НАШОЇ ЮНОСТІ: 25 РОКІВ /УКЛАД.ЄФІМОВ В.К., КОВАЛЬ С.Д.; ХЕРСОН. ОБЛ. Б-КА ДЛЯ ЮНАЦТВА ІМ. Б.ЛАВРЕНЬОВА. - ХЕРСОН: ХЕРСОН. ОБЛ. Б-КА ДЛЯ ЮНАЦТВА ІМ. Б.ЛАВРЕНЬО-ВА, 2005. - 16 С.
 
 1697.К84 (4УКР) 6-5
         У2КР
         Б87
БРАТАН М.І. ВІДЧАХНУТА ВІТЬ = ОТОРВАНАЯ ВЕТВЬ: ЛЕГЕНДА-БУВАЛЬЩИНА. - К.; ХЕРСОН: ПРОСВІТА, 2005. - 16 С.
 
 1698.К84 (4УКР) 6-5
         У2КР
         Б93
БУТУЗОВ О.Г. СЕЗОН ЖОРЖИН: ЗБ. ПОЕЗІЙ /Ред.КИЧИНСЬКИЙ А. І. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005.-56 С. 
                                                      
 1699.74.584 (4УКР-4ХЕС)
         378кр
         Б98
БЮЛЕТЕНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА: [СТУДЕНТ.ІНФОРМ. ЗБ. ХДУ]. Вип. 6. /РЕДКОЛ.: СТЕЦЕНКО Н. М. - ХЕРСОН: ВИД-ВО ХДУ, 2005. - 52 С.
 
 1700.63.3 (4УКР-4ХЕС)
         9(У)КР
         В26
ВЕКСЛЕР И.Н. ХЕРСОН И ЕГО ЖИТЕЛИ /УПОРЯД. АНДРЄЄВ В. М.; ЗАПОРІЗ. НАУК. Т-ВО ІМ. Я.НОВИЦЬКОГО. - ЗАПОРІЖЖЯ: ТАНДЕМ-У, 2005. - 119 С.- (СТАРОЖИТНОСТІ ПІВ-ДЕННОЇ УКРАЇНИ; 12).  
  
 1701.К84 (4УКР-РОС) 6-5
         У2КР
         Д30
ДЕМИДОВА Е.Д. В СИЯНЬЕ КРАСОТЫ: ЛИРИКА - ХЕРСОН: КОСАРЕВ С.И., 2005. - 31 С.
                                                    
 1702.К5Г (4УКР)
         61КР
         Д38
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. ЛЮДИ И СУДЬБЫ: СБ. ВОСПОМИНАНИЙ И МАТЕРИАЛОВ: 50-ЛЕТИЮ ХЕРСОН. ДЕТ. ОБЛ. БОЛЬНИЦЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ /АВТ.-УПОРЯД. ПОДОЛЬСКАЯ Л. С.- ХЕРСОН: ХГТ, 2005.- 320С.
 
 1703.К84 (4УКР-РОС) 6-5
         У2КР
         Е47
ЕЛАГИН А.Н. АФГАНЕЦ Я, И БОЛЬ ТВОЮ ПОЙМУ...: СТИХИ /Ред. ПЕТРЕНКО А.А. - ХЕРСОН: СТАР, 2005. - 97 С.
 
 
 1704.К84 (4УКР-РОС) 6Я43
         У2КР
         Е51
ЕЛІНГ: ЛІТ. АЛЬМ. Вип. 4/5. /ІНІЦІАТИВА І ОРГ. ВИД. КАЛЯКИ М.М. - К.: ПРОСВІТА, 2005. - 188 С.
 
 
  1705.К76.106
          002КР
          Е60
ЕМЕЛЬЯНОВ М.А. КНИГИ В МОЕЙ ЖИЗНИ: (ВОСПОМИНАНИЯ): [ДОК. ПОВЕСТЬ] /Ред. МАРЧЕНКО Л. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 98 С.
 
 
 1706.65.9 (4УКР-4ХЕС) 843
         338Т8КР
         Х39
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ ЗА 2001-2005 РР. /ХЕРСОН. ТОРГОВО-ПРОМ. ПАЛАТА.- Б.М.: Б.В., 2005. - 16 С.
  
