Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Методичне забезпечення бібліотечної справи

        Забезпечення безперервності професійної освіти протягом всього трудового шляху, поповнення культурного багажу працівників, забезпечення інформаційної та правової діяльності сільських бібліотек, підвищення їх соціального статусу – ці завдання стоять перед інформаційно-методичним відділом.
        Глазівська районна ЦБС Удмуртії (Росія) проводить навчання бібліотекарів за програмою "Ступені майстерності".
        Бібліотекарі не просто знайомляться з новими формами й методами, але й вчаться самостійно аналізувати становище, знаходити оптимальні рішення.
        Для рішення складних проблем, коли не може бути однозначної відповіді, можна краще підходить кейс-метод. Це техніка навчання, що використовує опис реальних економічних ситуацій. Учасники тренінгу одержують можливість розібратися в суті проблеми й актуалізувати знання, необхідні для вирішення поставленого завдання.
        Від традиційних форм навчання заняття в межах "бібліотечного ліцею" відрізняються мінімальною кількістю теорії, акцент робиться на практику й відпрацьовування конкретних навичок. Навчання проводиться за кількома напрямками: "Бібліопрофі", "Школа читацького смаку", "Комунікативні навички", "Бібліостажування".
        Для занять в "Бібліопрофі" групу з 22 бібліотекарів розділили на чотири підгрупи. Теми семінарів - "Інформаційна функція бібліотек", "Імідж сучасної бібліотеки", "Зберігання книжкових фондів", "Уроки казкотерапії". Учасникам пропонувалися практичні вправи, ігри. Саме так можна забезпечити максимальне включення людини в навчальний процес, задіяти всі особисті й професійні відмінності.
        Програма "Комунікативні навички" знайомить із конкретними техніками для підвищення ефективності спілкування. При цьому наголошується на вмінні налагодити контакт не тільки із читачами, але й з керівниками місцевого рівня. На заняттях розглядалися такі теми, як "Лідерство й уміння вести дискусію", "Техніка активного слухання", "Публічний виступ", "Бар'єри комунікації" і ін.
        "Бібліостажування" присвячені використанню електронних технологій у бібліотечній практиці. Сільські колеги вивчали основи комп'ютерної грамотності, офісні програми, способи пошуку матеріалів в Інтернеті.
З урахуванням ролі бібліотекаря в духовному відродженні суспільства все більша увага приділяється морально-естетичному вихованню кадрів. "Школа читацького смаку" ставить своєю метою ознайомлення з новинками в галузілітератури: творами сучасних письменників.
        Багато бібліотекарів самостійно ведуть рубрику в місцевій газеті "Представляю письменника", де розповідають про улюблених прозаїків, поетів, знову відкритих для себе імен, знайомлять читачів з лауреатами літературних премій.
        Сучасна концепція діяльності "публічки" формулюється як "бібліотека - центр громадського життя" або "центр місцевого співтовариства". Практичні заняття "Фандрайзинг у бібліотеці", "Паблік рілейшнз і бібліотека", "Як написати соціально значущий проект" були присвячені питанням взаємодії бібліотек із громадськими організаціями.
        Проведені два круглих столи: "Взаємодія органів місцевого самоврядування та бібліотек" і "Соціальне партнерство: влада, суспільство, бібліотеки". Учасники обох зборів прийшли до висновку, що сучасна бібліотека виступає як "сполучна ланка" між владою й населенням. Її завдання - популяризувати саму ідею місцевого самоврядування, розширювати знання населення про цей інститут, підтримувати акції місцевої влади. Через центри ділової інформації, що діють у всіх сільських філіях, жителі дізнаються про рішення й постанови владних структур. У свою чергу, бібліотеки вивчають, узагальнюють суспільну думку.
        Для того щоб залишатися затребуваним, потрібно вміти представляти свою роботу у вигідному світлі. Саме цій темі були присвячені семінари: "Інформаційна культура бібліотекаря", "Культура обслуговування читачів", "Самопрезентація". На заняттях цих семінарів проводилися тренінги, ділові ігри, у процесі яких розглядалися різні ситуації в спілкуванні із читачами.
        Навчання за програмою "Ступені майстерності" допомагає бібліотекарям знайти й затвердити своє місце в єдиному бібліотечному просторі, дозволяє виявити приховані можливості, розвиває логічне мислення. У свою чергу, це позитивно позначається на якості обслуговування читачів і підвищує авторитет бібліотеки в місцевому співтоваристві.

