Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Робота бібліотеки на допомогу духовному самоудосконаленню особистості

        Сьогодні, коли набирає сили процес відродження традиційних духовних і моральних ідеалів, а історія Російської православної церкви, затверджувані нею моральні цінності, сприймаються в нерозривному зв'язку з минулим і сьогоденням нашої Батьківщини, продумане співробітництво установ культури із РПЦ здатне істотно збагатити їхню діяльність як духовної складової, урізноманітнити програми й розширити аудиторію проведених заходів. Повною мірою це стосується і бібліотек.
        На засіданні Координаційної ради Кримського відділення Міжрегіонального громадського фонду сприяння духовній і моральній освіті "Піднесення" (Краснодарський край, Росія) розглянуте питання про духовно-моральну освіту й виховання дітей і молоді та зміцнення родин. Районна програма, дія якої розрахована на 2008-2010 р., ставить за мету формування у дітей і молоді ціннісних орієнтирів і моральних норм, заснованих на культурно-історичних і духовних традиціях Росії й Кубані. Відповідно до неї при сприянні місцевого відділення фонду "Піднесення" у районі проходять зустрічі молоді із представниками духівництва, священнослужителями, організуються духовні читання, науково-практичні конференції.
        Втішно те, що представники фонду "Піднесення" у реалізації цієї шляхетної місії із самого початку звернули свій погляд на бібліотеки як центри інформації, освіти, культури, покликані за родом своєї діяльності сіяти розумне, добре, вічне.
        Бібліотеки Кримського району жваво відгукнулися на пропозицію здійснювати спільну роботу в цьому напрямку. Адже для них турбота про духовне становлення й розвиток юнаків і дівчат - один із пріоритетних напрямків діяльності. Від запропонованого сприяння духовно-просвітницького центру бібліотекарі очікували одержати нові можливості в справі духовно-морального виховання молоді. І у своїх очікуваннях не помилилися: об'єднання зусиль дозволило вийти на новий, більш масштабний формат заходів, домогтися відчутних результатів.
        Приклад тому - Фестиваль православної культури за назвою "Русь православна", присвячений державному святу - Дню народної єдності й православному - Дню Казанської Божої Матері. У рамках цієї акції 4 листопада в Кримській міжпоселенській бібліотеці відбулася урочиста зустріч у літературно-музичній вітальні "Ліра". Зустріч благословив настоятель Михайло-Архангельского храму отець Сергій. У той день відбувся творчий вечір поетеси Валентини Олександрівни Ковальової, власниці гран-прі міжнародного фестивалю православної пісні "Ковчег", переможниці конкурсу поетів "Кубань - мій край рідний". Авторська програма носила яскраво виражений патріотичний характер.
        У рамках районної програми з духовно-морального виховання підростаючого покоління й молоді в бібліотеках Кримського району був організований огляд-конкурс масової роботи. Важливі умови конкурсу - залучення до організації й проведення заходів як можна більшого числа зацікавлених осіб, що працюють із молоддю: представників шкіл, церкви, установ культури, громадських об'єднань, а також яскравість, емоційність, нетрадиційність форм.
        Серія таких зустрічей з успіхом пройшла в бібліотеках селища Саукдере, села Економічне, у Кримській міжпоселенській бібліотеці.
        Із січня по вересень 2008 р. у рамках муніципальної цільової програми "Духовно-моральне виховання дітей і молоді, зміцнення й розвиток сімейних традицій у Кримському районі на 2008-2010 роки" пройшов районний огляд-конкурс бібліотек МО "Кримський район" на кращу постановку роботи з духовно-моральної освіти дітей і молоді. Мета акції - подальше вдосконалення роботи бібліотек з формування у юнацтва патріотичної й цивільної самосвідомості й орієнтації на духовно-моральні цінності й традиції Росії.


ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"ДУХОВНІСТЬ. МОРАЛЬНІСТЬ. ОСОБИСТІСТЬ"

I. ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ

        Російське суспільство переживає в цей час духовно-моральну кризу. Сформоване положення є відбиттям змін, що відбулися в суспільній свідомості й державній політиці. Російська держава втратила офіційну ідеологію, суспільство - духовні і моральні ідеали. Зведеними до мінімуму виявилися духовно-моральні навчальні й виховні функції діючої системи освіти. Наслідком цього стало те, що сукупність ціннісних установок, властивих масовій свідомості (у тому числі дитячій і молодіжній), багато в чому деструктивна й руйнівна з погляду розвитку особистості, родини й держави.
        У зв'язку із цим завдання духовно-морального виховання підростаючого покоління має надзвичайну значимість; їх, без перебільшення, необхідно осмислити сьогодні як одну із пріоритетних у справі забезпечення національної безпеки країни.
        Тільки спільними зусиллями суспільства, держави, зацікавлених організацій і установ, церкви можна впоратися з негативними тенденціями нинішнього розвитку нашої країни.
        У свій час крайова антикризова програма "Система духовного й фізичного оздоровлення населення Кубані" (1997-2000) намітила позитивні зміни в духовній сфері населення. Такі якості, як патріотизм, віра, доблесть стають усе більше необхідними в суспільстві. Однак цю роботу необхідно продовжувати, розвивати, удосконалювати.

II. ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

        Основна мета програми полягає у подоланні негативних тенденцій у соціокультурній сфері краю й створенні системи суспільного виховання, здатної забезпечити умови для стійкого духовного й морального розвитку населення, у тому числі молоді, що проживає на Кубані.
Цілі. Програма орієнтована на формування громадянина, якому властиві:
- патріотизм, повага до історії й культури Батьківщини, рідної мови, відчуття себе хазяїном країни й краю;
- розвинена цивільна самосвідомість, дотримання законів, здатність відстоювати свої й поважати чужі права;
- сумлінне відношення, повага до продуктивної праці, уміння досягати успіху в професійній діяльності;
- розвинена політична культура й здатність до усвідомленого соціально-політичного вибору;
- висока екологічна культура;
- необхідний рівень фізичного розвитку, уміння зберегти своє здоров'я;
- здатність до самовизначення й націленість на власний особистісний розвиток.
Завдання. Реалізація програми передбачає вирішення наступних завдань:
- формування в краї сучасної інфраструктури духовного й морального оздоровлення населення;
- захист і розвиток сформованих вітчизняних і регіональних культурних і виховних традицій;
- охорону морального середовища краю від нав'язування далеких соціокультурних стереотипів і освоєння кращого світового досвіду у вирішенні гуманітарних проблем;
- активізацію й координацію діяльності всіх державних і громадських інститутів, що здійснюють освіту й виховання;
- цілеспрямований вплив на освоєння населенням соціальних норм і цінностей, орієнтованих на високу моральність, патріотизм, повагу до праці, підвищення політико-правової й екологічної культури;
- сприяння формуванню здорового способу життя.

III. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

3.1. Організаційно-методичне забезпечення:
- участь бібліотек МУ "Кримська МРБ" у Муніципальній цільовій програмі (МЦП) з духовно-моральної освіти, виховання дітей і молоді, зміцнення родини: 2008-2010 р.;
- проведення тематичного семінару бібліотечних працівників;
- видання методико-бібліографічного посібника "Спочатку було Слово...";
- організація й проведення районного конкурсу на кращу роботу бібліотеки з духовно-морального виховання молоді;
- розробка Положення про огляд-конкурс;
- дайджест газетно-журнальних статей, публікацій, інформації, рубрик у пресі, на ТВ "Сходження до джерела".
3.2. Інформаційно- і довідково-бібліографічна діяльність:
- християнські святині Кубані – рекомендаційний список літе-ратури;
- подвижники віри й благочестя на Кубані;
- Православні свята й обряди кубанських козаків;
- "Священне, древнє, вічне" - День інформації.
3.3. Масова робота:
- участь у Всекубанських Кирило-Мефодіївських читаннях "Живий зв'язок часів";
- "Священне, древнє, вічне" - день слов'янської культури, писемності;
- "Православні реліквії Кубані" - літературно-етнографічна експедиція;
- "Сходження до джерела" - духовно-моральні читання;
- "Благовіст" - благодійна акція;
- "Віра горами рухає" - погляд на проблему;
- "7 запитань про головне" - вечір запитань і відповідей;
- "Російський іконопис" - виставка;
- Духовна поезія російських поетів - літературний вечір;
- Веселка сімейних талантів - сімейна вітальня.
3.4. Строки реалізації програми: 2008-2010 р.
3.5. Очікувані результати програми:
- координація діяльності соціальних і громадських інститутів з формування ціннісних орієнтирів духовно-моральної особистості;
- удосконалювання роботи бібліотек із проблем, пов'язаних з вихованням духовності, патріотизму, моральної, політичної й екологічної культури, формування здорового способу життя підлітків і молоді;
- створення в ЦПІ МУ "Кримська МРБ" нормативно-правової бази захисту й зміцнення духовного, морального й фізичного здоров'я;
- зміцнення родини, підвищення виховного потенціалу родини, зміцнення сімейних традицій;
- збільшення охоплення дітей, підлітків, молоді установами додаткової освіти, культури, фізичної культури й спорту.

