Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

[1874]
(До 145-річчя з часу заснування)

Херсонський державний аграрний університет – один із провідних вищих аграрних навчальних закладів Південного регіону України з підготовки сільськогосподарських кадрів із вищою освітою за багатоступеневою системою: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. В структурі навчального закладу – 5 факультетів, де навчається близько 5000 студентів денної та заочної форми навчання.

Етапи розвитку

– Херсонське земське сільськогосподарське училище (1874).

– Херсонський сільськогосподарський інститут (1919).

– Сільськогосподарський технікум зі статусом вузу (1920).

– Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О. Д. Цюрупи (1928).

– Херсонський державний аграрний університет (1998).

Література

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : указ Президента України від 18 трав. 2017 р. // Офіц. вісн. Президента України. – 2017. – N 12. – С. 4-7.
Про присвоєння, в т. ч. почесного звання «Заслужений винахідник України», С. О. Лавренку доцентові кафедри, ученому секретареві Херсонського державного аграрного університету.

Этапы большого пути : 120 лет Херсон. с.-х. учеб. заведению : 75 лет Херсон. с.-х. ин-ту им. А. Д. Цюрупы (1874-1994) / Херсон. с.-х. ин-т им. А. Д. Цюрупы ; редкол.: В. А. Ушкаренко [и др.]. – Херсон : [Херс. гор. тип.], 1994. – 142 с.

Професори і наукові школи Херсонського державного аграрного університету / Укр. акад. аграр. наук, Херсон. держ. аграр. ун-т ; упоряд. Н. В. Анічкіна [та ін.] ; редкол.: В. О. Ушкаренко [та ін]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 120 с. : портр. – (Вчені-аграрії України : біобібліогр. сер. ; вип. 3). – Бібліогр.: с. 118.

125 років Херсонському сільськогосподарському навчальному закладу : зб. наук. пр. / М-во АПК України, Укр. акад. аграр. наук, Навч.-вироб. комплекс «Херсон. агроун-т» ; редкол.: В. О. Ушкаренко [та ін.]. – Херсон : Айлант, 1999. – 250 с.

Херсонський державний аграрний університет : до 130-річчя від дня заснування ун-ту / М-во аграр. політики України ; підгот. В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2004. – 8 с. : кольор. іл.

Час, події, люди: 25 років з життя Херсонського агроуніверситету та його ректора Ушкаренка В. О. / В. В. Морозов, П. Н. Лазер, М. І. Федорчук, Н. В. Анічкіна ; за ред. В. В. Морозова ; М-во аграр. політики України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – 69 с. : іл. – (Історія університету ; вип. 1).

Відомі випускники Херсонського державного аграрного університету : біогр. довід. / Херсон. держ. аграр. ун-т ; літ. ред. Н. В. Рупташ, І. С. Зарівняк. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 71 с. : портр. – (Історія університету ; вип. 18). – Присвяч. 140-річчю від дня заснування Херсон. держ. аграр. ун-ту.

Вєтрова Марина. Вірна дорога від студента до професора / Марина Вєтрова // Гривна. – 2017. – 13 сент.(№ 37). – С. 5 : фот.
З виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва в умовах Євроінтеграції», що пройшла на базі Херсонського державного аграрного університету, під час яких вони розповіли про виключне значення колишнього професора університету В. П. Коваленка в історії та розвитку селекційної науки та про роботу в цьому напрямку науковців біолого-технологічного факультету навчального закладу.

Войтенко Анастасія. Вареники з душею від студентів / Анастасія Войтенко // Новий день. – 2016. – 9 листоп.(№ 46). – С. 24 : кольор. фот.
Про фестиваль національної кухні в Херсонському державному аграрному університеті.

«День кращих світових сільськогосподарських практик» // Новий день. – 2017. – 20 груд.(№ 52). – С. 7 : фот.
Про освітньо-практичний захід, який відбувся у навчальному закладі в рамках роботи Школи аграрного лідера.

Дзвоницька Наталія. Аграрний університет відкриває життєві горизонти / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2016. – 2 марта (№ 10). – С. 10 : фот.

Дзвоницька Наталія. Водна інженерія – професія майбутнього / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2017. – 8 нояб.(№ 45). – С. 5.
Інформація про нову спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Дзвоницька Наталія. Захист і карантин рослин – перспективний напрям в агровиробництві / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2017. – 27 сент.(№ 39). – С. 5.
Про нову спеціальність «Захист і карантин рослин» в університеті.

Дзвоницька Наталія. Обери «смачну» професію для успішного життя! / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2017. – 6 дек.(№ 49). – С. 7.
Інформація про спеціальність «Харчові технології».  

Дзвоницька Наталія. Студентів навчатимуть «керувати» водою / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2017. – 29 июня (№ 26). – С. 5.
Інформація про нову спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Дзвоницька Наталія. Технології захисту довкілля – єдність екології та економіки / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2018. – 31 янв.(№ 5). – С. 5 : фот.
Про спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища», відкриту на кафедрі екології та сталого розвитку ім. професора Ю. В. Пилипенка.

Дзвоницька Наталія. Школа аграрного лідера ХДАУ вийшла на міжнародний рівень / Наталія Дзвоницька // Гривна. – 2017. – 20 дек.(№ 51). – С. 5.
Про освітньо-практичний захід «День кращих світових сільськогосподарських практик».

