Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

13 квітня

13 квітня 

ВАСИЛЕВСЬКИЙ ФЕОФАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
        [1855-1915], громадський діяч, статистик
        (До 160-річчя від дня народження)

Василевський Феофан (Теофан) Олександрович (псевдонім – Софрон Круть) народився в с. Селезенівка Сквирського району Київської губернії в родині священика. Навчався у місцевій церковно-приходській школі, Києво-Софійському духовному училищі та Київській духовній семінарії, у Санкт-Петербурзькому технологічному інституті і Новоросійському університеті. Під час навчання в університеті він цікавився народними ідеями і ввійшов до складу Одеської громади. Добровольцем брав участь у національно-визвольній боротьбі населення Герцеговини і Боснії проти турецьких загарбників. За участь у бойових діях Ф. Василевського нагороджено Чорногорським орденом «За віру, свободу та хоробрість». Він підтримував творчі контакти з І. Франком, який вважав діяльність «добровольця» дуже корисною для розвитку українсько-південнослов'янських взаємин.
Перебуваючи на Балканах, Ф. Василевський цікавився фольклором південних слов'ян, їхньою літературою, чимало сторінок у своїх творах він присвятив описам сербських та чорногорських обрядів і звичаїв. Деякий час жив у Загребі, Бєлграді, Празі, Женеві, де зблизився з колами української інтелігенції. Коли повернувся на батьківщину, служив у лавах царської армії. Після звільнення у запас працював волосним писарем.
На початку 80-х рр. Ф. Василевський перебував на посаді статистика в Єлисаветграді, що був тоді повітовим центром Херсонської губернії. Тут у 1879-1880 рр. за ініціативою лікаря О. Михайлевича і секретаря місцевого поліційного управління І.Тобілевича було створено українофільський гурток, серед активістів якого були А.Грабенко, О.Волошинов, С.Дудін, Є.Чикаленко, О.Русов, Д.Маркович… і Т.Василевський. Просвітницька діяльність єлисаветградців, їх прагнення поширювати українське друковане слово завдяки перекладам з російської мови були зустрінуті вороже владою. В кінці 1884 р. діяльність гуртка була припинена, а українофілів покарано засланням, зокрема й до Херсона.
1885 рік став початком діяльності Херсонського українського гуртка, який очолив О. Русов. Активними гуртківцями були Андрій Грабенко, Дмитро Маркович, Борис Грінченко, Феофан Василевський. Поява української громади в Херсоні нерозривно пов’язана з діяльністю Херсонського земства. У херсонських громадівців була можливість використати структуру новоствореної земської статистичної служби для організаційного згуртування українських діячів.
У травні цього ж року сюди приїхала і Дніпрова Чайка, з якою Ф. Василевський познайомився під час VI археологічно-етнографічного з’їзду в Одесі, котра з часом стала його дружиною. Саме в Херсоні було реалізовано декілька наукових і культурно-просвітницьких проектів єлизаветградських громадівців. Водночас чимало херсонських гуртківців були членами в інших українських осередках, передусім в Одеській та Київській Старій громадах.
В Херсоні літературні зібрання, як і в Єлисаветграді, були традиційними. Серед української інтелігенції було чимало письменників: Русов О.О., Русова С.Ф., Маркович Дм., Маркович О.(дружина), Василевський Т.О., Василевська Л. (Дніпрова Чайка, дружина Т.О.), Ганенко М.О.
За активну участь у роботі херсонської громади Феофана Олександровича Василевського було звільнено з посади губернського статистика і взято під гласний нагляд поліції. Родині Василевських довелося переїхати на Київщину. Спочатку сім’я мешкала у м. Києві, а згодом у с. Королівці Сквирського повіту Київської губернії. Та у 1895 році губернська земська управа, з дозволу херсонського губернатора Весьолкіна, запропонувала Ф.О. Василевському повернутись до Херсона, де він обійняв посаду завідувача статистичного відділення Херсонської губернської управи. З лютого 1895 р. по березень 1915 р. Ф.О. Василевський керував земськими статистичними справами. У цей час земськими статистиками працювали М.І. Борисов, А.С. Бориневич, В.В. Різниченко, Г.А. Коваленко, М.О. Віташевський. З 1896 по 1915 рр. систематично виходили впорядковані Ф.О. Василевським щорічні «Статистико-экономические обзоры Херсонской губернии», які сьогодні зберігаються у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
31 березня 1915 р. Василевський Феофан Олександрович покінчив життя самогубством. В джерелах радянської доби наведені інші версії дати смерті – 31 березня 1905р.; 31 березня 1912 р.

Література

Бєлий Д.В. З історії українського просвітницького руху на Херсонщині 1917-1920 рр. / Дементій Васильович Бєлий. – Херсон : Персей, 2002. – 76 с.
Василевський Ф.О., с.5.

Белый Д.В. Херсонские украинцы в 1917 году / Дементий Васильевич Белый. – Херсон : Константы, 1995. – 62 с.
Василевський Ф.О., с.4.

Голобородько О. Дніпрова Чайка та Софрон Круть / Олександр Голобородько // Голобородько О. Живильні промені / Олександр Голобородько. – Херсон, 2014. – С.51-56.

Лубчак В.М. Херсонський альманах «Степ» : дискус. питання, гіпотези, перспективи: нарис / Вадим Михайлович Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с.31-32. – Дод.: с.33-55.
Василевський Ф.О., с.6,42.

Макієнко О.А. З історії розвитку та діяльності земської статистичної служби у Херсонській губернії (70-80-ті роки XIX ст.) / Олексій Анатолійович Макієнко // Південна Україна XVIII – XIX століття. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С.119-129.

Макієнко О.А. Ф.О. Василевський – статистик Херсонського земства : (до 150-річчя від дня народж.) / Олексій Анатолійович Макієнко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2005. – №18. – С.96-108.

Мартинова Г. Херсонський період у житті Дніпрової Чайки / Галина Мартинова // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) – Херсон, 2012. – Вип. 8. – С. 145-149.
Василевський Ф.О., с. 146, 147, 148.

Немченко І. Здобутки і втрати Теофана Василевського / Іван Немченко // Історія «Просвіти» Херсонщини. – К.; Херсон, 2002. – Т.1. – С.72-83.

Немченко І.В. Поезія Дніпрової Чайки : монографія / Іван Васильович Немченко. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – 130 c.
Василевський Ф.О., с.7.

Ржепецький Л.А. Дніпрова Чайка: відома і невідома : навч. посіб. / Леонід Андрійович Ржепецький. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2001. – 61 с. – Бібліогр.: с.61.
Згадка про Василевського Ф.О., с.5.

Херсонські сторінки життєпису Дніпрової Чайки : [в т.ч. про Ф. Василевського] / Дніпрова Чайка : літ. розвідки, бібліогр. нариси. – Херсон, 1996. – С. 3-4.

Голобородько Ю.К. Статистик земства / Ю.К. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. – №22/23. – С.32-37.

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20212223242526
2728293031