Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Удосконалення структури бібліотек. Профілювання діяльності

 Удосконалення структури бібліотек. Профілювання діяльності
 
     Соціально-економічні та політичні реформи в суспільстві, стрімкий розвиток у глобальному масштабі інформаційних та телекомунікаційних технологій призвели до зміни соціальної ролі та соціальних завдань публічних бібліотек. До традиційних функцій публічних бібліотек додалися функції універсальних загальнодоступних інформаційних центрів, що забезпечують вільний доступ громадян до інформації на різних носіях.
     Особливе значення уряд Москви (Росія) надає розвитку потенціалу й інформаційних ресурсів публічних бібліотек, розширенню їхніх функцій і спектра надаваних послуг. Цільова комплексна програма “Розвиток публічних бібліотек міста Москви як інформаційних Інтелект-центрів на 2004 - 2006р.” є продовженням програми “Комплексної модернізації публічних бібліотек Москви (1998-2003 р.)” і новим кроком до створення максимально зручного середовища розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, організації вільного доступу до знань всіх верств населення міста й, насамперед, молоді.
     Що таке Бібліотека - інформаційний Інтелект-центр? Це поєднання, насамперед, традиційної бібліотеки, фонди якої складаються із широкого спектра друкованої класичної й сучасної літератури, відео й аудіоматеріалів, електронних носіїв інформації, мережних ресурсів, медіацентру (з можливістю використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій) і спеціалізованих служб, які сприяють корекції поведінки дітей і молоді, а також розвитку їхнього інтелекту, навичок спілкування, мовної й інформаційної культури. Поряд з типовою моделлю Бібліотеки - інформаційного Інтелект-центру, що може включати: традиційне бібліотечне обслуговування (абонемент і читальний зал), службу електронної доставки документів, Інтернет-клуб, відділ правової й психологічної підтримки, відділ профорієнтації й адаптації, центр розвитку творчих здібностей, дозвільний і оздоровчо-спортивний комплекс, різні клуби й гуртки за інтересами, пропонуються варіативні можливості функціонування. Спеціалізація Бібліотеки - інформаційного Інтелект-центру може здійснюватися з урахуванням вікових, соціальних параметрів користувачів, тематичних пріоритетів діяльності, складу базових інформаційних ресурсів, провідних форм профільної роботи, територіального розміщення, складу фонду тощо.
     Розвиток публічних бібліотек як інформаційних Інтелект-центрів значно розширює функціональний спектр роботи бібліотек, дозволяє створювати на їхній базі нові спеціалізовані структурні підрозділи з надання юридичних, психологічних, реабілітаційних, інших послуг населенню із залученням висококваліфікованих фахівців: психологів, соціологів, педагогів, юристів, економістів, маркетологів, лікарів-наркологів і інших.
Чувильская О.А. Интеллект-центр - библиотека будущего или будущее библиотек? //Молодые в библиотечном деле. - 2006. -
№ 2-3. - С. 21-24.
 
 
 
 
 
 
     Інтелект-центр, що створюється в бібліотеках Центрального адміністративного округу м.Москви (Росія) - це бібліотека чи бібліотека-філія, що має розширені функціональні можливості й форми обслуговування населення міста для організації умов підвищення освітнього рівня населення, інтелектуального дозвілля й формування багатогранної, гармонічної особистості.
     Спеціалізація Інтелект-центрів може здійснюватися за наступними напрямками:
- за віковими та соціальними категоріями (діти, юнацтво, сімя, підприємці, інваліди);
- за тематичними ознаками (центр російської словесності та культури, центр правової та ділової інформації, комп’ютерна бібліотека);
- за видами інформаційних ресурсів (друковані, аудіо- , відео-, мультимедіа документи, електронні бази даних);
- за формами роботи (клуби, студії, лекторії, музеї, консультаційні центри).
     Типова модель Інтелект-центру може включати наступні напрямки:
- інформаційно-довідкова служба, електронна доставка документів;
- інтернет-клуб;
- відділ правової та інформаційної підтримки;
- центр соціально-психологічної адаптації;
- відділ профорієнтації;
- центр розвитку творчих здібностей;
- зал для виставок, концертів, культурних програм;
- дозвільний комплекс;
- читальний зал, абонемент, спеціалізовані відділи;
     На сьогодні існують наступні моделі інформаційних інтелектів-центрів ЦАО:
- Меморіальні
- Молодіжні
- Соціально-психологічні
     Створення меморіальних інформаційних Інтелект-центрів обумовлене тим, що більшість із великих публічних бібліотек округу засновано у минулому столітті й входять до числа найстарших бібліотек Москви й Росії. Володіння унікальними фондами, самобутність історії, ведення серйозної роботи, пов’язаної з популяризацією життя й діяльності діяча, чиє ім’я носить бібліотека, дозволяють говорити про них, як про пам’ятники культурної спадщини столиці й Росії.
Беликова Я.И. Публичные библиотеки - интеллект-центры Центрального административного округа г.Москвы //Молодые в библиотечном деле. - 2006. - № 2/3. - С. 24-28.
 
