Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Народне господарство

Народне господарство

Актуальні питання сталого розвитку економіки : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук : у 2 т. / Наук. орг. «Перспектива». - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2012.
51. Т. 1 / в авт. ред. - 283 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
52. Т. 2 / в авт. ред. - 279 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У даному виданні розглянуті актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Наукові праці збірника адресовані науковцям, викладачам, аспірантам та студентам. 

53. Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Ун-т Кобленц-Ландау (Німеччина). - Д. : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 211 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук : у 2 ч. / Наук. орг. «Перспектива» ; в авт. ред. - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
54. Ч. 1. - 203 с. : табл., рис.
55. Ч. 2. - 207 с. : табл., рис.
У наукових статтях даного видання розглядаються актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Збірники адресовані науковцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей, а також широкому загалу читачів.

56. Глобальні і регіональні аспекти фінансових процесів : кол. моногр. / під ред. М. А. Коваленка ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 215 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд.
Монографія присвячена актуальним проблемам глобалізації фінансових процесів в умовах нестабільного економічного зростання.
 
57. Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 203 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

58. Економіка та управління : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспектива» ; в авт. ред. - Херсон : Гельветика, 2012. - 247 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

59. Економіка, управління, фінанси: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (11-12 жовт. 2013 р.), м. Хмельницький / в авт. ред. - Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 171 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розкриті загальні питання про світове господарство та міжнародні економічні відносини, економіку та управління національним господарством, розвиток продуктивних сил та регіональної економіки, інновації та інвестиційну діяльність. Посібник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

60. Економічна наука XXI століття: реалії та перспективи : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспекти-ва» ; в авт. ред. - Херсон : Гельветика, 2013. - 267 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць розглянуті актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Дане видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

61. Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства : матеріали III-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 берез. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, Україна), Міжнар. ун-т ресурсів (РФ, ФРН, Австрія, Польща, Україна) ; редкол.: В. М. Шаповал [та ін.]. - Д. : [Б. в.];  Херсон : Гельветика, 2013. - 191 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листоп. 2013 р., м. Ужгород : у 2 ч. / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т економіки і міжнар. відносин; за заг. ред. М. М. Палінчак. - Ужгород : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
62. Ч. 1. - 187 с. : табл., рис.
63. Ч. 2. - 195 с. : табл., рис.

64. Економічні перспективи України та світу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2013 р., м. Чернігів / Черніг. держ. технол. ун-т, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, ДВНЗ «Національний гірничий університет» ; в авт. ред. - Чернігів : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 243 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

65. Економічні підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність : міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 груд. 2013 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - О. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 175 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

66. Ефективне управління економікою: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовт. 2013 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Черкас. філ. приват. вищ. навч. закл. «Європейський університет», ДВНЗ «Національний гірничий університет». - Черкаси : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 275 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

67. Игнатенко Сергей В. Херсон - первый порт на Черном море : люди и судьбы / С. В. Игнатенко, В. Д. Смоленцев, В. В. Тернавский ; сост. А. Н. Яицкий. - Херсон : Наддніпряночка, 2013. - 173, [2] с. : портр., цв.фот.
Сторінки історії порту та спогади людей, трудове життя яких пов’язане з підприємством.

68. Інноваційна економіка - напрямок сталого розвитку держави : міжнар. наук.-практ. конф. з актуал. пробл. екон. наук, 7-8 верес. 2012 р., [м. Сімферополь] : зб. матеріалів / Наук. об-ня «Economics». – Сімф. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2012. - 167 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

69. Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 203 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. 

70. Інноваційний розвиток економіки України : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспектива» ; в авт. ред. - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 323 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

71. Інноваційні виміри розвитку світової економіки : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспектива». - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 207 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей, а також широкому загалу читачів.

72. Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет» (Україна), ISM Ун-т менедж. та економіки (Литва), Ун-т Кобленц-Ландау (Німеччина) ; в авт. ред. - Д. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 203 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

73. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. ISDMCI`2013 : зб. наук. пр. [для викладачів та студ. вищ. навч. закл., фахівців наук.-дослід. установ та п-в], 20-24 трав. 2013 р., м. Євпаторія / ред. В. І. Литвиненко. – Євпаторія ; Херсон : ХНТУ : Вишемирський В. С., 2013. - 579 с. : табл., рис. - Тит. арк., зворот тит. арк. парал. англ., рос., укр. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. - На тит. арк. також: Аналіз та моделювання складних систем і процесів. Теоретичні і прикладні аспекти систем прийняття рішень. Теоретичні і прикладні аспекти безпілотних авіаційних комплексів.

74. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. М. Владимиров [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 404 с. : іл.- Бібліогр.: с. 401-404.
У посібнику викладені конкретні факти економічного розвитку ряду країн, престижні економічні процеси, які відбулися в різні епохи та розвиток економічної думки країн європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

75. Комп'ютерні технології обробки облікової інформації : навч. посіб. для студ. вищ. учб. закл. / В. Є. Ходаков [та ін.] ; під ред. В. Є. Ходакова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді плюс ; К. : Ліра-К, 2012. - 533 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 494-498. - Дод.: с. 499-532.
У навчальному посібнику представлений комплекс лабораторно-практичних робіт по вивченню дисциплін «Автоматизовані інформації системи обліку», «Інформаційні системи бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту», «АСУ в управлінні»,  «Корпоративні інформаційні системи».

76. Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. напряму «Харчова технологія та інженерія» за прогр. бакалаврів і спеціальності «Технологія зберігання та переробки зерна» за прогр. спеціалістів і магістрів / Б. В. Єгоров [та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Єгорова. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 445 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 349-351. - Дод.: с. 352-445.
У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці, а також можливість виробництва здорової тваринницької продукції для людства, методи боротьби із мікотоксинами. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, а також фахівцям цехів та заводів з виробництва комбікормової продукції.

77. Кращі товари та послуги Херсонщини 2013 року : 10-ий ювіл. Всеукр. конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» : регіон. етап : [каталог] / Держ. п во «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Херсонстандартметрологія»). - [Херсон], [2013]. - 104 с. : портр., кольор. іл.

78. Литновский Павел Михайлович. Судоводителям маломерных судов Херсонского региона : учеб.-практ. пособ. / Павел Литновский ; ред. И. Петров. - К. : [Б. и.] ; Херсон : Просвіта, 2012. - 31 с., [2] л. цв. ил.: рис. - Библиогр.: с. 31.

79. Марченко Леонид Владимирович. Корабли рождаются в Херсоне : очерки, интервью, ст. : док. изд. / Л. В. Марченко. - Херсон : Айлант, 2012. - 143 с. : фот.
Нариси про Херсонський суднобудівний завод.

80. Менеджмент морських ресурсів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Херсон. держ. мор. акад. ; уклад. О. П. Безлуцька [та ін.]. – Херсон : ХДМА, 2012. - 99 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 93-94 та наприкінці ст.
Навчальний посібник спрямований на вивчення впливу людського фактору в професійній діяльності працівників морського та річкового транспорту.

81. Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2013 р., м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [Б в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 219 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

82. Міщенко Ганна Володимирівна. Застосування акрилових співполімерів для підвищення якості бавовняних тканин / Г. В. Міщенко, В. М. Лисюк. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 186 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 169-186.
У виданні узагальнено досвід апретування тканин водними дисперсіями полімерів на основі акрилової кислоти, наведено відомості про реакційноздатні та потенційно реакційноздатні акрилові співполімери, описано нові енерго- та матеріалозберігаючі технології заключного оброблення тканин указаними сполуками. Книга адресована фахівцям з опорядження тканин та товарознавства і буде корисною студентам та аспірантам, які спеціалізуються за даними напрямками.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки  : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 - .
83. Вип. 1. - 107 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
84. Вип. 2. - 109 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
85. Вип. 3. - 129 с. : табл., рис., граф. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

86. Нездойминов Сергей Георгиевич. Основы круизного туроперейтинга : учеб. пособ. / С. Г. Нездойминов ; Одес. нац. экон. ун-т. - Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 318 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 212-222. - Прил.: с. 223-318.
У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та організаційно-правові основи туроперейтингу.

87. Нестеров Михаил Евгениевич. Очерки истории электрификации Херсонской области / М. Е. Нестеров. – Херсон : Айлант, 2013. - 347 с. : фот., портр., карты. - Библиогр.: с. 343.

88. Обеспечение безопасности плавания судов и предотвращение загрязнения окружающей среды : монография / В. И. Дмитриев [и др.] ; под ред. В. И. Дмитриева, В. Е. Леонова ; Херсон. гос. мор. акад., С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. – Херсон : ХГМА, 2012. - 399 с. : рис., табл., цв. фот. - Библиогр.: с. 391-394.
Монографія присвячена питанням забезпечення безпеки плавання суден, захисту навколишнього морського середовища. Видання адресоване курсантам (студентам), магістрам, аспірантам та викладачам технічних, екологічних, економічних і гуманітарних спеціальностей вузів та факультетів.

89. Основи стандартизації та сертифікації : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Величко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Величка ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [Б. в.] ; Херсон : Олді-плюс, 2013. - 362 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 315-316. - Дод.: с. 317-362.
Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівнях. У підручнику викладено базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і нормативну бази. Навчальний посібник адресований студентам, аспірантам та фахівцям, які зацікавлені в опануванні основ метрологічного забезпечення.

