Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Удосконалення структури бібліотек

Меню розділу
Удосконалення структури бібліотек
 
        Останнім часом бібліотеки все частіше спеціалізуються у тому чи іншому напрямку їхньої роботи. На думку псковських бібліотекарів (Росія), мова може йти про паралельний розвиток змістовного компоненту того чи іншого напрямку. З усього різноманіття профільних сільських філій практичне втілення в бібліотеках (при наявності визначених додаткових умов) отримали: бібліотеки сімейного профілю (читання, дозвілля, спілкування та ін.); історико-краєзнавчі (поглибленого краєзнавчого напрямку); бібліотеки-центри роботи з юнацтвом; естетичного напрямку (молодіжно-естетичний центр);відродження народних традицій; бібліотека періодики; екологічна бібліотека; центр спілкування та творчого духовного розвитку; бібліотека-виставковий зал; інтерактивна (бібліотека активних форм роботи з читачами); центр роботи з товариством книголюбів.
        Вибір цих напрямків повинен здійснюватись з урахуванням реальних запитів та потреб населення та читачів.
Митрофанова Н.А. Учитель, научи ученика /Митрофанова Наталья Анатольевна //Библиотека.-2003 .- № 4.- с. 37- 41.
 
 
 
 
 
        У ЦМБ ім. М.О.Некрасова (м. Іжевськ, Росія) організовано новий структурний підрозділ – відділ дозвілля, що спеціалізується на масових формах роботи, диференційованих за віковими ознаками. Умовно виділені три групи користувачів: юнацтво, зрілий вік, пенсіонери. Першорядні завдання для різних категорій читачів неоднакові. Великою популярністю серед старшокласників користуються інтелектуально-пізнавальні ігри з циклу „Браво...”- „Браво, кіно!” (До Дня кіно), „Браво, музей!”(До Дня музеїв), „Браво, театр!”(До Дня театру), „Браво, книга!”(До Дня слов’янської писемності).
        Однією з нових форм масової роботи відділу стали ток-шоу. На обговорення виноситься філософське питання, яке водночас є назвою заходу, наприклад – „Що таке кохання?” Учасникам пропонується обговорення деяких життєвих ситуацій, які програють актори театру – студії „Птиця”. Обговорюються проблеми самостійності, конфліктні ситуації в родині.
        У ЦМБ діє літературний клуб “Подорож дилетантів у російську словесність”. Основна мета клубу – спілкування, освіта, творчість. Членів клубу об’єднує любов до російської словесності, поезії. Засідання, найчастіше, присвячуються творчості того чи іншого письменника чи поета та проходять у вигляді театралізованих літературних композицій, що, в свою чергу, призвело до створення літературного театру. З великим успіхом пройшли вечори „Дві„Заметілі” за творчістю М. Цвєтаєвої (дві, тому що два різних режисери представили глядачам своє бачення п’єси ), „Прогулка з Фаустом” – варіант прочитання Ю. Левітанського та ін.
Смолова О.И. Браво, массовая работа/ Смелова Ольга Ивановна
//Библиотека.- 2003.- №2.- С.16-17.
 
 
 