Шудегова, В. Ступени к мастерству /Валентина Шудегова //Библиополе. – 2008. - №6. – С.32-33.

 

        Творчому підходу до поєднання традицій та новацій у бібліотечній справі, забезпеченню регулярного поновлення професійних та загальних знань, обміну досвідом сприяє така гнучка та мобільна освітня форма як проведення майстер-класів.
       Майстер-класи організуються Оренбурзькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Н.К.Крупської (Росія) у межах пересувного навчального центру на базі центральних районних бібліотек. Для участі запрошуються бібліотечні фахівці муніципальних бібліотек області, керівники районів, учителі шкіл, соціальні працівники, представники громадськості й ЗМІ.
        Тематика майстер-класів різноманітна: "PR-діяльність бібліотек", "Інноваційні форми й методи інформаційної й просвітницької діяльності бібліотек з екологічної освіти населення" і ін.
        Указом Президента Росії 2008 рік оголошений Роком родини. Вибір теми майстер-класу "Бібліотека й родина: ресурси взаємодії" обумовлений необхідністю активізувати спільну роботу бібліотеки, школи, родини, громадськості по залученню до читання дітей і дорослого населення й спрямований на відродження авторитету, традицій сімейного виховання в російському суспільстві.
        Цілями проведення майстер-класу стали узагальнення й поширення досвіду роботи бібліотек, об'єднання зусиль бібліотечних практиків області в організації змістовного дозвілля родини й відродженні традицій сімейного читання на основі єдиної концепції.
         Обмін думками під час проведення майстер-класу окреслив проблеми в діяльності бібліотек з організації дозвілля й сімейного читання: недолік літератури для спільного читання батьків і дітей, особливо підлітків; жанрова одноманітність видань для дітей і юнацтва (фентезі, дитячий детектив, комікс, які сприяють створенню примітивного культурного простору); відсутність у батьків уявлення про значимість сімейного читання для особистісного зростання дитини; функціональне відношення до книги; відсутність союзу родини, школи й бібліотеки у питаннях читання.
         Учасники майстер-класу дійшли одностайної думки: загальними цілями роботи бібліотеки з родиною повинні стати створення комфортного середовища спілкування, інформаційне забезпечення родини, духовне взаємозбагачення батьків і дітей. Завершив роботу майстер-класу бенефіс родини де полюбляють читання, "Разом весело читати!"
        Плідну творчу роботу бібліотекарів області з родиною в організації читання, наданню допомоги батькам у педагогічній самоосвіті поряд з майстер-класом допоможуть здійснити семінарські заняття для сільських бібліотекарів.
        Проведення майстер-класу семінарських занять, на думку бібліотечних фахівців, дозволять вибудувати систему роботи бібліотек з організації змістовного дозвілля родини, сприятимуть відродженню, подальшому розвитку й виведенню на новий рівень традицій сімейного читання як культурних взаємин між батьками й дітьми.

Скробот, И. Мастер-класс как форма профессионального образования /Ирина Скробот //Библиотека. – 2008. - №1. – С.26-27.

 

