Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

26 березня

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

[1872]

(До 145-річчя з часу заснування)

Херсонська обласна універсальна бібліотека – одна з перших провінційних книгозбірень в Україні, заснована у 1872 році.

У 1897 році за проектом академіка Новоросійського університету, архітектора М. Толвінського, споруджено будинок бібліотеки.

У січні 1923 – бібліотеку реорганізовано в центральну міську, з листопада 1944 – в обласну. У 1966 їй надано статус обласної наукової, а з 1984 року її офіційна назва – державна обласна універсальна наукова бібліотека.

З 1936 по 1997 рік бібліотека носила ім'я російського письменника О. М. Горького. У 1997 – їй присвоєно ім’я українського письменника Олеся Гончара.

Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара сьогодні – єдина загальнодоступна науково-інформаційна установа регіону, найбільше книгосховище в області, депозитарій краєзнавчих та місцевих друкованих видань. Обсяг фондів складає близько 1 млн. документів. Це не тільки друковані видання, але і грамплатівки, компакт-диски, діафільми, слайди, кіно- та відеофільми, дискети, CD-ROMи на 45 мовах народів світу. Щорічно 16 відділів бібліотеки обслуговують близько 40 тис. користувачів та реєструють близько 200 тис. відвідувань.

Основний акцент у діяльності бібліотеки робиться на її модернізацію, впровадження різноманітних проектів і програм, що дозволяє генерувати та втілювати свіжі ідеї, сприяти перетворенню бібліотеки у потужний інтелектуально-інформаційний комплекс, культурно-просвітницький центр, методичну базу для публічних бібліотек регіону.      

Високотехнологічна інформаційна система бібліотеки здатна задовольнити запити найвибагливіших відвідувачів, відкритий інформаційний портал для широкої громади Херсонщини. Бібліотека позиціонує себе як сучасний європейський заклад і в Інтернеті. До послуг користувачів – віртуалізація бібліотеки: веб-проекти «Краєзнавство Таврії», «Мистецький хайвей», «Музей книги», «Віртуальний бібліограф», «Методист-online».

Задоволенню інформаційних потреб окремих категорій користувачів сприяє діяльність інформаційних центрів: Центру обслуговування читачів з особливими потребами, Центру європейської інформації, інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку», Регіонального інформаційного центру, Центру екологічної інформації, а також бібліотечно-інформаційного проекту Гете-інституту «Заочний абонемент». При цьому діяльність Регіонального інформаційного центру та Центру європейської інформації зосереджуються на виконанні інформаційних запитів віртуальних користувачів.

Позитивні зміни в організації внутрішнього та зовнішнього простору бібліотеки, сервісному обслуговуванні користувачів, спрямованому на зняття обмежень в користуванні інформацією, та розвитку соціокультурної діяльності, які відбулися в бібліотеці у 2015 р., були відзначені Українською бібліотечною асоціацією присвоєнням їй звання «Бібліотека року».

Література

Про нагородження Херсонської обласної бібліотеки ім. О. М. Горького Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1972. – №28. – С. 262.

Про увічнення пам'яті Олеся Гончара : [в т.ч. про присвоєння імені письменника б-ці] : Постанова Кабміну України // Постанови та розпорядж. Кабміну України. – 1997. – 7 лют. – 17 берез. – С. 46-47; Держ. вісн. України. – 1997. – №3. – С. 219; Літ. Україна. – 1997. – 27 лют. – С. 1.

Джерело знань : [іст. нарис про б-ку]. – Вид. 2-е, перероб. і допов. / Хропач О. М., Катушкіна О. І., Школьник Н. А.; перероб. і допов. Зелена Л. І., Диба Н. М. – Херсон, 1992. – 47 с.

Літопис Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 1871-1927 / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; уклад. Л. І. Зелена. – Херсон, 2008. – 76 с. : іл. – Бібліогр.: с. 68-71.

Херсонська обласна універсальна наукова біблiотека: вiд минулого столiття майбутньому : до 125-лiття заснування : зб. ст. / ОУНБ ім. Олеся Гончара ; упоряд. Н. Ф. Попова ; ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 1998. – 90 с.

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара, 1872-2007 [Образотворчий матеріал] : [к-т з 21 кольор. листівки]. – Херсон : [Б. в.], 2007. – 1 обкл. (21 окремий арк.) с. : кольор. іл.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за заг. ред., вступ. ст. О. П. Реєнта ; редкол.: А. В. Скорохватова (голова) [та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – 237 с. – (II Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька). – Бібліогр. наприкінці ст.

Зі змісту: Бібліотечна справа Півдня України під час Другої світової війни / Г. Г. Бородіна. – С. 26-28.; Популяризація краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг бібліотеки: традиції та інновації / О. В. Токовило. – С. 217-221.

