Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

18 грудня

18 грудня            

КУЛІШ МИКОЛА ГУРОВИЧ
[1892-1937],український письменник драматург
(До 120-річчя від дня народження)

Куліш Микола Гурович народився в с. Чаплинці Херсонської області в селянській родині. Після закінчення сільської  школи навчався в Олешківському (тепер м. Цюрупинськ) міському восьмикласному училищі, в Одеській школі прапорщиків. Брав участь в імперіалістичній війні, у революційному русі в Україні. В липні 1919 року, перебуваючи у Херсоні, займався фомуванням Дніпровського селянського полку, з яким захищав  Херсон і Миколаїв у боях з військами Денікіна. Завершив М.Г. Куліш свою військову біографію начальником штабу групи військ Херсонського напрямку, а трохи пізніше – військовим керівником Херсонського та Дніпровського військкоматів.
З 1921 року М.Г. Куліш – на цивільній службі. Певний час обіймає адміністративні посади в Олешках Дніпровського повіту. Організовуючи школи, дбаючи про учнів та вчителів, М.Г. Куліш неодноразово пішки ходив хуторами, селами й містечками Херсонщини, знайомлячись зі станом педагогічних справ у рідному краї.
У 1922 році, отримавши підвищення по службі, він переїхав до Одеси. Працює у системі губернської освіти. З літа 1925 року драматург живе і працює в Харкові, де потрапив до центру духовно-творчого буття. Видатне письменницьке оточення – М. Хвильовий, Остап Вишня, В.Сосюра, Ю. Яновський, П. Тичина, І. Дніпровський, Г. Епік -  збагачувало художній світогляд митця. Творча дружба українського драматурга з режисером театру “Березіль” Л. Курбасом сприяла піднесенню рівня українського театру, в якому на той час домінувала агітаційно-плакатна тема і стилістика. На сцені “Березолі” здійснені постановки п’єс “Народний Малахій”, “Мина Мазайло”, “Маклена Граса”, “Комуна в степах”, “97”.
М.Г. Куліша обрано другим президентом письменницької спілки ВАПЛІТЕ – чи не найпотужнішої літературної організації у Європі 20-х років  XX століття. Він входить до складу редколегії провідного літературного часопису України “Червоний шлях”, друкується в альманасі “Літературний ярмарок”. Твори “Народний Малахій”, “Патетична соната”, “Маклена Граса” стали новим словом не тільки в українській драматургії, а й у художньому мисленні європейських культур.
На межі 20-30-х років для М.Г. Куліша настали важкі, трагічні часи. Його твори, більшість з яких були надзвичайно популярними, зазнають як політичної, так і естетичної критики.
На Першому всесоюзному з’їзді радянських письменників (17серпня - 1вересня 1934 р.) М.Г. Куліша оголосили буржуазно націоналістичним драматургом.
У грудні того ж року М.Г. Куліш пішов на похорон свого друга І.Дніпровського, а додому не повернувся…
На закритому процесі 27-28 березня 1935 року М. Г. Куліша у складі великої групи „націоналістів” було засуджено виїзною сесією Військової колегії Верховного суду СРСР на 10 років ув’язнення в спецтаборах. Покару відбував на Соловках, де його тримали в спецізоляторі як особливо політично небезпечного злочинця. Документи судово-слідчої справи письменника свідчать однозначно: „особлива трійка” УНКВС Ленінградської області постановою 383 від 9 жовтня 1937 року винесла М. Кулішу смертний вирок. Розстріляно видатного драматурга України 3 листопада 1937 року.
4 серпня 1956 р.  Військовою колегією Верховного Суду СРСР М. Г. Куліша реабілітовано посмертно за відсутністю складу злочину.
Творчість М.Г. Куліша – це багатогранне, гранично загострене зображення життя, процесів сучасної йому України. Доля українського села, духовні пошуки інтелігенції , психологічні тенденції в робітничому середовищі, духовний стан столичного й провінційного міст, проблеми національно-історичного розвитку України – таким виглядає зріз основних проблем драматургії М.Г. Куліша.Твори  Куліша М.Г.

