Home Library Resources Our publications (ukr) Дорогоцінний скарб народної душі Відомі дослідники народної творчості нашого краю
Дорогоцінний скарб народної душі

Відомі дослідники народної творчості нашого краю

Відомі дослідники народної творчості нашого краю
 
ДУДКО В.І. Митрофан Александрович як фольклорист і етнограф //Нар. творчість та етнографія. – 1987. - №1. – С.25-31.
Митрофан Миколайович Александрович (1840-1881) – український письменник.
У статті згадується пісня “Їхав Харько з Жаботина…”, яку співають на Херсонщині.
 
МАКАРЕНКО О. М.Я.Береговський – дослідник музичного фольклору євреїв України //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.103-109.
Береговський Мойсей Якович (1892-1961) – єврейський музикознавець-фольклорист. У нарисі подано особливості фонографування, нотування вокальних та інструментальних зразків в Херсоні (с.104).
 
НАРОДНІ пісні в записах Івана Манжури /Упоряд., вступ. ст. і прим. Л.С.Каширіної; Худож. В.І.Лопата. – К.: Муз. Україна, 1974. – 351 с.: іл. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).
Манжура Іван Іванович (1851-1893) – український поет, фольклорист, етнограф.
Херсонська губ., с.10.
 
ГРІНЧЕНКО М.О. Вибране /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. і ред. М.Гордійчук. – К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 531 с.: іл., нот.
Про те, як Шевченко Т.Г. згадував пісню “Тече річка невеличка”, яку наспівав йому солдат з Херсонської губернії, с.333-334.
 
МАКАРЕНКО О. Музичний фольклор євреїв у поліетнічному середовищі Причорномор’я //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.94-98.
Про знавця і збирача єврейського музичного фольклору Херсона М.Яновського, с.96.
 
 
Грица Софія Йосипівна
[1932],
український музикознавець, доктор мистецтвознавства
 
ГРИЦА С.Й. Мелос української народної епіки /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1979. – 245 с.: ноти.
Розглядаються питання вивчення мелосу народнопісенної епіки у зв’язку з історичними і територіальними умовами її розвитку.
 
ІВАНИЦЬКИЙ А. Дослідження багатств українських народних пісень і дум //Нар. творчість та етнографія. – 2003. - №1/2. – С.35-38.
Про життя і творчість С.Й.Грици. Розглядається монографія “Мелос української народної епіки”.
 
 
Грінченко Борис Дмитрович
[1863-1910],
український письменник, вчений і громадський діяч
 
ГРІНЧЕНКО М.О. Вибране /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. і ред. М.Гордійчук. – К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 531 с.: іл., нот.
 
*ГРИНЧЕНКО Б. Литература украинского фольклора 1777-1900. – Чернигов, 1901.
 
*ГРИНЧЕНКО Б. Этнографические материалы [, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях]: Т.1-3[4]. – Чернигов, 1895-1899.
 
КОЗАР Л.П. Борис Грінченко як фольклорист: Автореф. дис. … /НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 1997. – 24 с.
 
КОЗАР Л. Монументальне видання українського фольклору кінця ХІХ століття: (До питання про наук. основи чотиритомного фольклорного зібрання Б.Д.Грінченка) //Нар. творчість та етнографія. – 1997. - №4. – С.29-41.
Розглядається чотиритомне видання “Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях”.
 
КОЗАР Л. Фольклористична діяльність Б.Грінченка //Нар. творчість та етнографія. – 1996. - №2/3. – С.3-10.
Відомості про Херсонщину, с.5,6,10.
 
НАСІННИК О. Грінченко Б. у Херсоні //Наддніпрян. правда. – 1941. – 8 трав.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність Б.Грінченка, с.17,18,19,119.
 
ПОГРЕБЕННИК В.Д. Фольклористична діяльність Б.Д.Грінченка: (До 125-річчя з дня народж.) //Нар. творчість та етнографія. – 1988. - №6. – С.18-30.
Відомості про Херсонщину, с.20,25,28.
 
 
Дніпрова Чайка
(Василевська Людмила Олексіївна)
[1861-1927],
українська письменниця
 
НАРОДНІ пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах /Упоряд., вступ. ст. і прим. О.І.Дея та В.Г.Пінчука. – К.: Муз. Україна, 1974. – 215 с. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).
 
ЗАПИСАНО Дніпровою Чайкою //Наддніпрян. правда. – 1975. – 23 лип.
Про вихід у світ книги “Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах”.
 
