Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Методичне забезпечення бібліотечної справи

Меню розділу
Методичне забезпечення бібліотечної справи
 
     В останні роки сільські бібліотекарі зіткнулися з багатьма проблемами в професійній діяльності, і сьогодні, як ніколи, вони потребують методичної та консультаційної допомоги.
     Саме тому у Центральній бібліотеці Борської ЦБС (Самарська обл., Росія) були організовані Школа сільського бібліотекаря “Імідж-шлях до успіху” та програма дворічного навчального курсу “Сільський бібліотечний університет” для бібліотекарів зі стажем роботи до п’яти років.
     Відбулося три заняття школи - “Етичні аспекти іміджу бібліотекаря”, “Позитивний імідж бібліотеки” і “Професійний імідж: як його створити?” Форми подачі матеріалу, застосовувані у практиці проведення занять були різноманітні: зустріч з психологом по темі: “Професійна поведінка бібліотекарів у ракурсі проблем”, дискусія: “Імідж бібліотекаря в суспільній свідомості”, огляд літератури: “Позитивний імідж: як його створити?”, ділова гра: “Мистецтво публічного виступу: як я говорю?”, практичне заняття, анкетування і ін.
     Всі заняття навчального курсу сільського бібліотечного університету виїзні. Їхній зміст відрізняється одне від іншого. Перша зустріч на базі Ново-Кутулукської філії по темі: “Уроки сільського бібліотекаря”. Друге заняття - “Проф-дос’є: розкриваємо професійні секрети” - з виїздом у Петрівську сільську бібліотеку.
     На останній бібліотечній тусовці: “Чия думка глибше, справа корисніша, ідея оригінальніше” на базі Язиківської філії слухачі мали змогу підготувати рекламу своєї бібліотеки, взяти участь у діловій грі: “Поради досвідченого бібліотекаря”, розробити макет бібліотечного буклету.
     Обов’язковим моментом кожного заняття є запрошення представників місцевої адміністрації, клубу і сільської школи. Ця особливість, з одного боку, підвищує статус бібліотеки, на базі якої проводиться заняття, з іншого боку - надає йому якусь офіційність і значимість.
     Безумовно, позитивну роль у підвищенні кваліфікації кадрів відіграє видавнича діяльність методичного відділу. Серед видань - численні листівки, пам’ятки, рекомендації і буклети: “Нелегка дорога до книги”, “Проблеми дитячого і юнацького читання на сторінках професійної преси”; “Сенсація! Тільки для професіоналів! Знайомтесь: новий журнал “Бібліотечна справа”; “Бібліотечна перерва” (“Вміємо працювати, вміємо відпочивати”); “Наука працювати по-сучасному” (вип. № 1: “Зроби свою професію успішною!”; “Бібліотекар - професія вічна (спеціальний випуск до Дня бібліотек) і ін.
     У розділі програми діяльність методичного відділу: “Фактори успіху: реєстр цікавих справ”.
     Були представлені: акція “Школа - у юнацтві, бібліотека - на все життя”; свято російської мови і культури в межах реалізації Федеральної цільової програми “Російська мова”; Дні екологічної безпеки в бібліотеках району, антитютюнова бібліотечна акція “Кинь курити й ... читай!”; конкурс для співробітників ЦБС “Бібліотечне літо”; свято, присвячене ювілею “Бібліотечної сторінки” у місцевій газеті: “ 10 років, що здивували всіх!” і багато іншого.
Панкова В. Делайте скромно ваше дело и ждите воздушных шаров //Библиополе. – 2006. - №7.– С.43.
 
