Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

27 вересня             

ГОЛОБОРОДЬКО ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

[1961], вчений-філолог, літературознавець, педагог, літературний критик
(До 60-річчя від дня народження)

Голобородько Ярослав Юрійович народився у м. Херсоні. Після закінчення Херсонського державного педагогічного інституту працював учителем в середніх школах Полтавської та Херсонської областей. Закінчив аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. Працював викладачем, а згодом – професором, завідувачем кафедрами Херсонського державного педагогічного університету та Херсонського економіко-правового інституту. З 1997 р. – очільник кафедри КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Вчений досліджує питання української драматургії, театр і літературу другої половини XIX – XX століть. Голобородько Я. Ю. – фундатор наукового напрямку і концепції «таврієзнавство», у якому обгрунтував важливість дослідження Таврійського регіону в контексті духовно-історичних процесів України, Європи, світу.

Він активно друкується у всеукраїнських та регіональних виданнях. Автор понад 700 наукових, навчально-методичних та літературно-критичних праць.

Голобородько Ярослав Юрійович – доктор філологічних наук (1997), професор (2001), академік Академії педагогічних та соціальних наук (1998), Міжнародної Слов’янської Академії освіти ім. Я. А. Коменського (2003), член Асоціації українських письменників (2000), лауреат літературної премії Національної спілки письменників України та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ім. Олександра Білецького.

Література

Апокатастасис «Господніх зерен» : (рефлексії над кн. Григорія Гусейнова) / Ярослав Голобородько. – Харків : Основа, 2005. – 88 с.

Артеграунд. Український літературний істеблішмент : [зб. ст.] / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. – Київ : Факт, 2006. – 160 с.

Дискурс серця і буття : (діяльн. і творчість Анатолія Марущака) / Я. Ю. Голобородько. – Херсон : Персей, 2003. – 75 с. : фот.

Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько ; худож.-оформ. В. Т. Сандуляк ; голов. ред. Н. Є. Фоміна. – Харків : Фоліо, 2009. – 188 с. – (Сафарі : сер. засн. у 2005 р.).

Ель класіко: формація Тараса Федюка / Я. Ю. Голобородько. – Київ : Факт, 2007. – 103 c.

Микола Куліш: сучасний погляд / Я. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» : сер. засн. в 2004 р. ; вип. 2).

Літературний процес Таврійського краю : навч.-метод. посiб. / Я. Ю. Голобородько ; в авт. ред. ; Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон : Айлант, 2000. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124-125.

New Ukrainian Alternative : (знакові тексти помежів'я XX-XXI століть) / Я. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2005. – 116 с.

Пентаплекс: (kіно-mузично-lітературознавчі tехнології – kmlt) / Ярослав Голобородько ; ред. Я. Ю. Голобородько. – Херсон : Айлант, 2016. – 163 с. – Бібліогр. наприкінці розд.

Письменники і Херсон : нариси, есе / Я. Ю. Голобородько. – Херсон : Персей, 2003. – 125 с. : фот.

Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. – Київ : Факт, 2007. – 400 с. – Бібліогр. у кінці гл.

Поетика Яра Славутича : монографія / В. Бойченко, І. Гайдаєнко, Я. Голобородько [та ін.] ; упоряд. І. Лопушинський ; Херсон. держ. пед. ун-т. – 2-ге вид., допов. – Харків; Херсон : Регіон-інформ, 2003. – 242 с.

Поетична меритократія: Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. – Київ : Факт, 2005. – 108 с.

Світ таврійських письменників: імена, долі, твори : експерим. підруч.-хрестоматія / Ярослав Голобородько ; в авт. ред. – Херсон : Персей, 2001. – 424 с. : портр. – Бібліогр.: с. 418-420.

#слуганародутріал : фільм-у-новелах / Ярослав Голобородько ; ред. Я. Ю. Голобородько. – Київ : Айлант, 2019. – 103 с.

Українська література. 11 кл. : програмнi тексти, iлюстрацii, пояснення, завдання, тести. Вип. 11 : Микола Куліш / авт.-упоряд. Я. Ю. Голобородько. – Київ : Всеувито : АртЕк, 2001. – 62 с. – (Усе для школи).

Хронологія слова: письменники українського півдня : навч. посiб. / Я. Ю. Голобородько. – Херсон : Олдi-Плюс, 2001. – 143 с. – Бібліогр. в кінці ст. 

Художні константи Миколи Куліша : автореф. дис. ... д-ра фiлол. наук / Я. Ю.Голобородько, Київ. ун-т iм.Т. Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1997. – 40 с.

Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша : монографія / Я. Ю. Голобородько. – Херсон : ХДПI, 1997. – 312 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Публікації у збірниках і часописах

Кіноролі Григорія Плужника: образ у контексті історичної кінохерсонії : до 110-річчя від дня народж. кіноактора / Ярослав Голобородько // Степ : літ.- худож. альм. – Херсон, 2019. – № 25. – С.114-126; Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, худож. культура). – 2019. – N 3. – С. 24-31 – Бібліогр. наприкінці ст.

Акцентна графіка книжкового модуля / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2015. – N 6. – С. 107-110. – Бібліогр. наприкінці ст.

Аспектні оази Володимира Винниченка : роздуми над монограф. дослідж. / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 2. – С. 2-6 – Бібліогр. наприкінці ст.

«Багатоголоса творчість» на зламах історії  / Ярослав Голобородько // Віче. – 2015. – N 23/24. – С. 56-57.

«Бен-романи» Доріс Лессінг : есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року // Всесв. літ. та культура в навч. закл. України. – 2016. – N 3. – С. 37-40; Зарубіж. літ. в шк. – 2016. – N 3/4. – С. 28-34.

