Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Методичне забезпечення бібліотечної справи

        Забезпечення безперервності професійної освіти протягом всього трудового шляху, поповнення культурного багажу працівників, забезпечення інформаційної та правової діяльності сільських бібліотек, підвищення їх соціального статусу – ці завдання стоять перед інформаційно-методичним відділом.
        Глазівська районна ЦБС Удмуртії (Росія) проводить навчання бібліотекарів за програмою "Ступені майстерності".
        Бібліотекарі не просто знайомляться з новими формами й методами, але й вчаться самостійно аналізувати становище, знаходити оптимальні рішення.
        Для рішення складних проблем, коли не може бути однозначної відповіді, можна краще підходить кейс-метод. Це техніка навчання, що використовує опис реальних економічних ситуацій. Учасники тренінгу одержують можливість розібратися в суті проблеми й актуалізувати знання, необхідні для вирішення поставленого завдання.
        Від традиційних форм навчання заняття в межах "бібліотечного ліцею" відрізняються мінімальною кількістю теорії, акцент робиться на практику й відпрацьовування конкретних навичок. Навчання проводиться за кількома напрямками: "Бібліопрофі", "Школа читацького смаку", "Комунікативні навички", "Бібліостажування".
        Для занять в "Бібліопрофі" групу з 22 бібліотекарів розділили на чотири підгрупи. Теми семінарів - "Інформаційна функція бібліотек", "Імідж сучасної бібліотеки", "Зберігання книжкових фондів", "Уроки казкотерапії". Учасникам пропонувалися практичні вправи, ігри. Саме так можна забезпечити максимальне включення людини в навчальний процес, задіяти всі особисті й професійні відмінності.
        Програма "Комунікативні навички" знайомить із конкретними техніками для підвищення ефективності спілкування. При цьому наголошується на вмінні налагодити контакт не тільки із читачами, але й з керівниками місцевого рівня. На заняттях розглядалися такі теми, як "Лідерство й уміння вести дискусію", "Техніка активного слухання", "Публічний виступ", "Бар'єри комунікації" і ін.
        "Бібліостажування" присвячені використанню електронних технологій у бібліотечній практиці. Сільські колеги вивчали основи комп'ютерної грамотності, офісні програми, способи пошуку матеріалів в Інтернеті.
З урахуванням ролі бібліотекаря в духовному відродженні суспільства все більша увага приділяється морально-естетичному вихованню кадрів. "Школа читацького смаку" ставить своєю метою ознайомлення з новинками в галузілітератури: творами сучасних письменників.
        Багато бібліотекарів самостійно ведуть рубрику в місцевій газеті "Представляю письменника", де розповідають про улюблених прозаїків, поетів, знову відкритих для себе імен, знайомлять читачів з лауреатами літературних премій.
        Сучасна концепція діяльності "публічки" формулюється як "бібліотека - центр громадського життя" або "центр місцевого співтовариства". Практичні заняття "Фандрайзинг у бібліотеці", "Паблік рілейшнз і бібліотека", "Як написати соціально значущий проект" були присвячені питанням взаємодії бібліотек із громадськими організаціями.
        Проведені два круглих столи: "Взаємодія органів місцевого самоврядування та бібліотек" і "Соціальне партнерство: влада, суспільство, бібліотеки". Учасники обох зборів прийшли до висновку, що сучасна бібліотека виступає як "сполучна ланка" між владою й населенням. Її завдання - популяризувати саму ідею місцевого самоврядування, розширювати знання населення про цей інститут, підтримувати акції місцевої влади. Через центри ділової інформації, що діють у всіх сільських філіях, жителі дізнаються про рішення й постанови владних структур. У свою чергу, бібліотеки вивчають, узагальнюють суспільну думку.
        Для того щоб залишатися затребуваним, потрібно вміти представляти свою роботу у вигідному світлі. Саме цій темі були присвячені семінари: "Інформаційна культура бібліотекаря", "Культура обслуговування читачів", "Самопрезентація". На заняттях цих семінарів проводилися тренінги, ділові ігри, у процесі яких розглядалися різні ситуації в спілкуванні із читачами.
        Навчання за програмою "Ступені майстерності" допомагає бібліотекарям знайти й затвердити своє місце в єдиному бібліотечному просторі, дозволяє виявити приховані можливості, розвиває логічне мислення. У свою чергу, це позитивно позначається на якості обслуговування читачів і підвищує авторитет бібліотеки в місцевому співтоваристві.

