Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

 ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2008 РОКУ

 

 

 

437. Болгарин І. Я. Моя Гола Пристань [Електрон. ресурс]: [фільм]. - Електрон. дан. (410МБ). - [Б. м.]: [б. в.], 2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-DV).

438. Бондарчук П. Ф. Володимир Куликiвський в Одесі. - Херсон: [б. в.], 2007. - 20 с.

439. Бондарчук П. Ф. Володимир Куликiвський у Балті. - Херсон: [б. в.], 2007. - 12 с.

440. Братан М. І. Вибрана лірика: зб. поезій. - Херсон: Айлант, 2007. - 44 с.

441. Бутузов А. Г. Изнанка времени: избранное. - Изд. 2-е, доп. - Херсон: Айлант, 2007. - 110 с.: портр.

442. Василенко М. О. Курай для пожежі. Т. 1: Щоденникові записи 1970-1985 рр. /Ред., вступ. сл. І. Немченко. - К. ; Херсон: Просвіта, 2007. - 447 с., 16 л. фотогр.

443. Весняні поезії: [зб. віршів] /В. Лунєгов [та ін.] ; Ред. -упоряд. О. Пасічник. - Херсон: Айлант, 2007. - 68 с.: портр.

444. Вибори та громадське спостереження на Херсонщині /Херсон. обл. орг. Комітету виборців України; Уклад.: Д. В. Білий, О. Д. Мошнягул. - Херсон: ХМД, 2007. - 152 с.: табл. - (Політичний портрет Херсонщини). - Текст укр., рос.

445. Георгій Курнаков (1887-1977): матеріали ювіл. читань /Херсон. обл. худож. музей ім. О. О. Шовкуненка; Упоряд. В. Дяченко. - Херсон: Сіріус, 2007. - 63 с.: іл. - Бібліогр. у кінці окр. ст.

446. Державний архів Херсонської області: відомості про місця зберігання док. з особового складу: довідник /Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Херсон. обл. ; Упоряд. Л. Виноградова (кер.) та ін. ; Редкол. В. Боровик (голова) та ін. ; Відп. ред. О. Марущак. – Херсон: ХМД, 2007. - 502 с.: табл. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

447. Дубовалова Є. К. Життя, як воно є: [зб. віршів]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - 148 с.: іл. - Текст укр., рос.

448. Елагин А. Афганец я...[Электрон. ресурс]: [песни на стихи А. Елагина] /Исполн. А. Пономарев и др. ; Комп. Е. Ведменская и др. - Электрон. дан. (28КБ). - [Б. м.]: [б. в.], [200-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.

449. Загороднюк В. С. І пахне медом їхня хата: дит. загадки /Ред. М. І. Братан; Худож. О. Гавриленко. - Херсон: Наддніпряночка, 2007.- 35 с.: іл.

450. Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження: Матеріали Міжнар. наук. конф. (18-22 верес. 2007 р. Асканія-Нова, Україна) /Укр. акад. аграр. наук та ін. ; Редкол. В. С. Гавриленко (голов. ред.) та ін. - Асканія-Нова: Андрєєв О. В., 2007. - 123 с.: табл. - Текст укр., рос.

451. Інформаційний довідник міжнародної громадської організації "Земляцтво Херсонщини": [станом на 01 січ. 2007 р.] /Міжнар. громад. орг. "Земляцтво Херсонщини". – К. ; Херсон: Вид-во ХДУ, 1997-2007. - 128 с.

452. Каталог журналів у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1944-2005 /Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; Уклад. Л. І. Зелена, Т. М. Миргородська. - Херсон: ХОУНБГ, 2007. - 214 с.

453. Каталог колекції птахів зоопарку біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна /О. С. Мезінов, В.М.Зубко; Укр. акад. аграр. наук, Біосфер. запо- відник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Н. Каховка: Новокахов. міськ. друк., 2007. - 80 с.: рис., табл. - Дод.: с. 73-80.

454. Ковальская Э. Я сердце на ладонь тебе кладу: (дневник обиженной женщины). - Херсон: Просвіта, 2007. - 75 с.

455. Коломоєць Т. А. Крила натхнення: поезія та пісні /Ред. М. Ф. Сингаївський. - Херсон: Надднiпрян. правда, 2007. - 96 с.: портр.

456. Крюков Г. В. На житейских перекрестках: (зап. дир. шк.) /Под ред. авт. - Херсон: Косарев С. И., 2007. - 308 с.: іл.

457. Крюков Г. В. Сорванцы: рассказы (из цикла "Дети войны"): для сред. шк. возраста /Под ред авт. - Херсон: Айлант, 2007. - 82 с.: ил.

458. Кузнецова Э. О. Из любви и беды соткала я ковер...: [стихи]. - Херсон: Просвіта, 2007. - 115 с.: портр. - Текст укр., рус.

459. Культура та побут Півдня України за православно-народним календарем (козацькі поселення Миколаївщини): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з народознавства /В. Я. Дрізо-Омеляненко (кер.), О. О. Царельник, С. В. Мицик ; За заг. ред. В. Я. Дрізо-Омеляненко; Худож. оформ. С. В. Мицик, П. Наконечний; М-во культури і туризму України, Миколаїв. держ. вищ. уч-ще культури, Народ. етнограф. музей Миколаїв. держ. вищ. уч-ща культури. - Миколаїв: Миколаїв. обл. друк., 2007. - 240 с.: іл. - Бібліогр.: с. 231-234 та у кінці ст.

