Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Цільові програми розвитку бібліотек

Меню розділу
Цільові програми розвитку бібліотек
 
     Брянською обласною універсальною науковою бібліотекою (Росія) розроблена обласна програма “Сільська бібліотека” (2002-2005 р.). Мета програми - модернізація і розвиток сільських бібліотек в умовах місцевого самоврядування як загальнодоступних, інформаційних, освітніх і культурних центрів. Пріоритетними напрямками програми є:
- зміцнення центральних районних бібліотек як основних ресурсних центрів для сільських бібліотек;
- зміцнення позицій центральної сільської бібліотеки з метою раціональних і доцільних витрат ресурсів і коштів на підтримку культури села, формування місцевого співтовариства;
- розширення можливостей дитячої сільської бібліотеки для забезпечення повноцінного навчального процесу;
- розвиток невеликих сільських бібліотек як єдиного збереженого соціального інституту малих сіл.
     Формуванню регіональної бібліотечної політики сприяє активна позиція методичних центрів різних рівнів по вибудовуванню взаємин бібліотек з місцевою владою.
     Один з важливих аспектів бібліотечної політики в регіоні - формування громадської думки про роль і призначення бібліотеки у сучасному суспільстві.
     Визначним досягненням можна вважати поновлення централізованого комплектування сільських бібліотек, розширення джерел альтернативного комплектування.
     В програмі “Сільська бібліотека” передбачена першочергова комп’ю-теризація центральних бібліотек, у перспективі - сільських бібліотек (сьогодні тільки 2 сільські бібліотеки мають комп’ютери). Брянська область увійшла у федеральний “пілотний” проект автоматизації сільських шкіл. ОУНБ виступила з ініціативою передбачити в програмі автоматизації сільських шкіл області впровадження нових технологій і в роботу сільських бібліотек.
     Відновлено роботу обласних курсів підвищення кваліфікації. Розроблено спеціальний курс для сільських бібліотекарів з урахуванням усіх нововведень, спрямований на освоєння нових інформаційних технологій, оволодіння навичками проектної діяльності. У навчанні кадрів використовуються різні методики, у т.ч. організація тренінгів.
     Розпочаті дії дозволять вирішувати стратегічні завдання розвитку сільських бібліотек, спрямовані на задоволення потреб місцевого співтовариства.
Кукатова Г.И. Сельская библиотека: программа развития //Сельская библиотека на путях выхода из кризиса: Сб. тез. докл. и выступлений к Межрегион. науч.-практ. конф. (12-14 нояб. 2002 г., Санкт-Петербург). – СПб., 2002. – С.49-50.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     У Червонослободській сільській бібліотеці Борського району Нижньо-городської області (Росія) розроблений проект “В інтересах села”. Його мета і завдання - формування системи бібліотечно-бібліографічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, ефективне і якісне задоволення професійних інформаційних потреб фахівців шляхом оптимізації бібліотечної діяльності і впровадження нових форм роботи. Для успішного вирішення цих завдань необхідно провести моніторинг інформаційних потреб керівників і фахівців господарства; вивчити стан і проблеми розвитку господарства з метою визначення пріоритетних напрямків інформування, провести роботу по об’єднанню інтелектуальних сил села та ін. Здійснення проекту дасть можливість оперативно надавати інформацію фахівцям, вести індивідуальне інформування керівників; сформувати довідково-інформаційний фонд літератури; створити при бібліотеці ініціативну групу фахівців, яка буде вивчати й аналізувати інформаційні матеріали з метою впровадження найбільш цінних нововведень у практику господарства.
     У ході реалізації проекту буде використаний багатий досвід бібліотеки по інформуванню фахівців сільськогосподарського виробництва 1970-80-их років, коли вона була школою передового досвіду з даного напрямку роботи. Бібліотечний проект буде ефективним при активній участі в його реалізації фахівців муніципального управління сільського господарства Борського району, відділів сільськогосподарської літератури і МБА обласної бібліотеки, працівників відділу єдиного фонду і методико-бібліографічного відділу Борської ЦБС.