Мілясевич Ірина Володимирівна. Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. [для студ., які навчаються за спец. «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія»] / Мілясевич І. В. ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 174 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 146-150 та в підрядк. прим. – Алф. покажч. назв: с. 151-163. – Імен. покажч.: с. 164-166. – Предм. покажч.: с. 167-169. – Список іл.: с. 170-172 .

Про одну з перших директорів бібліотеки В. К. Шенфінкель, с. 20‑22.

«...На користь розумового процвітання...» : нариси за док. з фонду рідкісних і цінних вид. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. О. Г. Сак ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2016. – 165 [4] с.

Степ : літ.-худож. альм. № 21 / Херсон. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; редкол.: Н. Звягінцева (ред., упоряд.) [та ін.]. – Херсон : Гілея, 2012. – 127 с. : фот., кольор. іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Бібліогр. наприкінці ст.

Зі змісту: Про Блока, або історія одного раритету : пам'яті Наума Павловича Голгера : [колекціонера-книголюба, колиш. зав. неврологіч. від-ня Херсон. міськ. клініч. лікарні № 1. В т.ч. вміщено інформацію про кн. О. Блока «Стихи о России»]; Відтиски часу, або про що розповіли штампи : [на книгах]; Бібліотечні мандри, або С. В. Юферов у Херсоні : [про життєвий і творч. шлях рос. комп. та його кн. колекцію, яка зберігається у від. рідкісних і цінних вид.] / Ольга Сак. – С. 19-22 : фот., портр.

Токовило О. В. «Літопис населених пунктів Херсонщини» – інформ. web-ресурс ХОУНБ ім. Олеся Гончара / О. В. Токовило // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 208‑211.

Успішна жінка : у політиці, бізнесі, юриспруденції, медицині, науці, культурі, громад. житті : інформ.-вид. проект. Вип. 4 / вступ. сл. Е. М. Лібанової [та ін.] ; авт. передм. Г. Герасименко. – Київ : Статус-Україна, 2014. – 150, [1] с. : кольор. фот. , іл. – Імен. покажч.: с. 148-150.

Про генерального директора книгозбірні, заслуженого працівника культури України Коротун Н. І., с. 72-73.

Адамчук Єлизавета. Бібліотечне обслуговування незрячих / Єлизавета Адамчук // Акценти. – 2012. – 12 верес.(№37). – С. 5.
Про Всеукраїнський семінар «Надання бібліотеками доступу до Інтернету слабкозорим і сліпим: сучасні можливості та досвід» у бібліотеці.

Антоненко Олена. Електронна демократія / Олена Антоненко // Новий день. – 2013. – 16 трав.(№20). – С. 14.

Про презентацію проекту «Залучення населення до вивчення й використання електронних послуг та інструментів електронного управління на базі сучасно обладнаних публічних бібліотек».

Валенская Анна. Областная библиотека превратилась в арт-центр / Анна Валенская // Гривна – СВ. – 2014. – 21 нояб.(№47). – С. 5 : фот.

Випереджаючи час : [про дир. книгозбірні (1985-1997рр.) Є. О. Подольського. Некролог] // Бібл. планета. – 2016. – №2. – С. 40-41.

Віжічаніна Лілія. Клуб любителів історії «Кліо» / Лілія Віжічаніна // Історія України. Серія «Шкільний світ». – 2014. – Травень (N10). – С. 25-26.

Исторический троллейбус познакомил с прошлым города // Тавр. Регіон. – 2012. – 26 черв.(№22).

Про презентацію проектів «Исторический троллейбус» підприємства «Херсонелектротранс» та «Мифы и были города «Речной звезды».

Книга на всю жизнь! // Херсон. вісн. – 2013. – 7 берез. (№10). – С. 8.

Про марафон читання «Книга на все життя!» у бібліотеці ім. Олеся Гончара та інших бібліотеках міста і області.

Кордонюк О. Проект Гете-Інституту «Заочний абонемент» : [з досвіду роботи] / О. Кордонюк // Бібл. планета. – 2014. – №3. – С. 25-27.

Коротун Н. Проста формула успіху бібліотеки : роздуми директора / Н. Коротун // Бібл. планета. – 2015. – №4. – С. 20‑21.

Крючкова Тетяна. Бібліотека ім. Олеся Гончара: вільний доступ / Тетяна Крючкова // Вгору. – 2012. – 30 серп.(№35). – С. 8 : фот.

Про проект «Міфи та бувальщини міста «Річкової зірки».

Митчак Софія. Подорож у бібліотеці / Софія Митчак // Новий день. – 2015. – 9 квіт.(№15). – С. 22 : фот.

Про низку заходів «Подорож у часі та просторі» в рамках загальнобібліотечного проекту «Уїк-енд у Гончарівці».

Мовчан Альона. Херсонщина матиме свою відеокнигу / Альона Мовчан // Херсон. вісн. + Прямо в руки. – 2015. – 3 дек.(№ 48/49). – С. 4.

