Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

3 жовтня

ХЕТАГУРОВ КОСТА ЛЕВАНОВИЧ

[1859-1906], осетинський поет
(До 160-річчя від дня народження)

Хетагуров Коста (Костянтин) Леванович (осет. Хетаєкати Леуани фирт Кьоста) народився в осетинському гірському аулі Нар Алагірської ущелини Владикавказького округу (тепер – Алагірський район Північної Осетії) у сім’ї прапорщика російської армії. К. Л. Хетагуров навчався у нарській школі, пізніше – у Владикавказькій прогімназії, Ставропольській губернській гімназії, у Петербурзькій академії мистецтв. Більше п’ятнадцяти років він провів у навчальних закладах.
Перші вірші поета друкувалися у ставропольській газеті «Северный Кавказ».  У 1885-1891 рр. К. Л. Хетагуров формувався як художник, поет і громадський діяч. У творах живопису та в поезії митець змальовував життя осетинської бідноти. У його віршах переконливо звучить ненависть до існуючої державної влади. У 1891 р. за волелюбні поетичні твори його вислано за межі Осетії. Коста Хетагуров ніколи не забував про свій народ.
                                   Не верь, что я забыл родные наши горы,
                                   Густой, безоблачный, глубокий небосвод,
                                   Твои задумчиво-мечтательные взоры
                                   И бедный наш аул, и бедный наш народ…
                                   За вас отдам я жизнь… все помыслы и силы,
                                   Всего себя лишь вам я посвятить готов…

У херсонському засланні К. Л. Хетагуров перебував у 1899 р.(травень-грудень), тут ним створено чимало прекрасних поезій російською та осетинською мовами, що стали окрасою його спадщини. Поет не уявляв власного щастя без щастя народу. Вірш «В решительную минуту», написаний у м. Херсоні, став своєрідною клятвою та програмою діяльності митця після заслання.
                                    Я не стою любви, я не смею любить, –
                                    Меня родина ждет уже к бою, –           

                                   Коль врага ее мне не удастся сразить,
                                   То не встретимся больше с тобою...

Під час херсонського заслання написані вірші «Дипломатическая нота», «Так жизнь молодая проходит бесследно», «Где личной жизни нет, где гаснет вера в счастье» та розпочато роботу над поемами «Хетаг» і «Плачущая скала». Поет цікавився театральним життям Херсона, відвідував вистави майстрів сцени кінця XIX століття з Александринського театру, що гастролювали на той час у місті.
Хетагуров Коста Леванович – основоположник осетинської літератури та літературної мови, поет, публіцист, художник-живописець, драматург, театральний діяч, етнограф. Він усе своє життя поклав на олтар служіння рідному пригнобленому народові. У 1939 р. на святі, приуроченому 80-річчю від дня народження Коста Хетагурова, О. Фадєєв сказав: «Я говорю о великой способности такого своеобразного человека, как Коста, соединять лучшие черты людей эпохи Возрождения, самые разносторонние дарования. Если хотите, Коста Хетагуров является своего рода Леонардо да Винчи осетинского народа. Какую силу любви к своему народу нужно иметь, чтобы в условиях старой Осетии быть одновременно и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и театральным деятелем, и художником, и публицистом, и общественным деятелем. Коста Хетагуров был истинным сыном своего народа, он отражал его думы и чаяния, творчество его было глубоко нацинальным. Имя Коста... войдет в ряд самых высоких имен человечества. Осетинский народ может гордиться тем, что в сокровищнице многоцветной культуры социализма будут играть краски и цвета, вызванные к жизни таким  художником, как Коста Хетагуров».

Херсонці шанують пам'ять про відданого сина осетинського краю. На його честь складені вірші-посвяти та названо одну з вулиць м. Херсона. На будівлях, де мешкав К. Л. Хетагуров, встановлені меморіальні дошки.

                                   У долі щось змінилось враз.
                                   І це не казка, і не сон.
                                   Із Хетагуровим Кавказ,   
                                   Мов переїхав у Херсон.                                  

                                   Він волелюбність рідних гір
                                   У цьому місті гартував,
                                   Вітрам ішов наперекір
                                   І правду у степах шукав…

                                   У цей нестримний життєплин
                                   Своє він кредо вкарбував…
                                   І осетинський вірний син
                                   Вкраїнську землю цілував.

                                                    Василь Загороднюк.

Література

Гассиева Вера Захаровна. Коста в Херсоне: итоги и перспективы изучения : монография / В. З. Гассиева ; науч. ред. Л. П. Егорова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Северо-Осетин. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова». – Владикавказ : Изд-во СОГУ им. К. Л. Хетагурова, 2009. – 191 с. : портр. – Библиогр.: с. 187-189. – Посвящается 150-летию со дня рождения Коста.

Каргиев Заур Николаевич. Гражданин мира : посвящ. 155-летнему юбилею Коста Левановича Хетагурова, основоположника осетин. лит. и живописи / Заур Каргиев ; ред. В. И. Пистунов ; вступ. сл. авт. – Запорожье : ВАЛПИС, 2014. – 207 с. : цв. фот., ил.

«Люблю я цілий світ ...» : худож.-публіц. альм., присвяч. 155-річчю від дня народж. Коста Хетагурова / упоряд. К. М. Савченко ; редкол.: В. С. Загороднюк [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2014. – 79 с. : портр., іл. – Текст укр., рос. – У альм. використані картини А. В. Джанаєва.

Савченко Катерина Миколаївна. Золото нетлінної душі : спроба худож. життєпису / Катерина Савченко ; пер. поем та віршів [К. Хетагурова] укр. М. І. Братана ; фот. М. І. Адамський. – Херсон : Айлант, 2010. – 71 с. : портр., іл.

Коста Леванович Хетагуров [Изоматериал] : [календарь] : 155-летию со дня рождения К. Хетагурова посвящ. – [Херсон?] : [б. и.], [2013?]. – [24] с.

Коста Хетагуров – особлива сторінка у творчості // Шевченко О. І. З її душі – немов з криниці… : літ. портр. письменниці, журналіста, педагога Катерини Савченко / О. І. Шевченко. – Херсон, 2016. – С. 95-105.

Федоровська Лада Костянтинівна. Слово про херсонського осетина / Лада Федоровська // Наддніпрян. правда – 2011. – 1 квіт.(№ 25). – С. 3.

Хетагуров Коста Леванович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2013. – Вип. 41. – С. 70-76.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930