Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

29 грудня

29 грудня     

АНДРІЄНКО-НЕЧИТАЙЛО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
[1894-1982], художник-авангардист, мистецтвознавець
(До 120-річчя від дня народження)

Андрієнко-Нечитайло Михайло (Мішель) Федорович народився в м. Херсоні в родині губернського секретаря. Його рід походив з Чернігівщини, де чимало Андрієнків  були козацькими сотниками та полковниками, і де у 1766 р. Семен  Нечитайло-Андрієнко  отримав спадкове дворянство. Дід митця згодом переїхав до Одеси і купив землю на Херсонщині. М. Андрієнко-Нечитайло закінчив І чоловічу гімназію в м. Херсоні, навчався у рисувальній школі м. Петербурга та на юридичному факультеті  Петербурзького університету (1912-1917).
Андрієнко-Нечитайло М.Ф. розпочав малярську творчість дуже рано. У 1915-1917 р.р.  брав участь у виставках «Сучасне мистецтво» (кубіністичного напряму) в Петербурзі. З студентських років художник привернув увагу до себе станковою графікою, ілюстраціями для газет і журналів, ескізами театральних декорацій і костюмів. Перші самостійні роботи для Камерного театру в Одесі виконав у 1918-1919 р.р.
У 20-ті роки Андрієнко-Нечитайло М.Ф. емігрував за кордон. Багато працював для театрів м.Бухареста (Румунія), м.Праги(Чехословаччина), м.Парижа(Франція). Театральні праці, створені для кількох театрів м. Праги, зробили йому ім’я модерного сценографа. Митець брав участь у міжнародних виставках модерного театрального мистецтва (Нью-Йорк, 1922; Лондон,1927; Відень,1933; Вісбаден, 1963). 
З 1923 по 1982 р.р. художник мешкав і працював у м. Парижі. Він створив низку абстрактних композицій, які відзначаються ритмічною пластикою різних елементів, узятих з реального життя («Рожеві плани», «Композиція зі сходами»). Виробивши оригінальну творчу манеру, власний стиль, український художник увійшов до кола найвидатніших майстрів образотворчого мистецтва XX ст. У 1925 р. брав участь у виставці «33 російських художники», у 1926 – в міжнародній театральній виставці у Нью-Йорку, у 1927 – у Всеукраїнській виставці до 10-річчя Жовтня.
Серія його творів під назвою «Зниклий Париж»  становить історичну цінність як мистецький документ минулого столиці Франції. 
Андрієнко-Нечитайло М.Ф. разом з М. Глущенком та К. Редьком організував Асоціацію українських митців, опікувався молодими художниками-земляками, які емігрували до Франції. Творча уява і працездатність не залишали митця і у похилому віці, не зміг малювати лише після втрати зору у 1978 р. 
Роботи Андрієнка-Нечитайла М.Ф. високо оцінені як на батьківщині, так і за її межами. Його твори зберігаються у музеях Парижа (Франція), Лондона(Англія), Відня(Австрія), Нью-Йорка(США), Херсона.

 


Література

Михайло Андрієнко і європейське мистецтво XX ст.: матерiали мiжнар. конф. / Нац. ком. з питань повернення в Україну культур. цiнностей при Каб. Мін. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; ред. О. Федорук. - К.: Абрис, 1996. - 91, [3] с.: портр. - (Повернуті імена). - Бібліогр. в кінці ст.

Дяченко В.В. Херсонское Общество Любителей Изящных Искусств /В. Дяченко //Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. – Херсон, 2004. – 50-54.
Опис екслібрисів М. Андрієнка-Нечитайла для книг краєзнавця-колекціонера С. Сільванського, які зберігаються у фондах Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка.

Історія української літератури XX столiття: у 2 кн. Кн.1: Перша половина XX ст.: пiдруч. для вузiв / В. П. Агеева [та ін.]; ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1998. – 464 с.
Про Андрієнка-Нечитайла М.Ф., с.112, 422.

Народжені Україною: мемор. альм.: у 2-х т.т. Т.1: А-К /кер. проекту К. Товстопльот; ред. О. Онопрієнко; Міжнар. Благодійна орг. "Фонд Суспільного Визнання". - К.: Компанія "Євроімідж", 2002 – 896 с.:фот. - (Золоті імена України). - Текст укр., рос., англ. мовами.
Андрієнко-Нечитайло М.Ф., с.76-77.