 1707.К91
         011КР
         З-72
ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ХЕРСОНЩИНИ НА 2006 РІК: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. /УКЛАД. МОКРИЦЬКА Г.П.; Ред. ЗЕЛЕНА Л.І.; ХЕРСОН. ОБЛ. УНІВЕРС.НАУК. Б-КА ІМ. О.ГОНЧАРА. - ХЕРСОН: ХОУНБГ, 2005.- 78 С.
 
 1708.85.135.5 (4УКР-4ХЕС) 6-8Я6
         73С2КР
         М52
ІВАН МЕРДАК: КАТАЛОГ - 2002 /ВСТУП. СТ.МАСЛІЙ М.; ВІДП. РЕД. ГОЛОВАЧ В.І.; НАЦ. СПІЛКА ХУДОЖ. УКРАЇНИ. - Т.: ТОВ “ЛІЛЕЯ”, 2002. - 12 С.- (НАШІ ПРЕДКИ).  
  
 1709.К83.3 (4РОС) 6-8
         8Р2 (092) КР
         К20
КАПИТОНЕНКО А.М. ОШИМА В БЫТНОСТЬ Д.БУРЛЮКА /КАПИТОНЕНКО А.М., ФУДЗИИ Т., СУДЗУКИ А. /ПЕР. С РУС.ЯЗ. СУДЗУКИ А.; ФОНД ИМ.Д.БУРЛЮКА, ОШИМ. МУЗЕЙ КРЕСТЬЯН. ИСКУССТВА ИМ. ГОРО КИМУРА. - СИМФ.: ФУНДАЦИЯ ИМ. Д.БУРЛЮКА, 2005. - 27 С.- БІБЛІОГР.: С.31.
  
 1710.К84 (4УКР) 6-5
         У2КР
         К46
КИЧИНСЬКИЙ А.І. ТАНЕЦЬ ВОГНЮ: ПОЕЗІЇ /ХУДОЖ. ОФОРМ. СТЕЦЕНКО К. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 88 С.
 
 1711.К91.9: 83
         8У2 (092) (01) КР
         К65
КОПШТЕЙН АРОН ЙОСИПОВИЧ (1915-1940): НАУК.-ДОПОМ. БІОБІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. Л-РИ /УКЛАД. ЛЯНСБЕРГ О.В.; Ред. ЗЕЛЕНА Л.І. - ХЕРСОН: ХОУНБГ, 2005. - 31 С.- ІМЕН. ПОКАЖЧ.: С.30.
  
 1712.К54.5г (4УКР) 6д
         617.0 (09) кр
         К68
КОРОЛЬ И.Е. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ Ю.Ю. ВОРОНОГО - ХИРУРГА, ВЫПОЛНИВШЕГО ПЕРВУЮ В МИРЕ
ПЕРЕСАДКУ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКУ В Г.ХЕРСОНЕ: [К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖД.] /КОРОЛЬ И.Е., ПОЛЮХ И.И., ВОЛЧЕНКО С.Ю.; ХЕРСОН. ОБЛ. КЛИНИЧ. БОЛЬНИЦА. - ХЕРСОН: Б. И., 2005.- 22 С.- БИБЛИОГР.: С.21-22.
 
 1713.К84 (4УКР) 6-5
         У2КР
         К82
КРИВОШЕИН М.М. СТРОКИ ОТ “МИХАЛЫЧА”: СБ. СТИХОВ И ПЕСЕН. - ХЕРСОН: ТИТАН, 2005. - 101 С.: НОТИ. 
 
 1714.К84 (4УКР-РОС) 6-4
         У2КР
         К85
КРЮКОВ Г.В. ГОЛУБИ МОЕЙ МЕЧТЫ: ДОКУМ. ПОВЕСТЬ /КРЮКОВ Г.В., КРЮКОВ А.Г.; ФОТОГР. КРЮКОВ А.Г. -ХЕРСОН: ОЛДИ-ПЛЮС, 2005. -  112 С.   
 