 
 
 
 
 
     Єдиною на сьогодні масштабною російською програмою, що має організаційне й фінансове забезпечення, є програма “Читання”. Її перша презентація відбулася на XVI Московському міжнародному книжковому ярмарку в 2001 році. Специфікою програми стала орієнтація на “людей вулиці”, на слабко читаючу або нечитаючу частину населення, на молодь, не включену в книжкову культуру.
     Особливостями даної програми є:
- широкий суспільний характер регіональних акцій і ініціатив, які підтримуються місцевими адміністраціями;
- створення регіональних центрів читання, які повинні стати “пусковим механізмом” для розгортання книжково-читацьких акцій і кампаній;
- освоєння нових площадок для роботи з окремими групами дорослого населення й дітьми - міські двори, сквери, дозвільні центри, літні табори, інтернати й т.д.;
- орієнтація не на розпливчасті категорії, такі як “суспільство”, “країна” або “населення”, а на конкретні групи: молодь, діти й підлітки, що не читають, переважно з неблагополучних родин, дорослі й діти з обмеженими можливостями та ін.)
     В 2002 році Центр читання відкрився у Білгородській державній універсальній науковій бібліотеці (Росія). З перших днів роботи було розроблене Положення, відповідно до якого Центр є структурним підрозділом відділу абонемента бібліотеки.
     Основними цілями роботи Центру є формування книжкової культури населення області; поширення міжнародного й російського досвіду з підтримки книги та читання в бібліотечній діяльності. Для реалізації цих цілей Центр читання об’єднує зусилля фахівців державних установ, громадських організацій, фондів для розробки й проведення заходів, спрямованих на підтримку престижу читання і його суспільної значущісті. Також, відповідно до Положення, Центр організує й проводить широкі книжково-читацькі акції та фестивалі з використанням видовищних форм; здійснює координацію роботи й методичне керівництво діяльністю зацікавлених організацій у проведенні кампаній, пов’язаних із пропагандою книги в області; залучає нових партнерів для спільної роботи із просування читання.
     Разом з Положенням розроблений і логотип Центра. Логотип важливий як знак узнавання ; це його марка, що впроваджується у свідомість публіки.
     При всій розмаїтості діяльності Центру читання є одним з основних напрямків. Завдання напрямку полягає в аналізі й узагальненні досвіду роботи бібліотек світу, країни, регіону, окремих бібліотек з просування читання.
     Для одержання повної інформації з місць про роботу бібліотек по просуванню читання співробітники державної універсальної наукової бібліотеки виїжджають у райони області, аналізують річні звіти муніципальних бібліотек. Виявлені проблеми по формуванню культури читання розглядають-ся на обласних семінарах.
     Інформаційний напрямок роботи Центру передбачає інформування населення про події в книжково-читацькому та літературному житті країни й регіону. Для цього в 2004 році на сайті бібліотеки відкрита сторінка Центру читання, де будь-який користувач Інтернету може отримати нову інформацію про книги-бестселери; про поетів і прозаїків, чиї ювілеї відзначаються в поточному місяці. На сайті в розділі “Літературні премії” зібрана повна інформація про міжнародні, російські й регіональні літературні премії із вказівкою засновників премій, щорічних книг-лауреатів і авторів.
     Рекомендаційний напрямок забезпечує завдання відбору й рекомендацій кращих зразків літератури різним верствам місцевого співтовариства з використанням всіх каналів і форм. У рамках цього напрямку Центром читання запущений проект “Читаємо книгу”, що містить цикл щотижневих ранкових передач на обласному радіо.
     У найближчих планах роботи Центру читання - відкрити рекомендаційну рубрику в одній з місцевих газет, що, безумовно, сприятиме залученню нових читачів у бібліотеку.