 
 
 
 
     Сьогодні на заміну ветеранам приходить нове покоління бібліотекарів. Проте тільки завдяки диференційовано розробленій системі безперервної освіти з урахуванням власної траєкторії навчання кожного спеціаліста бібліотеки можуть бути підготовлені професіонали, що відповідають сучасним вимогам.
     Третій рік на базі Андроповської ЦБС (Ставропольський край, Росія) діє клуб “Імперія бібліотечної молоді”. Створюючи клуб, ініціатори переслідували наступну мету - сприяти послідовному зростанню особистості молодого бібліотекаря від етапу до етапу, ґрунтуючись на розширенні кругозору і ерудиції, формуючи вміння ефективної комунікації і роботи в команді, навичок пошуку нестандартних способів вирішення проблеми.
     Кожне засідання Клубу наповнене конкретним змістом, головним критерієм якого є актуальність, ефективність з метою досягнення високого професійного рівня бібліотечного обслуговування. Форма засідань різноманітна - проводяться як лекції, так і тренінги, методичні уроки, ділові ігри, практикуми, де молоді фахівці вдосконалюють свою майстерність.
     Зустрічі-засідання, проведені клубом, дозволили налагодити постійний обмін інформацією між бібліотеками району. Беручи участь у підготовці і проведенні занять, виступаючи з доповідями, члени клубу не тільки сприяють обміну професійною інформацією, але й у значній мірі підвищують рівень своєї професійної підготовки, одержуючи і розвиваючи такі додаткові навички, як написання доповідей, публічні виступи, організація масових заходів.
     Необхідно відзначити, що молоді фахівці мають можливість підвищувати свій професійний рівень при особистій участі у великих бібліотечних заходах районного масштабу, таких як: майстер-клас “Реабілітаційні програми і методика роботи з інвалідами”, конкурс знавців історії Великої Вітчизняної війни “Перегортаючи сторінки військової пори”, щорічного районного конкурсу “Кращий читач року” і ін.
     З появою нових форм і методів бібліотечної практики виникла необхідність у залученні до роботи фахівців небібліотечної професії. У зв’язку із цим для них буде організований “Бібліотечний лікнеп”. При написанні професійних статей у молодих бібліотекарів виникають труднощі, для цього в роботі клубу запланований майстер-клас “Проба пера”, що проведе редактор районної газети.
Уразко Н.В. Клуб как поддержка творчества и профессионализма молодых //Молодые в библиотечном деле. - 2006. - № 2/3. - С. 187-190.
 
 
 
 
 
     В Централізованій системі дитячих бібліотек (м.Чебоксари, Росія) розроблена комплексна багаторівнева програма підвищення кваліфікації. Вона побудована на принципах безперервності, послідовності форм навчання, диференціації відповідно до базової освіти співробітників, їх професійного навантаженням, приналежністю до структурних підрозділів ЦБС. Програма передбачає не тільки поглиблення професіоналізму бібліотекарів, але й підвищення рівня культури, поширення загального кругозору. Серед форм і методів:
- стажування;
- семінари бібліотечних фахівців - навчальні, проблемні, практикуми;
- “творча майстерня” професійних досягнень;
