Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

18 червня

МІСТО ХЕРСОН

[1778]
(До 240-річчя з часу заснування)

Херсон – адміністративний, індустріальний і культурний центр Херсонської області, розташований на Півдні України.

Місто засновано Указом Катерини ІІ від 18 червня 1778 року. 19 жовтня закладено фортецю й місто, яке отримало назву на честь древньогрецької колонії Херсонес. Будівництвом населеного пункту керував І. А. Ганнібал.

У другій половині XVIII ст. Херсон був центром військово-морського суднобудування і важливим торговим портом на півдні країни. 25 травня 1779 р. на  суднобудівній верфі адміралтейства закладено перший 66-гарматний корабель «Слава Катерини», який був спущений на воду у 1783 р.

У 1803 р. місто стало центром губернії. Тут розвивалося цивільне суднобудування. У першій чверті XIX ст. виникла купецька верф торговельного суднобудування. Перша третина XIX ст. – час інтенсивної забудови губернського центру. В цей період його вулиці вперше одержали назви.

За даними 1905 р. у населеному пункті діяло 328 заводів, фабрик та майстерень. Найбільшими були верф Вадона та завод сільськогосподарського приладдя Гуревича. Значну роль у житті міста відігравали експортні операції порту, зерновий хліб доставлявся в багато країн Західної Європи.

У 20-30-ті роки XX ст. побудовано: обозний завод (завод карданних валів) (1926), швацьку фабрику «Більшовичка» (1927), кондитерську фабрику (1928), консервний завод ім. 8 Березня (1929), електромашзавод (1932), бавовно-переробний завод (1933), елеватор (1931), виноробний завод (1924), взуттєву фабрику (1935), нафтопереробний завод (1938), завод склотари (1938).

У повоєнні роки Херсон перетворився на значний промисловий центр, його спеціалізацію визначали: суднобудування і судноремонт, сільськогосподарське машинобудування, текстильна і консервна галузі, харчова промисловість, що мали загальносоюзне значення.

У порадянські часи колишні підприємства були реструктуризовані. Провідними галузями сучасного обласного центру є: харчосмакова, переробка сільськогосподарської продукції, машинобудівна, легка, будівельних матеріалів і суднобудівна.

Завдяки своєму географічному розташуванню Херсон має розвинену мережу транспортної інфраструктури – це морський та річковий порти, залізничний вузол, аеропорт. У місті створено розгалужену мережу закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я.

В обласному центрі знаходиться 18 пам`яток культури і архітектури загальнодержавного значення, 57 – місцевого та більше 180 – у вигляді скульптурних монументів, стел, барельєфів, надгробків, малих архітектурних форм та інших.

З початку 2012 р., вперше за роки незалежності України, розпочато реалізацію програми впровадження туризму. Створення привабливого туристичного іміджу міста, залучення інвесторів для розвитку туристичної інфраструктури та реконструкції існуючої бази, відкриття нових туристичних маршрутів, проведення міжнародних туристичних форумів тощо – є одними із найголовніших завдань на сьогодні.

Література

Херсону – 200 лет. 1778-1978: сб. док. и материалов. – Київ : Наук. думка, 1978. – 407 с. : ил.

З указу імператриці Катерини II про заснування м. Херсона, 18 червня 1778 р. // З історії Херсонської губернії, 1803-1920 рр. : зб. док. : до 210-річчя створення Херсон. губернії. – Херсон, 2013. – С. 9.

Брикнер А. Г. Потемкин / А. Г. Брикнер. – М. : Изд. центр «Терра», 1996. – 270 c.

Векслер И. Н. Херсон и его жители / Иосиф Векслер ; упоряд. В. Андрєєв [та ін.]; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького [та ін.]. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 119 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 12).

Горностаев Е. В. По страницам истории православной религии Херсона : хронологико-ист. описание / Е. В. Горностаев. – Херсон : [б.и.], 1994. – 75 c.

Горностаев Е. В. Улица Суворова. Суворовская : нетленная летопись края / Евгений Горностаев ; лит. ред. В. Г. Пиддубняк, О. В. Алеферко ; науч. ред. С. Дяченко ; современ. снимки Д. Мойсова [и др.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2007. – 224 с. : цв.ил., рис.

Егоров Андрей Юрьевич. Херсон – первый порт на Черном море : былое и думы / А. Ю. Егоров, В. Д. Смоленцев, В. В. Тернавский ; худож. обраб. кн. В. И. Коршуна. – Херсон : Наддніпряночка, 2010. – 118 с. : портр., фот.

Егоров А. Ю. Херсон – первый порт на Черном море : ист. хроники 1778-2008 гг. / Андрей Егоров, В. Д. Смоленцев. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 231 с. : ил., портр., табл., фот. – Библиогр.: с. 231.

Игнатенко С. В. Херсон – первый порт на Черном море : люди и судьбы / С. В. Игнатенко, В. Д. Смоленцев, В. В. Тернавский ; сост. А. Н. Яицкий. – Херсон : Наддніпряночка, 2013. –173, [2] с. : портр., фот. цв.

