Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні

Part`s menu

ЗМIСТ.
ПЕРЕДМОВА
I. ШЛЮБНО-СIМЕЙНА СИТУАЦIЯ ТА НОВIТНI ТЕНДЕНЦIЇ НАРОДЖУВАНОСТI В УКРАЇНI
1.1. Шлюб та сiм'я в Українi: сучасний стан i тенденцiї розвитку
1.2. Народжуванiсть в Українi на початку XXI ст.: специфiка посткризової компенсацiї
II. СОЦIАЛЬНО-ДЕМОГРАФIЧНI ОБСТЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛIДЖЕННЯ ШЛЮБНОЇ I ДIТОРОДНОЇ ПОВЕДIНКИ
2.1. Досвiд проведення соцiально-демографiчних обстежень з питань шлюбної i дiтородної поведiнки
2.2. Органiзацiйно-методичнi питання вибiркового соцiально-демографiчного обстеження «Сiм'я i дiти» (квiтень 2008 р.)
2.3. Окремi концептуальнi положения щодо демографiчної поведiнки та орiєнтацiй
III. ШЛЮБНО-СIМЕЙНI ОРIЄНТАЦIЇ ТА ДIТОРОДНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI (за пiдсумками вибiркового соцiально-демографiчного обстеження «Сiм'я i дiти»)
3.1. Соцiально-демографiчний склад респондентiв та економiчне становище їхнiх ciмей
3.2. Ciмейний склад, шлюбний стан i шлюбнi установки респондентiв та їх вплив на дiтородну активнiсть
3.3. Дiтнiсть i дiтороднi установки респондентiв
3.4. Особливостi шлюбних i дiтородних орiентацiй та дiтородної ситуацiї у рiзних соцiально-економiчних групах населення
3.5. Багатодiтнiсть в Українi та ставлення до неї респондентiв
3.6. Причини соцiального сирiтства та ставлення населения до питания опiки й усиновлення дiтей, позбавлених батькiвського пiклування
IV. ВПЛИВ СIМЕЙНОI ПРОНАТАЛIСТСЬКОЇ ПОЛIТИКИ НА ДЕМОГРАФIЧНУ СИТУАЦIЮ
4.1. Оцiнка населениям можливостей i результатiв здiйснення демографiчної полiтики
4.2. Напрями пiдтримки розвитку сiм’ї та полiпшення умов дiтородної дiяльностi населення
4.3. Заходи соцiально-демографiчної полiтики щодо пiдтримки багатодiтних сiмей у контекстi європейського досвiду

The spiritual temple of a person: family, kindred

Calendar

     1 23
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031