Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

14 січня

14 січня 

КУЛІШ ЛЕОНІД ПИЛИПОВИЧ

[1924-2002], письменник
(До 90-річчя від дня народження)

Куліш Леонід Пилипович народився в с. Пустоварівці на Київщині в селянській родині.
Учасник  Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами і медалями.
Закінчив мовно-літературний факультет Херсонського педагогічного інституту (тепер ХДУ). Працював старшим редактором студії телебачення, завідував літературною частиною в облмуздрамтеатрі, викладав у вузі, протягом багатьох років очолював обласне літоб’єднання. Свій шлях у літературі майбутній письменник починав з віршів. Друкувався з 1945 року в обласних періодичних виданнях, молодіжних альманахах.
Перша збірка поезій “Степові малюнки” вийшла друком у 1956 році.

   Степи Таврійські – як саме життя,
   Немов життя – ласкаві і примхливі.
   Чайки за обрій в мареві летять,
   Сміється сонце, і шумують зливи.

Степи, степи… Знедолені колись,
   У битвах кров’ю миті-перемиті,
Ви нині колосками заплелись …

У поетичних творах митець оспівує красу і велич рідної землі. Його віршам притаманні щира схвильованість, теплий ліризм.
Проза Л.П. Куліша приваблює джерельною чистотою, свіжістю мови. У творах – життєва достовірність, правдивість.  Його повісті та оповідання розповідають  про талановитих хліборобів - володарів Таврійського степу, любов до Батьківщини, людські долі, щирість почуттів. У низці творів  письменник  описує суворі дні Великої Вітчизняної війни, мужність патріотів, фронтову дружбу та повоєнне будівництво. У творчому доробку Л.П. Куліша є оповідання для дітей. У листі до письменника Олесь Гончар так писав про збірку новел “Калинове намисто”: “Тут оповідання цікаві для мене з погляду мовного і лексичного, приємно натрапляти раз у раз на знахідки чистих народних слів. Ось ця “Cвірочка” – раніше такого не чув, і оповідання під цією назвою сподобалось щирістю, теплотою, могло б воно бути в читанці для дітей”.
Поетичний та прозовий доробки Куліша Л.П. займають  належне місце у сучасній українській літературі. Він автор багатьох публіцистичних, літературознавчих та літературно-критичних публікацій, перекладач з російської, білоруської, грузинської, болгарської та інших мов.
Куліш Л.П. – делегат  V - IX  з’їздів  письменників України, майже 20 років очолював громадську раду обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
Куліш Леонід Пилипович – член Національної спілки письменників України.

 

 

Твори

А коні іржали: оповiдання /Л. П. Куліш. - Херсон: Просвіта, 1999. - 26 c.

Високе літо: поезії /Леонід Пилипович Куліш; вступ. ст. Донця Г. – Сімф.: Таврія, 1973. - 127 c.: портр.
 
З відрами вповні: оповідання, етюди /Леонід Пилипович Куліш. - К.: Рад. письменник , 1978. - 186 c.

Зізнання: вибр. поезii /Леонід Пилипович Куліш; передм. Братана М. – Херсон: Просвіта, 2000. - 63 c.

Калинове намисто: новели /Л. П. Куліш. - Сімф.: Таврія, 1975. - 191 c.

Камінь у воді: повість /Леонід Куліш; ред. М. І. Братан. - Херсон: Просвіта, 1994. - 57 с.: іл.

Криниця безодня: повість,оповідання/Леонід Пилипович Куліш. - К. : Рад. письменник, 1980. - 200 c.: іл.

На чистоводі: поезії /Л. П. Куліш. - К.: Дніпро, 1984. - 151 c. : портр.

Осіння ластівка: поезії /Леонід Пилипович Куліш. – Сімф.: Таврія, 1987. – 75 c.: іл., портр.

Сонце на колоску: лірика і поеми /Л. П. Куліш. - О.: Маяк, 1967. - 99 c.: портр.

Степове поліття: лірика /Л. П. Куліш. - О. : Маяк, 1971. – 68 c.:іл.

Степові малюнки: поезії / Л. П. Куліш. - К. : Рад. письменник, 1956. - 38 c.: іл.

