Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Популяризація видань в бібліотеці

Меню розділу

Популяризація видань в бібліотеці

     Краєзнавча робота – один з пріоритетніших напрямків діяльності бібліотек. Знайомство з краєзнавчою літературою – це не тільки залучення до славетних сторінок історії рідного краю, а й спосіб виховання користувачів. Популяризація цих видань пробуджує у них почуття патріотизму та допомагає в формуванні естетичних смаків, - вважають працівники Нікопольської міської ЦБС Дніпропетровської області.
     Комплексна постійно діюча виставка - обов’язковий компонент краєзнавчого куточка. Важливою рисою її є мобільність експозиції, її тематичне оновлення. До таких, наприклад, належить виставка-подорож “Експедиція допитливих”, прес-панорама “Нікопольщина: горизонти поступу”, виставка-вікторина “Пробатьківський край запитаю у книги”, краєзнавча екскурсія дозволяє розбудувати широку панораму сучасного та минулого рідного краю. На тематичних виставках, що носять загальний характер, бібліотекарі виділяють полицю для краєзнавчих матеріалів. Наприклад: “Нікопольські горизонти” на виставці “На землі, на рідній”.
У наочній пропаганді краєзнавчих документів в бібліотеках Нікополя знаходять застосування і такі виставкові форми: виставка-реклама, виставка-диспут, виставка-роздум.
     Комплексний характер самого поняття “краєзнавство” спонукає наші бібліотеки і в популяризації літератури про край надавати перевагу комплексним формам.
     До них належать і ті, що давно прижилися в бібліотеках: уроки народознавства “Цілує сонце рушники”, “Ланцюжок зимових свят”; уроки пам’яті “День пам’яті та надії”, “Щоб сина не оплакувала мати, щоб світ наш в мирі вічно молодів”; краєзнавчі години “Є щось святе в словах “Мій рідний край...”, фольклорні години “Як жили наші предки” та інші; і ті, що їх бібліотеки тільки запроваджують: гра-експедиція “Де козак, там і слава”, літературознавчірозвідки “Музи творчого натхнення (поети рідного краю)”.
     В популяризації краєзнавчої роботи бібліотек умовно можна виділити три основних тематичних комплекси краєзнавства:
- природознавче, екологічне,
- історичне,
- літературно-мистецьке.
    Краєзнавча робота в сьогоднішній бібліотеці нерозривно переплетена з екологічним вихованням читачів. Наше місто знаходиться в зоні екологічної небезпеки, тому всі структурні підрозділи Нікопольської ЦМБС приділяють велику увагу цій темі.  Про це свідчать матеріали, що збираються в папки-досьє “Екологія на Нікопольщині”, “Екологічний стан регіону”, “ Червона книга Нікопольщини”, та проводяться численні масові заходи, такі як година екологічних роздумів “Доля рідної природи - у моїх руках”, інформбюро для небайдужих “Екологічні дзвони сьогодення” та краєзнавчий вечір “Екологічний набат Нікополя”, оформлені краєзнавчі екологічні книжкові виставки “Душа болить і воскресає”, “Прислухайтесь до голосу природи”.
     Історична тема спонукає бібліотечних працівників широко застосовувати прийоми “мандрівок у часі”. Це і історико-краєзнавчі вікторини: “День визволення Нікополя”; “Богдан Хмельницький і Нікопольщина”; “Шевченко на Нікопольщині” та багато інших. Також бібліотекарі не залишають поза увагою і трагічні сторінки історії краю. До їх роковин приурочують бібліотечні уроки пам’яті: “То пам’ять стає при свічі”, “Вони цю повагу тернистим життям заслужили”; книжкові виставки: “В полях поэзии не кончилась война”, “Шляхом болю та Перемоги”, “Крізь війни, згарища і кров несли ви світові любов”; уроки-реквієми: “Вінок безсмертя”, “І пам’ятає врятований світ”. А місцеві побутові звичаї, народні традиції знаходять відображення у народознавчих вечорах“ Українські вечорниці”, “Калейдоскоп чудесних ремесел” та інших.
 
