Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

26 березня

26 березня              

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

[1872]  
(До 140-річчя з часу заснування)


Хроніка бібліотеки

1871 - На початку року Григорієм Миколаєвичем Ге в колі ревнителів просвіти була висловлена думка про заснування громадської бібліотеки в м. Херсоні.

1872, - Затверджено I-й статут бібліотеки Міністром Внутрішніх справ, за яким вона стала першою в м. Херсоні громадською установою.
21 січня  

26 березня - Відбулися перші громадські збори у складі 32 засновників. З цього часу Херсонська громадська бібліотека (далі ХГБ) вперше розпочала функціонувати як установа.

18 червня - Бібліотеку відкрито для публіки.
               
1873-1875 - За перші 3 роки придбано книг і журналів на 3747 руб.
               
1876 - Розпочато облік користувачів за прошарками населення, зацікавленого бібліотекою, званням, а також облік відомостей про смаки та потреби публіки.
1879 - У лютому видано і пущено у продаж перший систематичний каталог, складений за дорученням дирекції директорами Бернатовичем і Бєловодським.
               
1883,  - Заснована комісія для вишукування коштів на будівництво приміщення для бібліотеки.
23 січня          
                               
1891 - На відзначення 100-ї річниці смерті упорядника Новоросійського краю князя Потьомкіна вирішено створити при бібліотеці особливий, імені Потьомкіна, галузевий відділ літератури про край, а також предметних пам’яток місцевої старовини.
 
1897, - Відбулося урочисте освячення єпископом Новомиргородським Мемноном нової бібліотечної будівлі та відкриття обширної читальні.
21 грудня      
                 
1899, - В будинку Н.В. Щеглова відкрито перше відділення бібліотеки на Воєнному форштадті.
17 січня         

1901, - Відкрито 2-ге відділення на базарній площі у приватному будинку Носових в передмісті Забалка.
18 січня

1923, - Книгозбірня увійшла до мережі державних бібліотек України і стала центральною міською бібліотекою.
січень    

1926-1927 - На Сухарному відкрито обмінний пункт. На кошти працівників бібліотеки відкрито відділення в с. Чорнобаївці.

1936 - Бібліотеці присвоєно ім’я О.М. Горького (документальних свідчень не знайдено).

1938 - Бібліотека стала базою для проведення постійних тримісячних курсів по підготовці бібліотечних кадрів не лише для Херсонщини, а й для Миколаївської та Запорізької областей.    

1944 - Бібліотеку реорганізовано в обласну, на неї офіційно покладено функції організаційно-методичного центру. В її структурі організовано методичний відділ.

1947-1948 - Проведено переінвентаризацію та упорядкування всього фонду бібліотеки.                                       
       
1966 - Книгозбірні надано статус обласної універсальної наукової бібліотеки.

1987 - Бібліотека організаційно і методично забезпечила проведення централізації державної мережі бібліотечних закладів області.

        - Бібліотека переїхала і розпочала роботу у новому приміщенні, збудованому за індивідуальним проектом, з книгосховищем, розрахованим на зберігання 1 млн 200 тис. томів, а в читальних залах одночасно можуть обслуговуватись більше 600 користувачів.

1997 - Бібліотеці присвоєно ім’я українського письменника Олеся Гончара.