Суцвіття: лірика /Л. П. Куліш. - Одеса: Маяк, 1964. - 86 с. : іл.
Теплий іній: повість, оповідання /Леонід Пилипович Куліш; худож.  Карапетян Л. - К.: Рад.письменник, 1986. - 271 c.: іл.

Червоні айстри: оповідання, повість /Л. П. Куліш; вступ. сл. К. Волинського; худож. Ю. В. Діденко. - Сімф.: Таврія, 1984. - 223 c.: іл.

Щастя: [поезії, біогр. довідка] /Леонід Пилипович Куліш. – Сімф.: Кримвидав, 1959. - 55 c.: іл.

Яблука в росі: оповідання /Л. П. Куліш. - Сімф.: Таврія, 1979. - 128 с.: іл.

Степовий гігант: радгосп "Більшовицький наступ " Херсонської області: [нарис] /Леонід Пилипович Куліш. - Сімф.: Таврія, 1976. - 94 c.: іл.

Жменя вишень; Пастушок /Л.П. Куліш //Білий берег: укр. проза Херсонщини кінця ХХ - початку ХХІ ст. - Херсон, 2009. С. 155-164: портр.

Зізнання; Спалах вогника; "Пшоно вогнів - ядерне, чисте ..."; Аглая : [вірші] //Степ: лiт.-худож. альм. – Херсон, 2009. - №18. - С. 88-91.


Про життєвий та творчий шлях

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літ.-наук. зб. Вип. 8 /Херсон. держ. ун-т, Міжкаф. наук. лаб. "Укр. л-ра в англомов. світі", Тавр. фундація (ОВУД); редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон: Просвіта, 2012 - 323 с.: портр., іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - На обкл.: 150-річчя від дня народж. Дніпрової Чайки. 
Зі змісту: Інтерпретація постатей Михайла Коцюбинського та Миколи Чернявського в оповіданні Леоніда Куліша «Вечірній дзвін» /Іван Немченко. – С.49-56; Віршована гончаріана Херсонщини /Іван Немченко. – С.102-113.

Голобородько Я. Ю.  Письменники і Херсон /Я. Ю. Голобородько. - Херсон: Персей, 2003. - 125 с.: фот.
Куліш Л.П., с.48.

Голобородько Я. Ю. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-монографія /Я. Ю. Голобородько; ред. О. Шарговська. - К.: Факт, 2007. - 400 с. - Бібліогр. у кінці гл.
Куліш Л.П., с.390.

Звабні обрії слова (про Леоніда Куліша) //Щерба Т. М.  Причетні до Слова: (нариси, штрихи до літ. портр.) /Таїсія Щерба. - Херсон, 2011. – С. 207-223: портр.


Щерба Т. М.  Роздуми над книжками: (нариси, ст., відгуки, рец., передм.) / Таїсія Щерба; за авт. ред. - Херсон: Айлант, 2011. - 293 с.: портр., іл. 
Куліш Л.П., с.11.

Таїна чарів митця //Щерба Т.М. Цілющі острови духовності: л-ра Тавр. краю /Таїсія Щерба. – Херсон, 2001.- С.23-33.


Куліш Леонід Пилипович  //Українська літературна енциклопедія. – К., 1995 . – Т.3. -    С. 93-94.


Братан М.І. Леонідові Кулішу – 75 /Микола Братан //Літ. Україна. – 1999. – 28 січ.

Братан М.І. Чистовід рідного слова: Леоніду Кулішу – 70 /Микола Братан //Наддніпрян. правда. – 1994. – 13 січ.

Романова О. Г. Творчий спадок Леоніда Куліша /О. Г. Романова // Вивчаємо укр.  мову та л-ру. - 2011. - N 27. - С. 20 24: фот.
Леонід Куліш: пам'ятка читачеві /Обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького; обл. від-ня Спілки письм. України; уклад. Н. Г. Груздова, Г. П. Мокрицька; ред. М. А. Кацев. - Херсон: ХМД, 1987. - [1] л. (склад. в 7 с.).

Куліш Леонід Пилипович //Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2004 рік: бібліогр. покажч.- Херсон, 2003. – С.9-14.

Куліш Леонід Пилипович, поет, прозаїк //Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажч. – Миколаїв, 2001. – С.52-53.

Леонід Куліш, поет, прозаїк //Письменники радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довід. – К., 1988. – С.335.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930