Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Німці

Німці

Самоназва - детше дойчен. Українські німці, в основному - нащадки німецьких колоністів, які переселились в Росію у XVIII-XIX ст.
Антропологічно більшість українських німців належить до атланто-балтійської раси великої європейської раси.
Німецька мова входить до складу групи індоєвропейської сім’ї мов.
В релігійному відношенні віруючі німці неоднорідні. Поряд з католиками і протестантами-лютеранами серед них зустрічаються представники різних сект і течій, в т.ч. реформатори,  вюртмбергські сепаратисти, баптисти, адвентисти, меноніти та ін.
На Херсонщині німцям належало перше місце серед чужоземних поселенців, особливо у південних областях. Перші транспорти з німецькими переселенцями прибули на Херсонщину вже наприкінці 80-х рр. XVIII ст.
Внаслідок пільгових умов, які були надані царським урядом західнонімецьким колоністам, кількість їх поселень швидко зростала. На початок  XIX ст. в Херсонській губернії налічувалась 31 німецька колонія. Процес заснування і розвитку німецьких колоній відбувався досить швидкими темпами і в 20-х рр. XIX ст. тут існувало вже 40 поселень німецьких колоністів.
У 20-х роках XX ст. на Херсонщині створений Високопільський національний район з переважаючим німецьким населенням, виділено 12 німецьких сільських рад.  Німецькі колоністи створили на херсонських землях високорозвинуті господарства. Велику увагу в колоніях приділяли розвитку освіти. Німецькі діти навчались в 90 національних школах.
Роки сталінщини - трагічна сторінка в історії німців в Україні. Німецьке населення було депортоване в Сибір, Середню Азію, на Урал і, більше ніж через півстоліття, цей народ знову почав повертатися на свою батьківщину, в т.ч. на Херсонщину.
Значну роль у процесі встановлення справедливості щодо німців відіграли створені в Херсоні обласний осередок товариства німців “Відродження” та відділення Українсько-німецького фонду, головним завданням яких є не лише поновлення державності німців, але й розвиток, відродження німецької культури, мови, фольклору.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість німців на Херсонщині становила  1362 особи.

1080. БРУК С. І. Німці /С.І. Брук //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1982. – С. 386.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “Российские немцы”: метод. материалы /обществ. Акад. наук. рос. немцев, ред. кол. энцикл. “Российские немцы”; сост. В. Дизендорф; ред. группа Н. Варденбург [и др.].- М, 1997 -    .

1081.  Вып.2: Тематический словник. - 1997. - 189 с.
Бонекемпер Іоганес (1796-1856) - євангелістський пастор в Херсонській губ., основоположник штундизму, с.119.
Бонекемпер Карл (1827-1893) - євангелістський пастор в Херсонській губ., штундист, с.119.
Шер Якоб (1873-1920) - католицький священник, засновник чоловічої прогімназії в Херсонській губ. , с. 127.
Браунер Олександр Олександрович  (1857-1941) - зоолог, археолог, педагог, мандрівник, один із засновників заповідника “Асканія-Нова”, с.129;
Брендель Іоан (1874-?) - учитель в німецьких колоніях Херсонської губ., автор підручників та хрестоматій для німецьких шкіл, с.137.
Єгер Каспар (1789-1860) - учитель в німецьких селах губернії, церковний органіст, керівник шкільного хору, с.140.
Маух Альберт (1867-1960)- учитель німецької мови в губернії, один з ініціаторів розвитку жіночої освіти в німецьких колоніях, автор навчального підручника, с.143.
Лютц Людвіг Готлібович (1880-?) - земський діяч, депутат 2-ої, 3-ої, 4-ої Державної Думи від Херсонської губ., один з лідерів національного руху російських німців у 1917 році, с. 188.

1082. Вып.3: Алфавитный словник. - 1997. - 188 с.
“Нейфельд Г.Д.” - чавуноливарний та механічний завод в губернії, с.118.
“Нейфельд І.І. і К” - завод землеробських машин в губернії, с.118.
Рьоміх Генріх (1888-1970) - лютеранський пастор в губернії, учитель, с.137.
Фальц-Фейн Володимир Едуардович (1877- ?)- землевласник та земський діяч Таврійської губ., депутат 3-ої Державної Думи, с. 156.
Фальц-Фейн Фрідріх (1794-1864) - засновник заповідника Асканія-Нова, с.156.
Центнер Хома Францович (1864-?) - учитель та писар у Херсонській губ., землевласник, с. 167.
Штейнванд Даніел (1857-1919) - лютеранський пастор у Херсонській губ., громадський діяч, с.178.
1083. НЕМЦЫ //Союз. – 1991. - №13(Март). – С. 19. – (Этнографический словарь).

1084. НЕМЦЫ России: энциклопедия. Т.1: (А-И) /редкол.: В. Карев (предс.) [и др.]. – М.: “ЭРН”, 1999. - 822 с. – ДАХО.
Про широкомасштабну евакуацію етнічних німців-селян з території Рейхскомісаріату України, в тому числі з околиць м.Херсона, у 1943-1944 рр., с. 30.
Про Альбранта П. Л. – автора проекту кам’яної греблі через Дніпро в м.Херсоні (XIX ст.), с. 41.
Про Асканію- Нову - селище міського типу у Чаплинському р-ні, засноване герцогом Фердинандом Ангальт-Кетенським, котрий купив у Дніпровському повіті Таврійської губ. землю для заснування німецької колонії та розведення овець, с.83-84.
Про Високопільський німецький національний р-н (з травня 1936 –  ім. Фріца Геккерта), с.443-444.
Про стан німецького населення на території Херсонської губ. відповідно переписів (з 1719 по 1858), Всеросійського (1897), Всесоюзних (з 1926 по 1989 рр.), с. 683.

1085. НЕМЦЫ России: энциклопедия. Т.2: (К-О) /редкол.: В. Карев (предс.) [и др.]. – М.: “ЭРН”, 2004. – 747 с. – ДАХО.
Про Клюдта (Kludt) C. – одного з перших представників колоністської інтелігенції, який засвідчив,  що деякі інструкції Херсонського губернського правління 1875 р. містять ряд протиріч законодавству про іноземних колоністів в Росії. Копії документів опубліковано на сторінках газети ”Sankt – Peterburger Herold” – отже, звернено увагу громадськості країни на проблему німецьких колоністів, с.123.
Колоністські землеволодіння та землекористування у Херсонській губ., с.148,149,150.
Про контору опікунства Новоросійських іноземних поселенців, як про орган державного управління колоніями Новоросійського краю, с.176-175.
Мукомельне виробництво в Херсонській губ., с.573.
Дані про німецькі школи в системі Міністерства народної освіти по Херсонській губ., с.673-674.

1086. НЕМЦЫ Украины: пилотн. сб. /сост С. Бобылева; обществ. акад. наук рос. немцев; ин-т укр. - нем. исслед. Днепропетр. нац. ун-та. – М., 2002. – 210 с. – (Материалы к энциклопедии “Немцы России»”. Вып. 7). - ДАХО.
Асканія-Нова, селище міського типу у Чаплинському р-ні, засноване герцогом Фердинандом Ангальт-Кетенським, с. 9.
Високопілля (до 1915 р. Кронау), селище міського типу, центр Високопільського р-ну, с. 52-53.
Високопільський національний німецький р-н (з травня 1936 р. –  ім. Фріца Геккерта), с. 53-55,162.
Південноросійська німецька спілка, завданням якої є збереження німецької мови серед німецького населення Півдня України, с.208. 
Хорли (до 1958 р. – порт Хорли), засновниця С.Фальц-Фейн (тепер Каланчацький р-н), с.199-200.

1087. ФИЛИМОНОВА Т. Д.  Немцы /Т. Д. Филимонова //Народы мира: ист.-этногр. справ.- М., 1988. – С. 325-329.

1088. ПРО створення Української частини Міжурядової українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які повертаються в Україну: Постанова Кабінету Міністрів від 29 квітня 1993 р. №314 //Уряд. кур’єр. – 1993. – 13 трав.  