90. Панченко Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 341 с. : табл. - Тести: с. 301-311. - Термінол. слов.: с. 320-335. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 336-341
У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання.

91. Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листоп. 2013 р., м. Чернігів / Черніг. держ. технол. ун-т, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, ДВНЗ «Національний гірничий університет». - Чернігів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. – 227 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

92. Проблеми сталого розвитку національних економік : зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспектива» ; в авт. ред. - Херсон : Гельветика, 2013. - 463 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник містить статті про актуальні питання економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональої економіки, економіки природокористування, а також питання грошей, фінансів та кредиту, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інших галузей економічної науки. Дане видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам навчальних закладів.

93. Процес фінансування зростання економіки України : стан і перспективи : зб. ст. молодих вчених, магістрантів і студ. / Херсон. нац. техн. ун-т ; редкол.: М. А. Коваленко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 275 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщені статті молодих вчених, магістрантів і студентів  Херсонського національного технічного університету та інших вищих навчальних закладів регіону. Представлені розробки є результатом наукових досліджень молодих вчених у відповідності до затверджених тем дисертацій, магістрантів і студентів у межах визначених наукових тем.

94. Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : I Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 лют. 2013 р., Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за заг. ред. С. О. Якубовського [та ін.]. - О. : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 279 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси наприкінці ст.

95. Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : IІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 трав. 2013 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за заг. ред. С. О. Якубовського [та ін.]. - О. : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 179 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

96. Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2013 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; за заг. ред. С. О. Якубовського [та ін.]. - О. : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 155 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

97. Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 227 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Статистичний щорiчник Херсонської області за ... рік / Голов. упр. стат. у Херсон. обл., Держ. ком. стат. України ; за ред. В. А. Вознюка. - Херсон : [Б. в.], [2001] -     .
98. ... 2011 … . - 2012. - 523 с. : іл., табл. - Предм.-алф. покажч.: с. 518-523.
99. ... 2012 … . - 2013. - 499 с. : іл., табл. - Предм.-алф. покажч.: с. 494-499.
У статистичниих щорічниках вміщено дані про соціально-економічне становище Херсонської області у 2011-2012 роках порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів.

100. Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях : матеріали IV-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, Україна), Міжнар. ун-т ресурсів (РФ, ФРН, Австрія, Польща, Україна) ; редкол.: В. М. Шаповал [та ін.]. - Д. : [Б. в.]; Херсон : Гельветика, 2013. - 207 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

101. Стратегія сталого розвитку : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Боголюбов [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 444 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 275-299. - Предм. покажч.: с. 300. - Бібліогр.: с. 301-306, 442-444 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 307-442.
Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку природи, основні закони і принципи сучасної екології, основи еволюційного вчення, положення екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кризи людства. Розглянуто елементи теорії систем і системного підходу; умови розвитку, принципи і механізми стійкості соціально-економічних систем.

102. Танклевська Наталія Станіславівна. Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в економіку України : монографія / Н. С. Танклевська, І. В. Копитіна. - Херсон : Айлант, 2013. - 219 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 168-185. - Дод.: с. 186-219.
У монографії висвітлено теоретико-методичні засади формування та використання заощаджень домогосподарств. Проаналізовано сучасний стан залучення заощаджень домогосподарств в економіку України з метою визначення тенденцій, проблем і закономірностей їх розвитку. Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.

103. Тіхосова Ганна Анатоліївна. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач ; ред. Л. А. Чурсіна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 326 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 241-247. - Дод.: с. 248-322. - Бібліогр.: с. 323-326.
У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми.

104. Товарознавство і стандартизація продукції безнаркотичних конопель : монографія / Л. А. Чурсіна [та ін.] ; ред. Л. А. Чурсіна. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 307 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 287-307.
Монографія присвячена питанням обробки соломи та трести сучасних сортів безнаркотичних конопель, які дозволяють отримувати волокно з новими товарознавчими характеристиками, що відповідатимуть вимогам технологій їхньої подальшої обробки в текстильній, фармацевтичній, целюлозно-паперовій та інших галузях промисловості.

105. Третяк Антон Миколайович. Землеустрій в Україні: теорія, методологія : монографія / А. М. Третяк ; ред. В. М. Другак ; вступ. сл. авт. ; худож.-оформ. Г. В. Кривостаненко, Д. О. Шпак. - К. : [Б. в.] ; Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 648 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 596-610. - Перелік табл., рис. та фото моногр.: с. 611-615. - Дод.: с. 616-646.
У монографії викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам, працівникам земельних, природоохоронних, сільськогосподарських органів управління, виконавчої влади та місцевого самоврядування.

106. Третяк Антон Миколайович. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова ; ред. О. О. Аврамчук. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 350 с. : табл. - Дод.: с. 326-342. - Бібліогр.: с. 343-348.