ДІЯЛЬНІСТЬ на Херсонщині відомих українських фольклористів Дніпрової Чайки (Л.О.Василевської) та А.Конощенка (А.М.Грабенка): Наук. довідка /Обл. краєзнав. музей; І.Ю.Калиниченко. – Херсон, 1996. – 12 с. – (Машинопис).
 
ДНІПРОВА Чайка і розвиток української культури: Тези міжвузів. наук. конф. “Дніпрова Чайка і розвиток української культури”, м.Херсон /ДПІ ім. Н.Крупської, обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, ОУНБГ; Відп. ред. І.В.Немченко; Худож. С.М.Чорний. – Херсон, 1991. – 112 с.
Фольклористична діяльність Дніпрової Чайки на Херсонщині, с.31,32,41,76,77,85.
Фольклор Півдня України, с.81-83.
 
КАЛИНИЧЕНКО І. “Адреса моя: Гімназична вулиця…” //Наддніпрян. правда. – 1996. – 26 груд.
Уривки спогадів А.М.Конощенка (Грабенка) та Г.А.Коваленка-Коломацького про життя Дніпрової Чайки у Херсоні, видрукуваних у журналах “Україна” і “Червоний шлях” в 1927 р.
 
КОНОЩЕНКО А. Дніпрова Чайка: (Спогади) //Україна. – 1927. - №5. – С.121-125.
Про перебування Дніпрової Чайки на Херсонщині та запис пісень у с.Збур’ївці Голопристанського р-ну, с.124-125.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Діяльність Дніпрової Чайки на Херсонщині, с.16.
 
НЕМЧЕНКО І. Дніпрова Чайка і народна творчість //Нар. творчість та етнографія. – 1991. - №2. – С.70-77.
За матеріалами Херсонщини.
 
ПІНЧУК В.І. Дніпрова Чайка: Життя і творчість.- К.: Вища шк., 1984.- 118 с.
Про збірку фольклорних матеріалів “Українські пісні, що співають у Дніпровському уїзді Таврійської губернії” (с.88,89), запис пісень у с.Збур’ївці Голопристанського р-ну (с.95,96).
 
ПІНЧУК В. Пісні в записах Дніпрової Чайки //Нар. творчість та етнографія.– 1972. - №4. – С.86-87.
Пісні, записані на Херсонщині.
 
 
Конощенко (Грабенко) Андрій Михайлович
[1857-1932],
український радянський фольклорист-музикознавець
 
*УКРАЇНСЬКІ пісні з нотами /Зібрав А.Конощенко, перша сотня, вип.2, Одеса, 1909; друга сотня, Одеса, 1909; третя сотня, Одеса, 1909.
  
ДІЯЛЬНІСТЬ на Херсонщині відомих українських фольклористів Дніпрової Чайки (Л.О.Василевської) та А.Конощенка (А.М.Грабенка): Наук. довідка /Обл. краєзнав. музей; І.Ю.Калиниченко. – Херсон, 1996. – 12 с. – (Машинопис).
 
КАЛИНИЧЕНКО І.Ю. Меморіальні експонати і архівні матеріали як носії історичної інформації при розкритті теми: “Життєвий і творчий шлях українського фольклориста-музикознавця і художника-аматора А.М.Конощенка (Грабенка)” //Проблемы музееведения и краеведения: (к 100-летию основания Херсонского музея древностей): Тезисы докл. юбил. конф.: Ч.4, окт. 1990 г. – Херсон, 1990. – С.31-33.
Про фольклористичну діяльність А.М.Конощенка на Херсонщині, с.32-33.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Фольклористична діяльність А.М.Грабенка у Херсоні, с.15-16.
 
МАРУЩАК О. Андрій Грабенко //Ковчег. – 2000. – 17 груд.
Про зв’язок з Херсонщиною відомого етнографа та фольклориста.
 
СІКОРСЬКА І.М., Єфремова Л.О. Лист А.М.Грабенка до М.В.Лисенка //Нар. творчість та етнографія. – 1990. - №2. – С.64-67.
Згадуються народні пісні з Херсонщини, записані Лисенком під час його візиту до Єлисаветграда, с.65,67.
 
*Чернявський М. Конощенко Андрій (А.М.Грабенко) //Музика. – 1925. - №3.– С.135-138.
 