- “круглі столи”, у тому числі “заочні”;
- конкурси професійної майстерності;
- ділові ігри (ситуаційні ігри);
- інтенсивні тренінги;
- лекції фахівців;
- відвідування бібліотечних заходів республіканського і російського масштабу (відрядження);
- індивідуальні і групові консультації;
- психологічне і інтелектуальне тестування;
- взаємовідвідування бібліотек;
- наставництво.
     “Творча майстерня” - своєрідна “лабораторія”, де співробітники дитячих бібліотек діляться своїми професійними відкриттями. Крім лаконічних, але змістовних усних виступів (кожному надається п’ять хвилин), експонуються бібліотечні матеріали: посібники, списки, сценарії і т.п., які становлять зміст виставки “Прийшов. Побачив. Застосував”. Тематика професійного діалогу, що проводиться один раз на рік, різноманітна: “Молоді в бібліотечній справі”, “Нові інформаційні технології”, “PR-діяльність”.
     На заочних “круглих столах” бібліотекарям пропонується письмово висловити свою точку зору з різних питань розвитку бібліотек, професії дитячого бібліотекаря. В 2001 році спільно склали колективний портрет бібліотекаря. В 2002 році міркували на тему “Періодичні видання для дітей очами професіоналів”. В 2005 - ділилися своїми уявами про професійну культуру. Для багатьох бібліотекарів це можливість вільно висловитися, задуматися, посперечатися.
     Конкурси професійної майстерності мають на меті стимулювати професійне зростання співробітників, розбудити в них азарт до творчості. Для молодих бібліотекарів, що будують свою кар’єру, це спосіб перевірити свої сили, заявити про себе. Крім того, у процесі підготовки згуртовуються колективи, а це немаловажно. Щорічно організуються конкурси професійної майстерності.
     Відбулися конкурси:
- “Бібліотека року” і “Кращий за професією”;
- масових заходів,
- літературних годин,
- сценаріїв,
- на кращу роботу з фондом;
- краєзнавчих каталогів,
- бібліотечних уроків;
- бібліографічних посібників малих форм;
- оглядів і книжкових виставок.
     Методичним відділом була підготовлена програма “Бібліотечна школа”
- курс лекцій по основам бібліотечної діяльності. Серед цілей і завдань даного курсу:
- надати уявлення про дитячу бібліотеку, професію дитячого бібліотекаря, сучасні тенденції бібліотечного обслуговування, застосування нових інформаційних технологій;
- підготувати до професійного спілкування із читачами, з колегами, виробити практичні навички ведення інформаційного і довідково-бібліографічного обслуговування, ведення облікових документів;
- прищепити любов до дітей, до професії.
     Серед тем курсу: професійна етика, форми масової роботи з дітьми, психологічні особливості дітей різного віку, організація і ведення довідково-бібліографічного апарата й ін.
     Навчальна програма побудована у такий спосіб: теоретична частина, практичне заняття (практикум, тренінг, ситуативна гра, показовий захід). На закінчення - огляд літератури для вивчення, домашнє завдання.
Голанцева Я.В. Система непрерывного образования библиотечных работников //Новая библиотека. – 2006. - №7. – С.22-24.
 