     Крім того, для популяризації художньої літератури фахівці Центру читання щомісяця випускаються книжкові закладки, присвячені як творчості сучасних авторів (Р.Гальего, Д.Браун, П.Коельо, X.Муракамі, Л.Улицька, Е.Гришковець, Т.Толста), так і творчості класиків (Ф.Достоєвський, В.Пикуль, А.Рибаков, А.Моруа, Ш.Бронте, Е.Золя й ін.). У будь-якому відділі бібліотеки читач, очікуючи виконання свого замовлення, може ознайомитися з інформацією про біографію й творчість автора, що зацікавив, і взяти його книгу з фонду бібліотеки додому.
     Провідним напрямком у роботі Центру читання є проектна розробка й реалізація конкретних книжково-читацьких програм і проектів регіонального рівня.
     У рамках суспільної реабілітації людей з фізичними вадами Центром читання ведеться робота з молодими інвалідами, що проживають на території міста. Бібліотека активно співробітничає із цією категорією читачів, які приходять не тільки за цікавою книгою, але й із задоволенням відвідують літературні заходи. Для таких читачів бібліотека організує щотижневі безкоштовні курси комп’ютерної грамотності. Перший цикл занять, присвячений вивченню програми Word, що веде завідувачка Центром читання. Наступні цикли присвячені вивченню електронних каталогів державної універсальної бібліотеки й пошуку інформації в Інтернеті.
Співробітник Центру читання проводить також дослідницьку роботу з вивчення читацької ситуації в регіоні, літературно-художнього потоку і ефективності каналів книгорозповсюдження; періодично проводяться соціологічні опитування жителів міста з питань формування книжкової культури. Виявлені проблеми бібліотек і книговидавців, а також побажання читачів ляжуть в основу програми Фестивалю книги (жовтень 2006 року), у якому братимуть участь представники книжкових видавництв і найбільших книгарень, муніципальні бібліотеки області. Підсумком роботи Фестивалю стане проведення Круглого стола “Бібліотеки, книговидавці та книгопродавці в єдиному інформаційному полі”.
     Одним з напрямків роботи Центру читання є освітній.
     З метою вдосконалювання професійних навичок працівників муніципальних бібліотек з просування читання, знайомства із сучасним літературним процесом; транслювання інноваційних форм проведення масових заходів щодо просування читання Центр читання бере участь у проекті “Дистанційна освіта”. Цей проект надає можливість фахівцям муніципальних бібліотек проходити навчання, не залишаючи місця проживання, без відриву від основної діяльності й забезпечує широкий доступ до вітчизняних і світових освітніх ресурсів.
     Однієї з навчальних програм “Дистанційної освіти” є програма “Формування книжкової культури населення в бібліотеці”. У даній програмі представлені проблемні теми: “Бібліотеки і формування культури читання населення”, “Індивідуальна робота з читачами”, “Електронні бібліотеки: основні поняття, мета створення, види”, “Рекомендаційна бібліографія на допомогу просуванню читання та формуванню художньої культури населення”, які допоможуть бібліотечним фахівцям краще розбиратися в питаннях просування якісної літератури у своєму районі та формуванні читацького смаку.
     Створення Центру читання на базі обласної бібліотеки відкриває перспективи для формування сучасного образу бібліотеки в інформаційному просторі. Сьогодні бібліотека відіграє все більш значущу роль у різних галузях громадського життя. Головне завдання бібліотеки - не обмежуватися тільки організацією швидкого й вільного доступу до різних джерел інформації; необхідно активно впливати на формування читацької культури в регіоні.
     Вся робота Центру читання спрямована на активне формування читацького смаку й підвищення статусу бібліотеки як соціального інституту. Можна із упевненістю говорити й про можливості творчої самореалізації бібліотечних фахівців, підвищення їхньої професійної оцінки, зростання авторитету у користувачів.
Яцкевич И.В. Центр чтения Белгородской государственной универсальной научной библиотеки: некоторые итоги и перспективы работы //Новая библиотека. – 2006. - №8. – С.11-15.
 

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31