Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Молдавани

Молдавани

Молдавани – самоназва - молодовень. До XIII - XIV ст. – “волохи” (“влахи”).
Походження етноніму “молдавани” не зовсім ясне. Вважають, що тут є зв'язок  з деякими гідронімами і топонімами, які містять в собі корінь “молда”, “Молдова”.
Антропологічно молдавани входять до складу середньоєвропейської раси великої європеоїдної раси. При цьому серед деяких груп виявляються елементи південноєвропейського (середземноморського) компоненту.
Молдавська мова відноситься до східної підгрупи романської групи  індоєвропейської сім’ї мов, дуже близька до румунської.
В формуванні волохів – спільних предків молдаван і румунів – на півночі Балканського півострова і в передгір’ях Карпат важливу роль відіграла група фракійських племен, які підпали в перших століттях н.е. романізації, а пізніше - з VI ст. н.е. - слов’янізації і частково тюркизації. Територія розселення молдаван у XIV ст. увійшла до складу Молдавського князівства; в його межах завершилося формування молдавської народності.
Молдавани почали селитись на території нашого краю в середині XVIII ст., в 1772 році також поселилась значна кількість молдаван. Після 1791 р. молдавське населення ще збільшилось за рахунок переселення багатьох молдавських бояр та чиновників, наділених землями за службу під час війни з Турцією, які набирали собі поселян частково із України, частково з своєї батьківщини.
Основні традиційні заняття молдаван – тваринництво, з середини XIXст. – хліборобство, виноградарство, садівництво.
За даними Всеукраїнського перепису 2001 р. кількість молдаван у Херсонській області становила 4179 осіб.

1066. ЗЕЛЕНЧУК В. С.  Молдаване /В. С. Зеленчук //Народы мира: ист.-этногр. справ.- М.,1988. – С.306-307.

1067. ЗЕЛЕНЧУК В. С. Молдавани /В. С. Зеленчук //УРЕ. – 2 ге вид. – К., 1982. – Т. 7. – С. 77. 

1068. СЕМЕНОВ Д. Молдаване /Д. Семенов //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. – М., 1901. – С. 410-422. - РДБ; РНБ.

1069. МОЛДАВАНЕ: очерк истории, этнографии, искусствоведения /АН МССР, отд. этнографии и искусствоведения /Э.А. Рикман, И. Г. Хынку, В. С. Зеленчук [и др.]. – Кишинев: Штиинца, 1977. – 459 с.

1070. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Молдавани, с. 188-189.

1071. ИСТОРИЧЕСКИЕ корни связей и дружбы украинского и молдавского народа /И. А. Анцупов, Е. Н. Дзюба, Н. В. Комаренко [и др.].- К.: Наук. думка, 1980. – 323 с.
Про поселення молдаван на Півдні України, с.136,137.

1072. ЛИХОВИД О. Легенди Скадовського краю: іст. л-ра /Олег Лиховид. – Скадовськ, 2003. – 74 с.: фот. - Бібліогр.: с.72.
Про молдаван – першопоселенців с. Малої Андронівки Скадовського р-ну.

1073. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Молдаване /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С.253-256.

1074. ТУЧИНСЬКИЙ В. А. Молдавани Півдня України в II половині XIX - на початку XX століття. Соціально-економічний та культурний розвиток /В. Тучинський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. – С. 494.

1075. ТУЧИНСЬКИЙ В. Молдавани Півдня України з найдавніших часів до початку XX ст.: монографія /В. Тучинський. - Вінниця: О.Власюк, 2007. - 220 с. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. - С.136.

1076. ТУЧИНСЬКИЙ В. А. Соціально-економічне становище молдавського населення Півдня України в другій половині XIX - на початку XX ст. /В. А. Тучинський //Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.Сер.: Історія. - Вінниця. - 2001. - Вип.III. - C.21-28. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 р. – С.284, 285.

1077. ШМИДТ А. Молдаване и валахи /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географи и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С. 507-509.

Публікації в часописах

1078. БОЄЧКО В. Молдавани в Україні /В. Боєчко //Віче. – 1993. - №3. – С.100-111.
Херсонська губ., с.106-107.
Херсонський повіт, с. 107.

1079. *ЗАПИСКИ о поселившихся в Днепровском уезде молдавских выходцах и однодворцах юго-западного края в 1889 г. //Таврич. губ. ведомости. – 1870. - №34.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031