Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальні питання сільського господарства

75. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Вип. 62 /М-во аг-рар. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Навч.-наук.-вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; редкол. В.О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін. - Херсон: Айлант, 2009. - 386 с. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 381.

 

Окремі форми господарювання

76. "Асканійське" підсумувало зроблене і визначило нові завдання: [про діяльн. дослід. госп-ва с. Тавричанки Кахов. р-ну] //Кахов. зоря. - 2009. - 21 трав. (№41/42). - С.2.

77. Борис Альошин: "Сила держави - в порядних людях": [інтерв'ю з директором приват. п-ва "Дніпро-Агро" Кахов. р-ну] /записали Валерій Руденко, Володимир Менисенко //Кахов. зоря. - 2009. - 30 квіт. (№35/36). - С.2.

78. Руденко Валерій. Відбувся там, де народився: [до 60-річчя від дня народж. Л. П. Кириченка, директора фермер. госп-ва "Зоря Каховщини" Кахов. р-ну] /Валерій Руденко //Наддніпрян. правда. - 2009. - 24 черв. (№48). - С.2.
Див. також №64,85,87,88

 

Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи і радгоспи

79. Наконечний Є. Високоліття гідної людини: [В. П. Кунця, колиш. голови колгоспу "Дніпро" с. Михайлівки Нововоронцов. р-ну] /Є. Наконечний, В. Паталяк, Л. Терещенко //Вісті. - 2009. – 17 квіт. (№16). - С.5.

80. Синьковська Віра. Совість Великої Лепетихи: [О. І. Ціпко, колиш. голова колгоспу ім. Петровського Великолепет. р-ну] /Віра Синьковська //Тавр. вісті. - 2009. - 24 квіт. (№17). - С.3.
Див. також №15,89

 

Природознавчі та технічні основи ведення сільського господарства

Меліорація

81. Про відзначення державними нагородами України: Указ Президента України від 5 черв. 2009 р.: [присвоїти почесне звання "Заслужений працівник сільського господарства України", в т.ч. Ю. М. Бешлязі - трактористові-машиністові Скадов. упр. вод. госп-ва та В. М. Острянському – нач. Скадов. упр. вод. госп-ва] //Уряд. кур`єр. - 2009. - 18 черв. (№107). - С.11.

82. З ювілеєм!: [до 60-річчя з дня народж. Ю. І. Ващенка, нач. упр. голов. Кахов. магістр. каналу] //Кахов. зоря. - 2009. - 28 трав. (№43/44). - С.23.

83. Кравчук Сергій. Будні і свята Новотроїцького управління водного господарства /Сергій Кравчук //Трудова слава. - 2009. – 5 черв. (№44). - С.1,3.

84. Свашенко Валентина. Зрошення - ахілесова п'ята агропромислового комплексу [Скадовського] району /Валентина Свашенко //Чорноморець. - 2009. - 27 трав. (№41). - С. 3.

 

Тваринництво

85. Дудок А. Для успішного скотарства: [про дослідж. для визначення ефективності довіч. використ. корів укр. червоної молоч. породи на базі племз-ду СВК "Лідія" Скадов. р-ну] /А. Дудок //Тваринництво України. - 2009. - №3. - С.11-13. - Бібліогр. у кінці ст.

86. Мармуль Л.О. Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні: [на прикл. Херсон. обл.] /Л. О. Мармуль, Н. О. Аверчева //Економіка АПК. - 2009. - №4. - С.16-24.

87. Микитюк Д. Аби руки і охота, буде зроблена робота: [про сви-нокомплекси в с. Калинівці Кахов. р-ну, с. Дубівці Горностаїв. р-ну та м. Цюрупинську, які підпорядковані ЗАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл"] /Д. Микитюк, Н. Ланкіна, М. Геймор //Пропозиція. - 2009. - №5. - С.39-41.

88. Племенной потенциал отрасли: [интервью с В. А. Лесным, дир. Херсон. свиновод. предприятия ООО "Фридом Фарм Бекон"] /записала Лариса Колесова //Мясн. бизнес. - 2009. - №6. - С.78-81.
Див. також №7

 

Мисливство. Рибальство та рибництво

89. Галич Анатолий. Рыбак - дважды моряк: [А. Д. Николаенко из Генич. рыбколхоза "Ревхвыля"] /Анатолий Галич //Вестн. Приазовья. - 2009. - 21 мая (№21). - С.3.
 

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 19 20 212223
24252627282930