Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

«Тиждень креативної терапії» – інноваційна форма роботи з користувачами, які мають інвалідність

(з досвіду Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара)

Сучасні бібліотеки – це ідеальне місце для створення креативних інклюзивних просторів, де кожен охочий може реалізувати свої творчі ідеї, отримати професійну консультацію, знайти однодумців для інтелектуального спілкування, запропонувати партнерські ініціативи, спрямовані на вирішення актуальних проблем суспільства. Яскравим прикладом інклюзивного та інноваційного проєкту є Тиждень креативної терапії «Душа. Тіло. Гармонія», який був упроваджений у 2019 р. на базі Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара. Такий захід можна успішно проводити в будь-якому бібліотечному закладі.

Бібліотеки сьогодні дедалі частіше стають ініціаторами цікавих  проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем користувачів. Серед них – організація доступного інклюзивного простору, де люди з інвалідністю могли б не тільки творчо реалізуватись, а й соціальне адаптуватися, знаходити друзів для спілкування, а також отримувати професійну допомогу психологів і терапевтів.

Дедалі актуальнішими стають питання навчання, лікування, виховання, соціалізації дітей з інвалідністю. Серед сучасних засобів їхньої соціалізації значне місце відводиться такому напряму корекційної педагогіки, як арттерапія, що має інсайт-орієнтований характер та створює атмосферу довіри й уваги до внутрішнього світу дитини.

Арттерапія – це напрям сучасної психотерапії, що стрімко розвивається та стає дедалі популярнішим у професійному середовищі – як за кордоном, так і в нашій країні. Цей метод використовується для вирішення діагностичних, корекційних, психопрофілактичних завдань та з метою терапевтичного впливу. Сам термін «арттерапія» з¢явився в середині CC ст. Він передбачає низку специфічних методів, що сприяють зціленню людини засобами мистецтва.

Не менш ефективним, але досить інноваційним напрямом терапії та корекції в нашій країні є аніма – лотерапія, тобто використання тварин для надання психокорекційної допомоги людям.

Фахівці  Херсонської  ОУНБ ім. Олеся Гончара відстежують актуальні світові тренди, щоб, упровадивши їх у свою діяльність, були спроможними задовольняти потреби користувачів. Ще у 2006 р. на базі книгозбірні було створено Центр обслуговування користувачів з особливими потребами, мета якого полягає в наданні доступу до інформації особам з інвалідністю у зручному для них форматі та створенні інклюзивної платформи для спілкування, самореалізації і соціальної адаптації таких людей. Тому, враховуючи сучасну популярність методів креативної терапії, що поєднує арттерапію та  анімалотерапію, а також зацікавленість користувачів Центру мистецтвом і контактуванням із тваринами, виникла ідея створити проєкт, котрий поєднав би творчість, терапію, інклюзію та приємне спілкування. Тож у бібліотеці було започатковано інклюзивний проєкт «Тиждень креативної терапії “Душа. Тіло. Гармонія”», який охоплював цикл різноманітних майстер-класів, заснованих на арттерапевтичних та анімалотерапевтичних методиках, і який став яскравим прикладом ефективності соціального партнерства. Заради  якісних змін у громаді бібліотека залучила до реалізації проєкту провідних арттерапевтів, психотерапевтів, каністерапевтів (фахівців, котрі у своїй роботі використовують належним чином дресированих собак), експертів з нейрографіки, ізотерапії, казкотерапії, дослідницька робота яких відома далеко за межами міста.

У сучасному світі креативна терапія розглядається як ефективний метод, що допомагає розкрити творчий потенціал людини, акумулювати внутрішню енергію, віднайти оптимальні способи вирішення нею власних проблем. У роботі з особливими дітьми креативна терапія виступає як специфічна  технологія їхньої соціалізації, дає змогу «лікувати» засобами мистецтва з метою формування активної операційно-діяльнісної життєвої позиції.

«Тиждень креативної терапії» розпочався з круглого столу «Креативна терапія: перспективи розвитку». Головною метою зустрічі стало обговорення актуальних питань арттерапії та анімалотерапії в Україні загалом і на Херсонщині зокрема. Експертами обговорення стали відомі фахівці, які багато років займаються вивченням різноманітних напрямів у зазначених сферах і активно практикують ці напрями психокорекції, в т. ч. у роботі з особливими дітьми.