 
        Бібліотеки як інформаційні центри сьогодні враховують інформаційну потребу підприємств малого та середнього бізнесу в їхніх послугах, створюють нові інформаційні структури, підрозділи (сектори, відділи, кабінети, центри) та намагаються відпрацювати систему взаємодії з усіма інформаційними структурами з підтримки підприємництва.
        Прикладом може бути Бібліотечно-інформаційний центр м. Пермі (Росія) (БІЦ), що є державною установою культури.
       БІЦ працює на правах читального залу, основний фонд – література гуманітарної тематики, економічна, політична, правова, краєзнавча. Підрозділ діє на базі новітніх технологій, в своїй структурі має:
- Читальний зал ділової та правової інформації
- Читальний зал міжнародної інформації
- Інтернет – клас
        БІЦ обслуговує адміністративно-управлінський апарат міста та області, представників партій та об’єднань, учбові та комерційні структури, викладачів та студентів пермських вузів, підприємців малого та середнього бізнесу. Штат бібліотеки 13 чол.
        БІЦ по обслуговуванню ділових кіл взаємодіє як з бібліотеками міста та області, так і з організаціями інфраструктури підтримки малого підприємництва регіона.
       Наприклад, Бібліотечно-інформаційний центр спільно з Уральським центром ділової інформації, Торгово-промисловою палатою, Школою професійного розвитку організує Інформаційні дні:
- День керівника
- День правових знань
- День ділової людини
- День відкритих дверей
        У рамках заходів, тематика яких визначається головними центрами по підтримці малого та середнього бізнесу (наприклад, „Бізнес та влада”, „Правова підтримка малого та середнього бізнесу”, „Управління продажами”) організуються семінари, дискусії, навчальні семінари-тренінги, ділові зустрічі, круглі столи.
Бібліотечно-інформаційний центр:
- надає учасникам заходів можливість вільного доступу до Правових баз даних, ресурсів Інтернет;
- організовує відкриті інформаційні стенди дайджестів з проблем, що визначають тематику Дня інформації;
- надає консультації по роботі з пошуковими системами електронних каталогів та картотек з проблем економіки, політики, права;
- укладає договори з інформаційного обслуговування комерційних структур.
        На базі Бібліотечно-інформаційного центру у рамках Дня ділової людини Торгово-промислова палата провела:
- Семінар „Податкове законодавство для підприємця: проблеми та рішення”
- Семінар „Правила поведінки у бізнесі: культурний аспект”.
- Семінар „Інформаційні можливості Торгово-промислової палати та Бібліотечно-інформаційного центру у розвитку успішного бізнесу”.
- Круглий стіл з проблем взаємодії органів контролю та підприємств малого бізнесу.
        В рамках семінарів та круглого столу обговорювалися наступні проблеми:
- проблеми взаємодії правоохоронних органів та суб’єктів малого підприємництва,
- проблеми реєстрації, ліквідації, ліцензування та організації перевірок суб’єктів малого підприємництва;
- проблем сертифікації товарів та послуг;
- санітарний та екологічний нагляд за діяльністю малого бізнесу.
        У рамках Дня керівника на базі Бібліотечно-інформаційного центру Торгово-промислова палата також організувала та провела ділову зустріч представників підприємств та підприємницьких структур м. Омська та м. Пермі. Довідково-інформаційною службою БІЦ було підготовлено стенд з інформаційними дайджестами за проблемами:
- ціноутворення
- інтелектуальної власності
- стандартизації та сертифікації
- лізінгу
- ліцензування та ін.
        Під час заходу учасники ділової зустрічі мали змогу користуватись консультаціями з питань роботи з інформаційними ресурсами Правового центру, Інтернет-класу, довідково-науковими базами БІЦ.
        В рамках Дня правових знань спільно з компанією „Гарант-Пермь” було проведено семінар для аудиторів та бухгалтерів комерційних структур. Для учасників семінару було організовано інформаційний стенд з правовою базою „Гарант” та електронною пошуковою системою бібліотеки „Фінанси. Бухгалтерський облік. Аудит”.
         Проведення Інформаційних днів дозволяє не тільки брати участь, але й формувати політику бібліотеки у підтримці підприємництва у регіоні:
- залучення підприємництв до використання інформаційних послуг
- укладання договорів
        Довідково-інформаційна служба бібліотеки надає щоденні індивідуальні консультації з використанням ресурсів Інтернет, правових баз даних та електронних каталогів бібліотеки з питань:
- антикризового управління компанією
- економічних ризиків
- кадрової політики
- культурології
- бізнесу
- роботи з цінними бумагами
- менеджменту та ін.
        Бібліотеки як інформаційні центри не тільки повинні формувати інформаційні ресурси, в тому числі з проблем розвитку малого та середнього бізнесу, але й створювати єдине інформаційне правове середовище з метою економічного розвитку регіону.
Бузмакова Н. И. Информационная поддержка малого и среднего бизнеса на базе библиотечно-информационного центра //Библиотека и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. „Крым 2002”: Тема года Электронные информационные ресурсы и социальная значимость библиотек будущего: Тр. конф. - Т.2. – М.: Изд-во ГПНГБ России, 2002. – С. 663-667.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Асортимент платних послуг, що надаються бібліотеками, поширюється та значно ускладнюється. На сьогодні більшість послуг є вже не стільки засобом зароблення коштів, скільки своєрідною саморекламою, що сприяє притягненню уваги користувачів, колег, партнерів представників державної влади до бібліотек, їх діяльності, проблем та потреб.
        Прикладом такої PR-орієнтованої послуги може служити створення на базі Бібліотеки ім. А.Ахматової (м.Москва, Росія) нового сектора по обслуговуванню користувачів – графотеки. Графотека представляє собою відділ, співробітники якого формують, накопичують та надають у тимчасове користування читачам колекції. На момент відкриття графотеки колекція нарахувала 118 постерів різноманітних жанрів та стилів образотворчого мистецтва – від репродукції найбільш відомих полотен російської класичної школи живопису XVIII-XIX ст. до сучасних абстрактних творів.
        Для російської бібліотечної справи подібна послуга незвична та абсолютно не вивчена з точки зору її маркетингових характеристик, можливостей та перспектив. Тому відкриття графотеки – в деякому розумінні, пілотний взірець зовсім нової в Росії культурної послуги.
        Створення графотеки – проект багатоаспектний та перспективний. Крім традиційного обслуговування окремих осіб та організацій – видачі постерів для індивідуального користування, бібліотека надає послуги, орієнтовані на корпоративних клієнтів, головним чином на колег – московські та російські бібліотечні системи. Бібліотека приймає від зацікавлених організацій пропозиції щодо створення аналогічних графотек „з нуля під ключ”, починаючи з концептуального рішення майбутньої графотеки (структура та розмір фонду постерів, художня, стилістична орієнтація колекції та ін.) і до кінцевого оформлення відділу в приміщенні замовника.
        Також приймаються замовлення на виготовлення обмеженої кількості постерів за індивідуальними замовленнями користувачів бібліотеки та організацій.
        Ще один напрямок з надання платних послуг – послуги навчального плану. Бібліотека займається підвищенням професійної кваліфікації, організовує стажування, консультації. Треба відмітити, що вартість цієї послуги не має фінансових меж. Вартість подібних послуг практично завжди встановлюється на договірній основі виходячи з матеріальних можливостей замовника.
Бутковская М. Платные услуги в ЦБС/Марта Бутковская //Независимый библиотечный адвокат.- 2002 .- №3. – С.26-29.
 

Календар подій

    1 2 3 4
5 67891011
12131415161718
19202122232425
2627282930