1089. ПРО утворення українсько-німецького фонду: Указ Президента України, 23 січ. 1992 р. //Голос України. – 1992. – 13 трав.

1090. ЕТНОГРАФІЯ України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Німецькі поселення, с.487-490.

1091. *КРИВОХАТСКИЙ М. Меннониты на Украине.- Х., 1930.

1092. КУДРЯЧЕНКО А. І. Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле та сьогодення /А. І. Кудряченко, І. М. Кулінич, В. В. Хохлачов. – К.: Наук. думка, 1995. –
75 с.

1093. КУЛІНІЧ І. М. Нариси з історії німецьких колоній в Україні /І.Кулінич, Н. Кривець. – К., 1995. – 272 с. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. - С. 60.

1094.  ПОЛОНСЬКА-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Т.2: Від середини XVII століття до 1923 року. – К.: “Либідь”, 1992. – 608 с.
Німці, 39,82,93- 95, 165, 187, 222, 284, 308, 334, 335, 407, 433, 447, 449, 451, 491, 482, 485, 490, 492, 444, 446, 498, 499, 503, 505-507, 511, 515; німецькі колоністи, 362.
1095. АГАСИЕВ Икрам Керим-оглы. Переселение немецких колонистов из Южной Украины на Северный Кавказ (вторая половина XIX - начало XX вв.) /Икрам Керим-оглы Агасиев //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2010. – Вип. XXXI/XXXII. – С.160-167.

1096. БАРВІНСЬКА П. І. Становище німців-колоністів Півдня України в контексті українсько-німецьких відносин (1917 - 1918) /П.І. Барвінська //Историческая память: ист.-краевед. ежегод. - К., 2000. - Вып. 2. - С.80-87. - Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2000 р. Ч. 2. - С.16.

1097. БЕЗУХ Ю. Гідроніми безстічних областей Північної Таврії /Юрій Безух //Безух Ю. На перехресті світових шляхів /Юрій Безух. – Мелітополь, 2006. – С.66-80.
Є згадка про Німецьку балку, де був єдиний у Нижньосірогозькому р-ні німецький хутір Розенгоф, який належав Фальц-Фейну.

1098. БЕЗУХ Ю. Між молотом і ковадлом (Сірогозщина. 1914-1940) /Юрій Безух; худож. Ю.В. Вакуленко. - Нижні Сірогози, 1997. - 128 с.
Про німців-промисловців Північної Таврії, с.13.

1099. БЕЛЯЕВА Е. Ю. К проблеме немецкой колонизациии на Юге Украины /Е. Ю. Беляева, В. И. Скуповский //Південний архів. – Херсон, 1993. - №1. – С. 86-89.

1100. БЕРЕСТЕНЬ О. Є. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і меннонітських колоністів Півдня України (1905-1914рр.) /Дніпропетр.  нац. ун-т. - Д., 2006. - 21 с. - Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. – С. 596.

1101. БОБЫЛЕВА С. И. Немецкие колонисты и социально-экономическое развитие Юга Украины первой половины XIX в. /С.И. Бобылева //Вопросы германской истории. – Д.,  1997. – Джерело: Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII  - первая половина XIX в.). – С.222.

1102. БОБЫЛЕВА С. И. Проблемы социально-этнической адаптации и немецкое население Юга Украины //С.И. Бобылева //Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Херсон, 1997. – Джерело: Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII - первая половина XIX в.). - С. 222.

1103. БОБИЛЬОВА С. Й. Іноземна колонізація земель війська запорізького в кінці XVIII  - на початку XIX ст. /С.Й. Бобилєва //Культура Придніпровського регіону в контексті загально-української культури. – Запоріжжя, 1993. – Джерело: Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII - первая половинаXIX в.). – С.222.

1104. ВАСИЛЬЧУК В. Процес розвитку освіти в німецьких поселеннях на Півдні України ( XVIII - початок XX століття) /В. Васильчук //Наук. зап. ін-ту політологіч. і етносоціал.  дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип.33. – С.462-471. – Джерело: Історія України: наук.-допом. покажч. за 2008. – С. 345.

1105. ВЕСЬ Херсон: стат.-экон. и лит. справ. на 1925 г. – Херсон: Изд. Окркомпрома, 1925. – 252 с. – Джерело: Німці в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. – С.301.
Зі змісту: Петражицкий А. Херсон: ист. очерк, с.141-149. - (Заселення міста німецькими переселенцями);  Население, с.158-159. - (Німецьке населення у процентному відношенні); Партийные организации, с.187. - ( Німецькі секції при Окркомі КП(б)У).

1106. ВЫСОКОПОЛЬСКИЙ район //История городов и сел Украинской  ССР. Херсонская область. – К., 1983. – С. 280-299.

1107. ВЫСОКОПОЛЬСКИЙ район //Книга скорби Украины. Херсонская область. – Херсон, 2003. - С.257-273.
Сторінки історії району у XIX - першій половині XX століття.

1108. ВОПРОСЫ германской истории: немцы Украины. Материалы укр.-герман. науч. конф. Днепропетровск, 26 29 сент. 1995 г. /Днепропетр. гос. ун-т, Геттингенский исслед. центр. - Д.: ДГУ, 1996. - 158 с. - ХОКМ.
Історія німців України з початку появи іноземних колоністів у Новоросійському краї і до закінчення війни 1941-1945 рр.
Херсонщина, с.12,16,19,49,50,52,77,78,79,80,81,82,95,102.

1109. ВОПРОСЫ германской истории: укр.-нем. связи в новое и новейшее время: межвуз. сб. науч. тр. /Днепропетр. гос. ун-т. - Д.: ДГУ, 1995. - 179 с. - ХОКМ.
Хронологічні матеріали збірника: початок іноземної колонізації Півдня України в кінці XVIII - 50-ті роки XX століття. Херсонщина, с.68,69, 74,79,81,82,83.

1110. ГЕТТЕ Г. Немецкий след в истории Николаевщины /Генриэтта Гетте. – Кельн [Германия], 2009. – 42 с.: фот. – ДАХО.
З історії переселення німців на Херсонщину та про їхню освіту, культуру і побут.

1111. ГЕТТЕ Г. Отвергнутые родиной /Генриетта Гетте. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кельн [Германия]: Изд-во Г. Гетте, 2008. – 374 с.: ил. – ДАХО.
Про будівельника Херсонської фортеці Андрія Квадріціуса, с.35-39.
Німецькі колонії Шведського округу: Шлангендорф (Зміївка), Клостердорф (Костирка), с.39-57.

1112. ГЛИГАЧ В. Убивство за “додатковим лімітом” /Володимир Глигач //Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон, 2005. – С.464-467.
Про сталінські репресії у 30-ті рр. на Високопільщині.

1113. ГОНЧАРОВ О. С. З історії заселення німцями-колоністами Північного Причорномор’я /О. Гончарова //Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та відродження культури українського народу: тези доп. краєзнав. читань 30 жовт. 2002 р. – Херсон, 2002. – С.14-16.

1114. ДАНИЛЕВИЧ Н. Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа /Надежда Данилевич; ред. Т.И. Хлебнова. - М.: Изобразит. искусство, 2001. - 232 с., 88 с. ил.
Про родину Фальц-Фейнів – німецьких колоністів на Херсонщині.

1115. ДЯЧЕНКО С. Втрачені перлини: архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині /Сергій Дяченко //Константи: альм. соц. дослідж. – Херсон. – 2006. - №1 (12). – С.89-96.