(Стовба О.В. Краєзнавча робота бібліотек Нікопольської ЦБС //Бібліотечна Дніпропетровщина. – Вип. 5. – Д., 2006. – С.86-89)
 
 
 
 
 
 
     З метою інформування користувачів про нову вітчизняну та зарубіжну літературу з питань економіки, техніки, екології, бухгалтерського обліку та аудиту та ін., що і передбачено угодами, працівники відділу обслуговування Рівненської державної обласної бібліотеки (Україна) систематично проводять різноманітні заходи. Новими комплексними формами є тематичні уроки та “Уроки знань”, що проводяться безпосередньо в стінах бібліотеки для студентів та викладачів вузів Рівненського державного аграрного коледжу, Рівненського технікуму технологій та дизайну НУВГП, Рівненською філією Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України та ін. Тематика таких заходів безпосередньо пов’язана з навчальними планами. В їх програмі екскурсія по бібліотеці, перегляд нової літератури за темою заходу, бібліографічний огляд та лекція викладача.
     Заслуговують на увагу такі проведені заходи, як от: “Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності”, “Пізнання економічного процесу та його трансформацій”, “Структурні елементи ринкової господарської системи”, “Правове забезпечення підприємницької діяльності”, “Розвиток підприємництва в Україні”.
     Відділ став центром ділових зустрічей. Щоквартально провідні фахівці міста, науковці, юристи, підприємці, економісти збираються у бібліотечній вітальні, де в невимушеній обстановці обговорюють актуальні питання, перспективи розвитку автомобільного транспорту, приватизації, бізнесу. На такі зустрічі, як правило, запрошуються майбутні спеціалісти - студенти вузів.
     Обговорення питань часто переростає в дискусії практиків та студентів. Обов’язковою під час заходів є інформація про ресурси бібліотеки або мережі Інтернет.
     Цікавими та змістовними для викладачів і студентів Рівненського інституту слов’янознавства Київського Слов’янського Університету, Рівненської філії Європейського університету, Рівненського державного гуманітарного університету були ділові зустрічі на теми: “Будівництво ... крок в майбутнє”, “Бізнес: проблеми формування і перспективи розвитку”, “Особливості фінансово-економічної діяльності в умовах ринкової економіки”, “Дзвони пам’яті...”, присвячена річниці Чорнобильської трагедії, “Нові завдання та проблеми сучасного обліку” та ін.
     Активізувалось обслуговування “ділових людей” міста. Започатковано проведення презентацій фірм, їх послуг та продукції. Як правило, після проведення таких заходів спостерігається збільшення звернень читачів до бібліотеки за літературою для навчання і виробництва, здійснення наукових розвідок.
     Розширились і зміцніли давні зв’язки відділу з обласним центром зайнятості. Бібліотекарі беруть участь у проведенні днів спеціаліста та днів інформації “Я починаю свій бізнес”, “Підприємництво та підприємницька діяльність” та ін. На таких заходах виступають фахівці, оформлюються книжкові виставки, організовуються огляди, перегляди літератури та часописів.
     Протягом 3-х місяців у читальній залі відділу експонувалася виставка матеріалів Центру зайнятості, з якою мали можливість ознайомитися користувачі бібліотеки. На експозиції були представлені довідкові та інформаційно-аналітичні матеріали: інформаційні папки з детальним описом професій; папки, що інформують про послуги Центру зайнятості, знайомлять з технікою пошуку роботи, з підприємницькою діяльністю та самозайнятістю, навчальною мережею Рівненщини та України. З книг, брошур, журналів, буклетів, листівок відвідувачі отримали консультації, поради, інструкції щодо працевлаштування та можливостей отримання нових професій. Здобутки та результати перекваліфікації людей в Рівненській області продемонструвала виставка кваліфікаційних виробів слухачів навчального центру служби зайнятості. Відвідувачі виставки стали постійними читачами бібліотеки, черпаючи інформацію для здобуття другої освіти або підвищення кваліфікації. При цьому бібліотека діє на основі єдності цілей та інтересів користувачів та своїх співробітників, що забезпечує узгодженість у ділових контактах.
(Литвиненко Н.М. Нові напрямки роботи з читачами //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. – Рівне, 2006. – С.73-75)
 
 
 
 
 
 
 