ТВОРИ: в 2 т. /Микола Куліш; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та комент. Л. С. Танюка.- К.: Дніпро, 1990.
Т. 1: П’єси. – 509 с. – Зміст: Лесь Танюк. Драма Миколи Куліша [вступ. ст.]; „97”; Комуна в степах; Прощай, село; Отак загинув Гуска; Хулій Хурина; Зона; Закут; Вічний бунт; Легенда про Леніна (драм. етюд); Колонії (сцени); Коментар.
Т. 2: П’єси; статті, документи, листи, спогади про письменника. – 878 с. – Зміст: Народний Малахій; Мина Мазало; Патетична соната; Маклена Граса; Шерех Ю. Шоста симфонія Миколи Куліша; Кузякіна Н. Парижком; Автобіографія. Із записника; Статті. Виступи (1921-1924); Статті та виступи (1927-1933); Листи; Куліш Антоніна.Спогади про Миколу Куліша; Коментар.

ВИБРАНІ твори /Микола Куліш; упоряд. текстів, передм. Я. Ю. Голобородька. – Х.: Ранок: Веста, 2003. – 400 с.- (Програма з літератури). – Зміст: Народний  Малахій; Мина Мазайло; Патетична соната; Маклена Граса.  
П’ЄСИ /Микола Куліш; післям. Д. Вакуленко. – К.: Дніпро, 1983. – 334 с. – Зміст: „97”; Комуна в степах; Отак загинув Гуска; Патетична соната; Прощай, село; Маклена Граса; Вакуленко Д. Микола Куліш.  

П’ЄСИ /Микола Куліш. – К.: Наук. думка, 2001. – 368 с. – (Бібліотека школяра). – Зміст: Мина Мазайло; Народний Малахій; Маклена Граса; Патетична соната; „97”.Література про життя та творчість

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Микола Куліш: аспекти життя й творчості: метод. рекомендації та матеріали для вчителя /Ярослав Голобородько; ХДПІ ім. Крупської, Укр. регіон. ін-т післядиплом. освіти. – Херсон, 1995. – 18 с.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Микола Куліш: сучасний погляд /Ярослав Голобородько. – Х.: Основа, 2004. – 144 с. – (Б-ка журн. „Вивчаємо укр. мову та л-ру”).

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Художні константи Миколи Куліша: автореферат дис. … /Ярослав Голобородько; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1997. – 40 с.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша: монографія /Ярослав Голобородько. - Херсон, 1997. – 307 с.  
    
КУЗЯКІНА Н. Б. Драматург Микола Куліш: літ.-критич. нарис /Наталя Кузякіна. - К.: Рад. письменник, 1962. – 203 с.: портр. - Бібліогр.: с.198-202.

ПАРАШИЧ В. В.  М. Куліш. „Мина Мазайло”: біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Зразки учнівських творів: посіб. для 11 кл. /Валентина Парашич . – Х.: Ранок, 1999. – 64 с.

ПРАЦЬОВИТИЙ В. С.  Український національний характер у драматургії Миколи Куліша /Володимир Працьовитий. -  Л.: Світ, 1998. – 184 с.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю.Драматург, тріумфатор, деміург: (феноменологія М. Куліша) /Ярослав Голобородько //Голобородько Я. Ю. Південний аріал. Консорціум літературної Таврії: роман монографія /Ярослав Голобородько . – К., 2007. – С. 114-224. – Бібліогр. в кінці ст.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Його знала вся Україна /Ярослав Голобородько //Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон, 2005. – С.885-889.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Літературний процес Таврійського краю: навч.- метод. посіб. /Ярослав Голобородько. – Херсон: Айлант, 2000. – 128 с.
М. Г. Куліш, с.57-80.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. „Просвіта” в житті і духовній спадщині Миколи Куліша /Ярослав Голобородько //Історія „Просвіти” Херсонщини. – К.;Херсон, 2002. – Т.1. – С. 84-88.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Світ таврійських письменників: імена та долі: експерим. підруч.-хрестоматія /Ярослав Голобородько. – Херсон: Персей, 2001. – 423 с.
Куліш М.Г., с.20,378,414,424.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Херсон, Таврія, Південь у житті й творчості Миколи Куліша /Ярослав Голобородько //Голобородько Я. Ю. Письменники і Херсон /Ярослав Голобородько. – Херсон, 2003. – С. 89-125.
    