        Для підвищення кваліфікації фахівців у відділі бібліотечного розвитку Томської ОУНБ імені О.С.Пушкіна (Росія) створюються виїзні навчальні курси на актуальну на сьогоднішній день тематику. Їхній зміст повинен відповідати трьом головним критеріям - новизні, актуальності й практичній спрямованості. Тобто необхідні мобільні курси, здатні за короткий часовий проміжок дати можливість слухачам познайомитися із предметом курсу, його основними положеннями, а також усвідомити можливість застосування отриманої інформації у своїй діяльності.
        З 2007 року у відділі бібліотечного розвитку розробляється новий курс "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування". Він розрахований на фахівців - слухачів курсів підвищення кваліфікації, а його мета - усвідомлення значущості інноваційної діяльності бібліотек у контексті концепції "Стійкий розвиток суспільства", оволодіння основами бібліотечної інноватики, засобами практичної реалізації нововведень, стимулювання активності колег.
         Тематика курсу визначена завданнями поліпшення якості обслуговування користувачів, а також діяльності й розвитку самих бібліотек.
         Тематика розділів:
• Теоретичні основи професійної інноватики.
• Змістовні інновації в установах.
• Управління інноваціями.
• Змістовні інновації в практиці обслуговування читачів Томської області.
        За курсом"Виставкова діяльність бібліотек" - це тренінги: "Моделювання виставкової діяльності бібліотек", практичне заняття "Робота зі створення моделі виставки разом з іншим партнером з соціокультурної діяльності",для навчання гра "Спільний проект". У курсі "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування" - "Тренінг за Норбековим" і т.д.
         Щоб підтримувати увагу слухачів, під час лекції робляться відступи, застосовуються діалогові розминання, використовується гумор, зберігається деяка інтрига подачі матеріалу. Так, за курсом "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування" застосовується прийом - "Інноваційний експрес". 
        По закінченні першої теми курсу аудиторія бере участь в ""тренінгу-розминанні за Норбековим". Слухачам групи пропонується ситуація для обговорення й загальної оцінки. Роль тренера при цьому - допомогти групі знайти правильне рішення.
        Виїзні курси повинні відповідати вимогам:
- ясність у викладі суті теми;
- чіткі формулювання;
- керівництво до дії.
        Підготовка курсів у межах виїзних семінарів, необхідність мобільного, швидкісного навчання вимагають від його творців не просто певних навичок викладання, але й використання активних способів подачі матеріалу, а також виступу в ролі тренера, здатного в стислий строк націлити персонал на вирішення нових завдань, на стимулювання їхньої ділової активності.

Таращенко, А. Мобильно – значит быстро, инновационно и актуально /Александра Таращенко //Библиополе. – 2008. - №1. – С.35-37.


        Для того, щоб швидко та повно відповідати на запитання читачів, бібліотекарі повинні вміти користуватися усіма доступними інформаційними ресурсами.
        Відомо, що сучасному користувачеві бібліотеки необхідно одержувати готову інформацію швидко, найчастіше вже в переробленій формі; його запити вже не обмежуються традиційними джерелами інформації. Розвиток інформаційних і мережних технологій, нарощування комп'ютерного парку бібліотеки, зростання кількості інформаційних ресурсів і попиту на електронні видання створюють необхідність формування навченого штату співробітників, перегляду ставлення до процесу обслуговування користувачів бібліотек.
        Завданням бібліотеки є максимально можливе задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. Для забезпечення якісного обслуговування користувачів необхідно підвищувати рівень інформаційної культури бібліотекаря.
        У зв'язку з новими вимогами до професійного рівня фахівців перед МУК ЦБС м. Братська (Росія) встали наступні завдання:
• навчити комп'ютерної грамотності співробітників бібліотек;
• нарощувати методичний потенціал, необхідний для формування інформаційної культури (випуск буклетів з інформаційної культури; видання пам'яток; створення слайдів-презентацій інформаційного характеру);
• сформувати навички роботи в мережі Інтернет, правових системах "Консультант Плюс", "Гарант";
• впроваджувати нові інформаційні технології.
        Для вирішення цих завдань була розроблена програма "Інформаційна культура". Очікувалося, що вона допоможе привести рівень професійної підготовки у відповідність із сучасними вимогами й, в остаточному підсумку, підвищити якість бібліотечних послуг населенню м. Братська.
        У межах програми "Інформаційна культура" протягом трьох років, проводилася робота за декількома напрямками:
1. Навчання комп'ютерної грамотності:
• основи роботи на ПК;
• групове навчання роботі за довідково-правовими програмами "Консультант Плюс", "Гарант";
• індивідуальне навчання роботі із програмами Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.
2. Випуск наочних навчальних посібників: буклетів, листівок, інформаційних аркушів, слайдів-презентацій.
Рівень знань працівників бібліотеки виявлявся за допомогою тестування, за результатами якого були сформовані навчальні групи кількох рівнів (для співробітників, які раніше не працювали з комп'ютером, й тих, хто вже має певні навички). Після додаткового корегування розроблених тематичних планів почалося навчання.
        У межах програми "Інформаційна культура" були видані наочні посібники: буклети, листівки, інформаційні аркуші ("Дистанційне навчання", "Головні правила роботи за комп'ютером", "Професійні періодичні видання", "Бібліотеки Росії", "Галузеві сайти", "Електронні адреси ЦБС м. Іркутська" і ін.), слайд презентації ("Інформаційна культура", "Відеосамовчитель: Word, Excel, Інтернет, Електронна пошта", "Навчальні заклади м. Братська").
         Результати програми у наявності. Зараз більшість заходів, проведених у ЦБС, супроводжуються слайдовими презентаціями. Працівники бібліотек стали більше впевненими користувачами, а заходи - більш яскравими, барвистими й пізнавальними. До нас стали звертатися викладачі шкіл, дитячих садків із проханням проводити якнайбільше масових заходів зі слайдовими презентаціями.

