Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

15 жовтня

15 жовтня

МИХАЙЛІВ ЮХИМ СПИРИДОНОВИЧ
[1885-1935], художник
(До 130-річчя від дня народження)

Михайлів Юхим Спиридонович – видатний український живописець, графік, майстер символічно-філософських композицій, пейзажист, талановитий оформлювач книжок, автор численних ілюстрацій, орнаментальних обкладинок часописів, афіш.
Майбутній митець народився в містечку Олешки (нині Цюрупинськ Херсонської області). Закінчив Олешківську школу, Херсонське реальне училище. За рекомендацією Херсонського земства вивчав секрети виробництва кераміки та килимів у Строганівському художньо-промисловому училищі м. Москви. За проект керамічного каміна для великого кабінету отримав високу оцінку і звання кераміста. Пізніше закінчив Московське училище живопису, скульптури та архітектури. Згодом одержав звання класного художника першого ступеня за картину «До богині Лади».
Служив в царській армії. Військову службу відбував в Катеринославі, де у 1911-1912 рр. виконав розпис Хрестовоздвиженської церкви.
Протягом свого життя Юхим Спиридонович працював не лише художником, оформлюючи книжки, але й як письменник, викладав у Миргородському художньо-промисловому інституті, займався громадською роботою. З 1912 р. його вірші друкувалися на сторінках періодичної преси. Був членом художньої ради Академії мистецтв у Києві,  директором Київської художньо-промислової школи, брав активну участь у музичному житті України.
В середині 20-х років Ю.С. Михайлів створив полотна: «За завісою життя»,  «Чайка», «Гільйотина», «Прометей», «Вітряк на тлі місячного сяйва», «Циганка», «Старе і нове», «Сум Ярославни» та низку натюрмортів, в яких повною силою розкрився непересічний талант митця.
У 1923-1929 роках він очолював Київську філію Асоціації художників Червоної України (АХЧУ). Перебуваючи на різних посадах, художник створював нові картини, виступав на виставках, видавав  свої переклади книг, брав участь у республіканських та всесоюзних виставках. Він виступав з цікавими розвідками з питань народних художніх промислів, оприлюднив монографії про творчість Г.І. Нарбута, М.І. Жука.
Друзями і сподвижниками Ю.Михайліва були – П.Тичина, М. Хвильовий, М. Рильський, В. Сосюра, Г. Косинка, Л. Курбас та багато інших діячів літератури і мистецтва, долі яких за їхнє самовіддане служіння народові були скалічені, імена спаплюжені і оббрехані, а життя більшості з них розтерзане. Нещадна рука совдепівської інквізиції не обминула і Юхима Михайліва.
У 1934 році він був безпідставно заарештований за звинуваченням у підготовці збройного повстання і засланий до м. Котласу (Архангельська обл., Російська Федерація). Там художник оселився в робітничій родині, влаштувався на роботу декоратором у клуб, продовжував малювати, писати вірші, мріяв про повернення до рідних, однак підірване на фронтах здоров'я нагадувало про себе. У 1935 році життя митця обірвалося. Рідними збережено зшиток віршів, написаних на засланні у 1934-1935 роках. Незадовго до смерті він написав наступні рядки:

…А як хотілося пірнуть в життя потоки
Й гукнути: “Слава!” – переможно… Праці.
Хотілося як повітря Праці!
Щоб, задихаючись творить для всіх, «для мас»
Та хтось позаздрив нам у «дивному палаці»
І погасив цей творчий наш екстаз.
Мене заслали сам – не знаю за що.
За Україну, що я син її…

Михайлів Юхим Спиридонович пішов з життя та залишились його картини, вірші, наукові праці. Дійшли до сучасників і його пророчі слова: « Як би вам у житті не доводилося, вічно пам’ятайте про ваш Отчий Дім, про вашу рідну Батьківщину».

Література

Григорій Дядченко (1869-1921) : стаття / Юхим Михайлів. – О. : ОУНБГ, 1996. – С.90-98. – Вих. дані ориг.: відбиток з журн. «Життя і революція». – К., 1928. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Михайло Жук: (до ювілею 25-річної мистецької діяльн.) : стаття / Ю. Михайлів. –  О. : ОУНБГ, 1996. – С. 121-131. – Вих. дані ориг.: відбиток з журн. «Життя і революція». –  К., 1929, трав. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

М. Жук  = M. Zuk : стаття / Юхим Михайлов. – О. : ОУНБГ, 1996. – 31 с. – К., 1930. – Ксерокопія.

Георгій Нарбут (1886-1920) : стаття ; Фрагменти спогадів про Г.І. Нарбута : стаття / Юхим Михайлів. – О. : ОУНБГ, 1996. – С. 46-51, 79-89 : іл. – Вих. дані ориг.: відбиток з журн. «Бібліологічні вісті». – К., 1926, №2, 10. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Нове різьбярство України : стаття / Юхим Михайлів. – О. : ОУНБГ, 1996. – С.118-144. – Вих. дані ориг.: відбиток з журн. «Життя і революція». – К., 1929, груд., с.118-144. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Леонід Позен (1849-1921) : стаття / Юхим Михайлів. – О. : ОУНБГ,  1996. –  С.157-169 : іл. – Вих. дані ориг.: відбиток статті з журн. «Життя і революція». – К., 1929, лип.-серп., с.157-169. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Прощальний зошит: Ой не підводиться рука…; Журавлі; Куди ти, вітре …; Кошмар; «Хоч би татусь прибув з заслання …»; Чи я забуду тут в неволі…; Я не для півночі родився …; Дружині:[вірші, вміщена коротка біогр. довідка] / Ю. Михайлів // Українське диво: поет. антологія. – К., 2005. – Кн.2. – С.170-177.