Старе приміщення бібліотеки
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара сьогодніОбласна бібліотека сьогодні – єдина загальнодоступна науково-інформаційна установа регіону, один з провідних культурних центрів, найбільше книгосховище в області, депозитарій краєзнавчих та місцевих друкованих видань.
Обсяг фондів складає близько 1 млн. документів. Це не тільки друковані видання, але і грамплатівки, компакт-диски, діафільми, слайди, кіно- та відеофільми, дискотеки, CD-ROMи на 45 мовах світу.
Щорічно 16 відділів бібліотеки обслуговують близько 40 тис. користувачів та реєструють близько 200 тис. відвідувань.
За останні роки зміцніли зв’язки бібліотеки з міжнародними  організаціями: Посольством США в Україні, Британською Радою в Україні, Міжнародним фондом “Відродження”, канадським товариством “Приятелів України” (Торонто), Корпусом миру (США), німецьким культурним центром “Гете-інститут”, Міжнародним фондом “FORCE” (Нідерланди).  Результатом плідної співпраці стало відкриття центрів: Вікно в Америку імені Джон Поль Джонса, Інтернет-центру, Канадсько-українського бібліотечного центру, Центру європейської інформації, Регіонально-інформаційного порталу Кавун, Центру обслуговування користувачів з особливими потребами (сліпих, з проблемами зору та опорно-рухової системи), Центру екологічної інформації, Регіонального навчального центру, створеного в рамках   програми “Бібліоміст”.
Завдяки допомозі партії “Єдиний центр” в читальному залі бібліотеки  відкрито комп’ютерний центр, де читачі мають можливість безкоштовно здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.
Співробітниками бібліотеки реалізовано краєзнавчий Інтернет проект “Краєзнавство Таврії”.


Література

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ Херсонської обласної бібліотеки ім.О. М. Горького Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1972. – №28. – С.262.
    
ПРО УВІЧНЕННЯ пам’яті Олеся Гончара: в т.ч. про присвоєння імені письменника бібліотеці: Постанова Кабміну України //Постанови та розпорядження Кабміну України. – 1997. – 7 лют.-17 берез.- С.46-47; Держ. вісн.України. – 1997. - №3. – С.219; Літ. Україна. – 1997. – 27 лют. – С.1.

УКАЗОМ Президента України за вагомі трудові досягнення, професійну діяльність і особистий внесок у соціально економічний розвиток Херсонщини нагороджено: [Орденом княгині Ольги ІІ ст. Н.І.Коротун - ген. дир. ОУНБ ім. О.Гончара] //Ефір. - 2004. – 11 листоп.(№46).- С.1.

ПРИСВОЇТИ почесні звання "Заслужений працівник культури України": [Неділько Л.В. - заст. ген. дир. з наук. роботи]: Указ Президента України //Уряд. кур'єр. - 2005. - 2 верес. - С.12; Бібл. планета. - 2005. - №4. - С.1.

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ державними нагородами України: Указ
Президента України: [присвоїти почесне звання "Заслужений працівник культури України" Т.Л.Сватулі - зав. метод. від. ] //Уряд. кур'єр.- 2006. - 14 берез. - С.13.

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ державними нагородами України: Указ Президента України: [присвоїти почесне звання “Заслужений працівник  культури України” Зеленій Л.І. - голов. б-кареві] //Урад. кур’єр. - 2007. - 23 січ.(№12). - С.13.

ИЗ СООБЩЕНИЯ газеты "Юг" о первой общественной библиотеке в Херсоне //Херсону 200 лет. 1778-1978: сб. док. и материалов. - К., 1978. - С.51.

УСТАВ Херсонской общественной библиотеки: Утв. 5 июля 1895 г. //Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. - СПб., 1898. - С.490-494.

БОРОДІНА Г. Бібліотекар за покликанням: не тільки професія, а й справжня пристрасть (пам’яті В. К. Шенфінкель): [однієї з перших директорів бібліотеки] /Галина Бородіна //Вісн. кн. палати. – 2007. - №4. – С. 47-48.

БОРОДІНА Г.Г. Джерельна база дослідження історії бібліотек півдня України [в т.ч. ОУНБ ім. О.Гончара] /Галина Бородіна //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народу України. - К., 1998. - С.25-27.

БОРОДІНА Г. Зародження бібліотечної справи Херсонщини: (Кінець XVIII - початок ХХ ст.) /Галина Бородіна //Бібл. планета. - 2000. - №2. - С.20-23.