460. Лункин Г. М. Подними упавшую свечу...: мысли. - Донецк: Дмитренко, 2007. - 176 с.: фотогр.

461. Макаренко О. П. Музичні традиції та сучасність у фольклорі південноукраїнського краю: матеріали до курсу "Народна музична творчість": навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: МДУ, 2007. - 172 с. - Бібліогр.: с. 149-164. - Імен. покажч.: с. 167-172.

462. Мацiпура М. П. Диваки у дивосвіті: сатира та гумор /Вступ. сл. Л. Будаш; Мал. авт. - К.: ДАКККіМ, 2007. - 179 с.

463. Мойсов Д. Мгновения жизни [Изоматериал]: [фотографии Демьяна Мойсова]: фотоальбом. - Херсон: Наддніпряночка, 2007. - 112 с.

464. Нариси з історії Бериславщини. Вип. 9 /Упоряд. С. О. Гейко; Ред. О. В. Олексюк - К. ; Херсон; Берислав: Просвіта, 2007. - 91 с.: фотогр.

465. Орлова З. С. Колекція фотокопій документів з історії Херсонщини: огляд фонду № 324 /Держ. арх. Херсон. обл. - Херсон: ХГТ, 2007. - 72 с.: іл. - (Бібліотечка архіву: вип. 9). - Текст рос. мовою. - Бібліогр. сер.: с. 72.

466. Охорона здоров'я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. 2007 рік, 4 кв. /Уклад. В. І. Гаркуша; Херсон. обл. наук. мед.     б-ка. - Херсон: [б. в.], 2007. – 17 с.

467. Панченко П. П. Зоряна ніч: лірич. пісні /Ред. М. І. Братан. - Херсон: Полi-Друк, 2007. - 32 с.: ноти.

468. Прихненко А. В. Жизнь как жизнь: докум. роман. - Симф.: Эльиньо, 2007. – 692 с.

469. Прихненко А. В. Ничего не скрывая: стихи. - Симф.: Эльиньо, 2007. - 270 с.

470. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: сб. материалов конф., 10-15 сент. 2007 г., Скадовск /М-во образования и науки Украины и др.; Редсовет: Б. А. Малицкий (пред.) и др. - К.; Херсон; Симф.: Цудзинович Т. И., 2007. - 672 с.: рис., табл. - Текст укр., рус.

471. Святитель Иннокентий Херсонский: по материалам пед. чтений /Акад. пед. наук Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон. сред. шк. гуманит. труда; Под ред. А. А. Кияновского. - Херсон: Айлант, 2007. - 44 с.: портр. - Прил.: с. 35-42.

472. Сливканич-Бельченко С. В. Поэзия души: лирика. - Херсон: ХГТ, 2006. - 70 с.: ил. - Текст рус., укр.

473. Соціальні послуги у Херсонській області: довідник. - Херсон: ЦСП, 2006. - 75 с. - (Проект Європейского Союзу "Розбудова громадянського суспільства")

474. Степаненко О. Мелодії старого міста [Ізоматеріал]: акварель: [альбом] /Вступ. сл. В. Г. Чуприни. - Херсон: Южполиграфсервис, 2007. - 24 с.: портр.

Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. /М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Навч. -наук. -вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; Редкол. В. О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін. - Херсон: Айлант, 1996 -.

475. Вип. 54. - 2007. - 326 с.: рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 321.

476. Вип. 55. - 2007. - 368 с.: рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 362.

477. Типчаково-ковиловий степ: біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна УААН /Карта склад. Є. П. Ведєньковим, О. Г. Ведєньковою; Текст та фото авт. кол. - Херсон: Наддніпряночка, 2007. - 10 с.: кольор. ілюстр. - Обкл. та текст укр. та рос.

478. Український голокост, 1932-1933: свідчення тих, хто вижив. Т. 4. /Вступ, упоряд. Ю. А. Мицик; Передм., упоряд. Л. Іваннікова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Держ. ком. арх. України та ін. - К.: "Києво-Могилянська акад. ", 2007. – 502 с. – Текст укр., рос.

Спогади Д. І. Задорожної з Херсонської обл., с. 194-195.

Спогади Г. Біжика, мешканця Нової Каховки, с. 330.

479. Херсон [Ізоматеріал]: [міні-фотоальбом]. - Херсон: Тімекс, 2006. - 16 арк.: кольор. фотогр. - Текст укр., рос., англ.

480. Херсонський державний університет у процесі інноваційного реформування: (2006-2007 навч. рік) /Ред. Т. В. Корж. - Херсон: Вид-во ХДУ, [2007]. - 24 с.

481. Чернышенко Н. Надежда, море и любовь...: [повесть]. - Херсон: ХГТ, 2007. - 304 с.

482. Черняков Д. А. Очерк истории Черноморского заповедника. - Херсон: ХГТ, 2007. - 65 с.: фотогр., рис. - Библиогр.: с. 65.

483. Чиста криниця: альм. дит. та юнац. творчості. Рік 15. Чис. 7. Ювіл. спецвип. /Ред. О. В. Олексюк; Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту Херсон. облдержадмін. - К. ; Херсон: Просвіта, 2007. - 44 с.: іл. - (Бібліотечка "Просвіти" Херсонщини) 

484. Ярова М. П. Три пам'яті: оповід., нариси;. - Херсон: Айлант, 2007. - 176 с.: фотогр.

 

 

 

Вгору

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031