1116. ЕТНОКУЛЬТУРНІ процеси на Півдні України в XIX – XX ст.: зб. наук. пр. III регіон. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р.: до 100-річчя Запоріз. держ. техн. ун-ту /Запоріз. техн. ун-т; ред. М.В. Дєдков, В.К. Єршова. – Запоріжжя, 2000. – 202 с.
Зі змісту: Зінич В. Повернення, розселення та облаштування народів, які були депортовані з України, с.158 - 201.- Бібліогр. в кінці ст. - (Про німецьку колонізацію в Україні у XVIII ст., про створення Високопільського німецького р-ну у Херсонській окрузі у 1927 році та про повернення німців на Херсонщину у 90-х роках XXI століття, с.160, 161, 162,163, 192, 195); Кладова Г.Л. Родина Фальц-Фейнів та її внесок у розвиток культури південного регіону України, с.99-102; Кузьменко Н. О.  Становище німецької меншини Півдня України на початку  20-х р.р. XX ст., с.58-61.

1117.ЄВТУХ В. Б. Німці в Україні (1920-і - 1990-і роки) /В. Євтух, Б. Чирко; Центр етносоціол. та етнополіт. дослідж. НАН України. - К.: Інтел, 1994. - 183 с. - ХОКМ.
Херсонська губ., с.6,7;
Херсонська округа, с.28,147,173;
Високопільський німецько-національний р-н, с.33, 113,147,148;
Херсонська обл., с.80,81,83.

1118. ЗАДЕРЕЙЧУК І. П. Становище німецької школи в роки першої світової війни на Півдні України /І.П. Задерейчук //Наук. пр. іст.ф-ту Запоріз. держ.ун-ту. – Запоріжжя, 2005. – Вип.XIX. – С.165-168. – ЗНУ.

1119. ЗАКОВОРОТНЫЙ Д. И. Немцы-колонисты в Северном Причерноморье (1803-1944 гг.): к 200-летию первых нем. поселений в Николаев. обл. /Дмитрий Заковоротний. - Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 150 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 148-149.

1120. ЗАМУРУЙЦЕВ О. В. Німецьке землеволодіння Таврійської губернії в середині XIX - на початку XX століття /О. Замуруйцев //Південна Україна XVIII - XIX століття: записки наук. – дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2001. - Вип. VI. – С. 223-227.
Дніпровський повіт, с.225.
1121. ЗАСЕЛЕННЯ Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: наук. доп. Міжнар. наук. метод. конф., (21-24 трав. 1997 р., м. Херсон). Ч.2. /Херсон. держ. пед. ін.-т, Всеукр. спілка краєзнавців; упоряд. Є.Г. Сінкевич, Г.А. Чумаченко.- Херсон: ДПІ, 1997. - 358 с.- Бібліогр. в кінці окр. ст. та в підрядк. прим.
Зі змісту: Лысенко Т. Ю. Из истории национально-экономического развития немцев Херсонщины в 1920-е г.г.: (по материалам ГАХО), с. 25-28; Сусоров В. Д.  Відродження німецьких поселень на Херсонщині: сучасне і майбутнє , с. 28-29; Щетенко Л. А. Із історії німецьких колоній на Півдні України: [в т. ч. в Херсон. губ. на початку XX ст.], с. 23-25.

1122. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ немцев – бывших колонистов Херсонской губернии. – Херсон, 1891. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.И. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.68.

1123.  КЛАУС А. Наши колонии: опыты и материалы по истории и статистике  иностранной колонизации в России. Вып. I. /А. Клаус. – СПб., 1869. – 455 с. - Джерело: Леонтьев А.Н. Опыт указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии. – С. 43.
Є про німецькі колонії Херсонської губ.

1124. КЛИБАНОВ А. И. Меннониты /А. И. Клибанов /ред. и предисл. Н. Маторина. – М.: Огиз; Л.: Моск. рабочий, 1931. – 110 с.
З історії поселення меннонітів у Херсонській губ. поблизу м. Берислава, с.42-44.

1125. КОНИК О. О. Архівні матеріали та краєзнавча література Херсонщини про німецьке населення Півдня України (XIX - початок XX ст.) /Олександр Коник  //Південний архів. Історичні науки. - Херсон,1999. - Вип.I. - С.184-189.

1126. КОТЛЯР Ю. В. Колективізація та голодомор 1932-1933 рр. серед німецького населення Півдня України /Ю.В. Котляр //Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя, 2003. – Вип. XXII. - С.87-93 – ЗНУ.

1127. КУЛИНИЧ І. М. Нариси з історії німецьких колоній в Україні /І.М. Кулинич, Н.В. Кривець; НАН України, Ін-т історії. - К.: Ін-т історії України НАН України, 1995. -271, [1] с.: табл. - Бібліогр.: с.249-271. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1996 р.- С.43.

1128. ЛОЗКО Г. С. Етнологія України: філософ.-теорет. та етнорелігієзнав. аспект /Галина Лозко. - К.: АртЕк, 2001. – 304 с.
Про німецькі поселення у Херсонській та Таврійській губ., с.270.

1129. ЛЯХ К. С. Німецькомовні колоністи Півдня України в мультинаціональному оточенні: проблема взаємодії культур (XIX - початок XX ст.) /Лях К.С.; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2005. - 19 с. - Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. - С.446.

1130. *МАЛИНОВСКИЙ Л. В. Социально-экономическая жизнь немецкой  колонистской деревни в Южной России (1762-1917 гг.): автореф. докт. дис. /ЛГУ им. А. А. Данова. – Л., 1986. – 25, [I] с. – Библиогр., с. 24-26.

1131. МЄШКОВ Д. “Кальчинівська справа”: до історії хлібозаготівель в німецьких колоніях Півдня України 1932 р. /Д. Мєшков //Наукові записки. - К., 1996. - Т.1. - С.342-355. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Репресії в Україні (1917-1990 р.). - С.257.

1132. МИГРАЦИОННЫЕ процессы среди российских немцев: ист. аспект: материалы междунар. науч. конф. Анапа, 26-30 сент. 1997 г. - М.: Готика, 1998. - 443 с. - ХОКМ.
Зі змісту: Кулинич И.М. Миграционные процессы немецкого населения в Причерноморье и Приазовье (Херсонская, Екатеринославская, Таврическая губернии Украины) в XIX - XX вв., с.52-62; Малиновский Л.В. Причины и обстоятельства миграции  немецких колонистов на Восток в XIX - начале XX вв., с.89-96.

1133. НАУКОВІ праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XX /Запоріз. нац. ун-т, ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня; редкол.: Ф.Г. Турченко [та ін.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- 512 с. – Бібліогр. в кінці ст. і в підрядк. прим.
Зі змісту: Васильчук В.М. Громадське і духовне життя німецької спільноти в Україні (кінець XX - початок  XXI ст.), с.279-282;  Лях К.С. Синдром Робінзона Крузо: парадокси інтеграції німецькомовних колоністів в мультиетнічне середовище Південної України (XIX - початок XX ст.), с.94-101;
Ядловська О.С. Німецьке населення Півдня України: історіографія питання за публікаціями 20-х рр. XX ст., с.435-438.

1134. НЕМЧЕНКО В. М. До питання про характер поземельних відносин напередодні Великої Жовтневої Соціалістичної революції на Півдні України //Питання історії народів СРСР: респ. міжвід. тем. наук. зб. – Х., 1973. – Вип. 16. – С.111-119.
Є опис зростання приватно-власницьких посівних площ у 1914-1917 рр. у Асканії-Новій, Доренбурзі, Хорлах, с.113.

1135. НЕМЕЦКИЕ колонисты //Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – С.14-15.

