Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Проектна діяльність бібліотек

Меню розділу
Проектна діяльність бібліотек
 
     Проблема модернізації системи інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів на основі використання новітніх технологій гостро стала перед бібліотеками Санкт-Петербурга (Росія).
     Із цією метою Комітетом з культури була підготовлена програма «Модернізації діяльності загальнодоступних бібліотек». Першим етапом реалізації програми став «План першочергових заходів модернізації загальнодоступних бібліотек».
     Головною метою плану заходів є перетворення загальнодоступних бібліотек, на додаток до всіх їхніх традиційних функцій, у сучасні інформаційні центри для населення. Це дасть можливість ввести наступні нові послуги і форми обслуговування для всіх жителів міста, незалежно від місця їхнього проживання:
- пошук необхідної інформації з усіх інформаційних ресурсів бібліотек Санкт-Петербурга, російських і закордонних бібліотек;
- організація електронної доставки необхідного користувачеві документа в межах міської мережі з виходом у російські й закордонні інформаційні мережі;
- надання доступу до інтернет-ресурсів;
- організація й надання спеціально обладнаних користувальницьких місць для роботи з аудіо- і відеоматеріалами, CD та DVD;
- організація й надання спеціально обладнаних місць для роботи з інформацією для тих, хто недобачають і сліпих;
- організація онлайнового обслуговування віддалених користувачів через сайти бібліотек і багато чого іншого.
     На цьому етапі планується технічне й програмне оснащення центральних районних для дорослих і центральних районних дитячих бібліотек, а також дооснащення бібліотек, підвідомчих Комітету з культури, і об’єднання їх у єдину мережу на базі «Єдиної мультисервісної телекомунікаційної мережі виконавчих органів державної влади». Одночасно заплановане створення й оснащення трьох координаційних центрів при Центральній міській публічній бібліотеці ім. В. В. Маяковського: Центр корпоративної каталогізації, Центр Петербургознавства, Координаційний Центр мережі правових центрів загальнодоступних бібліотек. Організація центрів дозволить, із урахуванням можливостей інформаційних технологій, налагодити взаємодію між загальнодоступними бібліотеками міста. Крім того, створення таких центрів буде сприяти усуненню дублювання роботи, стандартизації технологічних процесів, використанню нових технологій у різних напрямках діяльності загальнодоступних бібліотек.
     Передбачається поетапне вирішення поставлених у проекті завдань протягом 2006- 2007 р.
     Основними результатами реалізованого проекту стануть:
- організація сучасної системи інформаційно-бібліотечного обслуговування населення міста на основі використання можливостей нових інформаційних технологій;
- становлення бібліотек як інформаційних центрів, у тому числі їхній розвиток як громадських пунктів доступу до електронної інформації й інтернет-ресурсів;
- підвищення інформаційної грамотності та інформаційної культури населення;
- створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, що представляють інтерес для населення міста (зведені електронні каталоги та різні бази даних);
- надання додаткових можливостей для здійснення зв’язку органів влади з населенням, заснованих на нових технологіях і реалізованих через бібліотеки (громадські електронні приймальні, сайти посадових осіб, онлайнове обговорення і т.д.);
- забезпечення централізованого доступу та використання міських автоматизованих інформаційних систем (державний реєстр населення Санкт-Петербурга, єдина геоінформаційна система «Розвиток території і нерухомості Санкт-Петербурга», АІС міського замовлення й т.д.);
- розширення єдиної телекомунікаційної мережі органів виконавчої державної влади.
     По закінченні реалізації “Плану першочергових заходів модернізації діяльності загальнодоступних бібліотек” Санкт-Петербурга на 2006-2007р. передбачається подальше технічне і програмне оснащення інших загальнодоступних бібліотек, а також приєднання їх до Єдиної телекомунікаційної мережі виконавчих органів державної влади.
Буров Н.В. Библиотеки – визитная карточка города //Библиотечное дело. – 2005. - №5. – С.9-11.
 
 
 
 
 