 
Костомаров Микола Іванович
[1817-1885],
український і російський історик, етнограф, письменник
 
*КОСТОМАРОВ Н. Историческое значение южнорусского песенного творчества //Беседа. – 1872. - №4,9.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність М.Костомарова, с.30.
 
 
Кропивницький Марко Лукич
[1840-1910],
український драматург, актор, режисер, композитор
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Пісні, записані М.Кропивницьким на Херсонщині, с.15.
 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ П.П. Митець, етнограф, фольклорист: До 125-річчя з дня народж. М.Л.Кропивницького //Нар. творчість та етнографія. – 1965. - №3. – С.9-14.
Про фольклористичну діяльність на Херсонщині, с.13.
 
 
Лисенко Микола Віталійович
[1842-1912],
український композитор, основоположник української музики, фольклорист
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні в записах М.В.Лисенка: Ч.1. /Упоряд., вступ. ст. та прим. Л.О.Єфремової; Рец. З.І.Василенко. – К.: Муз. Україна, 1990. – 351 с.: ноти.
Про матеріали, зібрані на Херсонщині, с.25,266,340; в с.Карпівка, с.24.
 
ВАСИЛЕНКО З.І. Фольклористична діяльність М.В.Лисенка /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1972. – 186 с.
Херсонщина, с.81,159.
Херсонська губ., с.82,170.
 
КВІТКА К.В. Коментарі до Лисенкових записів народних мелодій //Квіт- ка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.43-67.
 
КВІТКА К.В. Коментарі та примітки до статті “Фольклористична спадщина Миколи Лисенка” //Квітка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.68-77.
  
*КВІТКА К. Лисенко як збирач народних пісень /УАН. Повідомлення музично-етнографічного каб.: Ч.1. – К., 1923.
Перша частина цієї праці замикає розгляд джерел лисенкового збору народних мелодій в цілому.
 
КВІТКА К.В. Фольклористична діяльність Лисенка і сучасне йому українське громадянство //Квітка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.4-42.
 
ШЕВЧУК О. Пісні в записах Миколи Лисенка //Нар. творчість та етнографія.– 1993. - №1. – С.83-87.
Херсонщина, с.85.
 
 
Максимович Михайло Олександрович
[1804-1873],
український вчений-природознавець, історик, фольклорист і письменник
 
УКРАЇНСЬКІ пісні. Видані М.Максимовичем /Підгот. вид. і розвідка М.Попова. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 34 с. – Фотокоп. з вид. 1827 р.
Пропонований збірник, який вперше вийшов у 1827 р., став важливою подією в історії літератури і фольклору як у вітчизняному, так і у всеслов’янському масштабах.
 
*СБОРНИК украинских песен, издаваемый Михайлом Максимовичем: Ч.1.– К., 1849.
 
ВАСИЛЬЕВ М.К. Рекрутчина в малорусской песне: (Этнограф. очерк) //Киев. старина. – 1889. – Т.26. – С.354-376, 615-630.
Історичне дослідження, проведене за матеріалами експедицій П.Чубинського, Головацького, Максимовича та ін.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз.Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність М.Максимовича, с.30,40,44,45,46.
 
  
Рябков Павло Захарович
[1848-1926],
етнограф, фольклорист
 
РОЗУМЕНКО Ю.Г. Етнографічна діяльність П.З.Рябкова //Нар. творчість та етнографія. – 1988. - №5. – С.40-43.
Про етнографічну діяльність Рябкова у Херсоні та Херсонській області.
 
ЧЕГОТ М. Архів Павла Рябкова //Нар. творчість та етнографія. – 1968. - №1. – С.109.
Згадують етнографічні фольклорні матеріали про м.Берислав, уривки чумацьких пісень.
 
 
Сокальський Петро Петрович
[1832-1887],
український вчений, композитор, фольклорист
 
*МАЛОРУССКИЕ и великорусские песни, собранные П.П.Сокальским. – М.; СПб., [б.г.].
Наведена записана в Херсонській губернії пісня “Лелю, баба, лелю, діду”, яка виконувалась маленькими дівчатками увечорі на початку весни сидячи на приступках хати.
 
КАРИШЕВА Т. Збірник пісень. Фортепіанна творчість //Каришева Т. Петро Сокальський: Життя і творчість. – Вид. 2-е., перероб. – К., 1978. – С.111-135.
Запис Сокальським народних пісень на Херсонщині, с.114.
 