 1715.66.3 (4УКР-4ХЕС)Я2
         32С5 (У) (03) КР
         К87
КТО ЕСТЬ КТО В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ: [2004-2005 ГГ.]: БИОГР. СПРАВ. /ПРОЕКТ, СОСТ., РЕД. СУХОПАРОВ С.М. - ХЕРСОН: СЛАЖ, 2005. - 524 С.: ФОТОГР.- (БИБЛИОТЕКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА “СЛАЖ”: СПРАВ. ИЗД.; 4).  
                                                           
 1716.М51.20
         613М
         Л33
ЛЕБЕДЕВ А. КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ В ХЕРСОНЕ. - ХЕРСОН: ХГТ, 2005. - 134 С.
                                                      
 1717.К91
         011КР
         Л64
ЛІТЕРАТУРА ПРО ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ ЗА… РІК: БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. /УКЛАД. МОКРИЦЬКА Г.П., ПЕРУНОВА І.В.; Ред. ЗЕЛЕНА Л.І.; ОБЛ. УНІВЕРС.НАУК. Б-КА ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. - ­­­ХЕРСОН: ХОУНБГ, 2005.
 2002 …. - Вип. 4. - 101 С.
 2003 …. - Вип. 2. - 93 С.
 2003 …. - Вип. 3. - 67 С.
 2003 …. - Вип. 4. - 93 С.
 2004 …. - Вип. 3. - 92 С.
 2004 …. - Вип. 4. - 125 С.
 2005 …. - Вип. 1. - 72 С.
 2005 …. - Вип. 2. - 53 С.
 
 1718.К84 (4УКР) 6-5
         У2КР
         М15
МАК Л. МОНОЛОГ ДУШІ /Ред. ЖУРАКІВСЬКИЙ В.І.; ЛІТ. -МИСТЕЦ. ЛАБ. “ЧИСТА КРИНИЦЯ”. - К.; ХЕРСОН: ПРОСВІТА, 2005. - 24 С. 
  
 1719.76.116.3 (4УКР-4ХЕС)
         002 (09) кр
         М19
МАЛИНОВСЬКА Н.Л. УКРАЇНСЬКА КНИГА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТОЛІТТЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ІСТ. -КНИГОЗНАВ. І БІБЛІОГР. АСПЕКТИ: АВТОРЕФ. ДИС... /НАЦ. Б-КА УКРАЇНИ ІМ. В. І.ВЕРНАДСЬКОГО. - К.: [Б. В.], 2005. - 20 С.- БІБЛІОГР.: С.17.
  
 1720.65.9 (4УКР-4ХЕС) 32-51
         333СКР
         М21
МАЛЬЧИКОВА Д.С. ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ КАДАСТРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: (НА МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОН. ОБЛ.): [МОНОГРАФІЯ]. -ХЕРСОН: ВИШЕМИРСЬКИЙ В.С., 2005.- 198 С.- БІБЛІОГР.: С.152-168.  
 
 1721.К84 (4РОС-УКР) 6-5
         Р2КР
         М29
МАРУЩАК А.П. МАНДРИ НАОСЛІП: ПОЕЗІЇ /Ред. МАРУЩАК О.О. - ХЕРСОН: ХМД, 2005. - 80 С. 
 
 1722.К83.3 (4УКР) 6-022.9
         8У2КР
         М30
МАРЧЕНКО Л.В. ПОД ПАРУСАМИ ВДОХНОВЕНИЯ: ХРОНИКА ЛИТ. КЛУБА “ЭЛЛИНГ” /Ред. СТЕПОВИК М. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 44 С.
 
 1723.63.3 (4УКР-4ХЕС)
         9(У)1КР
         Н28
НАРИСИ З ІСТОРІЇ БЕРИСЛАВЩИНИ. Вип. 5. БЕРИСЛАВЩИНА - РІК 1905 /УПОРЯД. ГЕЙКО С.; Ред. ОЛЕКСЮК О.В. - К.; ХЕРСОН; БЕРИСЛАВ: ПРОСВІТА, 2005. - 43 С.
  
 1724.К95.4
         05КР
         Х39
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЇ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ОНОМАСТИКИ /Ред. БРАТЧЕНКО Т.Г., РЖЕВСЬКА Ю.О., ДЯЧЕНКО С.А., ПІДГАЙНИЙ М.М.; ХЕРСОН. ОБЛ. КРАЄЗНАВ. МУЗЕЙ. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 242 С.- БІБЛІОГР. В КІНЦІ СТ.
 