ДЖЕРЕЛО знань: [іст. нарис про Херсон. обл. універсальну наук. б-ку ім. О.М.Горького]. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. /Хропач О.М., Катушкіна О.І., Школьник Н.А.; перероб. і допов. Зелена Л.І., Диба Н.М. - Херсон, 1992. - 47 с.

ЗЕЛЕНА Л.І. Моя книгозбірня: шлях від громадської до наукової /Лідія Зелена //Херсонский библиофил: Альманах. - Херсон, 2005. - Вып.1. - С.40-46.

ЗЕЛЕНАЯ Л.И. Страницы истории Херсонской ОУНБ /Лидия Зеленая //Библиотековедение. - 1993. - №3. - С.89-93.

ЛАВРЕНЕВ Б. Моя первая академия /Борис Лавренев //Лавренев Б. Собр.соч. В 6-ти т.- М., 1965. - Т.6. - С.350-353.

ЛІТОПИС Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 1871-1927 /Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. Л.І. Зелена. – Херсон, 2008. – 76 с.: іл. – Бібліогр.: с.68-71.

ЛЯНСБЕРГ О. Областная библиотека в годы оккупации [1941-1944] /Ольга Лянсберг //Херсон-Элита. - 1997. - №4. - С.13.

ЛЯНСБЕРГ О.В. Старая книжница из Херсона: [В.К.Шенфинкель] /Ольга Лянсберг //Херсонский библиофил: альманах. - Херсон, 2005. - Вып.1. - С.47-57.

МУСИЙКО В. Михаилу Беккеру - 160! /Виктория Мусийко //Вгору. - 2002. - 14 листоп.Публікації до ювілеїв

БЕККЕР М.Е. Краткий исторический обзор 25-летней деятельности Херсонской общественной библиотеки: (1872 1897 гг.) /Михаил Беккер. - Херсон, 1897. - 24 с.

40-ЛЕТНИЙ юбилей общественной библиотеки //Херсон. газ. "Копейка".- 1912. - 22 дек.

\ХЕРСОНСКАЯ общественная библиотека: (1872-1912): (К 40 летию деятельности). - Херсон, 1912. - 36 с.

50-ЛЕТНИЙ юбилей Херсонской библиотеки //Херсон. коммунар. - 1923.- 5 янв.

ЛЕО. Юбилей Херсонской госбиблиотеки /Лео //Рабочий - 1927. - 4 янв.

ДО 75-РІЧЧЯ з дня заснування Херсонської обласної бібліотеки ім. Горького //Наддніпрян. правда. - 1947. - 26 січ.

ХРОПАЧ О. "Перша академія" Херсона: до 100-річчя обл. б ки ім. О.М.Горького /Олександр Хропач //Ленін. прапор. - 1972. – 15 черв.

ХРОПАЧ О.М. 100 років на службі народу /Олександр Хропач //Укр. іст. журн. - 1972. - №10.- С.152-154.

БОЛЬШОЙ путь //Библиотекарь. - 1972. - №9. - С.64.

ЗАДНІПРЯНА О. 120 - зовсім не вік для такого молодого закладу, як обласна наукова бібліотека /О.Задніпряна //Новий день - 1992. - 26 верес.
 
ЗЕЛЕНА Л.І. "... Барометр розумового життя суспільства": [до 120-річчя книгозбірні] /Лідія Зелена //Бібл. вісн. - 1993. - №1. - С.80.

ИНЬКОВА Л. Херсонской ОУНБ 120 лет /Л. Инькова //Библиотековедение. - 1993. - №2. - С.112-114.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека: від минулого століття майбутньому: до 125-річчя заснування: зб.ст. /ХОУНБ ім. О.Гончара; уклад. Попова Н.Ф.; ред. Зелена Л.І. - Херсон, 1998. - 90 с.

ЗЕЛЕНА Л. І. Головній бібліотеці Херсонщини – 135!: іст.зріз /Лідія Зелена //Бібліотечна планета. – 2007. - №3. – С.30-32.