КАРИШЕВА Т. Петро Сокальський: Життя і творчість. – Вид. 2-е, перероб.– К.: Муз. Україна, 1978. – 190 с.: ноти.
Автор докладно висвітлює життєвий і творчий шлях Петра Сокальського – композитора, визначного громадського діяча, фольклориста, вченого. Його діяльність в Україні в другій половині ХІХ ст.. стала величезним вкладом у скарбницю української культури. Книжку написано на основі вивчення архівних матеріалів та преси.
 
  
 
Тобілевич Софія Віталіївна
[1860-1953],
українська актриса, фольклористка, письменниця
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні в записах Софії Тобілевич /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. С.В.Мишанич (тексти), М.В.Мишанич (мелодії); Вступ. ст. та прим. С.В.Миша-нича.– К.: Наук. думка, 1982. – 423 с.: ноти.
Херсон, с.23;
Херсонщина, с.25,38,121,129,220,243,244,294,399,403,411,414,416,419;
Кардашинка, с. Голопристанського р-ну с.126,129,136,186,187,245,399, 400,403,404.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12 – 24:
Діяльність С. Тобілевич на Херсонщині, с.16.
 
МИШАНИЧ С.В. Фольклорний доробок С.В.Тобілевич //Нар. творчість та етнографія. – 1980. – № 5. – С. 29 – 39.
Херсонщина, с. 33
Херсон, м., с. 32
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність С.Тобілевич, с.107.
 
ШАЛАТА М.Й. Краса, відкрита заново /Нар. творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С.72 -75.
Про збірник “Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич”. Херсонщина, с.73
  
 
Цвєтко Сергій Ілліч
[1884-1946],
педагог, етнограф, фольклорист
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етнографічної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С. 12-24.
Діяльність С.Цвєтка на Херсонщині, с. 18.
 
МАКАРЕНКО О. С. І. Цвєтко – дослідник художньої культури та побуту болгар Півдня України //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С. 86-93.
Згадується доповідь Цвєтка С. І. за темою ‘’Весільний звичай і пісні у болгар на Херсонщині’’, с.88,
Запис пісень на Херсонщині, с.92.
 
 
Яворницький Дмитро Іванович
[1855-1940],
український, фольклорист, письменник
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні, наспівані Д. Яворницьким: Пісні та думи з арх. вченого /Упоряд., вступ. ст., прим. та комент. М.М.Олійник –Шубравської., нотний матеріал підгот. О.В.Шевчук. – К.: Муз. Україна, 1990.- 454 с.; ноти.
Херсонщина, с. 9,16, 20;
Фаліївна (Садове), с. Білозерського р-ну, с.326;
Хутір Шариков Херсонського повіту, с. 388, 390, 406, 418, 390, 394.
 
*ЭВАРНИЦКИЙ Д.И. Малороссийские народные песни, собрание в 1878 -1905 гг. – Екатеринослав, 1906.
До збірки увійшли пісні, записані в Херсонській губернії
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Про збірку пісень, записаних Д.Яворницьким на Херсонщині, с.17.
 
ОЛІЙНИК М. Фольклористично-етнографіна діяльність Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. - 1965. - № 6. – с.40-47.
Херсонська губ., с. 42,44.
 
ОЛІЙНИК–ШУБРАВСЬКА М.М. Збірка українських народних пісень, записаних з голосу Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. – 1990. - №6. – С.18-27.
Херсонщина, с.21,23
 
ШУБРАВСЬКА М.М. Народні пісні в записах Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. – 1989. - №1. – С.27–32.
Про збирацьку діяльність на Херсонщині, с. 28,30.
 
ШУБРАВСЬКА М.М. Д.І.Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав. фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Відп. ред. К.Г.Гуслистий. – К.: Наук. думка, 1972.- 254 с., 11 с. фотогр.
Херсонщина, с. 154, 179,222.
 
ЯВОРНИЦКИЙ (Эварницкий) Дмитрий Иванович //История Акад. наук Украинской ССР. – К., 1979. - С.743.
 
 
Ястребов Володимир Миколайович
[1855-1898],
український етнограф, археолог
 
*НАРОДНЫЕ песни Херсонского края /Сообщ. В. Ястребов. //Киев. старина.- 1894.- Кн.3 (т.44).
 
ЧЕРНЕЦЬКИЙ В.Невтомний шукач: (до 70-річчя від дня смерті В. Ястребова) //Нар. творчість та етнографія. - 1969 - № 4. – С.63-64.
Про дослідження на Херсонщині.

Calendar

  1 234 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24252627
282930    
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день