1136. НЕМЕЦКОЕ население Таврической губернии. Т.1: Аннотированный тематический перечень дел: канцелярия Таврич. губернатора. 1803-1917 гг. Таврич. губерн. правл. 1803-1917 гг. /Гос. архив при Совете Министров Авт. респ. Крым, Ин т герм. и восточноевроп. исслед., Геттинген (Германия); сост. Л.П. Кравц. – О.: Астропринт, 2000.- 576 с.- Парал.тит. л. на нем. яз.
Велика Лепетиха,с.44,351;
Верхньо-Рогачицька вол., с.137,375;
Верхній Рогачик, с.362,370;
Генічеськ, м., с.69,71;
Григорівка, с., с.360;
Дніпровський повіт, с.8-10, 20, 73, 78, 81, 98, 100, 136, 142, 143, 306, 315, 317, 318, 328, 328, 335, 349, 352, 353, 359, 360, 361, 367;
Дофіне, маєток Софії Богданівни Фальц-Фейн, с.XI, 359, 367,368;
Каховка, м., с.349;
Каховська вол., с.143;
Олешки, м., с. 92,333,338;
Рубанівка, с.44,358,362;
Федорівка,с., Каховська вол., с.143;
Херсон, м., с.XVI;
Херсонська губ., с. XIII, XVI, 3,35,46,78,84,103,104,121, 130,330,347,351;
Херсонський повіт Херсонської губ., с.104, 330;
Хорли, порт, с.367,368.
1137. НЕМЦЫ Херсонщины: аннот. перечень дел  Гос. архива Херсон. области (1919-1930) /ГАХО, Ин- т культуры и истории немцев Северо-Восточной Европы; сост. А.В. Карпова, А. Айсфельд, Л. В. Виноградова. – О.: Астропринт, 2002. – 168 с.

1138. О РАССМОТРЕНИИ жалоб на избирательные съезды и об обучении в школах немецких колонистов русскому языку: (предложение г. Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, от 13 мая 1872 г., №2706) //Сборник Херсонського земства. – Херсон, 1872. - №6. – С.1-2.

1139. ОБ обьявлении частей бывшего имения Фальц-Фейна “Аскания-Нова”  и  “Елизаветфельд” народным заповедником: декрет СНК Украины //Собр. узаконений и распоряжений рабоче-крестьян. правительства Украины за 1919.  - 1919. - №34. - С.516. - Джерело: Німці в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917-1941 рр. – С.41.

1140. ОЧЕРКИ истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая половина XIX в.) /С.И. Бобылева, Н.В. Бочарова. О.В. Безносова [и др.]; под ред. С.И. Бобылевой.- Д.: Арт-Пресс, 1999. – 232 с.
Про причини та мотиви міграції, заснування німецьких та меннонітських колоній, діяльність переселенців.

1141. ПАВЛЕНКО С. Чи бути Чорноморській Німеччині /С. Павленко. – Золотоноша:Друк. Лепського і Бурмана, 1913. – 102 с.
Економічне становище німців на Херсонщині, с.1,18-22, 31,34, 44,48,49,57,58,59,60,75,76, 80-84,95.
Євреї на Херсонщині, с.28,29, 95.
Заснування шведської колонії у 1782 р., с.55.

1142. ПАДАЛКА Л. Землевладение немцев – бывших колонистов в Херсонской губернии /ХГЗ. -  Херсон: Тип. О. Д. Ходушиной (б. Ващенко), 1891.- 26, 49 с. + I л. схем. карта немецкого землевладения в Херсонской губернии.

1143. ПИСАРЕВСКИЙ Г. И. Переселение прусских меннонитов в Россию при Александре I. –  Ростов н/Д., 1917. – 68, V с.
Виділення земельних ділянок в Херсонському повіті між Херсоном та Бериславом.

1144. ПИХУЛЯ В. М.  К истории заселения Арабатской Стрелки /В. Пихуля //Пихуля В. М. Геническ и геничане /В. Пихуля. - [Геническ ?], 1997. - С. 69-71.
Німці-колоністи, татари, польські євреї, с.71.

1145. РИТТИХ А. Ф. Переселения /изд. кн. магазина В. А. Сыра. - Х.: Типо-литогр. окружного штаба. - 1882. - 92 с.
Німці та менноніти, с.39,74.

1146. РОССИЙСКИЕ немцы. Историография и источниковедение. – М., 1997. – Джерело: Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII - первая половина XIX   в.). – С. 224, 225.
Зі змісту: Коновалова О.В. Письма герцога де Ришелье к С.Х. Контениусу (1803-1811) как источник для изучения процесса колонизации на Юге России; Мешков Д.Ю. Докладные регистры и мемории Конторы опекунства новороссийских иностранных поселенцев как источник по истории немецкой колонизации Юга России 1800-1810 гг.; Плесская-Зебольд Э.Г. Архивные источники о безпорядках и хищениях в Опекунских Конторах новороссийских поселенцев южного края России в 1800-1820 гг.; Чеботарева В.Г. Социально-экономические аспекты жизни немецких колоний в российской историографии (40-е годы XIX в. - 1917 г.).

1147. СБОРНИК статистических сведений по Таврической губернии.Т.2: Статистичекие таблицы о хозяйственном положении селений Днепровского уезда /Статбюро Таврич.  губ. земства. – Симф.: Таврич. тип., 1886. – А.21, Б.123, В.25, Г.11, Д.5.
Німці, с. А. 12, 20-21, Б.92-101, 112-117, В.12-19, 22-23.

1148. СЕРГЕЕВ И. И. Мирное завоевание России немцами. – 2-е изд., доп. – Пгд.: “Общество  1914 г.”, 1917. – 147 с. 
Про заснування шведської колонії Старошведське в Херсонському повіті, с.12.
Німецькі колонії в Херсонській губ., с. 12, 23, 28, 34, 39, 48, 50, 51, 55, 59, 66, 71, 73,89,94, 95, 99,141, 144.

1149. СИГАРЕВ Н. Ф. История села Владимиро-Ильинка Новотроицкого района Херсонской области /Н.Ф. Сигарев. - Херсон: Наддніпрян. правда, 1994. - 58 с.: портр., фот.
Німці-колоністи Фальц-Фейни,с.13.

1150. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Немцы /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С.256-264.

1151. СОКОЛОВСКИЙ С. В. Этнические контакты размывания этноизолирующих барьеров у меннонитов Новороссии (конец XVIII- начало XX в.) /С. В. Соколовский //Этноконтактные зоны в европейской части СССР. – М., 1989. – С.70-85.

1152. СТУКАНОВ Е. М. З історії Високопільського німецького району Херсонської округи /Е. М. Стуканов //V Всеукраїнська конференція ”Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України“: тези доп. та повідомл.– К.; Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 197-199.

1153. ТУРЧЕНКО Г. Ф. Політичне життя німецькомовної етнічної групи південної України в 1917-1918 рр.: “Проект-Таврида” /Галина Турченко //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2004. - Вип. XV. - С.101-111.

1154. УКАЗ Олександра I херсонському військовому губернатору про переселення німецьких колоністів із-за кордону: [від 24 лип. 1803 р.] //Козирєв В.К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (XVIII-XX століття). – Запоріжжя, 2002. – С. 204.

1155. УКРАЇНСЬКИЙ VATERLAND: [докум. оповідь] /Ред. А. М. Шкляр. – Д.: Січ, 2005. – 182 с.
Події пов’язані з життям німців Херсонщини, с.13, 15, 95, 140, 179.

1156. ФАЛЬЦ-Фейн В. Аскания-Нова. - К.: Аграр.наука, 1997. - 352 с.
Про перших німецьких колоністів на Херсонщині, с.17-46.

1157. ХРЯЩЕВСЬКА Л. М. Торговельна діяльність німецьких колоністів Південної України (XVIII - поч. XX ст.) /Л.М. Хрящевська //Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2009. – Вип.27. – С.216-225. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.- допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. – С. 265.

1158. ЧЕНЦОВ В. В. Трагические судьбы: полит. репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е – 1930- е годы /В. В. Ченцов. – М.: Готика, 1998. – 208 с. – ДАХО.
Є згадка про діяльність окремої фірми “Контроль – ко” в м. Херсоні.

1159. ШЕЛУХИН С. Немецкая колонизация /С. Шелухин. – О.: АЮРО Печатного дела, 1915. – 83 с.
Книга написана на матеріалах спостережень та вивчення німців Херсонської губ.
Про заснування колонії Старошведське (тепер с. Зміївка Бериславського р ну), с.28.