ЗЕЛЕНА Л. І. Головній книгозбірні області – 135!: (іст. зріз) /Лідія Зелена //Херсон. вісн. – 2007. – 26 квіт.(№17). – С.20.

ОБЛАСНІЙ універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара – 135! //Херсон. вісн. – 2007. – 4 жовт.(№40). – С.3.

СІНКЕВИЧ І.Ю. До 135-річчя заснування Херсонської громадської бібліотеки, 165-річчя від дня народження М.Є. Беккера, 140-річчя від дня народження В.К. Шенфінкель /Ірина Сінкевич //Південний архів. Іст. науки. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 192-2002.

ГУЛЯЄВА Н. Міст між минулим і майбутнім: [до 110-річчя з часу заснування краєзнавчого відділу] /Н. Гуляєва //Наддніпрян. правда. - 2002. - 16 січ.Публікації про сучасність книгозбірні

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара: [путівник] /фотогр. М.Макарюк, В.Худолій. - Херсон, 2003. - 1 арк. - Буклет.

ХЕРСОНСЬКА державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.Горького: путівник /уклад. Зелена Л.І., Попова Н.Ф.; фотогр. Веріна Г.С. - Херсон: ХМД, 1992. - 10 с.

КОРОТУН Н. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара /Надія Коротун //Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства. – Ужгород, 2005. – С.337-340.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара //Херсонщина талантами багата… . - Херсон: Наддніпряночка, 2009. – С.9: кольор. фот.

БІЛИК О. Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті Інтернету: [згадується веб-сайт бібліотеки] /О. Білик //Бібліотечна планета. – 2010. - №4. – С.12 16.- Бібліогр. у кінці ст.

БОГАТЫРЕВА К. Компьютер - незрячим: [об открытии центра для людей с особыми потребностями] /К. Богатырева //Херсон. вісн. - 2006. - 25 трав. - С.2.

БРИЗ В. Багаж Ваших знаний /В. Бриз //Булава. – 2008. – 24 апр.(№17). – С.16; Херсон. вісн. – 2008. – 28 трав.(№22). – С.20.

ВЕРШИНА айсберга: [интервью Н.И.Коротун, дир.] /записала Шальнова Н. //Тавр. край. - 2003. - 18 груд.
 
ВІДКРИТО всесвіт для незрячих: [центр для людей з обмеженими можливостями в книгозбірні] //Уряд. кур'єр. - 2006. – 25 трав. - С.2.

ГОРГОТА Л. Канадці допомогли Херсонській бібліотеці книгами: [про відкр. укр.-канад. центру] /Л. Горгота //Слово просвіти. - 2005. - 23 черв. (№25). - С.13.

ГРИГОРОВИЧ С. Між нами і сусідами: [про фотовиставку румун. православ. монастирів і церков XV-XVI ст.] /С. Григорович //Новий день.- 2007. – 22 берез.(№12). – С.18.

ДЕРГАЧЕВА Т. Буккроссинг в Херсоне продолжается /Татьяна Дергачева //Новий час. – 2010. – 15 квіт. (№15). – С.6.

ДЕРГАЧОВА Т. Людина творить себе: [про вист. творч. робіт людей з особливими потребами] /Тетяна Дергачева //Новий час. – 2010. – 13 січ.(№2). – С.1.

ДОРОШЕНКО О. Херсонское книгохранилище: этапы развития /О.Дорошенко //Гривна-СВ. – 2007. – 29 июня (№27). – С.4.

ЄЖОВА Т. Ліцеїсти ХАЛ – читачі “Живої бібліотеки”: [про інтерактив. захід у книгозбірні] /Тетяна Єжова //Джерела. – 2011. – 15 січ.(№1). – С.7.