 1725.К83.3 (4УКР9) -8
         8У2 (092) КР
         Н50
НЕМЧЕНКО Г.В. ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ЯРА СЛАВУТИЧА В ШКОЛАХ ХЕРСОНЩИНИ: НАВЧ.-МЕТОД. ПОСІБ.-ХРЕСТОМАТІЯ /НЕМЧЕНКО Г.В., НЕМЧЕНКО І.В.; Ред. ВАСИЛЕНКО М. - К.; ХЕРСОН: ПРОСВІТА, 2005. - 79 С.
 
 
 1726.63.3 (4УКР-4ХЕС)
         9(У)КР
         Н53
НЕПОМНЯЩИЙ Б.З. ХЕРСОН ЕВРЕЙСКИЙ: ТРАГЕДИИ И СУДЬБЫ: [ИСТ.-ДОКУМ. ПОВЕСТЬ].- ХЕРСОН: ОЛДИ-ПЛЮС, 2004.- 340 С.- ПРИМ.: С.326-338.
  
  1727.К84 (4УКР) 6-5
          У2КР
          Н60
НИЖЕГОЛЕНКО В.М. І СНИТЬСЯ ВСЕ МЕНІ ОТА ВІЙНА...: ОПОВІД. ДЛЯ МОЛ. ТА СЕРЕД. ШК. ВІКУ МОЛ. ТА СЕРЕД. ШК. ВІКУ /ХУДОЖ. КРЮЧКОВСЬКА Т.М. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 40 С.
 
 1728.63.4 (4УКР-4ХЕС) Я23
         902.6КР
        О-53
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М.П. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АРХЕОЛОГ. КАРТА             /ХЕРСОН. ОБЛ. ВІД. КОНГР. УКР. ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, ХЕРСОН. ОБЛ. РЕДКОЛ. ТОМУ “ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ”. -ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 51 С.
 
 1729.63.4 (4УКР-4ХЕС) Я23
         902.6КР
         О-53
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М.П. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ВЕРХНЬОРОГАЧИКСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АРХЕОЛОГ. КАРТА /ХЕРСОН. ОБЛ. РЕДКОЛ. ТОМУ “ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ”, ХЕРСОН. ОБЛ. ВІД. КОНГР. УКР. ІНТЕЛІГЕН-ЦІЇ. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 62 С.- АРХІВ. ДЖЕРЕЛА ТА Л-РА: С.58-61.
 
 
 1730.63.4 (4УКР-4ХЕС) Я23
         902.6КР
         О-53
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М.П. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АРХЕОЛОГ. КАРТА /ХЕРСОН. ОБЛ. РЕДКОЛ. ТОМУ “ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ”, ХЕРСОН. ОБЛ.ВІД. КОНГР. УКР. ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 68 С.-АРХІВ. ДЖЕРЕЛА ТА Л-РА: С.65-67.
  
  1731.63.4 (4УКР-4ХЕС) Я23
          902.6КР
          О-53
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М.П. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ НОВОЇ КАХОВКИ: АРХЕОЛОГ. КАРТА /ХЕРСОН. ОБЛ. РЕДКОЛ. ТОМУ “ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ”, ХЕРСОН. ОБЛ. ВІД. КОНГР. УКР. ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2005. - 31 С.- АРХІВ. ДЖЕРЕЛА ТА Л-РА: С.30.
 
 1732.К67.9 (4УКР) 301.165-1
         34С3КР
         О-66
ОРЛОВ І. М. ХЕРСОНСЬКА МИТНИЦЯ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. - ХЕРСОН: ШТРИХ, 2005. - 120 С.- БІБЛІОГР.: С.119.  
  
  1733.К91.9: 5
          61 (01) КР
          О-92
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПОТОЧ. БІБЛІОГР. ПОКАЖЧ. 2005 …/ХЕРСОН. ОБЛ. НАУК. МЕД. Б-КА. - ХЕРСОН: Б. В., 2005.
 1 КВ. - 21 С.
 2 КВ. - 17 С.
 3 КВ. - 12 С.
 4 КВ. - 17 С.
 
 1734.63.3 (4УКР-4ХЕС) 624
         9(У)27КР
         П15
ПАМЯТИ ЖЕРТВ - В НАЗИДАНИЕ ЖИВЫМ: МАТЕРИАЛЫ И ДОК. О ХЕРСОНЦАХ-ОСТАРБАЙТЕРАХ И БЫВШИХ УЗНИКАХ НАЦИЗМА /НАУЧ. РУК. БАРДАЧЕВ Ю.Н.; СОСТ. ЧИРКОВА Л.Н.; ХЕРСОН. НАЦ. ТЕХН. УН-Т, ХЕРСОН. ОБЛ. ОТД. ВСЕУКР. СОЮЗА УЗНИКОВ -ЖЕРТВ НАЦИЗМА.- ХЕРСОН: ИЗД-ВО ХНТУ, 2005. - 200 С.
  