Шабаршова В.Н. Информационное пространство библиотеки - работникам сельскогохозяйства //Сельская библиотека на путях выхода из кризиса: Сб. тез. докл. и выступлений к Меж-регион. науч.-практич. конф. (12-14 нояб. 2002г., Санкт-Петербург). – СПб., 2002. – С.103-104.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Популяризація періодичних видань набула в бібліотеках особливої значущості. Останнім часом спостерігається тенденція: читачі в пошуках легкого читання нехтують літературно-художніми, пізнавальними, науково-популярними виданнями. У зв’язку з цим виникає необхідність популяризації кращих зразків періодичних видань з використанням традиційних і нетрадиційних форм пропаганди. Саме тому була складена цільова програма “Традиції й інновації в пропаганді періодичних видань”, за якою працює колектив бібліотеки періодики МУК “ЦБС” м.Солікамська (Росія).
     Основною метою програми є:
-надання інформаційної допомоги населенню в задоволенні їхніх запитів через періодику, формування художнього смаку і культури читання.
     Програма має намір вирішити такі завдання, як:
-розкриття фонду періодичних видань за допомогою традиційних   і нетрадиційних форм популяризації;
-інформування про новинки періодики;
-доведення інформації до споживачів у найкоротший термін;
-залучення нових читачів шляхом популяризації періодичних видань у навчальних закладах міста.
     Очікувані кінцеві результати:
-підвищення авторитету бібліотеки;
-залучення нових читачів до бібліотеки;
-підвищення читацького попиту на періодику і, як наслідок, підвищення читаності;
-збільшення фонду періодичних видань у зв’язку із залученням додаткових коштів на передплату, придбання для бібліотеки комп’ютерної техніки для задоволення читацьких потреб.
     Одним з напрямків забезпечення програми є вивчення читацького попиту на періодичні видання минулих років, що рідко користуються попитом читачів, журналів і активного ядра журнального фонду. У 2001 році проведено анкетування читачів “Ваша думка про місцеві газети”. Результати анкетування були представлені на розгляд редакторів місцевих газет під час проведення “круглого столу”.
      Формування фонду періодичних видань ведеться шляхом передплати. Репертуар газет і журналів перевірений часом.
     Завдяки спонсорській допомозі агенства “Роспечать” наприкінці кожного місяця бібліотека отримує близько 20 додаткових видань нереалізованої періодики з місцевих кіосків.
     І ще один вид роботи практикується в бібліотеці. Ось вже 3 роки читачі беруть часткову участь у передплаті. Читач вносить 10% від піврічної вартості   журналу, що полюбився йому. Це дає йому право першим прочитати часопис, що надійшов до бібліотеки. Про одержання журналу читач сповіщається персонально.
     Така форма бібліотекарям і читачам сподобалася, цього року 30 читачів взяли участь у частковій передплаті і бібліотека одержала можливість передплатити додаткові назви журналів.
     Якщо говорити про рекламну діяльність бібліотеки, то можна сказати, що ЗМІ стали союзниками і помічниками бібліотеки. Спільно були проведені такі заходи, як радіоогляди газет і часописів “З періодикою в 3-є тисячоріччя”, експрес - реклама газети “Собеседник”, реклама книг “Нові імена в російській літературі”.
     Робота бібліотеки по популяризації періодичних видань з використанням традиційних і нетрадиційних форм і методів роботи проводиться за двома напрямками:
     1. Робота з молоддю, що включає:
-зустрічі в літературній вітальні “Класики і сучасники”;
-засідання прес-клубу “Кругозір”;
-виїзні читальні зали.
     Метою цих заходів є залучення молоді до ознайомлення та читання періодики.
     2. Робота з читачами середнього і літнього віку. Для цієї групи читачів працює клуб “Сударушка”. Періодично організуються зустрічі з працівниками соціального забезпечення, депутатами мікрорайону. Для окремих читачів організовано доставку додому періодичних видань. Традиційними стали зустрічі читачів у бібліотеці в День Перемоги, у День літньої людини.
Дорослим читачам, постійним відвідувачам, напевно запам’яталися “круглі столи” з керівниками місцевої преси. Недавно в бібліотеці відбувся газетний екскурс “Це наших років шарудливі сторінки”. За допомогою бібліотекарів і працівників редакції місцевої газети “Соликамский рабочий”, гості зробили екскурс по сторінках газети, довідалися, над чим працюють журналісти, одержали відповіді на численні запитання.
     Цього року проведені разом з редакцією газети “Наш Соликамск” масовий захід “Урок дає газета” за темою: “Обережно, наркоманія, СНІД”. Учасниками “круглого столу” були лікар-нарколог, інспектор в справах неповнолітніх, голова мікрорайону, представник центру медичної профілактики, школярі.
     Бібліотека провела презентацію газет “Соликамский рабочий” і “Наш Соликамск” за участю редакторів газет. “Круглий стіл” “Як солікамці читають місцеву пресу” зібрав редакторів міських газет, співробітників бібліотеки і її читачів. Це був прекрасний привід, щоб поговорити про газету і читачів, про роль бібліотек. Було проведено анкетування, у рамках якого читачі змогли висловитися з проблем міста, а потім взяти участь у дискусії з хвилюючих їх проблем. Висновки анкетування були опубліковані в газеті.
     Протягом усього часу велася різнобічна робота по залученню нових читачів. Це були:
- місячник по залученню нових читачів;
- виступи працівників бібліотеки перед студентами, на педагогічних радах, на методоб’єднаннях з оглядами періодики і розповіддю про бібліотеку;
- виступ по радіо і запрошення читачів через місцеву газету.
     Велася різнобічна робота по популяризації газет і журналів, а саме:
- розкриття змісту періодичних видань шляхом реклами газетних і журнальних статей;
- формування тематичних папок;
- розкриття змісту періодичних видань через такі масові заходи: прес-калейдоскоп, прес-ярмарок, прес-мілленіум, свято періодики, наркотичні новели, екологічні новели і т.д..
     Завдяки цьому періодичні видання в бібліотеці - це затребувана частина фонду.
Осокина Е. Традиции и инновации в пропаганде периодических изданий: Опыт работы б-ки периодики МУК “ЦБС” г. Соликамска //А. и Ф. Новая библиотека. – 2004. - №4. – С.20-22.
 

Календар подій

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930