З МИНУЛОГО в майбутнє: [про виставку, присвячену остарбайтерам-землякам, які перебували на примусових роботах у Німеччині під час ВВВ] //Джерела. – 2008. – 30 січ.(№2). – С.8.

ЗАВАЛКО Ю. Библиотечная палитра Херсонщины: [о I обл. фест. сел. б-к] /Юлия Завалко //Херсон. вісн.- 2010. – 30 верес. (№39). – С.8.

ИВАНОВ -Остославский П. “Арт-Кавун” – энциклопедия херсонского искусства: [об интернет-портале  библиотеки] /Павел Иванов-Остославский //Гривна- СВ. – 2007. – 1июня (№23). – С.15.    

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ центр області: [інтерв’ю Н.І.Коротун, дир.] /спілкувалася Скора О.; фотогр. Яценко А. //Наддніпрян. правда. - 2003. – 23 квіт.

ІНТЕРНЕТ-центр для читачів обласної наукової /Наддніпрян. правда.- 2002. - 6 лют.

КИРПА И. В Херсоне открылось "Окно в Америку": ракурс /И. Кирпа //Гривна. - 2004. - 5-12 февр. - С.13.

КИРПА Т.  Спешите: в библиотеке Гончара – “счастливый Тигр!” И не только…: [о выставках, посвящ.  творчеству людей с огранич. возможностями] /Татьяна Кирпа //Гривна – СВ. – 2010. – 15янв.(№3). – С.4.    
    
КИРПА Т. Чудо-дерево из … книг: [альтернатив. елка в центре экол. информ.] /Татьяна Кирпа //Гривна. – 2009. – 17 дек.(№51). – С.9.

КОЗЛОВ В. Фотография в защиту экологии: [о выставках фотографов клуба “Свежий взгляд”] /В. Козлов //Тавр. край. – 2009. – 5 берез.(№9). – С.15.

КОРОТУН Н. Бібліотека і влада: Трансформація співпраці /Надія Коротун //Бібл.планета.- 2005. - №2. - квіт.-черв. - С.30-31.

КОСЯНЧУК І. Комп'ютер поліпшив сервіс: [про введення пластикових читацьких квитків] І. Косянчук //Уряд. кур'єр. - 1998. – 17 лют. - С.8.

КОШЕЛЮК Н. "Принесите сюда ваш интернет!": [о создании херсон. сайта и портала] /Николай Кошелюк //Бизнес Таврии. - 2005. - №1. - Окт. - С.16-17.

ЛЕОНІДОВА С. Духовний міст з Канади в Україну: [про відкр. канад.-укр. центру] /С. Леонідова //Новий день. - 2005. – 9 черв (№24). - С.14.

ЛУБЧАК В. Про це потрібно говорити: [I екологічний форум “Чиста ріка. Чисте місто. Чиста планета” пройшов у книгозбірні] /Вадим Лубчак //Новий день. – 2009. – 26 листоп.(№48). – С.18.  

МОКРИЦЬКА Г.П. Комп'ютерні технології у краєзнавчій роботі Херсонської ОУНБ /Мокрицька Г.П., Тюменцева І.Ю. //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам'яті народу України. - К., 1998. - С.164-167.
 
НЕДІЛЬКО Л. Доброчинний проект став реальністю: [про відкриття Центру інформ. обслуговування користувачів з особливими потребами] /Л. Неділько, Л. Сватула //Культура і життя. - 2006. - №34/35. - 30 серп. - С.6.

ОДНА з найстаріших бібліотек України знаходиться в Херсоні: [інтерв’ю з ген. дир. книгозбірні Н. І. Коротун]  /записала К. Сіліна //Гривна – СВ. – 2007. – 17 авг.(№34). – С.3.
 
ПОЛЕЩУК  Я. Kherson on – line:[обзор сайтов г.Херсона, в т. ч. о сайте библиотеки] /Ярослав Полещук //Новый фаворит. – 2007. - №3. – С. 60-61.