Дзвоницкая Наталья. За актуальной и «вкусной» профессией – в аграрный университет! / Наталья Дзвоницкая // Гривна. – 2015. – 8 июля (№ 28). – С. 6 : фот.     
Про спеціальність «Харчові технології та інженерія», яка була відкрита у Херсонському державному аграрному університеті.

Івашко Олена. Замість колишніх партнерів з'являться нові / Олена Івашко // Уряд. кур`єр. – 2017. – 8 серп.(№ 146). – С. 5 : фот.
У Херсонському державному аграрному університеті відбувся форум плодоовочівників Херсонщини, який зібрав товаровиробників області, представників міжнародної технічної допомоги країн Європи, Канади і США та спеціалістів у галузі експорту сільськогосподарської продукції в ЄС. На заході обговорили можливості херсонських виробників плодоовочевої продукції експортувати власні товари за кордон.

Кучерява Олена. Рекордна пампушка від студентів / Олена Кучерява // Новий день. – 2015. – 16 квіт.(№ 16). – С. 20 : фот.
Про хлібобулочний виріб-рекордсмен Книги рекордів України завдовжки 275 та завширшки 150 сантиметрів, виготовлений в навчальній лабораторії кафедри технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Ляшок Ольга. Доктор наук – это еще и красиво! / Ольга Ляшок, Оксана Зинченко // Гривна. – 2018. – 14 февр.(№ 7). – С. 7.
Про Н. С. Танклевську – завідувачку кафедри економіки і фінансів Херсонського державного аграрного університету та Л. О. Корчевську – професора кафедри менеджменту і маркетингу Херсонського національного технічного університету.

Марковська О. Є. Унікальні спеціальності Херсонських закладів вищої освіти // Новий день. – 1918. – 16 трав.(№ 20). – С. 5.

«Ми перетворюємо землю» / записав Василь Піддубняк // Новий день. – 2014. – 16 жовт.(№ 42). – С. 23 : фот.
Інтерв'ю з ректором Херсонського державного аграрного університету В. Базалієм про історію та сучасний розвиток навчального закладу. Вміщена коротка історична довідка.

Мовчан Альона. Героям – славу та вічну пам'ять / Альона Мовчан // Херсон. вісн. + Прямо в руки. – 2015. – 29 окт.(№ 42/44). – С. 4.
Інформація про встановлення меморіальної дошки на фасаді Херсонського державного аграрного університету, присвяченої памяті О. І. Завалка, який загинув під час антитерористичної операції на сході України.

Нечипуренко Олена. Високий сучасний рейтинг Херсонського державного аграрного університету / Олена Нечипуренко // Новий день. – 2013. – 18 лип.(№ 29). – С. 17 : фот.

Пам'яті В. С. Снігового // Вісн. аграр. науки. – 2016. – N 2. – С. 78 : портр.
У некролозі йдеться про діяльність ученого, доктора сільськогосподарьских наук, професора, в т. ч. на посаді наукового співробітника відділу агроґрунтознавства і вченого секретаря в Інституті зрошуваного землеробства у 1966-1967 рр. та члена спецради при Херсонському державному аграрному університеті у 1996-2004 рр.

Унікальний проект започаткували в аграрному університеті // Новий день. – 2017. – 29 листоп.(№ 49). – С. 6.
Про проект «Школа аграрного лідера» навчального закладу м. Херсона.

Ушкаренко Віктор Олександрович. Херсонському державному аграрному університету – 140 років / В. О. Ушкаренко // Наддніпрян. правда плюс. – 2014. – 28 серп.-4 верес.(№ 34).

Храм Святої мучениці Тетяни при ХДАУ перша університетська каплиця на Півдні незалежної України // Православна Таврія. – 2018. – Січень (N 1). – С. 8-9 : фот.

Яновский Сергей. Днепровских раков спасут... австралийские / Сергей Яновский // Новий день. – 2016. – 23 берез.(№ 13). – С. 18 : фот.
Про розведення австралійських раків в умовах лабораторії-акваріума кафедри водних гідробіоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрного університету.

Ярова Ольга. Аграріїв Херсонщини ознайомили з кращими світовими сільськогосподарськими практиками / Ольга Ярова // АгроПартнер. – 2017. – 18 дек.(№ 50).
Про освітньо-практичний захід «День кращих світових сільськогосподарських практик».

Лимар Анатолій Остапович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1961-2013 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 96 с. : портр., фот. – (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України : засн. у 2005 р. ; вип. 19). – Текст укр., рос. – Імен. покажч.: с. 94-95. – На обкл. та тит. арк. також: «1874».

Мармуль Лариса Олександрівна – учений-економіст : біобібліогр. покажч. наук пр. за 1986-2011 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2011. – 79 с. : портр., кольор. фот. – (Бібліографія діячів сільськогосподарської науки України : засн. у 2005 р. ; вип. 11).

Наукова школа академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича / Херсон. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 223 с. : портр., кольор. фот. – (Історія університету ; вип. 15). – Бібліогр.: с. 44-194, 200-205. – Імен. покажч.: с. 218-223. – У вих. дан. присвяч.: До 75-річчя від дня народж. акад. НААНУ В. О. Ушкаренка.

Шерман Ісаак Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2013 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 137, [1] с. : портр., фот. – (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України : засн. у 2005 р. ; вип. 19). – Текст укр., рос. – Імен. покажч.: с. 134-137. – На обкл. та тит. арк. також: «1874».

Херсонський державний аграрний університет // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2013. – Вип. 41. – С. 144-149.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930