Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

1 вересня

Part`s menu

1 вересня  

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

[1874]

(До 135-річчя з часу заснування)

  

Етапи розвитку:

    У 1874 році відкрито Херсонське сільськогосподарське училище.

    У 1919 році училище реорганізовано у Херсонський сільськогосподарський інститут.

    У 1928 році інституту присвоєно ім`я О.Д. Цюрупи.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 року на базі Херсонського державного сільськогосподарського інституту створено Херсонський державний аграрний університет.

 

Література

ПРОФЕСОРИ і наукові школи Херсонського державного аграрного університету /М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 120 с. – (Вчені-аграрії України; 3). – Бібліогр.: С.118.

СТО двадцять п`ять років Херсонському сільськогосподарському навчальному закладу: Зб. наук. ст. /Редкол.: Ушкаренко В.О. та ін. – Херсон: Айлант, 1999. – 250 с.

УШКАРЕНКО В.А. Херсонский аграрный университет: (1874-1999): Ист. очерк /Ушкаренко В.А., Мартынова Т.Д. – Херсон: Айлант, 1999. – 180 с.: ил.

ЧАС, події, люди: 25 років з життя Херсонського агроуніверситету та його ректора Ушкаренка В.О. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. - 69 с. – (Історія університету; 1).

ЭТАПЫ большого пути 1874-1994: (Юбил. сб. работ) /Херсон. с.-х. ин-т им. А.Д. Цюрупы. – Херсон, 1994. – 142 с.

ГАМАЮНОВ В.С. Співдружність студентів: [Про співроб. ун-ту з Гродненським держ. аграр. ун-том респ. Білорусь] //Аграрник. –    2004. – Січ./берез. (№1).

ГРАНОВСЬКА Л. ХДАУ – провідний вищий аграрний навчальний заклад півдня України //Джерела. – 2000. – 10 листоп.

[ДОБІРКА матеріалів до 70-річчя від дня народження ректора університету В.О. Ушкаренка] //Аграрник. – 2008. – трав. (№2) –     С.1-44.

ДУХ университета – это очень важно: [Интервью с В.А. Ушкаренко – ректором] /Записала Анастасьева Н. //Взгляд. – 2005. – 10 марта (№10). – С.2.

КОВАЛЕНКО В. Генетика і тваринництво: [Досвід ун-ту] /Коваленко В., Нежлученко Т., Шкарапата Я. //Наддняпрян. правда. – 2006. – 19 лип. – С.3

КРЫМОВ В. Бывшему ректору Херсонского сельскохозяйственного института [Ф.В. Козелю] исполнилось 100 лет //Булава. – 2006. – 31 авг. (№35). – С.4.

ЛАГУТЕНКО Л. Флагман аграрної науки: 125 років – шлях від земського училища до державного агроуніверситету /Фотогр. Грушецький А. //Херсон. вісн. – 1999. – 8 жовт.

ЛЮБОМСЬКА О.І. Щасливий ювілей науковця: [До 100-річчя від дня народж. Ф.В. Козеля, колиш. ректора Херсон. с.-г. ін-ту]  //Ветеран. – 2006. – 5 верес. (№9). – С.2.

МАЛОМУЖ Т. Единая зона европейского высшего образования: мечта или реальность?: [О подписании Болонской декларации ректорами ХГУ, ХНТУ и ХГАУ в ун-те Ницца-София Антиполис] //Новый фаворит. -  2008. - №1. -  С.32-35.

МОРОЗОВ В. Академік від землі православної: [В.О. Ушкаренко, ректор ХДАУ] //Наддніпрян. правда. - 2008. – 7 трав. (№34). -  С.1.

МОРОЗОВ В. Виктор Ушкаренко: аграрий, ученый, педагог: [О ректоре ХГАУ] //Херсон. вісн. - 2008. – 1 трав. (№18). -  С.7.

ПИЛИПЕНКО Ю. Наш Білгород-Дністровський: [Про створення навч.-консультатив. центру ХДАУ на базі Білгород-Дністров. МРПТ] //Аграрник. – 2004. – Січ./берез. (№1). – С.4.

ПІДДУБНЯК В. Дороговказ до українського достатку: Генетики і селекціонери одержали фахову "Лоцію": [В ХДАУ] //Гривна. – 2006. – 14 сент. (№38). – с.14.

ПРОКОПЕНКО П.С. Кафедра ветеринарної медицини: [Аграр.ін-ту] //Вісн. вет. медицини Херсонщини. – 2006. – лют. (№9). – С.3.

ПРОЩАНИЕ с маэстро: [Некролог на смерть Голубенко В.И. – декана ф-та культуры и искусства] //Новий день. – 2006. – 28 груд. (№52). – С.22.

СЕРЕБРЯКОВА С. Свята Тетяна – покровителька студентів: [Про єдиний на Херсонщині студ. храм-каплицю при ун-ті] //Дзвін. – 2004. - №2. – Спецвип.

СИБІРСЬКИЙ характер розкрився в південних степах України: [Інформ. про життєвий шлях В. Метляєва, громад. діяча, поета та викладача ХДАУ] //Наддніпрян. правда. – 2004. – 14 січ.

СКОРА О. Презентація аграрного університету //Наддніпрян. правда. – 1998. – 3 верес.

СМОЛІЄНКО Н. Новини.: [При Херсон. аграр. ун-ті започатковано створення "Юридичної клініки] //Джерела. – 2004. – 20 черв. (№17).

СТЕЦЕНКО Е. Юбиляру – 40 лет: [Гидромелиор. ф-т]  //Новий день. – 2004. – 16 верес. – С.5.

СТОРЧАК М. Аграрному університету – 130 років //Наддніпрян. правда. – 2004. – 16 черв.

УШКАРЕНКО Віктор Олександрович: [Ректор закладу] //Джерела. -  2008. – 30 трав. (№9/10) -  С.1.

"ЯРМАРОК праці" в аграрному університеті //Орієнтир плюс. – 2005. – 30 квіт. (№4). – С.4.

УШКАРЕНКО Віктор Олександрович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1965-2008 роки / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка, Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад. В. В.  Морозов та ін.; авт. вступ. ст. М. В. Зубець. - Херсон : Вид-во ХДУ , 2008. - 116 с. : портр. - (Академіки Укр. акад. аграр. наук). - Предм.-темат. покажч.:  с. 100-108. - Імен. покажч.: с. 109-114.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 1920212223
24252627282930