РАФІЄНКО Г. Херсонщина й інтернет /Г. Рафієнко //Уряд. кур'єр. - 2001. - 4 груд. - С.4.

САК О. Архів Леоніда Гошкевича у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара /Ольга Сак //Константи: альм. соц. дослідж. – 2006. - №1(12). – С.96-99.
    
САК О. Безцінний дар від щирого серця: [М.А.Емельянов подарував колекцію "Блокіани" книгозбірні] //Культура і життя. - 2006. - 25 січ. (№3/4).- С.1.

САК О. Книги – взірці поліграфічного мистецтва у фонді Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара /Ольга Сак //Бібліотечна планета. – 2010. – №3. – С.29-31. – Бібліогр. у кінці ст.

САК О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара /Ольга Сак //Бібліотечна планета. – 2008. - №2. – С.17-19.

БЕЗ книги душа не живе: вірші про бібліотеку, бібліотекарів та майстрів слова /Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара, обл. орг. Нац. спілки письменників України; авт. ідеї Н.І. Коротун; ред. В.І.Жураківський; упоряд. Т.Л. Краснолуцька. – Херсон: ХМД, 2007. – 54 с.: іл.- Присвячується 135-річчю ХОУНБ ім. О. Гончара.

ГОСПОДАРКА скарбниці знань: [Н.І.Коротун: фоторепортаж] //Наддніпрян. правда. - 1997. - 8 квіт.

НАДІЯ Коротун: "Я - щаслива людина!": [Інтерв'ю ген. дир.] /cпілкувалася Скора О. //Наддніпрян. правда. - 2005. - 30 верес. - С.1,4.

ПОКЛИКАННЯ - бібліотека: [про ген. дир. Н.І.Коротун] //Бібл. планета.- 2005. - №3. - июль-сент. - С.42.

СВАТУЛА Т. Відданість улюбленій справі: [про заст. ген. дир. з наук. роботи Л.В.Неділько] /Тетяна Сватула //Культура і життя. - 2006. - №21/22. - 17 трав. - С.4.

СКОРА О. Надія: з вірою і любов'ю: [про дир. ОУНБ ім. О.Гончара, засл. працівника культури України Коротун Н.І.] /Олена Скора //Наддніпрян. правда. - 1998.- 26 верес.

БРАТАН М. Величальна Гончарівській бібліотеці; Автограф: [вірші] /Микола Братан //Степ. – 2008. - №16. – С.117-118.


Бібліографічні посібники

ПУБЛІКАЦІЇ про бібліотеку; Видання бібліотеки: (вибірково) //Джерело знань. - Херсон, 1992. - С.28-47.

САВЧЕНКО С. Бібліографічна Херсонщина: [огляд видань б ки за 1995-1997 рр.] /С. Савченко //Вісн. кн. палати. - 1998. - №9. - С.8 10.

УКРАЇНСЬКІ бібліографи: біогр. відомості,  проф. діяльність, бібліогр.: [біобліогр. довідник] /М-во культури і туризму України, ДЗ Національна парламентська бібліотека України; авт. проект, ред. та передм. Р.С. Жданової, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко. - К.: “ДЗ НПБ України”, 2008. -
    Вип.1. - 2008 – 232 с.
    Зайцева М.В., с.141.
    Зелена Л.І., с. 148.
    Катушкіна О.І., с.172.
    Вип. 2. – 2010. - 240 с.
    Лянсберг О.В., с.24-25.
    Мокрицька Г.П., с.57.

ХЕРСОНСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара //Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2007 рік: бібліогр. покажч. –  Херсон, 2006. – С. 21-30.

ВІРА Костянтинівна Шенфінкель (1867-1928): Біобібліогр. покажч. /ХОУНБ ім. О.Гончара; упоряд. Лянсберг О.В. - Херсон: ХОУНБ, 1997. - 23 с.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031