     Бібліотека як соціальний інститут може й повинна здійснювати інформаційну протидію тероризму, формувати цивільну позицію суспільства стосовно цього всесвітнього зла й вносити свій внесок у профілактику тероризму. Із цією метою у всіх бібліотеках МУК ЦБС Сормовського району Нижнього Новгорода (Росія) пройшла декада “Тероризм - погроза людству”.
     У період декади бібліотекарі постаралися максимально представити своїм читачам весь фонд бібліотечних документів за даною тематикою.
     На виставочних експозиціях були розкриті різні аспекти цього соціально-політичного явища: історія терору, економіка міжнародного тероризму, види тероризму, міжнародна терористична мережа й лідери екстремістських рухів. Про різноплановості виставочних експозицій, про всебічне охоплення обговорюваної проблеми говорять назви й форми книжкових виставок. От тільки деякі з них:
- виставка-застереження “Ігри зі свастикою”;
- виставка-міркування “Кавказький вузол сучасної Росії”;
- виставка-хроніка “Літопис російського терору”;
- виставка-доказ “Іслам і терор”;
- виставка-огляд “Терор колись і тепер”;
- виставка бібліографічного посібника “Система страху”;
- виставка-огляд “Обвинувачується тероризм”;
- виставка однієї події “Жертви терору - діти” (Хроніка бесланської трагедії);
- виставка-подання “Вірус із людською особою”;
- прес-дайджест “Терор без розкладу”.
     Крім того, у бібліотеках пройшли заходи спільно з фахівцями із правозахисних структур. Так, наприклад, пройшла година інформації “Тероризм: співвідношення політики й моралі”. У ході заходу бібліотекарі познайомили слухачів з історією виникнення й розвитку тероризму, з перетворенням його в сучасному світі із просто політичного інструмента досягнення вузько групових цілей у різновид міжнародного бізнесу, з одного боку, і, з іншого боку - у фактор маніпуляцій спецслужб для досягнення регіонального і глобального впливу наддержав; провели огляди книжкових виставок за даною темою та представили тематичну картотеку “Тероризм - джерела й реалії”.
     З більш підготовленою аудиторією бібліотекарі провели політичний диспут “Терористи: хто вони - герої або вбивці?”, під час якого учасники намагалися розібратися, що ж рухає людьми в їхньому намірі помститися державним лідерам, політикам або суспільству шляхом терористичних і екстремістських акцій, у чому причина формування терористичного світогляду в молодих людей? На закінчення учасники диспуту заповнили анкету “Терор. Твоя цивільна позиція”.
     Самим масштабним заходом, що запам’ятовується, у рамках декади можна вважати День бібліографічного посібника “Політичний тероризм і екстремізм: історія й сучасність”.
     Програма Дня була дуже насичена й містила в собі презентацію самого покажчика, інформоогляд “Що таке тероризм?”, презентацію нових книг за темою декади та екскурсію по книжковій виставці “Система страху”.
     Для читачів більш старшого віку провели коментований відеосеанс “Лубянка: історія політичного терору”!.
     До декади в кожній бібліотеці для всіх категорій читачів були розроблені й видрукувані інформаційні пам’ятки, у яких вміщені рекомендації як діяти в екстремальних ситуаціях:
- “Школа виживання”,
- “Пам’ятайте: ваша мета - залишитися в живих”,
- “Як поводитися під час теракту”,
- “Увага, терор! Не піддавайся паніці”,
- “Попереджений? Значить озброєний!”.
     Визначити ступінь інформаційної поінформованості наших читачів за темою декади і їхню патріотичну позицію допоміг аналіз результатів анкетування “Пам’ятайте про тероризм”, аналітичного анкетування “Тероризм. Твоя цивільна позиція”, опитування “Тероризм: це що?”.
     Аналіз результатів анкетування показав, що наших читачів хвилюють порушені проблеми, і що сучасне суспільство має потребу в додатковій інформації з даної теми.
(Малышева Е.В. Терроризм – угроза человечеству //Новая библиотека. – 2007. - №4. – С.7-9).
 