Шудегова, В. Ступени к мастерству /Валентина Шудегова //Библиополе. – 2008. - №6. – С.32-33.

 

        Творчому підходу до поєднання традицій та новацій у бібліотечній справі, забезпеченню регулярного поновлення професійних та загальних знань, обміну досвідом сприяє така гнучка та мобільна освітня форма як проведення майстер-класів.
       Майстер-класи організуються Оренбурзькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Н.К.Крупської (Росія) у межах пересувного навчального центру на базі центральних районних бібліотек. Для участі запрошуються бібліотечні фахівці муніципальних бібліотек області, керівники районів, учителі шкіл, соціальні працівники, представники громадськості й ЗМІ.
        Тематика майстер-класів різноманітна: "PR-діяльність бібліотек", "Інноваційні форми й методи інформаційної й просвітницької діяльності бібліотек з екологічної освіти населення" і ін.
        Указом Президента Росії 2008 рік оголошений Роком родини. Вибір теми майстер-класу "Бібліотека й родина: ресурси взаємодії" обумовлений необхідністю активізувати спільну роботу бібліотеки, школи, родини, громадськості по залученню до читання дітей і дорослого населення й спрямований на відродження авторитету, традицій сімейного виховання в російському суспільстві.
        Цілями проведення майстер-класу стали узагальнення й поширення досвіду роботи бібліотек, об'єднання зусиль бібліотечних практиків області в організації змістовного дозвілля родини й відродженні традицій сімейного читання на основі єдиної концепції.
         Обмін думками під час проведення майстер-класу окреслив проблеми в діяльності бібліотек з організації дозвілля й сімейного читання: недолік літератури для спільного читання батьків і дітей, особливо підлітків; жанрова одноманітність видань для дітей і юнацтва (фентезі, дитячий детектив, комікс, які сприяють створенню примітивного культурного простору); відсутність у батьків уявлення про значимість сімейного читання для особистісного зростання дитини; функціональне відношення до книги; відсутність союзу родини, школи й бібліотеки у питаннях читання.
         Учасники майстер-класу дійшли одностайної думки: загальними цілями роботи бібліотеки з родиною повинні стати створення комфортного середовища спілкування, інформаційне забезпечення родини, духовне взаємозбагачення батьків і дітей. Завершив роботу майстер-класу бенефіс родини де полюбляють читання, "Разом весело читати!"
        Плідну творчу роботу бібліотекарів області з родиною в організації читання, наданню допомоги батькам у педагогічній самоосвіті поряд з майстер-класом допоможуть здійснити семінарські заняття для сільських бібліотекарів.
        Проведення майстер-класу семінарських занять, на думку бібліотечних фахівців, дозволять вибудувати систему роботи бібліотек з організації змістовного дозвілля родини, сприятимуть відродженню, подальшому розвитку й виведенню на новий рівень традицій сімейного читання як культурних взаємин між батьками й дітьми.

Скробот, И. Мастер-класс как форма профессионального образования /Ирина Скробот //Библиотека. – 2008. - №1. – С.26-27.

 