ІСТОРІЯ української літератури XX століття. У 2-х кн. Кн. 2:Друга половина XX ст. /ред. Дончик В. Г. – К.: Либідь, 1998. – 456 с.
Куліш М., с. 20, 378, 414, 424.  

КОРНІЄНКО Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього /Неллі Корнієнко; голов ред. В. Куценко, ред. англ. тексту А. Сотников. – К.: Либідь, 2007. – 328 с.: портр., фот. - Біліогр. на боковинах.    
Постановки за творами М. Куліша у Харківському театрі „Березіль”у 1926-1933 р.р., с.203-258.

МИКОЛА Куліш //Живиця: хрестоматія укр. л-ри  XX ст. – К., 1998. – Кн. 1. – С. 618-621.

МИКОЛА Куліш //… З порога смерті …: письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – Вип. 1. – С. 294-296.

ЛАВРІНЕНКО Ю. А. Микола Куліш /Юрій Лавріненко //Лавріненко Ю. А. Розстріляне відродження: антологія 1917 1933 /Юрій Лавріненко. – К., 2003. – С. 649-664.

ОСТАННЯ адреса: до 60-річчя соловецької трагедії /упоряд. П. Кулаковський, Г. Смірнов, Ю. Шаповал; відп. ред.І. Ф. Драч та ін.; худож. В. Харик. – К.: Сфера, 1997 – 1998.   
Т.1. – 1997. – 325 с.
Про Куліша М. Г., с. 9, 25, 26, 41, 175,306, 311, 316.
Т.2. – 1998. – 286 с.: іл., карта. – Імен. покажч.: с.278-286.
Про Куліша М. Г., с. 88, 89, 113, 249, 254, 257, 258.

ПАРАСКЕВИЧ П. К. „Він геній був”: (до 100-річчя від дня народж. М. Г. Куліша) /Павло Параскевич //Параскевич П. К. Сторінки літературної Херсонщини /Павло Параскевич. – Херсон, 2003. – С. 47-54.

ПАРАСКЕВИЧ П.К. Нове дослідження про Миколу Куліша /Павло Параскевич //Параскевич П.К. Сторінки літературної Херсонщини /Павло Параскевич. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К.; Херсон. 2008. - С.91-96.

СВЕРБІЛОВА Т. Г. Українська драма 30-х рр. XX ст. як модель масової культури та історія драматургії у постаттях /Тетяна Свербілова, Людмила Скорина; наук. ред. Т. І. Гундорова. – Черкаси: Маклаут, 2007. – 384 с. – Бібліогр.: с. 369-379 та в підрядк. прим.
Куліш М. Г. , с. 185-248.  

ТАНЮК  Л. С. Твори: в 60-ти т. /Лесь Танюк; відп. ред. Л. Фурта. – К.: Альтерпрес, 2003 –    .
Т. 6: Щоденники 1962 р. /Лесь Танюк. – 2006. – 920 с.: іл.
Куліш М. Г., с.19-21, 64-67, 108-116, 224-226, 370-379, 569-570, 583, 865-877.
Т. 7: Щоденники 1963 р. (січ.-черв.) /Лесь Танюк . -  2006. – 765 с.: іл., портр.
Куліш М. Г. , с. 10-12, 93, 109-118, 121, 122, 303-306, 540, 552-556, 615 625.  
Т. 8: Щоденники 1963 р. (лип.-груд.) /Лесь Танюк. – 622 с.: іл., портр.
Куліш М. Г., с. 24-25, 491-493, 517-520, 544-552.
Т. 9: Щоденники 1964 р. /Лесь Танюк. – 2006. – 888 с.: іл., портр.
Куліш М.М., с.115, 118,131-133.