 
 
 
 
     Читацькі об’єднання в бібліотеках завжди були і залишаються сьогодні однією з цікавих та актуальних форм їхньої діяльності.
     Одним з найбільш поширених читацьких об’єднань у бібліотеках є клуби за інтересами. Клуб – добровільне об’єднання групи людей на підставі єдиної мети, завдання, інтересів. Це і місце спілкування, і місце, де можна поглибити знання в тій чи іншій галузі науки, культури, діяльності людини.
     Саме таке читацьке об’єднання було засноване у 1995 році на базі Зеленодольської міської бібліотеки Апостолівського району Дніпропетровської області.
     Клуб за інтересами “З джерел рідного краю” працює за краєзнавчим та народознавчим напрямками. Все, що стосується звичаїв, повір’їв, прикмет українського народу, родинної обрядовості, народних та релігійних свят, народних промислів, рослинного світу ріднокраю, господарської діяльності українського народу, національного одягу українців, знаходить відображення в діяльності читацького об’єднання.
     Клуб працює на підставі Статуту та Програми. Девізом клубу є поетичні рядки відомого українського поета Максима Рильського: “Наша дума, наша пісня не загине у віках!”
      За десять років існування об’єднання в його роботі брали участь 270 молодих осіб. Його членами були учні старших класів середніх шкіл міста, Зеленодольського професійного ліцею, Апостолівського районного ліцею-інтернату, студентство. Всі вони мали змогу відповісти на такі запитання: хто ми? Звідки ми? Де наше коріння?
     Провідними напрямками діяльності об’єднання є все, що стосується Придніпровського регіону, а також м.Зеленодольська - одного з наймолодших міст України.
     Засідання клубу відбуваються в середньому один раз на квартал. Форми роботи об’єднання переважно традиційно-бібліотечні. Але Рада клубу намагається вносити в його діяльність елементи інноваційного характеру. Засідання клубу “З джерел рідного краю” відбуваються у формі фольклорно-етнографічних вечорів, етнографічних усних журналів, годин поезії (присвячених поетам рідного краю), круглих столів, етнографічних ерудит-лото, вікторин.
     Велику допомогу в роботі об’єднання надають користувачі Зеленодольської міської бібліотеки, які не є членами клубу. Так, в 2005 році для проведення етнографічного вечора ..Петриківські розписи і вишні... Різнобарвні, любі, гарні, пишні...”, мешканці міста надали вироби петриківськихмайстрів: тарілі, скриньки, вази. Таким чином учасники засідання мали змогу безпосередньо ознайомитися з творчістю петриківців. А до етнографічного вечора .,Рушник в обрядах та звичаях українського народу” була оформлена виставка “Рушники - лебеді білокрилі”, на якій демонструвалися рушники, вишиті нашими землячками 40-50 років тому, які стали родинними оберегами і були люб’язно надані користувачами для проведення заходу. Під час проведення засідання клубу “Покрівонько. Покрівонько, покрий мою головоньку!” демонструвалася ікона Покрови Пресвятої Богородиці, яку надала для проведення заходу парафіянка Петропавлівського Храму м.Зеленодольська. Дуже цікаво проходило засідання читацького об’єднання, присвячене історії виникнення, становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні “Вирує ярмарок, клекоче”. Учасники заходу продемонстрували театралізоване дійство, присвячене ярмарку. Були тут і продавці овочів та фруктів, були і цигани.
     В 2005, ювілейному для клубу “З джерел рідного краю” році, відбулися такі засідання: етнографічний вечір “..Імена, прізвища, прізвиська та псевдоніми українців”, усний журнал, назвою якого стали поетичні рядки Павла Тичини “Їм од природи стільки було дано”, присвячений видатним жінкам України - княгині Ользі, Насті Лісовській, більш відомій як Роксолана, та легендарній Марусі Чурай. До Дня українського козацтва відбулося засідання у формі етнографічного ерудит-лото “Історії коштовнеє намисто”.
     В рамках діяльності читацького об’єднання в приміщенні читального залу бібліотеки діє цикл виставок “Місяцелік”.
(Романюк С.І. Читацькі об’єднання в бібліотеці: спілкуємось разом //Бібліотечна Дніпропетров-щина. – Вип. 5. – Д., 2006. – С.93-94).
 

 

Календар подій

    1 2 34
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930