Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

9 (21) лютого 

КРУЧОНИХ ОЛЕКСІЙ ЄЛИСЕЙОВИЧ

[1886-1968], поет-футурист

(До 130-річчя від дня народження)

 

Кручоних Олексій Єлисейович [справж. прізв. – Кручений] народився в с. Олевці, тепер с. Музиківка Білозерського району Херсонської області, в селянській родині. З 1892 року разом з сім'єю мешкав у м. Херсоні.

Кручоних О.Є. закінчив херсонську художню школу, Одеське художнє училище, де одержав диплом вчителя малювання. Його дебют в образотворчому мистецтві відбувся в 1906 році. Це були літографічні портрети вождів революційного руху та в 1908-1910 роках - два випуски альбому «Весь Херсон в карикатурах, шаржах и портретах».
Поетичний дебют О. Кручоних відбувся в Москві. У 1912 році вийшли літографічні книги «Старинная любовь» (ліричний цикл) та «Игра в аду» (написана разом з В. Хлєбніковим).

О. Кручоних  – один з теоретиків російського футуризму, входив до літературного об'єднання російських поетів-футуристів «Гілея». Разом з В. Хлєбніковим обгрунтував теорію поетичної мови, згідно з якою поезія пропонувалася не цариною індивідуальної словотворчості, а засобом художньої актуалізації слова – «заумна мова», що мала передати емоції поза змістом:

дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу

З 1913 по 1915 рік О. Кручоних працював вчителем малювання в Смоленській губернії, в 1915 році – в місті Баталпашинську; в 1916-1917 роках – креслярем на будівництві залізничної дороги в Сарикамиші, пізніше – період роботи у відділенні РОСТУ в м. Баку (Азербайджан).

Бібліофільську діяльність він розпочав з пошуків рукописів В. Хлєбнікова та В. Маяковського. В результаті з'явився збірник «Неизданный Хлебников», «Новый Маяковский», «Турнир поэтов»... За 40 років пошуків О. Кручоних зібрав велику колекцію автографів та бібліотеку. В його рукописних альбомах, які зберігаються в РДАЛМ, відображена історія радянської літератури 30-60-х років. З 1921 року і до кінця життя працював у Москві.

Олексій Єлисейович Кручоних  – член Спілки письменників СРСР з 1942 року. 

Ставлення до поетичної творчості Кручоних досі залишається вкрай неоднозначним – від визнання його великим новатором-експериментатором до повного заперечення літературних здібностей.

31 травня 1966 року в Центральному Будинку літераторів у Москві відбувся перший та останній прижиттєвий ювілейний вечір поета-футуриста, бібліофіла Олексія Єлисейовича Кручоних У 1968 році Олексій Єлисейович помер.  

Література

Кукиш пошлякам / А. Крученых. - М. : Гилея, 1992. - 134 с.

Любовь тифлисского повара; Зима / А. Крученых // Русская советская поэзия. - М., 1990. - С.91.

Україна: поезія тисячоліть : антологія : у 2 т. Т. 2 : Вітчизни дим: повернення до себе, ч. 3 : Україна: шлях Енея, ч. 4 : Зелене Євангеліє / авт., кер. проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; упоряд. Ю. Г. Буряк ; ред. В. Вишневий, І. Рябчий ; худож. В. С. Мітченко ; фот. О. Шпака. - Колекц. вид. - К. : Кріон, 2008. - 683 с. : кольор. іл., фот.

Зі змісту: «Мир гибнет ...»; «Я прожарил свой мозг на железном пруте ...»; «Плохое отличается от хорошего очень мало ...»; «Борис, радость снова и снова …» / Алексей Крученых, с.409-410; Алексею Крученых / І. Терентьєв, с.419.

Алексей Ф. Крученых: «Забалка моего детства. 1905-1915 годы» // Веч. Херсон. - 2010. - 23 дек.(№1). - С. 21; 29 дек.(№2). - С. 21; 2011. - 13 янв.(№3) . - С. 12,21; 20 янв.(№5). - С. 12,21; 27 янв.(№7). - С. 12,21; 3 февр.(№9). - С. 12,21; 10 февр.(№11). - С. 12,21; 17 февр.(№13). - С. 12,21; 24 февр.(№15). - С. 12,21; 3 марта (№17). - С. 12,21; 17 марта(№21). - С. 21; 24 марта(№22). - С. 12,21 ; 30 марта(№24). - С. 12,21; 7 апр.(№26). - С. 12,21; 14 апр.(№28). - С. 12,21; 28 апр.(№32). - С. 17.