Під час зустрічі присутні – студенти Херсонського медичного коледжу, медичного факультету Херсонського державного університету, слухачі

Херсонської академії неперервної освіти, вчителі, логопеди-дефектологи міських шкіл – ознайомилися з основни­ми видами арттерапії, дізналися про особливості та можливості каністерапії та мали змогу поспілкува­тися з провідними арттерапевтами.

Засідання круглого столу було насичене цікави­ми презентаціями практичних здобутків та живими дискусіями щодо використання методів арттерапії та анімалотерапії в освітньому процесі, зокрема в ін­клюзивній освіті. Крім того, демонстрація наявного практичного досвіду наочно показала необхідність партнерства в реалізації подібних проєктів. Так, особливий інтерес присутніх викликав проєкт дитячої книги «Лисеня Міроша», який з'явився завдяки твор­чій співпраці майстра пісочної анімації, психолога та казкотерапевта. Цей проєкт був спрямований на психологічну підтримку дітей, які перебувають у лі­кувальних закладах.

Слід зазначити, що круглий стіл дав змогу не тільки ознайомити представників медичних та освіт­ніх установ з можливостями креативної терапії. Піс­ля офіційного закінчення заходу обговорення теми продовжувалося в неформальній обстановці, що сприяло налагодженню нових кон­тактів з метою реалізації сучасних ідей у царині розвитку креативної терапії.

Завдяки проєкту «Тиждень креативної терапії "Душа. Тіло. Гар­монія"» в Херсонській ОУНБ ім. Оле­ся Гончара було створено творчий інклюзивний простір, де будь-хто міг відчути лікувальний ефект від мистецтва. До програми ввійшли майстер-класи з найпопулярніших арттерапевтичних методик: ізотерапії, лялькотерапії, драмотерапії, бісеротерапії, пісочної терапії, казкотерапії тощо. У бібліотеці також уперше організовано безкоштовні сеанси арттерапії для дітей з інвалідністю.

Так, для дітей із вадами слуху було проведено сеанс ізотерапії «Малюємо настрій». Ізотерапія – це досить популярний арттерапевтичний метод психотерапії, метою якого є вплив на психоемоційний стан людини за допомогою малювання. Головне завдання ізотерапії – надати можливість людині відчути свій емоційний стан, звільнитися від негативу, зарядитися позитивними емоціями. Цікаво, але під час сеансу професійна ізотерапевтка, роздивляючись аква­рельні малюнки дітей, одразу побачила, хто з малечі потребує консультації із психологом. Таким чином, можна сказати, що ізотерапія стала не тільки терапевтичним сеансом, а й виступила своєрідним методом діагностики.

Два роки поспіль на базі Центру обслуговування юристувачів з особливими потребами діє інклюзивний ляльковий театр, де родини, що виховують дітей з ментальними розладами, створюють лялькові вистави та реалізовують свої творчі ідеї. Тому, звичайно ж, до програми Тижня креативної терапії був доданий майстер-клас із лялькотерапії. Це вид арттерапії, що використовує як основний прийом психокорекційного впливу ляльку – проміжний об'єкт взаємодії дитини та дорослого. Метою лялькотерапії є допомога особливим дітям зміцнити психічне здо­ров'я, покращити соціальну адаптацію, розвинути мовленнєву компетентність, уникнути конфліктів в умовах колективної творчої діяльності. Крім того, під час роботи з лялькою-персонажем, приміром ди­тина з аутизмом, опановує розуміння власного тіла, комунікаційні навички, правила роботи в команді тощо. А враховуючи те, що ляльки для занять діти створюють власноруч, вони можуть ще опанувати і побутові навички, наприклад, навчитися користуватися ножицями, голкою і т. ін.

Учасниками майстер-класу з лялькотерапії «Лялька-антистрес» стали учні інклюзивних та спецкласів освітніх закладів міста. Під час майстер-класу ви­користовувалися ляльки-персонажі, створені дітьми-акторами інклюзивного лялькового театру. Учасники спочатку познайомилися зі своїми персонажами та спробували передати емоції, які властиві тій чи іншій ляльці. Наприклад, як себе поводить король, бізнес­мен, маленька дитина і т. д. Після цього діти мали змо­гу покерувати своїм персонажем, разом із лялькою потанцювати, розіграти сценку, що відтворює певну ситуацію, тощо.