Король Г. Два храма, что духовностью едины:
сотрудничество библиотек и Русской православной церкви
в деле воспитания молодежи /Г. Король
//Библиотека. – 2009. - №3. – С.30-34.

 

        Централізована бібліотечна система м. Обнинська (Росія) накопичила певний досвід роботи з місцевими православними, протестантськими й католицькими громадами. Увага при цьому фокусується на основних елементах: а) апробація плану співробітництва із приходами й громадами місцевих релігійних організацій; б) методи роботи публічної бібліотеки виходячи з конкретних умов і місцевої специфіки; в) створення спеціального фонду (або фондів) конфесіональних документів і можливості використання їх.
Фонд конфесіональних документів так чи інакше поступово складається з різних джерел надходження в публічну бібліотеку.
        Бібліотечні форми й методи популяризації знань про основні етапи історії християнської традиції як основи загальносвітової і європейської цивілізації не викликають сумнівів у своїй корисності. Бібліотеки мають позитивний досвід у справі вивчення й розвитку православ'я як основи традиційної російської культури. На етапі початкового розвитку міських православних приходів, не досить забезпечених матеріальною базою, багато заходів не суто релігійного характеру проводилися на безоплатній основі в приміщеннях бібліотек міста, часом при активній участі кваліфікованих професіоналів із бібліотечного середовища й інших працівників культури та народної освіти. Із придбанням і будівництвом власних приміщень, вирішенням питань із нерухомістю - площі з'явилися, і приходи стали вирішувати багато питань самостійно, однак людський фактор, як-то досвідченість працівників, професійні знання й т.п., продовжує залишатися актуальним, і затребуваність бібліотечної структури для повноти роботи в духовно-моральній сфері зберігається. І вона визнається як бібліотечними працівниками, так і представниками конфесій.
        Серед нових ініціатив досить вдалими стали запрошення викладачів Калузької семінарії, інших священиків міста, відомих богословів і авторитетних священнослужителів з інших міст для проведення зустрічей і бесід у публічних бібліотеках.
        А в період будівництва міського собору православна громада проводила свої зустрічі, збори й інші не літургічні заходи на базі ЦБС. Це було зручно у зв'язку із близькістю об'єктів. Активним було співробітництво з ЦБС і бібліотекою Будинку вчених у справі проведення виставок і т.д.
       Духовно-просвітній центр "Надія", що виник в приміщенні колишнього солдатського клубу, нині розвився в багатогранну структуру, одним з підрозділів якої є солідна бібліотека як за обсягом фонду, досвідченості працівників, так і за розмахом ініціатив у роботі.
       Помітною подією бібліотечного й парафіяльного життя стало проведення такого заходу, як музично-поетичний вечір "Прекрасне Слово Твоє: Біблійні мотиви й образи у віршах обнинських поетів" за участю письменників і музикантів, інших представників творчої інтелігенції Обнинська.
        Таким чином, робота публічних бібліотек з місцевими конфесіями досить багатогранна. І хоча вони тактовно дистанціюються від пропаганди сугубо релігійних доктрин, наявність у місті помітних груп представників різних конфесій не може не відбиватися в діяльності бібліотечних установ. Обнинський досвід свідчить, що завдяки тактовному співробітництву з конфесіональними структурами на базі конкретної бібліотечної системи на локальному рівні може відбуватися плідне об'єднання зусиль у створенні єдиного миролюбного соціально-інформаційного простору.
        У цьому випадку ми можемо говорити про традиційну роль бібліотек у справі просвітництва, освіти й т.п., але вже із привнесенням інноваційних елементів. Новим явищем стають відкритість і інформаційний взаємообмін у конкретному, недостатньо освоєному конфесіональному просторі. Важливо, що бібліотеки використовують нові контакти для розкриття й розвитку традиційних поглядів по всьому блоку духовних, у тому числі й релігійних цінностей, сприяючи цим відкритості суспільства і його стійкому розвитку.

Колупаев В. И книжный храм, и звон колоколов:
конфессиональный аспект /В.И. Колупаев
//Библиотека. – 2008. - №12. – С.14-17.

 

Календар подій

   1 23 4 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728