ЮРЕНКО О. Про Миколу Куліша /О. Юренко //Забуттю не підлягає: нариси, спогади, оповідання. – Херсон, 1994. – С. 121 143.

АТАМАНЧУК В. Мелодрама чи трагедія? Проблеми ”нового побуту”    радянського міщанства у п’єсі М. Куліша ”Зона”/В. Атаманчук     //Укр. мова й л-ра в серед. шк. гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №2. –     С.118-121. – Бібліогр. в кінці розд.

БАРАНОВА Т. О. М. Куліш. “Мина Мазайло”: проблеми українізації     / Т. О. Баранова //Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2004. - №30. – Жовт. –  С.11-13.

БЕДЗИК Ю. Наша доля чи трагедія самознищення: Микола Куліш. Лесь Курбас. Театр ”Березіль” – 30-ті роки /Юрій Бедзик  //Молодь України. – 2005. – 31 трав.(№59).
БОНДАРЕНКО М. Г.  Програма для навчальних закладів нового типу /М. Г. Бондаренко //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. - №11. – Листоп. – С. 58-64.

БРАТАН М. Непомеркне світло істини: до 100-річчя М. Куліша /Микола Братан //Наддніпрян. правда. – 1992. – 16 січ.
    
ВШАНОВУЄМО пам'ять земляка: [в Чаплинці] //Чапел. Під. – 2002. – 13 груд.

ГАЙ  Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша /Є. Гай //Слово і час. – 2008. - №7. – С. 43-51. – Бібліогр. в кінці ст.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Архітектонічна культура комедії М. Куліша ”Мина Мазайло” /Ярослав Голобородько //Дивослово. – 2002. - №4. – С.2-5; Слово і час. - 2002. - №12. - С.11-19.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Геніальний тріумвірат: (Л. Курбас, М. Куліш, М. Крушельницький) /Ярослав Голобородько //Дивослово. – 2005. – №11. – Листоп. – С. 33-41.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Духовний подіум Миколи Куліша: до 110-річчя від дня народж. письменника /Ярослав Голобородько //Дивослово. – 2002. – С. 10-13.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Категорія національного в житті й духовній спадщині М. Куліша/Ярослав Голобородько //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк.- 2002. – №3. – С. 29-33.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Митець на весь світ /Ярослав Голобородько //Тавр. регіон. – 2000. – 4, 18, 25 трав.; 1 черв.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Національний геніалітет: (Курбас, Куліш, Крушельницький) /Ярослав Голобородько //Слово і час. – 2006. - №1. – С.72-84.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Соціодуховні пріоритети Миколи Куліша 1917-1920 років /Ярослав Голобородько //Укр. мова і л-ра в шк. – 2002. - №7. – С. 43-46.
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Таврійський буттєвий ландшафт у творах Миколи Куліша: до 115-річчя від дня народж. драматурга /Ярослав Голобородько //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. - №10. – С. 9 13.  

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Україніада Миколи Куліша: до 110 річчя від дня народж.  митця /Ярослав Голобородько //Слово просвіти. – 2002. – 19-25 груд. – С. 5.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. “… Я всеодно буду відбивати і освітлювати національну проблему”: світоглядний стрижень М. Куліша /Ярослав Голобородько //Вісн. НАН України. – 2002. - №9. – С.54-59.
 
ГОРЕВИЧ Ж. Література і мистецтво (1920-1930) /Ж. Горевич //Історія України. – 2004. – Груд. (№47). – С.11-14, 19.
ЖИЛА С.О. Аналіз п’єси Миколи Куліша “Мина Мазайло” /С.Жила //Всесвітня л-ра та культура в навч. закладах України. – 2006. - №9. – Верес. – С.28-34.

ЖИЛА С. Особливості вивчення п’єси М. Куліша ”Маклена Граса” /С.Жила //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2001. - №5. – С. 39 46.

