Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія.

 

263.  Актуальні питання сучасної психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Львів. - Л. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, юридичної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, психології діяльності в особливих умовах. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією, а також широкому загалу читачів.

 

264Актуальні питання сучасної психології та соціології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2014 р.), м. Одеса. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної психології та соціології", в яких розглянуті загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, юридичної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, соціальної структури та ін. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому загалу читачів.

 

265.  Капустина Н. Б. Философия : прогр. и метод. материалы для студ. заоч. отд-ния / Н. Б. Капустина, И. И. Матюшина, И. С. Смазнова ; Нац. ун-т "Одесская юридическая академия". - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 82, [1] с. : табл. - (Навчально-методичні посібники). - Библиогр.: с. 10-26 и в тексте. - Прил.: с. 75-82.

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол. : О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика. - 2013 -    .

 

266.  2014, вип. 1, т. 2. - 2014. - 289 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

267.  2014, вип. 2, т. 1. - 2014. - 289 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

268.  Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2014 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Міжнар. асоц. студ. політ. науки ; орг. ком.: В. М. Дрьомін [та ін.], голова орг. ком. В. В. Завальнюк ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 243 с. : рис., табл. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

269.  Преодоление боевого стресса и его психологических последствий : памятка бойца / сост. авт. коллектив психол. кризис. служб г. Николаева и г. Херсона, при поддержке Херсон. отд. Укр. союза психотерапевтов, Херсон. обл. благотвор. орг. "Золотое сердце". - [Херсон], [2014?]. - 61 с.

Дана пам'ятка складена на базі теоретичних психологічних знань, порад військових психологів та власного досвіду учасників бойових дій.

 

270Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 лют., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 155 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., пол. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

271.  Психологія і соціологія: проблеми практичного застосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 берез. 2014 р.), м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 115 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Психологія і соціологія: проблеми практичного застосування", в яких розглянуті загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, юридичної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, соціальної структури і соціальних відносин. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому загалу читачів.

 

272.  Психологія: проблеми практичного застосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2014 р., м. Київ. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст

У даному збірнику розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології, організаційної психології та ін. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками, а також широкому загалу читачів.

 

273.  Соціально-психологічні технології розвитку особистості : кол. моногр. / О. Є. Блинова [та ін.] ; відп. ред., авт. вступу. О. Є. Блинова ; Херсон. держ. ун-т, Гроднен. держ. ун‑т ім. Янки Купали. - Херсон : Гельветика, 2014. - 198 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Монографія присвячена психологічним проблемам розвитку особистості у соціокультурній, сімейній та професійній сферах, зокрема, розглянуто соціально-психологічні проблеми стереотипізації у соціальному пізнанні, визначено структуру компетентності особистості, з'ясовано негативні та позитивні аспекти самотності. У монографії запропоновано обгрунтовані та апробовані програми соціально-психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток емоційного інтелекту старшокласників, рольового репертуару особистості, визначено особливості психологічного супроводу дітей трудових мігрантів. Видання адресоване викладачам, науковцям, практичним психологам, фахівцям соціальної сфери, всім, хто цікавиться питаннями особистісного розвитку.

 

274.  Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 груд. 2014 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 191 с. - Текст укр. та рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

275.  Черныш Алексей Михайлович. Социология: общий курс : учеб. пособ. для вузов / Алексей Черныш ; в авт. ред. ; Херсон. гос. ун-т. - Херсон : ХГУ, 2014. - 333 с. : табл.

 

276.  Шамша І. В. Етика : навч.-метод. посіб. для студ.-політологів ден. форми навчання / І. В. Шамша ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - О. : Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; Херсон : Гельветика, 2014. - 95 с. : табл. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр.: с. 83-90 та в підрядк. прим. - Імен. покажч.: с. 91. - Предм. покажч.: с. 92-93.

 

Див. також № 97

Calendar

1234 5 67
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031