Попович В.  Виставка М. Андрієнка в Парижі /Володимир Попович. - [Б. м.]: [Б. в.]. - 23 c. - Ксерокопия. - Передрук з  журн.: Сучаснiсть. - 1973.- Ч.2(146). - Лют. - (Мюнхен); Сучаснiсть.- 1967.- Ч.5(77).- Трав. - (Мюнхен).

Сильванский С. А. Старый Херсон. I. Греческое предместье: [очерк] / С. А. Сильванский. - [Репринт. воспр. изд. 1928 г.]. - Херсон: Наддніпряночка, [2013]. - 45, [1], [6] л. ил. с. + 1 прил. (8 с.). - (Раритетное издание) (Библиотека С. А. Сильванского). - Библиогр.: с. 41-42. – Прил.: Уютная старина, воспетая Сильванским. - Херсон: Наддніпряночка, [2013]. - 8 с.
Про Андрієнка-Нечитайла М.Ф., с.7 (дод.).

Черный квадрат над Черным морем: материалы к истории авангард. искусства Одессы, XX век /Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького; редкол.: В. А. Абрамов [и др.]; сост. Е. М. Голубовский [и др.]; фотогр. А. Владимирский [и др.] - О.: Optimum, 2007. - 264 с.: ил., фот. - Текст на укр., рус. - Указ. использ. ред. период. изд. (с 1900 г.): с. 243-244. - Библиогр.: с. 245-247 и в подстроч. прим. - Указ. имен.: с. 248-262.
Андрієнко-Нечитайло, М.Ф., с.4,43,44,125,126.

Андрієнко-Нечитайло Михайло (Мішель) Федорович (29. XII 1894, Херсон – 12. IX 1982, Париж) – укр. живописець і театр. художник //Мистецтво України: біогр. довід. – К., 1997. – С.19.

Літературна лоція Херсонщини (XVII - початок XXI ст.): сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід.: у 2-х т.т. Т.2: Н-Я /зібрав, упорядкув., переповів, додав М. М. Каляка; заг. ред. Вік-Кошового; світлини Д. Маяцького. - Херсон: Косарів С.І., 2009. – 261 с. – Імен. покажч.: с.248-258.
Андрієнко-Нечитайло М., с.9-10.

Малежик В. Ще один митець з нами /В. Малежик //Укр. культура. – 1995. - №2. – С.12-14.

Мовчан Р.В. Ранній український модернізм крізь погляд Миколи Зерова: [вміщені ілюстр. Андрієнка-Нечитайла М.Ф.] /Р.В. Мовчан //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - №7/8. - Верес./жовт. – С.131-138.
 
Попович В. Проза художника /В. Попович //Всесвіт. – 1994. - №11/12. – С.114-115.
 
Почесні громадяни м. Херсона //Херсон. вісн.  - 2011. - 24 берез. (№12). - С. 7.

Скора О. З когорти новаторів /Олена Скора //Наддніпрян. правда. – 1994. – 17 листоп.

Ходоровський М.  Український парижанин /М. Ходоровський //Пам'ять століть. Україна. - 2009. - N3/4.  С. 292: портр. 

Швець О. Повернення /О. Швець //Наддніпрян. правда. – 1994. – 15 груд.
До 100-річчя від дня народження художника.

Михайло Федорович Андрієнко-Нечитайло: портрет митця: дайджест за матеріалами вітчизн. та зарубіж. публ. /Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Горького; уклад. Т. Л. Краснолуцька. - Херсон: ОУНБГ, 1994. - 10 с.

Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы: биобиблиогр. очерк и науч.-вспом. указ. лит. /ОУНБ им. Олеся Гончара; сост. О. В. Лянсберг, В. А. Черников; отв. ред. Л. И. Зеленая. - Херсон: ХГТ, 2010. - 73, [1] с., [2] л. ил. - Имен. указ.: с. 71-72. - На обл. фотопортрет С. Сильванского (1912 г.).
Ілюстрації художника Андрієнка-Нечитайла М.Ф. та коротка біографічна довідка, с.1,4(вкл.).

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930