КАРАСЕВИЧ В. Творчість Миколи Куліша /В. Карасевич //Укр. мова та л-ра. Шк. світ. – 2007. – Жовт. - №37/38/39. – С.29 34. – Бібліогр. у кінці ст.

КОГУТ О. Концепція новочасного месії у драмі М. Куліша “Народний Малахій” /О. Когут //Дивослово. – 2002. - №1. – С.6-7.

КОСАЧ Ю. Слово про Миколу Куліша /Ю. Косач //Слово і час. – 2009. - №12. – С.48-54.

КРЮЧКОВА Т. Ілюзія, що обернулася трагедією /Т. Крючкова //Вгору. – 2007. – 20 груд.(51). – С.10.
КУДРЯВЦЕВ М. Драма Миколи Куліша “Патетична соната”: сучасне прочитання / М. Кудрявцев //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2004. - №7. – Лип. – С.4-12.

КУЗЯКИНА Н. Дело № 1255 вместо завещания: [об аресте Н. Кулиша в1934 г.] /Н. Кузякина  //Степ. – 2002. - №11. – С.51 59.

ЛЕВЧЕНКО Т. Ім’я, вилучене з історії /Т. Левченко //Культура і життя. – 2003. – 15 січ.

Літературний процес XX століття (1900-1930): М. Куліш “Патетична соната” //Укр. мова  та л-ра. – 2003. - №2/3. – Січ. – С.54.

ЛОГВИНОВ Н. „У театрі можливе все, крім стоячої води” /Н. Логвинова //Березіль. – 2006. – №1. – Січ. – С. 174-184.

МАЖАРЕНКО В. Дні Миколи Куліша в степовому краї: [на Херсонщині] /В. Макаренко //Літ. Україна. – 2003. – 9 січ. – С. 1.

МАРУЩАК О. Діяльність Миколи Куліша в освітніх установах Херсонщини та Одещини /Олена Марущак //Степ. – 2002. - № 11. – С. 32-36.

МАТКОВСЬКА І. Український Техас, або про Миколу Куліша без патетики /І. Матковська //Рад. Таврія. – 2008. – 12 груд. (№50). – С. 7.

МАТЮЩЕНКО А. „…Розмова людини з самим собою про зраду й смерть” /А. Матющенко //Дивослово. – 2004. - №10. – Жовт. – С. 24-28.

МАТЮЩЕНКО А. У тіні Куліша: риси експресіонізму в українській драматургії 1920-х р. /А. Матющенко //Слово і час. – 2008. - №12. – С. 14-19. – Бібліогр. у кінці ст.

„МИКОЛА Куліш”: сторінки долі та творчості //Укр. мова та л ра. – 2001. – №2. – Трав. – С. 1-16.

НАУМОВА О. Херсонщина в житті і творчості великого драматурга М. Г. Куліша /О. Наумова //Рад. Таврія. – 2007. – 14 груд. (№50). – С. 3.

НОВОСЕЛИЦЬКА Н. Майстер: [про постановки творів М. Куліша видатним реж. М. Данченком] //Київ. – 2002. - №11. – С. 178-184.

ПЕТРОВА А. „Мина Мазайло”. К юбилею Кулиша: [о спектакле в Херсон. обл. муз.-драм. театре] /А. Петрова //Булава. – 2007. – 22 нояб. (№47). – С. 16.

ПЛАХТІЙ Т. „А вино – як кров”: (християнська символіка драм М. Куліша) //Укр. мова та л-ра. – 2004. – (№39). – С. 7-9.

ПОЛЯРУШ О. Герої апокаліпсиса: образи-символи „Патетичної сонати” Миколи Куліша /О. Поляруш //Укр. мова та л-ра. Шк. світ. – 2007. – Жовт. – (№37/38/39). – С. 37-44. – Бібліогр. у кінці ст.
 
ПРИЩЕПА Б. Микола Куліш /Борис Прищепа //ВІсн. Олешшя. – 2009. – 29 трав.(№ 43/44). – С. 5.
    