Про житєєвий та творчий шлях

Сухопаров Сергей Михайлович. «Весь Херсон» в шаржах Крученых и Тарабановского / С. М. Сухопаров. - Коллекц. изд. - Херсон : СЛАЖ, 2003. - 356 c : ил. - (Библиотека Издательского Дома «СЛАЖ» . Искусство ; кн. 1).

Аполлон : лит.-худ. альманах. Т.1, кн.1 : Николай Кульбин: Поиск : Из истории русского авангарда / Общество Любителей Музыки и Искусств «Аполлон» ИГ ; ред. Б. М. Калаушин. - СПб. : «Аполлон», 1994 - 491 с. .

Кручоних О., с. 11, 20, 49, 101, 102, 107, 144, 151, 206, 220, 30, 235, 237, 240, 242, 247-250, 280, 302, 330, 358, 369, 370, 375, 382, 394, 435, 437, 450, 453, 462.

Бережной Александр Николаевич. Херсон глазами художника [Изоматериал] = Kherson by the eyesight of artist : [альбом] / Александр Бережной. - Херсон : Наддніпряночка, [201?]. - [20] с. : цв. ил. - Текст парал. рус., англ.

Будинок О. Кручоних у м. Херсоні (Забалка), с.168.

Давид Бурлюк та його сучасники : до 130-річчя від дня народж. : матеріали конф., 1 листоп. 2012 р. / Херсон. обл. худож. музей ім. О. О. Шовкуненка ; уклад. В. В. Дяченко ; відп. ред. А. В. Доценко. - Херсон : [Б. в.], 2014. - 96 с. : фот. - Друкується мовою ориг. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кручоних О., с. 12, 13,16, 40-42, 47.

Гурьянова Н. Альбом Крученых / Н. Гурьянова // Панорама : сб. ст. и публикаций. - М., 1990. - С.373-381.

Дуганов Рудольф Валентинович / Велимир Хлебников : природа творчества / Р. В. Дуганов. - М. : Сов. писатель, 1990. - 348, [2] с., [8] л.ил. : ил.

Кручоних О., с. 37, 41, 16, 165-193.

Каляка Микола Михайлович. Збуджені альманахом «Степ» : біогр. нариси, стислі спогади, розвідки, оповід., літ.-худож. публіц. / Микола Каляка ; ред. Вік-Кошовий. - К. ; Херсон : Просвіта, 2012. - 251 с.

Кручоних О., с. 63.

Крученых Алексей // Бирюков С. Е. Поэзия русского авангарда / С. Е. Бирюков. - М., 2001. - С.99-106.

Лаврова Анна Михайловна. Классик Круча : воспоминания / А. М. Лаврова. Пять стихотворений : цикл / Г. Н. Айги ; ред. и авт. предисл. Сергей Сухопаров; худож. Лариса Дугенцова. - Херсон : Пилот. шк., 1997. - 60 с., [4] л. ил. : ил.

Мой век, мои друзья и подруги : воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. - М. : Моск. рабочий, 1990. - 735 c.

Кручоних О., 354, 495, 506, 522-524, 529, 543, 708, 718, 719.

Нечаев В. Вспоминая Крученых... / В. Нечаев // Минувшее: ист. альм.- М., 1997. - Т.12. - С.377-386.

Нога Олесь. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду / Олесь Нога; на обкл. іл. Д.Бурлюка «Катеринка». - Л. : Основа, 1993. - 111 c.: іл.

Кручоних О., с.10, 11, 13, 26, 28, 50, 59, 61, 67, 97.

Сухопаров Сергей Михайлович. «Были хорошие страницы...» : последние дни Алексея Крученых / Сергей Сухопаров // Степ : літ.-худож. альм. - Херсон, 2011. - № 20. - С. 12-17.

