Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Херсонський обласний краєзнавчий музей

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
[1890]
(До 125-річчя з часу заснування)

Херсонський обласний краєзнавчий музей заснований у 1890 році відомим українським громадським діячем, археологом і краєзнавцем  В.І. Гошкевичем.
Спочатку колекція археологічних старожитностей В.І. Гошкевича мала назву «Археологічний музей при Херсонському губернському статистичному комітеті». У 1898 році археологічний музей відкрито для відвідувачів. З часом музей передано В.І. Гошкевичем у подарунок м. Херсону. І під назвою «Херсонський міський музей старожитностей і витончених мистецтв» розміщувався в окремій будівлі. У 1930 році, у зв'язку з реорганізацією, заклад отримав назву «краєзнавчий музей». Пізніше до його складу включено історико-природничий музей, засновником якого був Й.К. Пачоський.
Херсо́нський обласний краєзна́вчий музе́й – один з провідних культурних центрів області та півдня України.
Експозиції музею розміщені в будинках-пам’ятках архітектури та історії  ХІХ ст.
У фондах музею зберігається понад 170 тис. музейних предметів, серед яких цікава колекція монет античних міст Північного Причорномор’я; великий комплекс зразків холодної і вогнепальної зброї ХVІ – ХХ ст.; колекція мисливських рушниць ХVІІІ – ХІХ ст., що приваблює витонченістю форм і високим мистецтвом майстрів-зброярів; чудові зібрання порцеляни, антикварних меблів.
Музей є науковим консультаційно-методичним центром з питань краєзнавства та організації музеїв.

Література

120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею [Образотворче видання] = 120 raritiesof the Kherson Museum / Т. Г. Братченко [та ін.] ; дизайн М. Афанасьєва ; Херсон. обл. краєзнав. музей. – Херсон : Гілея, 2010. – 126, [2] с. : кольор. іл.

Херсонський краєзнавчий музей : путівник. – О. : Маяк, 1971. – 136 c.

Херсонський обласний краєзнавчий музей : компл. з 16 листівок. – Херсон : Стар, 2006. – 1 обкл. (16 окр. л.) : кольор. офсет.

Музейна абетка : час дізнатися більше... : для мол. шк. віку / Херсон. обл. краєзнав. музей ; уклад.: Л.З. Вдовиченко, О.М. Вихор ; наук. ред. Ю.О. Ржевська ; кер. проекту Т.Г. Братченко ; дизайн Н. Очеретної. – Херсон : Гілея, 2013. – 41 с. : кольор. іл.

Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології / М. З. Аскурава [та ін.]; наук. ред. Т.Г. Братченко [та ін.] ; Херсон. обл. краєзнав.музей. – Херсон : Айлант, 2004. – 167 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, ономастики / Херсон. обл. краєзнав. музей ; наук. ред. Т.Г. Братченко, Ю.О. Ржевська, С.А. Дяченко, М.М. Підгайний. – Херсон : Айлант, 2005. – 242 с. : іл.– Бібліогр. в кінці ст.

Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, фолькльористики / Херсон. обл. краєзнав. музей ; наук. ред. Т.Г. Братченко [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2006. – 282 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, фолькльористики, етнографії : [за матеріалами читань 4 жовт. 2007 р.] / Херсон. обл. краєзнав. музей ; наук. ред. Т. Г. Братченко, Ю. О. Ржевська. – Херсон : Айлант, 2007. – 358 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, природознавства, фалеристики, нумізматики, соціології : [за матеріалами читань 18 берез. 2010 р.] / Херсон. краєзнав. музей ; наук. ред. Т.Г. Братченко, Ю.О. Ржевська. – Херсон : Айлант, 2010. – 260 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.

Бережной А.Н. Акварели Александра Бережного. Херсон глазами художника [Изоматериал] : худож. альбом / Александр Николаевич Бережной ; авт. вступ. ст. О.В. Алеферко; авт. заключ. ст. Н. Паскевич; пер. Е. Высочина. – Херсон : Надднепряночка, 2007. – 200 с. : ил.
Обласний краєзнавчий музей, с.110.

Добро пожаловать в Херсон [Изоматериал] : худож. фотоальбом / текст О. Алеферко, С. Дяченко, В. Дяченко; фот. С. Алеферко [и др.]; под ред. О. Алеферко, С. Алеферко. – Херсон : Надднепряночка, 2007. – 180 с. : цв.ил.
Краєзнавчий музей, с.68-75.

Краєзнавчий музей: традиції і сучасність // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2000. – №1. – С.22-26.

Мартинова Г. Шевченкіана в Херсонському обласному краєзнавчому музеї / Галина Мартинова // Серед степу широкого...: шевченкіана Херсонщини – Херсон, 2014. – С.127-132.

Оленковський М.П. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини / Микола Петрович Оленковський ; Конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. від-ня. – Херсон : ХОВ КУІН, 2010. – 57 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54-56.
Про Гошкевича В.І., с.38-39.