Про проект «Поети Херсонщини. Читаємо разом», започаткований бібліотекою.      

«Муніципальна лабораторія ідей» // Новий день. – 2015. – 3 верес.(№36). – С. 4.      

Інформація про майданчик, де збираються активні мешканці м. Херсона зі своїми ідеями і пропонують різні методи їх розв'язання та втілення на базі бібліотеки.

Ніколаєв Анатолій. Щоб сиділи та читали / Анатолій Ніколаєв // Новий день. – 2014. – 28 серп.(№35). – С. 18.

Про спонсорську допомогу (1002 книги різної тематики) від бібліотеки ім. Олеся Гончара виправній колонії № 61 управління Державної пенітенціарної служби України – міжобласній спеціалізованій туберкульозній лікарні.

Пиворович Виктор Брониславович. Херсонская общественная библиотека / В. Б. Пиворович, С. Н. Беляев // Відродження Херсона. – 2012. – 30 берез.(№5).

Подарок губернатора областной библиотеке : [кн. Т. Г. Шевченко «Кобзар» 1894 г. издания] // Наддніпрян. правда плюс. – 2014. – 20 лют.(№6). – С. 24 : фот. цв.

Представляла Україну на Кіпрі // Новий день. – 2016. – 25 лют.(№9). – С. 7.

Про участь бібліотекаря Центру екологічної інформації А. Климентенко в інноваційному глобальному проекті «Оновлення демократії в цифрову эпоху» у м. Платрес.

Сак О. «На пользу умственного преуспеяния...» : кн. коллекции отд. редких и ценных изд. / Ольга Сак // Библ. дело. – 2015. – №7. – С. 33-43.

Сак О. Рукотворное чудо : коллекция миниатюр. и малоформат. изд. из фонда ХОУНБ им. Олеся Гончара / Ольга Сак // Библ. дело. – 2015. – №6. – С. 9-16.

Самойленко Ольга. Настав час говорити українською / Ольга Самойленко // Херсон. вісн. + Прямо в руки. – 2015. – 7 мая (№17/18) – С. 3 : фот.

Про Всеукраїнський проект «Безкоштовні курси української мови – навчи друга розмовляти українською», які викладає Л. М. Віжічаніна, провідний бібліограф відділу наукової інформації та бібліографії.

Сватула Тетяна. Сучасна бібліотека – європейський рівень обслуговування : (портфоліо Херсон. ОУНБ ім. Олеся Гончара) / Т. Сватула // Бібл. планета. – 2015. – N1. – С. 6-8.

140 років від дня заснування // Акценти. – 2012. – 26 верес.(№39). – С. 15.

Шестакова О. Робота з фахівцями – пріоритетний напрям діяльності наукової бібліотеки / О. Шестакова // Бібл. планета. – 2016. – №2. – С. 17-19; Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2016. – №2. – С. 25-28.

«Я дитина!» // Херсон. вісн. + Прямо в руки. – 2015. – 26 нояб.(№47/48) – С. 4 : фот.

Про відкриття виставки робіт херсонського фотохудожника О. Андрющенка «Сонячні діти. Перший дотик» у книгозбірні.

Ясинецька-Єгорова Леся. Моє щасливе місце – бібліотека / Леся Ясинецька-Єгорова // Бібл. форум. – 2016. – №3. – С. 60‑61.

Своєрідна літературна історія-сповідь молодого бібліотекаря відділу обслуговування користувачів, яка власним прикладом переконує, що професія бібліотекаря є багатогранною.

Літературна перлина Херсонщини [Електронний ресурс] : (до 140-річчя ХОУНБ ім. Олеся Гончара) : матеріали докум. вист. з фондів Держ. арх. Херсон. обл., 27 берез. 2012 р. / Держ. арх. Херсон. обл., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Електр. текст. дан. (63 файла : 72,3 Мб). – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. – 1 ел. опт. диск.

Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009 : каталог / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. Л. І. Зелена. – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2012. – 269 с. – Допом. покажч.: с. 233-268. – Присвяч. 140-річчю заснування б-ки.

Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність, бібліогр.: [біобліогр. довід.] / ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» ; авт. проект, ред. та передм. Р.С. Жданової, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко. – Київ : «ДЗ НПБ України», 2008-2010.

Вип. 1. – 2008. – 232 с.

Зайцева М. В., с. 141.

Зелена Л. І., с. 148.

Катушкіна О. І., с. 172.

Вип. 2. – 2010. – 240 с.

Лянсберг О. В., с. 24-25.

Мокрицька Г. П., с. 57.

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2012 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2011. – С. 46-60.

Віра Костянтинівна Шенфінкель (1867-1928) : біобібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. О. Гончара ; упоряд. Лянсберг О. В. – Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 1997. – 23 с.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930