Сухопаров Сергей Михайлович. Старый Херсон Сергея Сильванского : c прил. текстов работ С. А. Сильванского : коллекц. изд. / Сергей Сухопаров; ред. авт. - Херсон : СЛАЖ, 2002. - 262 с. - (Библиотека Издательского Дома «СЛАЖ». История культуры ; кн. 1).

Кручоних О., с. 112-114, 206, 207, 209, 229, 230, 235, 238, 239.

Янгфельдт Бенгт. Любовь это сердце всего. В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик : переписка 1915-1930 / Б. Янгфельдт ; сост., подгот. текста, введение и коммент. Б. Янгфельдта. - Репринт. изд. - М. : Книга, 1991. - 287 с. : портр., фот. - Библиогр.: с. 274-278. - Указ. имен: с. 279-286.

Кручоних О., с.70, 129, 225.

Кручоних Олексій Єлисейович // Каляка Микола Михайлович. Літературна лоція Херсонщини (XVII - початок XXI ст.) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : у 2-х т. / Микола Каляка. - К. : Херсон, 2009. - Т.1. - С. 196-197.

Кручоних Олексій Єлисеєвич [справж. прізв. - Кручений; 9 (21). II 1886, с. Олевка, тепер с. Музиківка Білозерського р-ну Херсонської обл.- 17. VI 1968, Москва]. - письменник // Українська літературна енциклопедія : в 5-ти т. - К., 1995. - Т.3. - С.76.

«Весь Херсон» в шаржах Крученых и Тарабановского : [о книге представителей искусства шаржа и карикатуры в нач. XX в.] // Веч. Херсон. - 2011. - 15 янв.(№4). - С. 24; 22 янв.(№6). - С. 24; 29 янв.(№8). - С. 24; 5 февр.(№10). - С. 24; 12 февр. (№12 ). - С. 24; 19 февр.(№14). - С. 24; 26 февр.(№16). - С. 24; 5 марта(№18). - С. 24; 12 марта(№19/20). - С. 24 ; 26 марта(№ 23). - С. 24; 9 апр.(№27). - С. 24; 16 апр.(№29). - С. 24; 23 апр.(№31). - С. 16; 30 апр.(№33). - С. 16; 14 мая(№36). - С. 16; 21 мая(№38). - С. 16; 4 июня(№41). - С. 16.

Гайшенець Анастасія. Революція ідей / А. Гайшенець // Укр. театр. - 2013. - N 6. - С. 32 : іл.

Дядичев В. Н. Алексей Крученых: история с библиографией / В. Н. Дядичев // Библиография = Bibliography : науч. журн. - 2012. - N 6. - С. 124-134 : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Заярна Ірина. Мистецтво кіно в поетичних експериментах авангарду: інтерсеміотичний аспект (М. Семенко, О. Кручоних) / Ірина Заярна // Слово і час . - 2012. - N 12. - С. 21-33. - Бібліогр. наприкінці ст.

Каптур Оксана. Не наигранный авангард / Оксана Каптур // Веч. Херсон. - 2011. - 17 марта(№21). - С. 6.

Про відкриття пам'ятної дошки в м. Херсоні на честь О. Кручоних.

Колебаева Оксана. День рождения «Буки» / Оксана Колебаева // Веч. Херсон. - 2011. - 3 марта(№17). - С. 6.

Про заходи, присвячені 125-річчю від дня народження поета-футуриста, в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара.

Котович Тетяна. Футуристична опера «Перемога над Сонцем» та «Супрематичний балет» / Т. Котович // Укр. театр. - 2013. - N 6. - С. 33-35 : кольор. іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Лаврентьев Максим. От зауми до абсурда : [о писателях-футуристах В. Хлебникове, Н. И. Харджиеве и А. Крученых] / М. Лаврентьев // Лит. газ. - 2007. - 8 авг.(№32). - С. 7.

Мешкова Е. А. Путешествие в Серебряный век : [урок, в т.ч. о писателях Д. Бурлюке и А. Крученых] / Е. А. Мешкова // Рус. язык и лит. в шк. Украины. - 2008. - фев.(N2). - С. 48-55.

Сухопаров Сергей Михайлович. Память теперь многое разворачивает / Сергей Сухопаров // Веч. Херсон. - 2011. - 26 февр.(№16). - С. 6.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930