Боб Ділан: культурний поет, музикант, прозаїк : есей про нобеліанта – 2016 // Зарубіж. літ. в шк. – 2017. – N 21/22. – С. 22-30; № 23/24. – С. 4-13. – Бібліогр. наприкінці ст.

Винниченкіана. Кіровоградський портал / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 6. – С. 47-48. – Бібліогр. наприкінці ст.

Вінтажні клейноди Еліс Манро : (про канад. нобеліантку 2013 року) / Ярослав Голобородько // Зарубіж. літ. в шк. – 2014. – N 9/10. – С. 2-4.

«Голосова» епіка Світлани Алєксієвич : есей про Нобелів. лауреатку 2015 р. / Ярослав Голобородько // Всесв. літ. в сучасній шк. – 2020. – N 4. – С. 4-11 ; № 5. – С. 4-11 ; № 6. – С. 4-12. – Бібліогр. наприкінці ст.

Борис Грінченко – речник української духовності : життєтворчість крізь призму «херсонського періоду» / Я. Ю. Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. – 2020. – N 19/20/21. – С. 8-16 : іл.

Естакада Герти Мюллер / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2016. – N 7. – С. 83-90.

Канадський крок до українського Нобеля : про лауреатку Нобелів. премії з літ. 2013 р. / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 1. – С. 10-11.

«Катехізис любові» Оксани Забужко : (контроверсійні рефлексії) / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2017. – N 7. – С. 115-123.

Кіноролі й кінообрази Григорія Плужника : до 110-річчя від дня народж. актора / Ярослав Голобородько // Мистецтво в шк. – 2019. – № 3. – С. 24-31.

Микола Куліш і Таврія: український південь у творах письменника / Я. Ю. Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. – 2020. – N 22/23/24. – С. 2-10 : фот.

Лабіринти пам'яті Патріка Модіано : [про Нобелів. лауреата 2014 р.] / Ярослав Голобородько // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2015. – N 4. – С. 58-64 – Бібліогр. наприкінці ст.

Ліричний простір політика / Ярослав Голобородько // Віче. – 2015. – N 5. – С. 68-69.

Мандри закапелками пам'яті / Ярослав Голобородько // Віче. – 2014. – N 24. – С. 51-52.

Матч Україна Польща і фантастична феєрія футболу / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2015. – N 8. – С. 99-102.

Моделі поведінкових практик («Power Point» для Ігоря Нижника) / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2014. – N 9. – С. 111-118.

Наративна архітектоніка Тараса Шевченка : (партитура «голосів» поеми «Відьма») / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2014. – N 1. – С. 16-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

Нобелівська премія для України: міраж чи реальна перспектива? / Ярослав Голобородько // Березіль. – 2013. – N 5/6. – С. 165-170.

Нобелівські лауреати & романні ейдоси Світлани Пиркало / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2016. – N 5. – С. 69-76.

Світлана Поваляєва. Вулканічна категорія logos / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2016. – N 2. – С. 88-94.

Прагмафілософія Тараса Шевченка : (семантика «голосових» партій поеми «Відьма») / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 3. – С. 2-4. – Бібліогр. наприкінці ст.

Проблемні аспекти української поезії XXI століття / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 7/8. – С. 57-59.

Прозова happiness'ографія Еліс Манро. Спостереження над текстами нобеліантки-2013 / Ярослав Голобородько // Кур'єр Кривбасу. – 2015. – N 4/5/6. – С. 268-274.

Сексофонія Ельфріди Єлінек / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2017. – N 1. – С. 98-103.

Слуганародутріал : фільм у новелах / Ярослав Голобородько // Мистецтво в шк. – 2019. – N 9. – С. 30-38.

Наталка Сняданко майстриня культивованої деталі / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. – 2013. – N 28. – С. 38-39.

Сонграйтер, який більше ніж сонграйтер : Із циклу «L – Nобелістика XXI» / Ярослав Голобородько // Кур'єр Кривбасу. – 2017. – N 1/2/3. – С. 293-299.

Споглядні візії Софії Андрухович / Ярослав Голобородько // Метод. діалоги – журн. для вчителів укр. мови й літ. – 2013. – N 4/5. – С. 27-32.

Субісторії Наталки Сняданко: між безмежністю і безкінечністю / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2014. – N 11. – С. 6-10.

Техніка Модіано, або Як вигравати мистецькі перегони / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2015. – N 7. – С. 52-67 – Бібліогр. наприкінці ст.

Філософія безкінечного розвою : (у контексті дня народж. Дмитра Овсянико-Куликовського) / Ярослав Голобородько // Зарубіж. літ. в шк. – 2014. – N 19/20. – С. 2-4.

Формула Гегеля і поезія «Місця Сили» : (спостереження над естет. інтенціями Павла Щириці) / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2014. – N 11. – С. 103-107.

Художній салон поета Анатолія Марущака / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. – 2014. – N 19/20/21. – С. 92-95 ; Слово і час. – 2014. – № 7. – С. 116-119.

Цивілізаційні екзерсиси Доріс Лессінг : із циклу «L – Nобелістика XXI» / Ярослав Голобородько // Кур'єр Кривбасу. – 2016. – N 4/5/6. – С. 267-278.

Цивілізація discoverism : (дискус. спостереження над романом Михайла Слабошпицького) / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2014. – N 6. – С. 69-80 – Бібліогр. наприкінці ст.

Голобородько Ярослав Юрійович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2016 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2015. – Вип. 43. – С. 84-96.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031