Сучасна графіка : збірник / Юхим Михайлів. – О. : ОУНБГ, 1996. – [10] арк. : іл. – Назва складена каталогізатором. – Відбитки статей з журн. «Шлях». – 1917, №5; «Бібліологічні Вісті»; «Життя і революція», 1926. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Юхим Михайлів : матерiали мiжнар. конф. : до 110-ї річниці від дня народж. / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культ. цінностей при Кабміні України ; упоряд. І. Роженко ; ред. О.К. Федорук. – К. : Абрис, 1997. – 192 с. : портр, іл. – (Повернуті імена). – Бібліогр. в кінці ст. – Список голов. тв. худож.: с. 186-189.

П'ядик Ю.В. Юхим Михайлів [Образотворче видання] : життя і творчість / Юрій Васильович П'ядик; вступ. сл. І.М. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2003. – 223 с. : іл.

Історія української культури : у 5 т. Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття / НАН України ; редкол.: Г.А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Наук. думка, – 2005. – 1292, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 1242-1264 та в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 1266-1289.
Про Михайліва Ю., с. 906-908, 970-972, 974, 975.

Нестуля О.О. Красиве і талановите життя / О.О. Нестуля // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С.184-191.

Певний Б. Про реабілітацію та життя і творчість Юхима Михайліва / Богдан Певний // Певний Б. Майстри нашого мистецтва : роздуми про мистців та мистецтво / Богдан Певний. – К., 2005. – С. 61-72.  

Шитюк М.М. Культура Півдня України під пресом сталінського адміністративно-ідеологічного контролю / М.М. Шитюк // Етнокультурнi процеси на Пiвднi України в XIX-XX ст. : зб. наук. пр. III Регiон. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р. – Запоріжжя, 2000. – С. 161-166. – Бібліогр. у кінці ст.
Про репресії щодо українських письменників: М. Куліша, С. Божка, М. Чернявського; композитора, директора Херсонського  музичного училища Я. В. Дюміна; художника Ю. С. Михайліва.

Мистецтво України: бiогр. довiд. : [понад 6500 ст.] / упоряд. А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський ; за ред. А.В. Кудрицького ; іл. Є.І. Муштенко. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 1997. – 697 с.
Михайлів Ю.С., с.414.

Гордість гімназії – гордість України. Гордість України – гордість гімназії // Вісн. Олешшя. – 2012. – 9 берез.(№21/22)
Про випускників Цюрупинської загальноосвітньої школи № 1 (тепер гімназія): державного та партійного діяча О. Д. Цюрупу, художника Ю. С. Михайліва, командарма І. І. Матвєєва, письменників М. Г. Куліша, І. Д. Дніпровського та К. Г. Кудієвського, мовознавця Б. М. Кулика, актора Є. С. Матвєєва, конструктора Л. Л. Балашова та скульптора А. С. Шаталова.

Доріченко О. Землю обійняв орлиним летом  / Олесь Доріченко // Вісн. Олешшя. – 2009. – 19 черв.(№49/50). – С. 5.

Доріченко О. «Тоді складу я спів новий...» / Олесь Доріченко // Київ. – 2005. – №9. – С.185-188.

Істоміна Є. Художник Ю.С. Михайлів / Є. Істоміна // Вісн. Олешшя. – 2010. – 22 жовт.(№85/86). – С. 2.

Кочур Г. Художник Юхим Михайлів / Григорій Кочур // Київ. Русь. – 2008. – N6. – С. 76-98.

Кузьмин Є. Юхим Михайлів: [стаття] / Євген Кузьмин. – О. : ОУНБГ,  1996. – С.145-152. – Вих. дані ориг.: відбиток з журн. «Життя і революція», К., 1928, листоп. – Друк 2 с. на 1 арк. – Ксерокопія.

Лясковська Г. Художник Ю. Михайлів / Г. Лясковська // Вісн. Олешшя. – 2005. – 22 жовт. – С.5.

Фока М. «... О, що зі мною фарби ті зробили!» : про живописний компонент художнього мислення Павла Тичини : [в т.ч. про творч. зв'язок поета з худож. М. Жуком, Ю. Михайлівим та О. Шовкуненком] / Марія Фока // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – N3. – С. 92-102. – Бібліогр. у кінці ст.

Халявка І. Збережені сонати художника Юхима Михайліва / І. Халявка // Літ. Україна. – 2006. – 16 листоп.(№44). – С.8.

Щербань О. Керамікологічні сторінки життєпису Юхима Михайліва / Олена Щербань // Київ. старовина. – 2008. – N5. – С. 161-165. – Бібліогр. у кінці ст.

Михайлів Юхим Спиридонович (15.10.1885–15.07.1935) // Херсонщина подарувала світові: біобібліогр. довід. – Херсон, 2010. – С.7-8.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 19 20 212223
24252627282930