 
 
 
 
     У сучасну парадигму діяльності історичних служб органічно вписується здійснення оптимального інформаційного сервісу, орієнтованого на підвищення рівня інформування бібліотечних фахівців: надання інформації (у тому числі, яка випереджує) на основі систематичного відстеження відомостей про новації, що вводяться у практику; про плановані нововведення; про документальний потік нових видань, а також тих, що готуються до випуску; про трансформації професійної діяльності; навчання, пошуку, оцінці і використанню релевантної інформації із самих актуальних пріоритетних напрямків діяльності. Найважливішим компонентом інформаційного сервісу вважають інформаційно-рекламний методичний комплекс (ІРМК) “Бібліо-інформ-панорама”. Його основні складові:
- Планшет “Наша візитна картка” містить ознайомлювальну інформацію, основні виробничі характеристики: кількість бібліотек, обсяг фонду, у тому числі, на електронних носіях, обсяг електронного каталогу і ЕБД, число читачів, відвідувань, книговидач, рекламних акцій, кількість комп’ютерів, реєстр інформаційних послуг, умови доступу до інтернет-інформації, кількість клубів за інтересах, штат. Рекламний текст: Наші бібліотеки - це центри інформації та культури. Вони - гостинне місце для читання і дозвілля, “гарантія волі вибору книг”.
- Інформ-карти “Бібліоновації” (інформація про інновації) з наступними параметрами: опис інновації; джерело інформації; область застосування; рекомендації із застосування; очікуваний результат; результат впровадження.
- Дос’є “Програмне проектування і керівництво проектами” для навчання бібліотекарів цільовому програмному плануванню, надання сприяння в здійсненні програм за різними аспектами діяльності (як засіб формування проектної культури) з позиціями: назва; мети, завдання, ідеї; основні заходи; джерела фінансування; інвестор; спонсори; форми участі в реалізації; кінцеві результати; виконавці; рекомендації з розробки.
- Інформаційно-рекламний банер “Як зробити рекламу цікавою?” представляє поради і рекомендації з ефективної реклами, кольорові фотоматеріали кращих зразків рекламної продукції, оформлення інтер’єрів бібліотек, книжкових виставок.
- Щоквартальні інформ-релізи “Ваш діловий кейс”: інформація про нові видання, корисні публікації, у тому числі з Інтернет-сайтів, нововведення, гранти, презентації, конференції, семінари, друковану продукцію методичної служби. Рекламний заклик: “Якщо ви хочете мати високий рейтинг у читачів, скористайтеся новою інформацією!”
- Прайс-листи “Авторитетна думка” знайомлять із думками відомих бібліотекознавців, письменників, філософів про бібліотеку, книгу, інформацію з розгорнутими анотаціями, резюме найбільш актуальних розглянутих ними проблем, а також їхні висловлювання, афоризми, цитати.
- Шорти-аркуші “Ділове читання бібліотекаря” надають фахівцями можливість одержувати інформацію про нові книги авторів, що користуються заслуженим авторитетом у професійному середовищі.
- Рекламні проспекти “Книги - ювіляри року” з інформацією про ювілейні дати в історії книговидання, про історію створення унікальних шедеврів класичної літератури, про видавничу історію і долі чудових здобутків, з відгука відомих літераторів і критиків, діячів культури і науки про них; списками літератури для бібліотекарів, повнотекстовими додатками найбільш значимих джерел, фотоматеріалами (портрети авторів, обкладинки книг, ілюстрації до них відомих художників).
- Інформаційно-бібліографічні досьє “Престижні літературні премії”, що інформують про літературні премії, їх лауреатів, відгуки критиків, рецензії на книги-лауреати з аналітичними анотаціями, повнотекстовими додатками окремих матеріалів.
- СD-огляди “Новини електронної книги”, що пропонують інформацію про електронні книги, журнали і аудиокниги.
- Автоматизована довідкова система “Довідкове бюро бібліотекаря” - діалогове вікно, оперативно обновлюване, адекватне сучасним актуальним проблемам професійної діяльності.
- Web-сайт “Служба підтримки професійного статусу” забезпечує функцію пошуку інформації про засоби, прийоми, форми, акції підтримки професійного статусу бібліотечного фахівця.
- Система інформаційного забезпечення бібліотечних фахівців, що включає комплекс усних форм оперативного методичного інформування з:
- організації професійного читання бібліотечних фахівців: бібліоінформбюро “Ділове читання бібліотекаря”; цикл “Читаємо бібліотечну класику”; дайджести “По сторінках журналу “Бібліотечна справа”, “Нові професійні видання для Вас”; година нестандартних ідей “Ідеї для відновлення виставочної роботи”, “Як залучити молодих до читання”; Дні фахівця для бібліотекарів “Освітні ініціативи бібліотек”, “Формування і підтримка інтересу до читання”;
- формування і удосконалювання кола читання, поглиблення читацької культури бібліотекаря - цикл “Бесіди з бібліотекарем про літературу”, що розкриває теми: “Представляємо лауреатів премії “Національний бестселер”, “У дзеркалі думки - сучасна жіноча проза”, “Представляємо бестселери закордонних романістів”; тренінг-практикум “Сучасна література: імена, книги, премії”; інтелект-релізи “Доля Росії в російській класиці”, “Голоси Срібного століття”, “Читаємо класику сьогодні”; цикл “Книжкове знайомство”, що представляє книги сучасних авторів.
- ознайомлення із кращим досвідом бібліотечної практики і перспективни-ми інноваційними проектами методом практичного показу і демонстрації кращих зразків: бібліолоції “У нас у бібліотеці”, Молодіжні Бібліотечні Асамблеї, конкурсна програма “Три століття бібліотечної професії”, стендова презентація “Бібліо-Успіх року”, “Виставка в бібліотеці: від проекту до презентації”.
     Інформаційний простір методичної служби забезпечує інформаційну підтримку бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної компетентності та інформаційної культури.
Головко С.И. Информационное пространство методических служб //Новая библиотека. - 2006. - № 6. - С. 24-27.
 

Календар подій

    1 2 34
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930