Ципун, Е. Г. Садимся за парты: программа"Информационная культура" для сотрудников библиотеки Елена Гавриловна Ципун // Библиотечное дело. - 2008. - N11. - С. 40-41.

 

 

        Бібліотечна професія в ХХІ ст. передбачає оволодіння комп'ютерною грамотністю.
        Саме тому з 2006 року у центральній бібліотеці м. Новокузнецька Кемерівської області (Росія) розроблений та впроваджений внутрішньоситемний проект "Стратегія та тактика формування інформаційної культури в ЦБС", що передбачає віднести роботу з формування інформаційної культури (ІК) працівників бібліотеки та її користувачів до числа основних напрямків роботи ЦБС.
        Очолює та координує роботу структурних підрозділів ЦБС з формування ІК Інформаційна довідкова служба (ІДС).
        Головний обов'язок ІДС - це підвищення інформаційно-комп'ютерної кваліфікації працівників бібліотеки. Для активізації роботи з формування інформаційної грамотності працівників ЦБС створений Центр навчання інформаційнної культури для працівників ЦБС "КЛАС".
        Завдання Центру "КЛАС" передбачають:
1) організацію спеціальної підготовки кадрів ЦБС, здатних на професійній основі вести заняття за курсом "Основи інформаційної культури особистості" з різними категоріями тих, кого навчають;
2) налагодження інформаційної освіти працівників, що гарантує реальний доступ до інформаційних ресурсів і культурних цінностей, зосереджених у бібліотеках, інформаційних центрах, архівах, музеях світу;
3) підвищення рівня ІК і бібліографічної кваліфікації працівників з урахуванням специфіки посадових обов'язків, які вони безпосередньо виконують у структурних підрозділах бібліотеки;
4) зростання кваліфікації кадрів для володіння технологією формування інформаційної культури користувачів бібліотеки.
        Реалізація перерахованих завдань базується на виконанні ряду основних функцій:
1) Формування інформаційної культури працівників бібліотеки:
• розробка концептуальних напрямків розвитку роботи з підвищення ІК, складання методичних посібників, рекомендацій і дайджестів на дану тему;
• організація навчання бібліотекарів (у тому числі й нових) пошуку в електронному каталозі, електронних базах даних, у карткових каталогах, основам пошуку в довідкових виданнях і бібліографічних посібниках;
• надання методичної й консультативної допомоги в проведенні різних форм роботи з формування ІК особистості.
2) Координація й кооперація роботи з бібліотеками інших систем і відомств.
3) Організація обліку роботи з формування ІК особистості, складання перспективних і поточних планів роботи, текстових і статистичних звітів по ЦБС.
4) Вивчення й впровадження в практику роботи ЦБС інноваційних методів і форм роботи з формування ІК особистості.
5) Участь у системі підвищення професійної кваліфікації співробітників ЦБС.
6) Надання консультаційної й методичної допомоги в організації роботи з формування ІК особистості для бібліотекарів ЦБС.
        До напрямків роботи Центру "КЛАС" входять:
1) навчання працівників ЦБС користуванню традиційним довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки (каталогами й картотеками, довідковими видання, бібліографічними посібниками);
2) навчання працівників ЦБС технології пошуку в електронних енциклопедіях, базах даних ІДС, електронній бібліотеці ЦБС;
3) навчання працівників ЦБС особливостям бібліографічного запису, бібліографічного опису, оформлення наукової праці;
4) навчання працівників ЦБС методиці проведення інформаційно-бібліотечних уроків;
5) проведення метр-класів і майстер-класів з формування ІК особистості;
6) створення навчальних курсів і презентацій з"Основ інформаційної культури користувача";
7) організація навчання працівників ЦБС інтернет-технологіям і використанню інтернет-ресурсів.
        Центр "КЛАС" спеціалізується на наданні бібліотечним працівникам різної кваліфікації цілісних послуг з навчання інформаційної грамотності; надає підтримку молодим бібліотечним працівникам у практичній інформаційно-бібліографічній підготовці. За минулі два роки в межах Центру пройшли чотири навчальні курси за спеціальними програмами, в основу яких покладено модульний навчальний курс, що складається з п'яти частин, створених за принципом цільового призначення:

 

ПРОГРАМА МОДУЛЬНОГО КУРСУ З НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕНТРІ "КЛАС"

Модуль 1. Спецкурс "Основи інформаційної культури"
1.1. Введення. Предмет, мета й завдання спецкурсу "Основи інформаційної культури". Місце спецкурсу в системі підготовки бібліотекаря.
1.2. Інформаційна культура: поняття, основні напрямки.
1.3. Методика проведення занять зінформаційної культури.
Модуль 2. Інформаційні ресурси суспільства
2.1. Бібліотеки, архіви й органи інформації як системи організації інформаційних ресурсів суспільства. Система бібліотек Росії, їх роль у духовному розвитку суспільства. Сучасний інформаційний і бібліотечний сервіс. МБА та ЕДД (електронна доставка документів).
2.2. Організація роботи бібліотеки (ЦМБ імені М.В.Гоголя): фонди, структура й інформаційна специфіка структурних підрозділів, правила користування. Екскурсія по бібліотеці (порядок проведення).
Модуль 3. Бібліотека як інформаційно-пошукова система
3.1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.
3.2. Інформаційний пошук.
3.3. Пошук по електронному каталогу.
3.4. Технології інформаційного пошуку в Інтернеті. Електронна пошта.
Модуль 4. Порядок оформлення списків літератури до наукових праць (реферати, курсові роботи, дипломні проекти)
4.1. Правила бібліографічного опису документів.
4.2. Оформлення бібліографічних посилань і списків літератури.
Модуль 5. Психологія бібліотечного спілкування
5.1. Побудова ефективних міжособистісних відносин у колективі бібліотеки.
5.2. Психологічні й вікові особливості юнацтва. Особливості роботи з дітьми-підлітками.
        Цикл лекцій у Центрі "КЛАС" розрахований на сім днів, навчання ведеться з використанням мультимедійних технологій: лекції обов'язково підтримуються показом презентацій, використанням Інтернет; по кожній темі проводяться практичні заняття.
        Щоб підтримувати професійні знання на сучасному рівні й стимулювати інтерес до інновацій, Інформаційна довідкова служба в межах Центра "КЛАС" організує для працівників бібліотеки також проблемні семінари, що сприяють підвищенню рівня кваліфікації фахівців в області ІК. За минулий період для співробітників ЦБС проведено чотири семінари на теми: "Навчання інформаційної грамотності в електронному столітті: досвід роботи", "Формування інформаційної культури в період активної трудової діяльності в бібліотеці", "Формування інформаційної грамотності користувачів - одне з найважливіших умов якісної роботи бібліотеки", "Інформаційна грамотність і середовище електронного навчання".
        При бібліотеці "Кузнецька" (філія № 4) для проведення практичних занять Центра "КЛАС" створене спеціалізоване відділення - "Практик", на базі якого в 2006 р. проведений майстер-клас "Формування інформаційної культури особистості на початку XXI століття", а також було заплановане проведення на початку 2008 р. метр-класу, що навчає комплексному використанню нових технологій у довідково-інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотеки.
        Заняття Центра відвідують і співробітники бібліотек інших систем і відомств. По закінченні курсу слухачі одержують сертифікати про підвищення кваліфікації.

Протопопова, Е. Первоклассный персонал можно самим воспитать /Елена Протопопова //Библиотека. – 2008. - №6. – С.22-25.
 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12 13 14 15 161718
19 20 2122232425
262728293031 
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день