 
     Свердловська обласна бібліотека для дітей та юнацтва (Росія) протягом останніх років успішно проводить проектну діяльність. Серед найбільш вдалих проектів, за якими працює книгозбірня, можна відмітити наступні.
     Проект “Світи читання” - пошук індивідуального шляху до книги й читання за допомогою різноманіття «світів читання» - концепцій, моделей, програм, форм; підтримка престижу читання і його суспільної і культурної значимості; конкурси, ігри, індивідуальні проекти, фестивалі дитячої і юнацької книги, круглі столи та рейтинги для майстрів і знавців, комп’ютерних фанатів і новачків, дорослих, від яких залежить шлях дітей до книги - видавців, педагогів, батьків (у т.ч. конкурс «Чарівний рядок», книжковий салон «Читацькі очікування та нові видавничі ідеї», презентація Інтернет-клубу, ігрові програми для дітей з обмеженими можливостями, інформаційний проект «Енциклопедіана»). Проект підтриманий Інститутом «Відкрите суспільство (Фонд Сороса. Росія). Девізом проекту став слоган: «Читати модно! Відвідувати бібліотеку престижно!»
     “Центр інтелектуального розвитку” включає програми, що орієнтують на безперервну освіту протягом всього життя («Інформаційний лідер» - сукупність знань і вмінь по роботі з інформацією на основі навчання стратегіям читання, формування інформаційного світогляду); бесіди, конкурси, ігри, тести за напрямками: інформаційні ресурси, інформаційний пошук, прийоми інтелектуальної діяльності, самостійні наукові та творчі роботи, навчання новим інформаційним технологіям; випуск малих видавничих форм «Штудії», «ІнформЛідер» (форми й прийоми роботи з інформацією), «ІнформНавігатор» (путівники по ресурсах Інтернет); програми додаткової освіти з історичного та літературного краєзнавства.
      "Центр соціалізації особистості" - програми, що сприяють рівню соціальної захищеності юних: «Я та інші»: тренінг соціальних навичок для старшокласників, викладання соціальних навичок за допомогою книги; орієнтація на позитивну стратегію виживання; центр інформаційної і правової підтримки «Футурум»; цикл психологічних тренінгів.
     “Центр культурної реабілітації дітей-інвалідів” - програми бібліотерапії «Острів радості» - реабілітація через гру, книгу, ляльку; авторська програма «Театр Книги»; формування позитивного світогляду і навичок спілкування через гру, казкотерапію і т.д.
     Проект «Інформ Лідер» - інтегрована програма додаткової освіти (на ресурсній і інтелектуальній базі публічної та шкільної бібліотек. Формування системи читання й засвоєння інформації як фундамент парадигми “Освіта протягом всього життя”. Навчання ефективним прийомам інтелектуальної праці і стратегіям читання різних видів літератури (художньої, інтелектуальної, екранної); літературний розвиток; соціонавігація; авторські програми на інформаційному полі бібліотек різних систем і відомств під девізом “Бібліотека без кордонів”.
Свердловская областная библиотека для детей июношества //Новая б-ка. – 2005. - №1.– С.27-31.
 
 
 
 
 
 
     В 2003-2004 р. Тульською обласною бібліотекою (Росія) був реалізований проект “Мобільна юридична бібліотека на шляху до сільського жителя”. Основне завдання мобільної бібліотеки - забезпечення доступу сільських жителів до правової інформації й надання практичної юридичної допомоги на місцях. Партнерами проекту “Мобільна бібліотека” стали Центральні районні бібліотеки, Клуб молодих юристів при Публічному центрі правової інформації, що поєднує студентів юридичних спеціальностей тульських вузів і Комісія з прав людини при губернаторові Тульської області. Кожний виїзд “Мобільної бібліотеки” ретельно готувався заздалегідь. Співробітники Центральної районної бібліотеки проводили опитування сільських жителів свого району, з’ясовуючи найбільш важливі для них правові проблеми. Молоді юристи під керівництвом юрисконсульта ПЦПІ опрацьовували виявлені запитання, співробітники правового центру підбирали необхідні документи та літературу, що коментує їх. У призначений день у район виїжджала підготовлена команда. Зустрічі із зацікавленою аудиторією проходили в різній формі: тут були й доступні лекції, і гарячі обговорення, і кваліфіковані консультації, і практична допомога. Протягом року відбулося п’ять таких виїздів, присвячених різним проблемам: прийняття громадянства (Суворівський район), спадкування цивільного майна, сімейне та трудове право (Чернський район), профілактика наркоманії серед неповнолітніх (Ясногорський район), земельні правовідносини й земельна реформа (Одоєвський район), соціальне забезпечення незаможних верств населення (Богородицький район). Потрібно відзначити, що проект “Мобільна юридична бібліотека на шляху до сільського жителя” сприяв і розвитку діяльності Центральних районних бібліотек. Бібліотекарям вдалося зацікавити не тільки колег, але й (що особливо важливо) адміністрації муніципальних утворень, і в трьох з п’яти районів, в яких побувала “Мобільна бібліотека”, незабаром були відкриті правові центри на базі бібліотек.
     Цей проект і співробітництво із Центром правової інформації має ще один позитивний ефект: випускники юридичних факультетів часто відчувають себе непідготовленими до практичної роботи. Виявляючи непогані знання законів, вони не можуть застосувати їх на практиці, не вміють складати документи, не володіють навичками публічних виступів, часто зазнають труднощів в елементарному спілкуванні. Навчальна та виробнича практика, особливо останнім часом, коли різко зросла кількість юридичних вузів і факультетів, стає чисто “споглядальною”. У цій ситуації чи не єдиним виходом для студента, що бажає активно застосувати свої знання, є робота в “Громадській юридичній приймальні”, створеній на базі Центру правової інформації ТОУНБ. Деякі студенти, попрацювавши в Центрі як добровільні помічники, прагнуть пройти тут і виробничу практику. Щорічно в Центрі “стажується” не менше 4-5 студентів, при цьому відбираються найкращі. Праця в бібліотеці – гарна рекомендація при прийомі на роботу. І практиканти, і волонтери по закінченні вузу просять надати їм докладний рекомендаційний лист.
Ковзун О.А. Словом и делом: О публичном центре правовой информации ОУНБ Тульского региона //Новая б-ка. – 2005. - №8. – С.29-31.
 
