Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Цигани

Цигани

Самоназва – рома. Розсіяна етнічна спільнота, що являє собою сукупність осіб однієї національності. Цигани відносяться до Індосередземноморської раси великої європеоїдної  раси. Мова - індоарійської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Цигани – вихідці з Індії (кінець I тисячоліття н. е.), етнічна спільність, групи якої живуть у багатьох країнах світу.  За час розселення складалися численні субетнічні групи. Більшість українських циган – вихідці з Бесарабії, Румунії та Балкан. У минулому цигани переважно кочували, займались ремеслами – ковальством, різьбленням по дереву, ювелірною справою, виготовленням упряжі, коліс, плетінням кошиків. Переважна частина циган займалася цирковою справою, грою на музичних інструментах.
На територію України цигани переселилися з придунайських степів у XV ст.
Цигани виконують обряди тих народів, серед яких проживають і часто міняють своє віросповідання, додержуючись при цьому і традиційних вірувань.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року циган  в Херсонській області нараховувалось 1752 особи.

1458. ВЕНТЦЕЛЬ Т. В. Цыгане /Т. В. Вентцель, Н. Г. Деметер //Народы мира: ист.-этногр. справ. – М., 1988. – С.501-502.

1459. СЕМЕНОВ Д. Цыгане /Д. Семенов //Народы русского царства: сб. ст. по этнографии /сост. В. Львович. – М., 1901. – С.594-599. - РДБ; РНБ.

1460. Цигани //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К., 2004. - С.169-171.

1461. ЦИГАНИ //УРЕ. – 2-ге вид.- К., 1985. – Т.12. – С.216.

1462. ЗІНЕВИЧ Н. Цигани в Україні: формування і сучасний стан /Н. Зіневич //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К., 2001. – С. 404 - 423. – Бібліогр. в кінці ст.

1463. ПОНОМАРЬОВ А. Етнічний склад населення України /Анатолій Пономарьов //Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій /Анатолій Пономарьов. – К., 1994. – С.183-199.
Цигани, с.196-197.

1464. КЕППЕН П. И. Цыгане /П. И. Кеппен //Кеппен П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России /П. И. Кеппен. – СПб., [1857?]. – С.480-487.

1465. *БАРАННІКОВ О. Українські цигани /О. Баранніков. – К., 1931. – 60 с.:іл.
Цигани на Херсонщині, с. 15,18,20,23,32,42.

1466. ГРИНЕВИЧ О. В. Роми України і Миколаївщини /Олена Гриневич //”Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження”: IV Миколаїв. обл. краєзнав. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 241-244. – Бібліогр. в кінці ст.
Наведені статистичні дані про циган Херсонської губ., с.242.

1467. ЗАСЕЛЕННЯ Каховщини. Специфічність її етнокультури //Таврійський степ (Мій край): альманах. - Каховка; К., 2000. - С. 8-12.
Німці, євреї, цигани-серби, кримські цигани, с.9.

1468. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Цыгане /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. – О., 1850. – Ч.1. – С.317-320.

1469. ШМИДТ А. Цыгане /А. Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. – СПб., 1863. – Ч.1. – С.543-544.

Публікації в часописах

1470. БЕСТЮК І. Всі люди – діти господні: [Великолепет. р н] /І. Бестюк //Тавр. вісті. – 2005. - 3 верес. (№36). – С. 10.

1471. БРУСИЛОВА А. Цигани грошей не просили //Новий день. – 1999. – 7 трав. – С.3.

1472. ДУБОВИК Е. ”Я, так званий барон …“: інтерв’ю з неформальним лідером циган [О.І. Сизоненком] /Едуард Дубовик //Голос України. – 1991. – 12 січ.
Про херсонських циган.

1473. ЗАХАРОВ А. В Херсоне у цыгана украли лошадь /Александр Захаров //Гривна – СВ. – 2008. – 14 марта (№12). – С. 13.
Про кочове плем’я  кінця XIX - початку XX століть.

1474. ЗЛЕНКО В. Ромы, пусть бог вам помогает /В. Зленко //Рабочая газ. – 2000. – 21 сент.

1475. ІВАНЕНКО Юрій: “Зберегти майбутнє генерації ромів” /записала Тетяна Скороход //Новий день. – 2000. – 8 верес. – С. 15.
Інтерв’ю з головою Херсонського міського товариства циган.

1476. КАЛУЖЕНКО В. Рома /В. Калуженко //Рад. Таврія. – 1990. – 28 черв.
Як живе циганська родина Меліджаєвих у смт. Чаплинці.

1477. ЛИСЕНКО Г. Підкова на щастя /Г. Лисенко //Наддніпрян. правда. – 1991. – 9 лют.(№28).
З розмови з циганським бароном О. І. Сизоненком про проблеми циган на Херсонщині.

1478. ЛЮБОМСКАЯ Е. ”… Так вперед за цыганской звездой” /записала Елена Любомская //Херсон. вісн. – 2000.- 31 серп.(№35). – С. 5. 
Інтерв’ю з директором обласної філармонії, головою міського товариства циган Ю. Іваненком.
1479. МИЛЛЕР А. Война без ретуши /Алексей Миллер //Тавр. край. – 2010. – 6 трав. (№18). – С. 5.
Про знищення циган в м. Херсоні у 1942 році.

1480. МОСКАЛЕНКО В. Ах, эти черные глаза /Виталий Москаленко //Гривна. – 2000. –  2 нояб.(№ 45). – С. 15.

Документи Державного архіву Херсонської області

1481. ВІДОМОСТІ про кількість циган-ремісників по повітах Херсонської губернії. 1831 р. – Ф. 14, оп. 1, спр. 1522, арк. 14 зв.-15.

1482. ВІДОМОСТІ про чисельність циган в районах Херсонського округу; списки циган. 1927 р. – Ф.Р-2, оп.1, спр.1450, арк. 1-16; Ф.Р-297, оп.1, спр.177, арк. 57.

1483. ВІДОМОСТІ про розстріл циган німецькою окупаційною владою у Сиваському районі. 1941 р. – Ф.Р-1479, оп.1, спр.80, арк. 9, 22-23.

1484. ВІДОМОСТІ про прийом циган у члени колгоспів. 1957 р. – Ф.Р-2216, оп.1, спр.234, арк. 111.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031