1160. ШИНКАРЕНКО О. І. Карти і плани як історичне джерело досліджень заселення Півдня України (на прикладі перших німецьких колоній) /Олександр Шинкаренко //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2001. – Вип. VI. – С.19-25.

1161. ШМИДТ А. Немцы /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.525-529.

1162. ШТАХ Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов /Я. Штах. – М.:Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1916. – 266 с.
Про німецьку колонізацію Новоросії.
Шведська колонія Альт-Шведендорф (Старошведське), с.13.

1163. ЮЖНЫЕ немецкие колонии. Труды Императорского вольного экономического общества. 1875. Т.1. - Джерело: Леонтьев А.Н. Опыт указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии. - С.4.

Публікації в часописах

1164. АВДЕЄНКО С. Німці-колонисти в Таврії /С. Авдеєнко //Индустр. Запорожье. – 1992. – 23, 25, 28 янв. - Джерело: Національні меншини в Україні: інформ.-бібліогр. покажч. - С.190.

1165. БАТУРІН О. Німецька громада зі Зміївки [Бериславського району] /О.Батурін //Новий день. – 2007. – 23 серп.(№34). – С.3.

1166. БАТУРИН О. Открытие стелы в честь 120-летия основания “Таврии” /Олег Батурин //Новий день. – 2009. – 8 жовт.(№41). – С.2.
Про відкриття пам’ятного знаку на території Новокаховського санаторію-профілакторію швейцарським та німецьким колоністам – засновникам виноградарства та виноробства на Херсонщині.

1167. БАТУРИН О. Памятный знак от потомков /Олег Батурин //Новий день. – 2010. – 2 верес.(№36). – С.17.   
Про відкриття пам’ятного знаку швейцарським та німецьким колоністам у селищі Основа (тепер смт Дніпряни) Новокаховської міськради.

1168. БЕЛЫЙ А. Серебряный источник Софии /А. Белый //Ключи. – 2006. – 31 авг.(№31). – С.14.
Про засновницю порту Хорли Каланчацького р-ну С. Б. Фальц-Фейн.

1169. БОЙКО  Я. В. Формування етнічного складу населення Південної України (кінець 18-19 ст.) /Я.В. Бойко, Н.О Данилова //Укр. іст. журн. - 1992. - №9. - С.54-65.

1170. БОНДАРЕНКО В. Німці в українському Причорномор’ї /В. Бондаренко //Україна молода. – 1992. – 28 лют.
Про повернення репресованих німців на Херсонщину.
1171. БРАНДЕНБУРГСКИЕ ворота теперь и в Херсоне //Херсон. вісн. - 20011. - 14 лип. (№20). - С.6.
Про відкриття  експонату-символу німецької культури в музеї під відкритим небом у ботанічному саду Херсонського державного університету.

1172. *В НІМЕЦЬКОМУ районі //Комуніст. – 1926. – 24 серп.
З історії Високопільського р-ну 20-х років.

1173. ВАРЕГА Л. ”Маленька Баварія у великому Херсоні”/Лариса Варега //Наддніпрян. правда. – 2009. – 5 черв. (№43). – С. 7.
Про свято німецької культури в обласному центрі.

1174. ВЕЛИКИЕ имена //Слава праці. – 2010. – 21 трав.(№20). – С.6.
Добірка статей про засновницю порту Хорли Каланчацького р-ну С.Б. Фальц-Фейн.

1175. *ВЕЛЬГОРСКИЙ В. Шелководство в немецких колониях Екатеринославской и Таврической губернии /В. Вельгорский //Вестн. промышленности. – 1859. – Т.IV, отд. IV. – С.54-71.

1176. ВОРОБЙОВА  Н. Фальц-Фейн [Ф.Е.] повернувся /Н. Воробйова //Рад. Таврія. – 2009. – 23 жовт. (№43). – С.1,7.
Про відкриття скульптури засновнику “Асканії-Нова” на території Біосферного заповідника.

1177. ВОРОПОНОВ Ф. Ф. К переселенцам. Из путевых заметок /Ф.Ф. Воропонов //Вестн. Европы. - 1887. - Кн.6. - С.756-784; Кн.7.- С.352-378.
1886 р. Подорож Катеринославською та Херсонською губ. Німецькі колонії. Російські переселенці та причини їхнього переселення.

1178. ВОРОТНЮК Г. Пишуть німці в Україну /Г. Воротнюк //Голос України. – 1992. – 10 листоп.
Про переселення німців на Херсонщину.

1179. ВТРАЧЕНІ перлини: архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині. Асканія-Нова  //Таврія. – 2007. – 17 серп.(№33). – С.6.
З історії селища Чаплинського р-ну.
1180. ВТРАЧЕНІ перлини: архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині. Преображенка //Таврія. – 2007. – 24 серп.(№34). – С.6.
З історії с. Червоний Чабан Каланчацького р-ну.

1181. ВТРАЧЕНІ перлини: архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині. Чорномор’я. Хорли //Таврія. – 2007. – 31 серп.(№35). – С.6.
З історії сіл Голопристанського та Каланчацького р-нів.

1182. ГОРНОСТАЕВ Е. Окно в прошлое /Евгений Горностаев //Недвижимость города. –  1997. - 1 апр. – С.11.
З історії херсонського будинку Фальц-Фейна Ф.Е. по вул. Семінарській  (тепер вул. Дзержинського, 15).

1183.  ГУЛЫЙ  Ю.Украина приняла первых 500 немцев-переселенцев /Ю. Гулый //Известия. – 1992. – 4 нояб.

1184. ГУРЕПКО М. Німці у Високопіллі /Микола Гурепко //Наддніпрян. правда. – 1992. – 20 черв.

1185. ДЕЛЕГАЦІЯ німців у Херсоні //Наддніпрян. правда. – 1993. – 19 лют.
Про зустріч в обласній Раді народних депутатів, присвячену проблемі повернення німців на Херсонщину.

1186. ДІДИК О. Зміївка /О. Дідик //Маяк. - 2009. – 20 черв.(№25). - С.11.
Про німецькі та шведські поселення на території села і топонімічні назви населених пунктів Бериславського р-ну.

1187. ДІДИК О. Степова Костирка /О. Дідик //Маяк. - 2004. - 2 жовт.(№40). - С.2; 9 жовт.(№41). - С. 2.
Про заснування перших поселень Клостердорф, Мальгаузендорф і Шлангендорф у 1804 році (тепер с. Зміївка Бериславського р-ну).

1188. ДІМКЕ М. Потрібен національний центр /М. Дімке //Наддніпрян. правда. – 1991. – 13 черв.
Про діяльність і проблеми Херсонського обласного відділення товариства німців України “Відродження”.

1189. ДУБОВИК Е. Поки – гості /Едуард Дубовик //Дем. Україна. – 1992. – 25 лют.
Договір про повернення німців-переселенців на Херсонщину.

1190. ДЯЧЕНКО С. Двойное гражданство Аскании-Нова /Сергей Дяченко //Вгору. – 2008. – 6 берез.(№10). – С.7.
До 180-річчя заснування селища Чаплинського р-ну.

1191. ДЯЧЕНКО С. Преображенка: имения Херсонского края /Сергей Дяченко  //Вгору. – 2007. – 15 берез.(№11). – С.4,5.
З історії с. Червоний Чабан Каланчацького р-ну.

1192. ЕРЛІХ К. Німці хочуть на Батьківщину, а вона в них не тільки Німеччина, а й Україна /К.Ерліх //Голос України. – 1991. – 11 лип.
З історії німецьких переселенців. Згадується розселення німців у 1897 р. в Херсонській і Таврійській губ.

1193. ЄВРОПА хлинула в Херсон //Контакт-Ікс. – 1992. - №11.
Про німецькі колонії на Херсонщині у XIX сторіччі.

1194. ЕФИМОВА Л. Лютеранская церковь /Л. Ефимова //Такі справи. – 2004. –  22 лип. (№18). – С. 7.
З історії заселення краю та про німецьку кірху в Херсоні.