Пиворович В.Б. Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах : [альбом] / В.Б. Пиворович, С.Н. Беляев. – Херсон : [Б. и.], 2011. – 300 с. : цв. ил., фот.
Про краєзнавчий музей, с.50, 102, 103.

Сквозь годы и судьбы. Современный Херсон [Изоматериал] : фотокнига-гид / авт.-сост. О. Алеферко, С. Алеферко; вступ. ст. В. Сальдо; фот. А. Альперта [и др.].; текстовки, расширен. аннот. к фот. О. Алеферко [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 240 с. : фот. цв., портр., ил.
Краєзнавчий музей, с.106, 127, 164.

Херсон. Полный путеводитель по городу : маршруты, интерес. факты, советы путешественнику / авт.-сост. Ю. Мазунова, О.В. Алеферко, Л. Косенко ; науч. ред. С. Дяченко ; фот. С.А. Алеферко, Д. Жильцов, Н. Стрекаловский. – Херсон : Наддніпряночка, 2013. – 139 с. : цв. ил., карты, фот. цв.
Про краєзнавчий музей, с.66-67.

Херсонщина талантами багата ... / Упр. культури і туризму, Обл. центр нар. творчості ; ред. Н. Вигоднер; дизайнер В. Кулакова. – Херсон : Наддніпряночка, 2009. – 19 с. : кольор. фот., портр. 
Краєзнавчий музей, с.13.

Безцінна музейна скарбниця // Маркет плюс. Херсон. – 2010. – 14-20 окт.(№41). – С. 2.

Былкова В. «...Ум и сердце просвещая» : [о В. И. Гошкевиче] / Валерия Былкова // Константы, 1993 : альм. соц. исслед. – Херсон, 2003. – Т.1. – №1. – С. 112-115.

Ботанічний форум. Міжнародна наукова конференція «V ботанічні читання пам'яті Й.К. Пачоського» / М.Ф. Бойко [та ін.] // Чорномор. бот. журн. – 2009. – N 3. – С. 461-466 : фот.
Про захід в Херсонському державному університеті та обласному краєзнавчому музеї.

Григоркін О. Мешканець «будиночку Гошкевича» : [про В.І. Гошкевича, засн.  краєзнав. музею] / Олександр Григоркін // Голоприст. вісн. – 2010. – 19 берез.(№12). – С. 4.

Дяченко С.А. 150 лет Виктору Гошкевичу / Сергей Дяченко // Вгору. – 2010. – 18 берез.(№11). – С. 6.

Дяченко С.А. В образе святого : (к 150-летию со дня рождения Виктора Гошкевича) / Сергей Дяченко // Новый фаворит. – 2010. – N 1. – С. 6-8.

Захаров А. Почему в Херсоне нет улицы имени Виктора Гошкевича? / Александр Захаров // Гривна – СВ. – 2013. –8 февр.(N 7). – С. 13 : фот.

Краєзнавчому музею – 120 // Наддніпрян. правда. – 2010. – 15 жовт.(№77). – С. 1.

Культ «Матері Богів» у Північному Причорномор'ї // Херсон. вісн. – 2013. – 11 лип.(№28). – С. 21 : фот.
Про кам'яну стелу з давньогрецьким написом, виявлену в колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Огороднікова І. Видатному вченому – 150 років / Ірина Огороднікова // Рад. Таврія. – 2014. – 28 берез.(№13).
Про Й. К. Пачоського, ботаніка, засновника ентомологічного кабінету в м. Херсоні, на базі якого було створено природничий музей (зараз відділ краєзнавчого музею).

[Віктор Броніславович Піворович] // Херсон. вісн. – 2013. – 17 січ.(№3). – С. 7.
Про завідувача сектору реставрації Херсонського краєзнавчого музею, колекціонера, краєзнавця. Некролог.

Пудовкіна А.С. Археологічна діяльність музеїв України у 1919-1934 рр.: історіограф. аспект : [в т.ч. про Херсон. краєзнав. музей] / А.С. Пудовкіна // Археологія. – 2010. – N3. – С. 123-133. – Бібліогр. у кінці ст.

Самойленко Н. Хранителі часу / Ніна Самойленко // Булава. – 2010. – 12 авг.(№30/31) – С. 14.

Сінкевич Є. Краєзнавці досліджують історію Херсонщини / Євген Сінкевич, Тетяна Братченко // Краєзнавство. – 2013. – N 2. – С. 220-221.
Про краєзнавчі читання в Херсонському обласному краєзнавчому музеї.

Філончук З.В. Видатний ботанік і ентомолог Юзеф Пачоський / З.В. Філончук // Географія та економіка в сучасній шк. – 2012. – N 3. – С. 46-47. – Бібліогр. наприкінці ст.

Херсонський обласний краєзнавчий музей // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2010 рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 2009. – С. 64-67.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031