107. Третяк Антон Миколайович. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. для студ. ВНЗ галузей знань «Геодезія та землеустрій» та «Природничі науки» / А. М. Третяк, В. М. Другак ; ред. І. Г. Колганова. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 254 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 241-244. - Дод.: с. 245-252.
У навчальному посібнику викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів.

108. Тульчинська Світлана Олександрівна. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів : монографія / С. О. Тульчинська ; Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». - К. : [Б в.] ; Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 399 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 368-399. - Дод.: с. 337-367.
У монографії досліджено теоретико-методологічні засади розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів в умовах становлення економіки знань як фактора забезпечення сталого розвитку регіонів.

Український соціум: наука - освіта - виробництво : [зб. наук. пр.] / Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая [та ін.] ; редкол.: О. М. Алимов [та ін.]. - К. : [Б. в.] ; Херсон : Вишемирський В. С., 2012 -     .
109. Вип. 1 / за ред. В. В. Микитенко ; вступ. сл. В. Ю. Бугая, В. І. Барканова. - 343 с. : портр., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд.
110. Вип. 2 / за ред. В. В. Микитенко ; вступ. сл. В. Ю. Бугая, В. І. Барканова. - 123 с. : портр., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
111. Вип. 3 / НДІ Сталого розвитку та природокористування ; за ред. В. В. Микитенко. - 413 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці розд.
У збірниках наукових праць висвітлені результати аналізу феномену українського соціуму, а також представлені результати економічного дослідження фазової траєкторії та базових характеристик в контексті нагромадження сучасних деструктивних впливів і розвитку соціально-політичної ситуації в Україні. Визначено історико-генетичні витоки формування фінансово-економічної системи України та встановлено особливості реалізації сучасних інтеграційних процесів. Наукові праці адресовані політикам і державним службовцям, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

112. «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи» : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2012 р. / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» [та ін.] ; редкол.: В. В. Базалій [та ін.]. - Херсон : [РВВ «Колос»], 2012. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

113. Фомішина Віра Миколаївна. Споживання і заощадження в економічному розвитку України : монографія / В. М. Фомішина. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 442 с. : рис., табл. - Бібліогр. : с. 408-442.
У монографії викладено методологічні засади до визначення функціонально-цільової ролі споживання і заощадження в контексті реалізації сучасної парадигми соціально-економічного розвитку та принципів збалансованого відтворення і нагромадження різновидів капіталу у цьому процесі. Запропоновано основні напрями управління споживанням і заощадженням з метою вирішення стратегічного завдання розвитку - зростання добробуту людини. Книга адресована науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам і студентам, а також усім, хто цікавиться проблемами сучасної економіки.

114. Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2013 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 231 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

115. Херсону - городу корабелов 235 [Изоматериал] : 1778-2013 : [календарь] / подгот. Е. А. Кулак. - [Херсон] : [Б. и.], [2013]. - [12] л. : цв. ил.
Ілюстрації та короткі довідки про історію та сучасність кораблебудування в м. Херсоні.

116. Ходаков Виктор Егорович. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы : [монография] / Ходаков В. Е., Соколова Н. А., Черный С. Г. - Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 353 с. : табл., рис. - Введение парал. англ., рус. - Библиогр. в конце глав.

117. Холоменюк Михайло Васильович. Гідравлічні та аеродинамічні машини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)» / М. В. Холоменюк, А. В. Ткачук, Д. М. Онопрієнко ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Д. : [Б. в.] ; Херсон : Олді-плюс, 2013. - 355 с. : рис., граф. - Бібліогр.: с. 353-355.
У посібнику розглянуто загальну будову та порядок розрахунків нагнітальних установок, висвітлено теорію, будову, властивості та умови нормальної експлуатації відцентрових і осьових насосів, вентиляторів і компресорів, вихрових і струминних насосів, об'ємних компресорів і ваакуум-насосів.

118. Храпко Тетяна Анатоліївна. Охорона праці в галузі : метод. рек. до проведення практ. занять : для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Храпко Т. А., Карташова С. А., Жукова Л. Р. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. - 104 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 99-102 та наприкінці практ. робіт. - Інтернет-ресурси: с. 102 .

119. Храпко Тетяна Анатоліївна. Охорона праці в галузі : навч.-метод. посіб. до самост. роботи : для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Храпко Т. А., Карташова С. А., Жукова Л. Р. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. - 152 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-150. - Інтернет-ресурси: с. 151.

120. Чурсина Людмила Андріївна. Стандартизація продукції та послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 224 с. : рис., табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 221-224.
Посібник адресований студентам, аспірантам, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також інженерно-технічним працівникам промисловості, діяльність яких пов'язана зі стандартизацією товарів та послуг.

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930