Непомнящий Б. З. Херсон еврейский : трагедии и судьбы : [ист.-докум. повесть] / Борис Непомнящий. – Херсон : Олди-плюс, 2004. – 340 с. : фот. – Прим.: с. 326-338.

Пиворович Виктор Брониславович. Улицами старого Херсона : [альбом] / В. Б. Пиворович, С. А. Дяченко. – Худож. изд. – Херсон : Вирлич М. А. : Персей, 2002. – 196 с. : цв. ил., карты. – Ил. прил. к журн. «Летопись Причерноморья».

Пиворович В. Б. Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах : [альбом] / Виктор Пиворович, С. Н. Беляев. – Херсон : [б. и.], 2011. – 300 с. : цв. ил., фот.

Скороход А. Н. Херсон: вчера и сегодня : сб. очерков / Александр Скороход ; ред. Е. Скрипниченко. – Херсон : Надднепряночка, 2008. – 252 с. : портр., фот., ил.

Сухопаров Сергей Михайлович. С Херсоном связан неразрывно : к 210-летию з-да им. Коминтерна / Сергей Сухопаров, Эдуард Писаренко ; проект, сост., общ. ред. С. М. Сухопарова. – Коллекц. изд. – Херсон : СЛАЖ, 2007. – 184 с. : [12] л. фот., [6] л. фот. цв. – (Библиотека Издательского Дома «СЛАЖ». Истории предприятий ; кн. 1). – Текст укр., рус.

Тутушкин Ю. И. Херсон – морские ворота Днепра : очерки истории (1778-2003) / Юрий Тутушкин, В. Д. Смоленцев, А. Н. Скороход ; худож. А. А. Коноваленко. – Херсон : гор. тип., 2003. – 63 с., [6] л. ил. – Библиогр.: с. 62. – Изд. посвящ. 225-летию Херсон. мор. торг. порта.

Херсон [Образотворчий матеріал] : альбом / фот. і текст Сергія, Олени, Петра, Павла, Поліни Тарасенків. – Херсон : Тімекс; Тарасенко О. В., 2007. – 20 арк. : кольор. фот. – Текст укр., рос., англ., нім., фр., італ., слов., ісп., тур., кит. – (До 235-річчя з часу заснування).           

Херсон. 225 років, 2003 рік [Карти] : бізнес, історія, туризм, план-схема міста : путівник / Текст С. Дяченко, І. Солоницького, А. Калити, М. Жиліної ; фот. О. Іванова, Ю. Мирончука ; голов. ред. О. Іванов. – Херсон : Наш світ, 2002. – 1 умов. друк. арк.[24 с.].

Херсон ювілейний 230 [Електронний ресурс] = Anniversary Kherson – 230 : 1778-2008 / Центр електрон. інформ. технологій «Інфо-Регіон» ; голов. ред. Н. М. Янкевич ; пер., ред. тексту І. Кудіна, Н. Карпенкова, О. Мазур ; дизайн, компоновка, прогр. структура диску П. Янкевич ; фот. Н. М. Янкевич [та ін.]. – Електрон. дан. (размер: 478 МБ). – Херсон : Інфо-Регіон, 2008. – 1 ел. опт. диск (CD-DV) : цв., зв. + 1 бр. (10 с.).

Херсонський державний аграрний університет : до 130‑річчя від дня заснування ун-ту / М-во аграр. політики України ; підгот. В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2004. – 8 с. : кольор. іл.

Херсонський державний університет : іст. нарис, 1917-2007 : На тит. арк.: до 90-річчя Херсон. держ. ун-ту / Ю. І. Бєляєв [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 347, [1] с. : фот.

Херсонський національний технічний університет, 1959-2009 = Kherson national technical university / Херсон. нац. техн. ун-т ; ред. О. Алєферко ; пер. Ю. Шарук ; фот. В. Резнік. – Херсон : Наддніпряночка, [20--]. – 35, [1] с. : карти, схем., кольор. фот.

Херсонському телебаченню 50 років! : Скіфія : книга-альбом / авт. тексту В. Долина, В. Гридасов ; ред. О. Анащенко, В. Гридасов ; фот. А. Альперта [та ін.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2009. – 99 с. : кольор. фот.

Херсон. Из прошлого в настоящее [Изоматериал] : фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко ; текст, науч. ред. С. Дяченко ; современ. снимки Н. Стрекаловского [и др.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2010. – 152, [3] с. : цв. ил.

Херсон. Полный путеводитель по городу : маршруты, интерес. факты, советы путешественнику / авт.-сост. Ю. Мазунова, О. В. Алеферко, Л. Косенко ; науч. ред. С. Дяченко ; фот. С. А. Алеферко, Д. Жильцов, Н. Стрекаловский. – Херсон : Наддніпряночка, 2013. – 139 с. : цв. ил., карты, цв. фот.

Херсонская область. 70 лет пути / предисл. Ю. Анисимова ; над кн. работали В. Терек [и др.]. – Геническ : Квадро, [2014?]. – 175 с. : ил.