1195. ЖАРКИХ  Л. Фальц-Фейн у бронзі /Ліза Жарких //Маркет плюс. Херсон. – 2009. –  22 окт.(№43). – С.19.
Про відкриття пам’ятника на території заповідника “Асканія-Нова”.

1196. ЖЕЛЕЗНЯК В. Шаги к истокам родной культуры /Виктор Железняк //Приазов. правда. – 2011. – 28 лип.(№30). – С.13.
Про діяльність Центру німецької культури в м. Генічеську.

1197. ЖУЧЕНКО Т. Нас відвідали нащадки роду Фальц-Фейнів /Т. Жученко //Слава праці. – 2005. – 13 серп.(№32). – С.1,2.
Про перебування членів німецької родини у с. Хорли Каланчацького р-ну.

1198. ЗАПОРОЖЕЦЬ В. Як вирішується німецьке “питання” /В. Запорожець //Наддніпрян. правда. – 1992. – 17 берез.

1199. ЗИНИЧ  В. Т. Проблемы депортированных народов. Возвращение немцев в Украину: [в т.ч. на Херсонщину] /В.Т. Зинич //Укр. геогр. журн. - 1998. - №4. - С.14.

1200. ЗМІЇВСЬКА кірха //Булава. - 2008. - 2 окт.(№40). - С. 16.
З історії Свято-Михайлівської церкви в селі Бериславського р-ну.

1201. ЗУБКОВ А. Німці: не загарбники, а … земляки /А. Зубков //Нар. газ. – 1992. - №8.
Згадується німецький національний район на Херсонщині.

1202. ЗУБКОВ О. Була у Хорлах господиня … /О. Зубков //Слава праці. – 2010. –  22 жовт.(№42). – С.9.
Про С.Б. Фальц-Фейн - засновницю порту у Каланчацькому р-ні.

1203.  І ПОРТ Софія заснувала //Слава праці. – 2004. – 17 квіт.- С.3.
Про пам’ятник С. Б. Фальц-Фейн у с. Хорли Каланчацького р-ну.

1204. ИСАЕВ А. Заметки о немецких колониях в России (на Юге) /А. Исаев //Рус. мысль. – 1894. – Джерело: Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г.А. Потемкина  по истории и современному состоянию Новороссийского края. – С.10.

1205. КАБУЗАН  В. М. Немецкое население в России  в XVIII - начале XIX века /В. М. Кабузан //Вопр. истории. – 1989. – №12. – С.18-29.
Про німецькі колонії в Херсонській губ., с.23,24,25.

1206. КАПЕЛЮШНЫЙ  Л. Немцы в степях Украины /Л. Капелюшный //Известия. – 1992. – 18 февр.

1207. КОЖЕМ’ЯКА О. Л. Наш край наприкінці XVIII -  у XIX ст. Німецькі колоністи- переселенці на землях Степової України та Північного Приазов’я . 9 кл. /О. Кожем’яка //Історія та правознавство. - 2011. - № 2. - Січ. - С.25-31.
1208. КОЗЛОВ П. Аскания-Нова в ее прошлом и настоящем: история Ангальтской  колонии в Южной России /П. Козлов //Рус. старина. – 1914. – Кн.V. – С. 356-371; Кн. VII. – С.19-38.

1209. КОЛОНІСТИ //Учитель. – 2002. –  12 верес.
З історії заселення Високопільського р-ну.

1210. КОНФЕРЕНЦІЯ радянських німців //Наддніпрян. правда. – 1991. – 20 лют.
Про обласну конференцію громадян німецької національності, що проживають на території Херсонщини.

1211. КОРЗУН С. Німці повертаються на Херсонщину. Як їх зустрічаємо? /С. Корзун //Наддніпрян. правда. – 1993. – 2 черв.

1212. КОСТЮК  Л. “В Херсон!” /Л. Костюк //Херсон. неделя. – 1986. – 14 июня.
З Історії переселення німців на територію сучасної Херсонщини.

1213. КРИВЕЦЬ Г. Їх уже чекають /Г. Кривець //Україна молода. – 1992. – 7 лип.
Підготовка до повернення німців у Високопільський р-н.

1214. КРИЖАНІВСЬКИЙ  Б.  Heimker – повернення на Батьківщину: до проблеми реабілітації, прийняття і влаштування депортованих народів /Б. Крижанівський //Вісн. АН України. – 1992. - №12. – С. 14-20.
Про проблеми, пов’язані з поверненням на постійне проживання в південні області України, в тому числі і Херсонську обл., громадян німецької національності.

1215. КУГАЙ Т. Родник у виноградной лозы /Т. Кугай //Ключи. – 2003. – 3 июля.- С. 14.
Про німецьку колонію Шлягендорф (Шлангендорф) (тепер с. Зміївка Бериславського р-ну).

1216. КУЛИНИЧ І. Німецькі колонії на Україні (60-ті роки XVIII ст. – 1917 р.) /І. Кулинич //Укр. іст. журн. – 1990. - № 9. – С.18-30.
Німці в Херсонській губ., с.20, 21, 22, 26, 28, 29.

1217. КУЛІШ О. Долі колоністів /Олександра Куліш //Високе поле. – 2011. – 25 берез. (№12). – С.4.
Про долі Дель і Рауш, першопоселенців смт Високопілля.

1218. КУШКО Ю. Чи стане Україна обітованою землею для німців? /Ю. Кушко //Голос України. – 1992. – 26 черв.
Ідея переселення німців з Таджикистану у Південну Україну.

1219. ЛОСИНСЬКИЙ В. Для облаштування німецьких переселенців потрібне співробітництво з Німеччиною /В. Лосинський //Наддніпрян. правда. – 1995. – 21 берез.

1220. МЕРЕНКОВ В. До 200-річчя переселення німців у Причорномор’я та Приазов’я /В. Меренков //Наддніпрян. правда. – 2003. – 4 лип.

1221. НЕЧИПУРЕНКО М. Німці повертаються в Україну /М. Нечипуренко //Наддніпрян. правда. – 1993. – 20 січ.

1222. НЕМЕЦКАЯ тематика на конференции в Херсоне //Науч.-информ. бюлетень. Междунар. союз нем. культуры. - 1997. - №3. - С.13. - Джерело: Південна Україна XVIII-XIX ст. Вип.3. - С.167.

1223. *НЕМЕЦКИЕ колонии близ Крыма: (из путевых заметок по Малороссии) //Санкт-Петербург. ведом. – 1855. - № 244.

1224. НЕМЕЦКИЙ посол завидует херсонським лютеранам //Киев. ведом. – 1995. – 3 листоп.

1225. НІКОЛАЄВ А. Фестиваль німецької культури: [в м. Херсоні] /А. Ніколаєв //Новий день. – 2008. – 24 квіт.(№17).

1226. НІМЦІ на Херсонщині: стратегія спілкування /записав Анатолій Крат // Ефір. - 1997. - 13 січ. - С.11.
Інтерв’ю з Г.М. Штульберг - керівником Херсонського центру німецької культури та ділового співробітництва.

1227. ОПАНАСЕНКО О. Маленька Німеччина на Херсонщині /О. Опанасенко //Новий день. - 2002. - 31 січ. - С. 15.

1228. ДАВИД Отт. У “Відродженні” – відкриті двері /Отт Давид //Наддніпрян. правда.- 1993. – 11 верес.
Про громадську організацію німців України в Херсоні.

1229. ПАВЛОВА И. Польско-немецко-греческий симбиоз /И. Павлова //Гривна. – 2007. – 22 февр.(№19). – С.15.
Про національні класи в херсонській ЗОШ №16.

1230. ПЕРШИХ 500 німців-переселенців в Україну: [в т.ч. в Херсон. обл.] //Світ про Україну. – 1993. – 3 лют.

1231. ПЛЕКАН Б. Це і їхня рідна земля /Б. Плекан //Новий день. – 1992. – 4 квіт.
Про повернення німців на Херсонщину.