ПРЯДКА П.  М. Г. Куліш і Олешки /П. Прядка //Дніпро. – 2004. - №9/10. – Верес./жовт. – С.132-139.

ПЯТКОВ Гр. Он был, как сад …: памяти Н. Г. Кулиша: [стихотворение] /Григорій Пятков //Рад. Таврія. – 2005. – 30 груд. (№52). – С. 4.

СВЕРБІЛОВА Т. Російська культура як „інший” у спадщині Миколи Хвильового та модель подолання окциденталізму у проекті Миколи Куліша /Тетяна Свербілова //Слово і час. – 2010. – №1. – С. 3-17. – Бібліогр. у кінці ст.

СКОРА О. До ювілею Миколи Куліша /Олена Скора //Наддніпрян. правда. – 2002. – 13 груд. – С. 4.

СОКОЛЕНКО Л. Характеристика героїв комедії. Значення творчості М. Куліша /Л. Соколенко //Укр. мова та л-ра. – 2004. - №39. – С. 10-11.

СТЕХ М. Р. Куліш і чорт: демонічні підтексти ранніх комедій драматурга /М. Стех //Слово і час. – 2009. - №5. – С. 3-23.- Бібліогр. у кінці ст.

СТЕХ М. Р. „Революція маленької людини” у ранніх п’єсах Миколи Куліша /Р. Стех //Сучасність. – 2004. - №11. – Листоп. – С. 107-118.

ТАРАСЕНКО Н. І. Образ Миколи Куліша в поезії письменників Херсонщини /Н. Тарасенко //Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2009. - №32. – С. 32-34.

ТИМОШЕНКО М. Кулішева криниця: [вірш пам’яті драматурга] /М. Тимошенко //Чапел. Під. – 2002. - 6 груд.

ЧЕРЕПАНОВА Г. Л. Микола Куліш як організатор школи на Херсонщині /Г. Черепанова //Тавр. вісн. освіти. – 2003. - №1. – С. 12 17.
 
ЧЕРНЕГА С. Куліш у [Херсонському обласному музично драматичному] театрі ім. Куліша /С. Чернега //Тавр. край. – 2007. – 20 груд.(№49). – С. 18.

ЧЕШУРІНА Т. Художнє відтворення проблеми українізації в п’єсі Миколи Куліша „Мина Мазайло” /І. Чешуріна //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. - №3. – Берез. – С. 32-34.

ШАПОВАЛ М. Посушливі обрії життя і творчості Миколи Куліша /М. Шаповал //Укр. мова та л-ра. Шк. світ. – 2009. – Берез.(№12). – С. 10-16. – Бібліогр. у кінці ст.

ШАПОВАЛ М. Топос пророка в сатиричній драматургії Миколи Куліша /М. Шаповал //Укр. мова та л-ра. Шк. світ. – 2008. – Листоп.(№43/44). – С. 29-33.

ШАПОВАЛ Ю. Фатальний бренд: [70 р. тому, у 1935-му, було сфабриковано „справу боротьбистів”, в т.ч. про М. Куліша] /Ю. Шаповал //День. – 2005. – 19 лют. – С. 7.
    
ШИШКО О. Г. Ім’я і його носій: матеріали до інтеграційного вивчення драми М.Г. Куліша „Мина Мазайло” /О. Шишко //Дивослово. – 2006. - №4. – Квіт. – С. 5-10.Бібліографічні посібники

МИКОЛА Гурович Куліш: бібліогр. покажч. /уклад. Андрієнко Л.М.; ред. Зелена Л.І.; ХОУНБГ. - Херсон, 1992. - 50 с. - До 100-річчя від дня народження.

МИКОЛА Куліш: літературозн. розвідки, бібліогр. нариси /Я. Ю. Голобородько, І. В. Демченко, Н. Д. Чухонцева; уклад.- А. І. Мелега, О. І. Картузова; Херсон. обл. б-ка для дітей. – Херсон, 2003. - 56 с. – (Літературно-краєзнавчі студії).  

МИКОЛА Куліш //Письменники радянської України. 1917 1987: біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 336.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031