Найпопулярнішим став май­стер-клас бісероплетіння «Створи намисто спокою». Ця техніка є од­ним із напрямів арттерапії, який поєднує в собі кольоротерапію, розвиток дрібної моторики, фан­тазії, уваги та медитацію. Діти – учні спецшкіл – старанно працю­вали над виготовленням яскравих прикрас. Цікаво, що участь у сеансі брали не тільки дівчата, а й хлоп­ці: наприкінці майстер-класу во­ни створили чудові браслети з бі­серу для своїх мам чи вчителів.

Ще одним напрямом креатив­ної терапії є драмотерапія – метод лікування, при якому використовується техніка дії. В основі драмо­терапії лежить театральне мистецтво, а не драма­тургія. Під час використання такого методу профе­сійний психолог може віднайти причину проблеми особи. Драмотерапія дає змогу дітям з інвалідністю опанувати соціально-комунікативні навички, розви­ти мовленнєві здібності, подолати страх виступу пе­ред широкою аудиторією, навчитися основ сценічно­го мистецтва та хореографії. На базі книгозбірні вже третій рік діє перший в Україні інклюзивний театр «Звичайна роль – особливий актор», в якому родини, що виховують дітей з інвалідністю, працюють над ви­ставами під керівництвом професійного режисера. У межах «Тижня креативної терапії» було проведено від­криту репетицію цього театру, в якій міг узяти участь кожен охочий.

Уже два роки поспіль книгозбірня реалізує проєкт «Читаймо разом з Кіміко», що поєднує в собі чи­тання улюбленої книги з елементами каністерапії. Цей метод давно вже визнаний у світі. Наприклад, у США, Японії та країнах Балтії в муніципальних біблі­отеках активно практикують зустрічі з чотирилапи­ми «терапевтами». А участь собак в освітньому про­цесі сьогодні є обов'язковим елементом для деяких навчальних закладів США та Фінляндії. Вважається, що каністерапія є методом позитивного психосоціального та фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих або навчених собак. Щодо дітей, то цю терапію най­частіше застосовують при розладах мовлення, слуху в разі ментальних порушень (аутизм, затримка психічного розвитку і т. ін.).

У Херсоні є спеціально навчений собака – Кіміко Такара. Його «кваліфікація» підтверджена відповідними сер­тифікатами. Кіміко був активно задіяний у Тижні креативної терапії, адже охочих відчути на собі дію каністерапії виявилося чимало. Переважно від­відувачами каністерапевтичних сеан­сів стали діти з розладами аутистичного спектра та із затримкою психіч­ного розвитку. Під час такого сеансу дитина мала змогу прочитати вголос собаці фрагмент з улюбленої книжки, а потім безпосередньо в індивідуаль­ному порядку «поспілкуватися» з чотирилапим «те­рапевтом»: погладити, пообіймати, побавитися з ним іграшками тощо. Вважається, що такий тактильний контакт є цілющим, адже він безпосередньо впливає на психоемоційний стан дитини.

Інклюзивний проєкт «Тиждень креативної те­рапії "Душа. Тіло. Гармонія"» дав змогу бібліотеці не тільки створити новий продукт, спрямований на задоволення актуальних потреб певної категорії користувачів, а й допоміг розширити партнерські зв'яз­ки, залучити нових користувачів, прорекламувати практичні здобутки. Загалом учасниками «Тиж­ня креативної терапії» стали майже 200 осіб, 120 з яких – люди, що мають інвалідність.

Реалізація проєкту була б не­можлива без підтримки управління культури Херсонської обласної дер­жавної адміністрації та партнерів книгозбірні – Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської ОДА, Херсонського державного універси­тету, зокрема кафедри корекційної освіти, Херсонської академії непе­рервної освіти, міських спеціальної загальноосвітньої школи № 1, зага­льноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48, загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами слуху, Херсонського базово­го медичного коледжу, психологічної майстерні «Фа-Мі-Ля».

Сподіваємося, що «Тиждень креативної терапії» в Херсонській ОУНБ ім. Олеся Гончара проходитиме ре­гулярно, а набутий книгозбірнею досвід стане у при­годі колегам з інших бібліотек.

Оксана Шестакова,
керівниця Центру обслуговування
користувачів з особливими потребами
Херсонської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Бібліотечна планета. – 2020. – № 4 (90). – 6-8 с.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 1920212223
24252627282930