Історія та сучасність м. Херсона, с.22-49.

Херсону городу корабелов 235 [Изоматериал] : 1778-2013 : [календарь] / подгот. Е. А. Кулак. – [Херсон] : [б. и.], [2013]. – [12] л. : цв. ил.

Хмель Виктор Адольфович. Херсонские истории, предания и были / Виктор Хмель ; ред. О. В. Алеферко ; худож.-граф. - авт. – Херсон : Надднепряночка, 2014. – 242, [1] с. : рис. – (Проект «Херсон – забытый Югъ»).

Ходаковський Володимир Федорович. Морський літопис (1834-2014) : від училища торг. мореплавання до Херсон. держ. мор. акад. : нариси з історії / В. Ф. Ходаковський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Херсон : ХДМА, 2014. – 301 с. : іл. – Бібліогр., Інтернет-ресурси в підрядк. прим.

Водотика Сергiй Григорович. Загальний перепис населення 1897 р. Про підсумки соціально-економічного розвитку Херсона у пореформену добу : [у другій половині XIX ст.] / С. Г. Водотика // Наук. зап. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. – Херсон, 2004. – С. 8-12.

Головко Ю. І. Джерела до історії організації зовнішньої торгівлі в Херсоні в останньому двадцятиріччі XVIII століття / Ю. І. Головко. // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 37-41. – Бібліогр. наприкінці ст.

Херсон. Конец XVIII века, век XIX // Белявская Н. П. Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время / Н. П. Белявская, Л. П. Еремина, И. И. Зинченко. – Одесса; Херсон, 2017. – С. 12-27.

История Херсона : малая ил. энцикл. Ч. 1: XVIII век. «Благополучный град Херсон» / сост. П. Е. Осьминин, И. Н. Илиади ; предисл. В. В. Сальдо ; под общ. ред. С. Н. Черевко. – Херсон : Шипуля В. В., 2009 – 186 с. : ил. – Хронология: с. 6-12. – Указ.: с. 13-16. – Прил.: с. 56-65. – Библиогр.: с. 183-185. – Изд. подгот. к 270-летнему юбилею основателя г. Херсона князя Григория Александровича Потемкина-Таврического.

История Херсона XVIII XIX вв. : ил. энцикл. : в 2 ч. / сост. П. Е. Осьминин, И. Н. Илиади. – Херсон : [б. и.], 2014. – 848 с. : ил., карты.

Херсон – місто, адм., екон. культур. центр Херсон. обл. // Енциклопедія історії України. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 369-376.

Білецький О. Херсонщина: не тільки пляж / Олексій Білецький // Укр. туризм. – 2017. – № 4. – С. 50-54.

Захаров Александр. История Херсона на страницах газет / Александр Захаров // Гривна. – 2014. – 27 нояб.(№48). – С. 10 : ил.

Захаров Александр. К 130-летию Херсонского горводоканала / Александр Захаров // Гривна. – 2016. – 28 дек.(№53). – С. 6-7 : фот.

Захаров Александр. Почтовая контора – старейшая служба Херсона / Александр Захаров // Гривна. – 2015. – 6 янв.(№2). – С. 3 : фот.; 4 февр.(№6). – С. 6.

Захаров Александр. Расцвет Херсона закончился 1 августа 1914 года... / Александр Захаров // Гривна – СВ. – 2014. – 31 окт.(№44). – С. 13 : фот. ; 7 нояб.(№45). – С. 13 : фот.

Захаров Александр. Улицы Херсона освещали свечами, а затем – керосиновыми лампами / Александр Захаров // Гривна – СВ. – 2015. – 28 мая (№22). – С. 13.

Про освітлення міста в кінці XIX – на початку XX ст., в т. ч. є інформація про будівництво електростанції в 1908 р.

Знайомтесь: генплан Херсона // Херсон. вісн. – 2013. – 18 квіт.(№16). – С. 6.

Макаров Сергей Викторович. Херсону – 235: как все начиналось / Сергей Макаров // Херсон. вісн. – 2013. – 8 серп.(№32). – С. 9 : фот.

Мемориальное кладбище летопись Херсона // Херсон. вісн. – 2013. – 6 черв.(№23). – С. 7.

У Херсоні відкрили меморіал воїнам-інтернаціоналістам // Тавр. Регіон. – 2013. – 19 лют.(№7).

Херсонському радіо 70! // Вісн. Олешшя. – 2014. – 17 лип.(№57/58).

Херсонщина. Земля можливостей : [розвиток туризму] // Міжнар. туризм. – 2017. – №4. – С. 106-113.

Видано в Херсоні, 1842-1942 : кат. місц. друку : [1634 бібліогр. записи] / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; авт.-уклад. О. В. Лянсберг ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ХМД, 2009. – 199 с. – Бібліогр.: с. 171-173. – Допом. покажч.: с. 174-197

Місто Херсон // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2013 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2012. – С. 51-60 : іл.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930