 
 
 
 
 
 
     Сьогодні вже немає потреби доводити комусь, наскільки важлива для бібліотек участь у різних професійних і грантових конкурсах. Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткових фінансових засобів, активізації творчої активності, підвищення професійного рівня. Крім того, активізація програмно-проектної діяльності дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш насущних проблемах, виділяти й розвивати головні напрямки діяльності. У Кузбасі (Росія) проектно-програмний метод роботи освоїли й успішно використовують уже багато бібліотек.
     Так, наприклад, діяльність Бібліотечно-інформаційного центру “Крила” (ЦБС м.Новокузнецька) одержала підтримку в рамках Федеральної цільової програми “Культура Росії”. Проект “Реабілітація через інформацію: шляхи вдосконалення” одержав підтримку в сумі 80 тисяч рублів. Кошти спрямовані на придбання літератури для БІЦ “Крила”, видаткових матеріалів для видання інформаційного бюлетеня “Крила”, перевидання збірника “Пільги інвалідам”, на проведення семінару для бібліотечних працівників у рамках “Бібліокаравану”. Департамент культури Кемеровської області також виділив 80 тисяч рублів на придбання мультимедійного проектора.
     Одержала підтримку Новокузнецька міська цільова програма “Комплексні заходи протидії зловживанню наркотичними засобами та попередженню поширення Віл-інфекції” на 2003-2005 р. Сума гранту - 85 тисяч рублів. На базі бібліотеки-філії №1 створений Центр інформаційно-психологічної допомоги та клуб “Разом” для колишніх наркозалежних.
     Дитячою ЦБС м. Новокузнецька для участі в конкурсі міських програм на 2005 рік розроблений і представлений у Раду народних депутатів проект “Створення культурного середовища розвитку особистості дитини через формування бібліотечного фонду ДЦБС”. Для реалізації програми виділено 800 тисяч рублів на комплектування книжкового фонду, 300 тисяч - на періодику.
Проектна робота - це, крім іншого, і робота на імідж, позиціювання бібліотеки в місцевому співтоваристві. Багато бібліотек Кузбасу створюють програми й проекти, які, не одержавши прямої фінансової підтримки, приносять їм так званий соціальний ефект.  Реалізуючи такі проекти, бібліотеки заробляють собі додаткові бали у населення, в органів влади, що, в остаточному підсумку приведе до одержання або фінансування, або будь-якої підтримки, заохочення самих бібліотекарів. Так, наприклад, розвиваючи соціальний напрямок роботи, ЦБС Тяжинського району уклала Угоду з Керівництвом Пенсійного фонду про створення й організацію роботи консультативних пунктів у декількох селищах. Консультаційні пункти створені з метою інформування громадян Тяжинського району про основні положення, принципи та завдання пенсійної реформи, консультацій застрахованих осіб і страхувальників з питань особового рахунку і т.п. За даною згодою Пенсійний фонд надає ЦБС різну інформацію, яку бібліотеки формують у виставки “Правова невідкладна допомога”. Чи треба говорити, якою популярністю в населення користуються такі консультаційні пункти, а виходить, - і бібліотеки, що їх організували? Завдання на перспективу - відкриття в цих селах центрів правової інформації при бібліотеках.
     Говорячи про позиціювання бібліотек у місцевому співтоваристві, хотілося б відзначити такі форми роботи, як різні акції, метою яких є поповнення бібліотечних фондів, пропаганда книги, читання. Так, наприклад, ЦБС м. Юрга в 2004 році провела:
- традиційну для бібліотек акцію “Книзі - друге життя” (Дитячий відділ). У результаті жителями міста подаровано бібліотеці більше 200 дитячих книг.
- акцію до 1 вересня “Підручники - у дарунок” (Центральна міська бібліотека). Протягом місяця в холі бібліотеки розташовувався “обмінний пункт”, у якому жителі міста могли взяти потрібний підручник безкоштовно, обміняти або подарувати свій. Акція мала величезний успіх: зі всіх кінців Юрги приходили бажаючі знайти потрібні підручники. І ще довго бібліотекарі приймали подяки від жителів за проведену акцію.
- акцію “Візьми книгу в дорогу”, що також мала величезний успіх. Бібліотека запропонувала читачам взяти з собою в дорогу безоплатно книги 60-70 років видання: розповіді, повісті, нариси ( що застаріли за змістом, дублетну літературу, прийняту від читачів). Так, паралельно з діяльністю по просуванню читання, бібліотека вирішила проблему звільнення площі від застарілої літератури.
Блынская О.Е. Муниципальные публичные библиотеки Кузбасса: сегодня и завтра //Новая б-ка. – 2005. - №8. – С.32-36.
 

Календар подій

    1 2 34
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930