 1735.65.9 (4УКР-4ХЕС) 45
         33С5(У)КР
         П32
ПИЛИПЕНКО І.О. МОРЕГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНСЬКОГО ПРИАЗОВ’Я: СУСПІЛ. -ГЕОГРАФ. ДОСЛІДЖ.: МОНОГРАФІЯ /Ред. МАЛЬЧИКОВА Д.С. - ХЕРСОН: ВИШЕ-МИРСЬКИЙ В. С., 2005. – 178 С.- БІБЛІОГР.: С.152-165.
 
  1736.К91.9: 2
          33С5(У)(01)КР
          П77
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: БІБЛІОГР.ПОКАЖЧ. Л-РИ ЗА 2002 Р Вип. 32. /УПОРЯД. КУШНІР О.Г.; НАУК. КЕР. АМБРОЗ Ю.А.; Ред. ШЕЛЕСТОВИЧ І.С.; ОДЕС.ДЕРЖ. НАУК. Б-КА ІМ. М.ГОРЬКОГО. - О.: ДНБГ, 2005. - 85 С.- ГЕОГР. ПОКАЖЧ.: С.69-75.
 
 1737.65.051.9 (4УКР-4ХЕС)
         33С5 (У) КР
         П78
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2005 РОКУ /ГОЛОВ. УПР. СТАТИСТИКИ У ХЕРСОН. ОБЛ. - ХЕРСОН: Б. В., 2005. - 88 С.
 
 1738.63.3 (4УКР-4ХЕС) 6
9(У)2КР
Р31
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ /ГОЛОВА РЕДКОЛ. ТРОНЬКО П.Т.; РЕД. -УПОРЯД. ВІРЛІЧ А.Е. - ХЕРСОН: НАДДНІПРЯН. ПРАВДА, 2005. - 944 С.: ФОТОГР., ІЛ. - (РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ: НАУК. ДОКУМ. СЕР. КН.: У 27 Т.).
  
 1739.85.135.5 (4УКР-4ХЕС) 6-8
         73С2КР
         С65
СОРОКА П. ДУХ І ФОРМА, АБО ІВАН МЕРДАК: МИСТЕЦЬКИЙ СИЛУЕТ /ГОЛОВ. РЕД. БУДНИЙ Б.Є. - Т.: БОГДАН, 2005. - 127 С.- БІБЛІОГР.: С.126.
 
 
 1740.65.051.9 (4УКР-4ХЕС)
         Х39
СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2004 РІК /ЗАГ. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТ. ЗБ. ВОЗНЮКА В.А.; ГОЛОВ. УПР. СТАТИСТИКИ У ХЕРСОН. ОБЛ. - ХЕРСОН: Б. В., 2005. - 575 С.
  
 1741.63.3 (4УКР-4ХЕС052
         9(У)1КР
         С90
СУСОРОВ В.Д. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ЮГА УКРАИНЫ СРЕДИ СОЛДАТ И МАТРОСОВ (1905-МАРТ 1917 ГГ.) /НАУЧ. РЕД.САБАДЫРЕВ И.Л.; ХЕРСОН. НАЦ. ТЕХН. УН-Т. - ХЕРСОН: ОЛДИ-ПЛЮС, 2005. - 148 С.- БИБЛИОГР.: С.128-146.
 
             
 1742.К76.106
         002М
         Х39
ХЕРСОНСКИЙ БИБЛИОФИЛ: АЛЬМ. Вып. 1.: 2000-2002 ГГ. /АВТ. ИДЕИ, КУРАТОР ПРОЕКТА ПОТАПОВ Е.А.; ХУДОЖ. ОФОРМ. РЕРБЕРГ И.Ф.; ХЕРСОН. ГОР. КЛУБ ДРУЗЕЙ КНИГИ “КОБЗАРЬ”. -ХЕРСОН: ТАН, 2005. - 217 С.- БИБЛИОГР. В КОНЦЕ ОТД. СТ.
 
далі...

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 19 20 212223
24252627282930