1232. * ПОЛЕЦВЕТОВ. О переселениях немцев-поселян /Полецветов //Юг. – 1898, 20 дек.

1233. *ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ликвидации немецкого землевладения //Родной край.- 1917. –  8 апр.

1234. РОМАНОВ Р. Географія заселення Високопільського району /Р. Романов //Високе поле. – 2003. – 26 верес.; 3 жовт.

1235. СВЯТКУВАННЯ разом з німцями //Наддніпрян. правда. - 2002. - 20 берез.
Про Дні німецької культури в м. Херсоні.

1236. СЕРГІЙЧУК В. Українські німці /В. Сергійчук //Молодь України. – 1992. – 21, 23, 30 квіт.
Є про Херсонську губ.

1237. СЕРЕБРЯКОВА  С. 200 років разом /С. Серебрякова //Новий день. - 2003. - 3 лип. - С.16.
Про урочистості з нагоди переселення німців у Причорномор’я, організовані Центром німецької культури на базі Херсонської обласної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
1238. СЕРЕБРЯКОВА С. Немецкий Центр в Херсоне /С. Серебрякова //Гривна-СВ. – 2008. – 25 апр. (№18). – С. 4.

1239. СИДОРЕНКО С. Вчать німецьку, польську і навіть грецьку /Сергій Сидоренко //Джерела. – 2009. – 15 берез. (№5). – С.4.
Про класи для національних меншин у херсонській ЗОШ №16.

1240. СКОРА О. Свято німецької культури: [у Херсон. РІПО] /Олена Скора //Наддніпрян. правда. – 2004. – 8 груд.

1241. СКОРОХОД  А. Возрождение кирхи в Херсоне /Александр Скороход //Гривна. – 2005. – 18 авг.(№34). – С.13.

1242. СМЫКОВ Н. Ф. Советские немцы: история и современность /Н. Ф. Смыков //Вопр. истории КПСС. – 1990. - №2. – С.143-151.
Про кількість німців в Таврійській, Херсонській губ. в кінці ХІХ ст., с.145.

1243. СПІЛЬНЕ комюніке про третє засідання Міжурядової українсько-німецької Комісії, що відбулося 1-2 червня 1993 року в Києві //Голос України. – 1993. – 9 черв.
Про проблеми, пов’язані з поверненням та розселенням німців в Україні, в тому числі на Херсонщині.

1244. СТЬОПЧЕНКО Е. М. Дослідження німецького населення Півдня України: регіон. аспект сучас. укр. історіографії /Е.М. Стьопченко //Університет. – 2009. - №6. – С.60-72. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. – С.23.

1245. СТЬОПЧЕНКО Е. Німецькі колонії Півдня України в сучасній українській історіографії /Е. Стьопченко //Університет. – 2008. – №5. – С.80-90. – Бібліогр. в кінці ст. – Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. – С.181.

1246. СУПРУН В. Німці дійшли до Таврії /В. Супрун //Робітнича газ. – 1993. – 21 січ.
Про поселення 70 сімей німецької національності на Херсонщині.

1247. ТАРАСОВА  Н. Гості з Німеччини /Н. Тарасова //Новий день. – 1992. – 18 квіт.
Про створення в Херсоні товариства німців “Відродження” та відділення Українсько-німецького фонду.

1248. ТАРНАВСКАЯ С. Время возвращать долги, а немцев – на исторические места их поселения /С. Тарнавская //Правда Украины. – 1992. – 27 февр.
Є про Херсонську область.

1249. ФОНД підтримки діє //Наддніпрян. правда. – 1993. – 3 квіт.
Про вирішення проблем повернення німців на Херсонщину Українсько-німецьким фондом.

1250. ШЕВЧЕНКО В. Повернення на землю батьків /В. Шевченко //Наддніпрян. правда. – 1992. – 6 жовт.
Як вирішується “німецьке” питання на Херсонщині.

1251. ШЕВЕЛЬОВА Т.  Створення німецьких колоній в Україні /Т. Шевельова //Соц. політика. - 2004. - 22 січ.(№3). - С. 4.

1252. ЯДЛОВСЬКА О. Трансформації серед німецького населення Півдня України в 1917 - 1920 рр. /О. Ядловська //Схід. - 2007. - №2. - С.64-67. - Бібліогр. в кінці ст. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. - С.426.

1253. ЯСИНЕЦЬКА Н. І. Урочисте відкриття пам’ятника Фрідріху Едуардовичу Фальц-Фейну - засновнику Біосферного заповідника Асканія-Нова УААН /Н. І. Ясинецька //Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2009. - №11. – С.182-192.

1254. ЯЦЕНКО А. Дарунок родини Фальц-Фейнів /Анатолій Яценко //Наддніпрян. правда. – 2005.- 5 серп.
Про передачу архіву нащадка роду засновників заповідника Асканія-Нова на зберігання у Державний архів Херсонської області.

Документи Державного архіву Херсонської області

1255. ЛИСТУВАННЯ вознесенського губернського й повітових землемірів про відведення землі в околиці м. Вознесенська для менонітів-переселенців з Ельбінга. 1795 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 272, арк. 21-38.

1256. ВІДОМОСТІ про землеволодіння німців. 1795-1912 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.5-6, 21-23, 30, 46, 86, 92-93, 134-135, 150, 184-186, 195, 199, 201-202, 205, 207, 228, 231, 249, 251-257, 260, 286-296, 306, 326-328, 445-446, 475, 477, 502, 504, 518-519, 532-533, 539, 542, 554-555, 582, 590, 592-595, 623-624, 627-631, 659, 665-666, 670, 672, 693-694, 697, 703, 705-707, 711, 724-729, 757, 769, 771, 780, 791-792, 796-798, 800, 826, 849, 853, 861, 865, 867, 880, 883, 886, 889, 903, 914-915, 1008, 1014, 1026-1028, 1030-1035, 1038, 1049, 1051, 1063, 1080, 1102, 1112, 1140, 1226-1227, 1232-1233, 1295, 1321, 1337, 1390-1391, 1411, 1492, 1507-1509, 1532, 1536, 1538, 1556, 1575-1577, 1612, 1615, 1637-1638, 1645-1646, 1659-1661, 1715, 1725, 1734, 1775, 1781, 1783-1784, 1786-1788, 1799, 1813, 1822, 1830, 1880-1887, 1889-1890, 1935, 2035, 2041, 2047, 2150, 2190, 2211, 2229, 2236, 2240, 2267, 2269-2273, 2275, 2282-2283, 2298, 2305, 2337-2338, 2340, 2380-2381, 2391-2392, 2394, 2410, 2429, 2431, 2434, 2456.

1257. УКАЗ Херсонського губернського правління губернському землеміру від 18 травня 1804 р. про відведення землі німецьким переселенцям в Тираспольському повіті Херсонської губернії. – Ф. 14, оп. 1, спр. 552, арк. 2 зв.

1258. ВІДОМОСТІ  про земельну площу та будинки у німецькій колонії Лібенталь Херсонської губернії. 1805 р. – Ф. 14, оп.1, спр.615, арк. 15.

1259. ЗАПИСКА підрядника про кількість старих і зведення нових будинків для німецьких переселенців в колоніях Великий і Малий Лібенталь Тираспольського повіту Херсонської губернії. 1805 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 615, арк. 15.

1260. РАПОРТИ тираспольського повітового землеміра про відмежування з міської землі Одеси ділянки для німецької колонії Кейзерсгейм Тираспольського повіту Херсонської губернії. 1805 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 616, арк. 16-19.

1261. РОЗПОРЯДЖЕННЯ  херсонського військового губернатора А.Є. де Рішельє про відведення 3-х тисяч десятин землі під поселення 60 сімей німецьких колоністів. 1806 р. – Ф. 14, оп.2, спр.26, арк. 42.

1262. ВІДОМОСТІ  про німецькі колонії, чисельність в них населення та кількість землі. 1806-1807 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.643, арк. 31-34, 41.

1263. ВІДОМОСТІ про німецькі колонії в Одеському, Ольвіопольському та Херсонському повітах Херсонської губернії. 1811 р. – Ф. 14, оп.1, спр.782, арк. 36-40, 45.

1264. ДОКУМЕНТИ про відмежування землі під поселення німецьких колоністів вихідців з м. Вормса Німеччини. 1811 р. – Ф. 14, оп.1, спр.908, арк. 1-12.

1265. ОРДЕРИ херсонських військового й цивільного губернаторів, відношення Одеської контори опікунства іноземних поселенців, листування губернського й тираспольського повітового землемірів про прибуття в Одесу баварських і вюртемберзьких переселенців та пошук землі для їх розселення на території Херсонської губернії. 1817-1822 рр. – Ф. 14, оп. 1, спр.783, арк. 60, 73; спр.941а, арк. 2-9 зв.; спр.958, арк. 1-4 зв., 9-10 зв.

1266. ДОКУМЕНТИ з історії Ангальт-Кеттенської колонії (Асканія-Нова) Дніпровського повіту Таврійської губернії. 1828-1856 рр. – Ф. 250, оп.1, спр.1.

1267. МЕТРИЧНІ книги римо-католицького костелу м. Херсона. 1849-1920 рр. – Ф. 137, оп.27, спр.1-17.

1268. РЕВІЗЬКІ реєстри німецьких колоністів Херсонської губернії. 1858 р. – Ф. 22, оп.1, спр.66, 79, 97, 103.

1269. МЕТРИЧНІ книги євангелістсько-лютеранських приходів Херсонської і Таврійської губерній, 1899-1917 рр. – Ф. 323, спр.1-14.

1270. ЕКОНОМІЧНІ книги маєтку Фальц-Фейнів «Асканія-Нова». 1913 р. – Ф. 250, оп.1, спр.1.

1271. ДОПОВІДЬ інструктора Одеського губвиконкому від 4 квітня 1924 р. про політичний і економічний стан німецьких менонітських колоній. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.4, спр.8, арк. 144-145 зв.

1272. ВІДОМОСТІ про чисельність німецького населення та кількість євангелістських та менонітських груп на території Великоолександрівського району. 1923 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.11, арк. 1.

1273. ДОПОВІДІ Херсонської окружної комісії нацменшин про обстеження німецьких національних сільрад. 1923 р. – Ф.Р 2, оп.1, спр.1401, арк. 13-22.

1274. ВІДОМОСТІ  про політичне та господарське становище німецьких сільрад, чисельність населення та еміграцію німців до Америки. 1924 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.763, арк. 213-214.

1275. АНКЕТИ і списки парафіян римо-католицького костелу та лютеранської кірхи м. Херсона. 1923 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1378, арк. 53, 91-93.

1276. ВІДОМОСТІ про села Кочубеївської німецької сільської ради Великоолександрівського району. 1924 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.2, арк. 582.

1277. СПИСОК німецьких шкіл Бериславського, Великоолександрівського, Горностаївського, Снігурівського та Каховського районів Херсонського округу. 1924 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.968, арк. 3.

1278. ВІДОМОСТІ про становище освіти німецькою мовою. 1924 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.970.

1279. ПЛАНИ роботи німецької секції Херсонської окружної інспектури народної освіти. 1924 р. – Ф.Р-414, оп.1, спр.969.

1280. ВІДОМОСТІ про кількісний та національний склад населення у колишніх німецьких колоніях – Кочубеївці, Ольгиному, Маринському Горностаївського району Херсонського округу. 1924-1925 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.770, арк. 266, 279.

1281. ПРОТОКОЛ конференції німецького активу радянських та партійних працівників Великоолександрівського району. 15 16 березня 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 3-4.

1282. ДОПОВІДЬ завідувача німецької секції окружного виконкому про склад працівників німецьких сільських рад та населені пункти, які входять до сільських рад Великоолександрівського та Березнігуватського районів Херсонського округу. 16 вересня 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 14-18.

1283. ПРОТОКОЛ загальних зборів с. Маринське Горностаївського району Херсонського округу про вибори німецької національної сільради. 7 жовтня 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 29, 35.

1284. ВІДОМОСТІ  про землекористування в німецьких та єврейських селах та чисельність населення в них. 1925 р. – Ф.Р 2, оп.1, спр.1417, арк. 1, 18, 23, 25, 28, 35.

1285. ВІДОМОСТІ про роботу Союзу голландців (із документів виконкому Великоолександрівської районної ради). 1925 р. – Ф.Р-297, оп.1, спр.268,      арк. 93-95.

1286. ВІДОМОСТІ про перевибори в німецьких національних сільрадах Великоолександрівського району Херсонського округу. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 50-69.

1287. ВІДОМОСТІ  про переселення німців-менонітів з Великоолександрівського району до Америки. 1925 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1409, арк. 17 зв.

1288. ВІДОМОСТІ про перевибори в німецьких національних сільрадах Бериславського, Горностаївського, Каховського районів Херсонського округу. 1925-1926 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1425, арк. 31.

1289. ВІДОМОСТІ про німецькі національні сільські ради Великоолександрівського, Бериславського, Каховського, Горностаївського, Снігурівського районів Херсонського округу. 1925-1926 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1417, арк. 2.

1290. ПОСТАНОВА ВУЦВК про створення на території Херсонського округу Високопільського району з переважно німецьким населенням. 31 березня 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.72, арк. 1.

1291. ВІДОМОСТІ про землеустрій німецьких сільрад. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1420.

1292. ВІДОМОСТІ про чисельність населення в німецьких сільрадах. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1432, арк. 1.

1293. ВІДОМОСТІ про чисельність членів кооперативів в німецьких і шведській колоніях Бериславського та Снігурівського районів Херсонського округу. 1926 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1399, арк. 3.

 

1294. СПИСКИ німців – членів кредитних товариств Бериславського району Херсонського округу. 1926-1927 рр. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1429, арк. 12-14.

1295. АКТ обстеження Кочубеївської німецької національної сільради Високопільського району Херсонського округу. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.944, арк. 8-15.

1296. АКТИ обстежень німецьких і шведських сільрад Бериславського та Високопільського районів Херсонського округу. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1446, арк. 1-67.

1297. ВИРІЗКИ з газет німецькою мовою. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1440.

1298. ВІДОМОСТІ про Високопільське та Тягинське німецькі сільськогосподарські кредитні товариства. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1429, арк. 1.

1299. АКТИ обстеження становища Ольгинської німецької сільради Горностаївського району Херсонського округу. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1428.

1300. ВІДОМОСТІ про Основське товариство виноградарів та його національний склад (є документи німецькою мовою). 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1429, арк. 7.

1301. СПИСКИ членів-німців Високопільського кредитового товариства.1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1429, арк. 3-4.

1302. ВІДОМОСТІ про еміграційні настрої німців-колоністів. 1929 р. – Ф.Р-2, оп.4, спр.117, арк. 132.

1303. АКТ обстеження Ольгинської німецької сільради Горностаївського району Херсонського округу. 1929 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.977, арк. 7-11.

1304. ВІДОМОСТІ про чисельність населення у німецьких сільрадах Високопільського району Херсонського округу. 1930 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1458, арк. 9.

1305. ВІДОМОСТІ про чисельність населення, в тому числі німців, в районах Херсонського округу. 1930 р. – Ф.Р-622, оп.1, спр.560, арк. 191.

1306. СПРАВА про політичні репресії стосовно німців, що отримували гроші від «Комітету допомоги німцям, що голодують в Росії». 1933 р. – Ф.Р-4033, оп.9, спр.190, арк. 154.
1307. АНКЕТИ фольксдойче. 1941-1943 рр. – Ф.Р-1824, оп.1, спр.139-147;  спр.164-229.

1308. РІШЕННЯ облвиконкому про перейменування німецьких населених пунктів. 29 жовтня 1945 р. – Ф.Р-1979, оп.1, спр.89а, арк. 1-23.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031