        Для підвищення кваліфікації фахівців у відділі бібліотечного розвитку Томської ОУНБ імені О.С.Пушкіна (Росія) створюються виїзні навчальні курси на актуальну на сьогоднішній день тематику. Їхній зміст повинен відповідати трьом головним критеріям - новизні, актуальності й практичній спрямованості. Тобто необхідні мобільні курси, здатні за короткий часовий проміжок дати можливість слухачам познайомитися із предметом курсу, його основними положеннями, а також усвідомити можливість застосування отриманої інформації у своїй діяльності.
        З 2007 року у відділі бібліотечного розвитку розробляється новий курс "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування". Він розрахований на фахівців - слухачів курсів підвищення кваліфікації, а його мета - усвідомлення значущості інноваційної діяльності бібліотек у контексті концепції "Стійкий розвиток суспільства", оволодіння основами бібліотечної інноватики, засобами практичної реалізації нововведень, стимулювання активності колег.
         Тематика курсу визначена завданнями поліпшення якості обслуговування користувачів, а також діяльності й розвитку самих бібліотек.
         Тематика розділів:
• Теоретичні основи професійної інноватики.
• Змістовні інновації в установах.
• Управління інноваціями.
• Змістовні інновації в практиці обслуговування читачів Томської області.
        За курсом"Виставкова діяльність бібліотек" - це тренінги: "Моделювання виставкової діяльності бібліотек", практичне заняття "Робота зі створення моделі виставки разом з іншим партнером з соціокультурної діяльності",для навчання гра "Спільний проект". У курсі "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування" - "Тренінг за Норбековим" і т.д.
         Щоб підтримувати увагу слухачів, під час лекції робляться відступи, застосовуються діалогові розминання, використовується гумор, зберігається деяка інтрига подачі матеріалу. Так, за курсом "Інноваційні форми бібліотечного обслуговування" застосовується прийом - "Інноваційний експрес". 
        По закінченні першої теми курсу аудиторія бере участь в ""тренінгу-розминанні за Норбековим". Слухачам групи пропонується ситуація для обговорення й загальної оцінки. Роль тренера при цьому - допомогти групі знайти правильне рішення.
        Виїзні курси повинні відповідати вимогам:
- ясність у викладі суті теми;
- чіткі формулювання;
- керівництво до дії.
        Підготовка курсів у межах виїзних семінарів, необхідність мобільного, швидкісного навчання вимагають від його творців не просто певних навичок викладання, але й використання активних способів подачі матеріалу, а також виступу в ролі тренера, здатного в стислий строк націлити персонал на вирішення нових завдань, на стимулювання їхньої ділової активності.

Таращенко, А. Мобильно – значит быстро, инновационно и актуально /Александра Таращенко //Библиополе. – 2008. - №1. – С.35-37.


        Для того, щоб швидко та повно відповідати на запитання читачів, бібліотекарі повинні вміти користуватися усіма доступними інформаційними ресурсами.
        Відомо, що сучасному користувачеві бібліотеки необхідно одержувати готову інформацію швидко, найчастіше вже в переробленій формі; його запити вже не обмежуються традиційними джерелами інформації. Розвиток інформаційних і мережних технологій, нарощування комп'ютерного парку бібліотеки, зростання кількості інформаційних ресурсів і попиту на електронні видання створюють необхідність формування навченого штату співробітників, перегляду ставлення до процесу обслуговування користувачів бібліотек.
        Завданням бібліотеки є максимально можливе задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. Для забезпечення якісного обслуговування користувачів необхідно підвищувати рівень інформаційної культури бібліотекаря.
        У зв'язку з новими вимогами до професійного рівня фахівців перед МУК ЦБС м. Братська (Росія) встали наступні завдання:
• навчити комп'ютерної грамотності співробітників бібліотек;
• нарощувати методичний потенціал, необхідний для формування інформаційної культури (випуск буклетів з інформаційної культури; видання пам'яток; створення слайдів-презентацій інформаційного характеру);
• сформувати навички роботи в мережі Інтернет, правових системах "Консультант Плюс", "Гарант";
• впроваджувати нові інформаційні технології.
        Для вирішення цих завдань була розроблена програма "Інформаційна культура". Очікувалося, що вона допоможе привести рівень професійної підготовки у відповідність із сучасними вимогами й, в остаточному підсумку, підвищити якість бібліотечних послуг населенню м. Братська.
        У межах програми "Інформаційна культура" протягом трьох років, проводилася робота за декількома напрямками:
1. Навчання комп'ютерної грамотності:
• основи роботи на ПК;
• групове навчання роботі за довідково-правовими програмами "Консультант Плюс", "Гарант";
• індивідуальне навчання роботі із програмами Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.
2. Випуск наочних навчальних посібників: буклетів, листівок, інформаційних аркушів, слайдів-презентацій.
Рівень знань працівників бібліотеки виявлявся за допомогою тестування, за результатами якого були сформовані навчальні групи кількох рівнів (для співробітників, які раніше не працювали з комп'ютером, й тих, хто вже має певні навички). Після додаткового корегування розроблених тематичних планів почалося навчання.
        У межах програми "Інформаційна культура" були видані наочні посібники: буклети, листівки, інформаційні аркуші ("Дистанційне навчання", "Головні правила роботи за комп'ютером", "Професійні періодичні видання", "Бібліотеки Росії", "Галузеві сайти", "Електронні адреси ЦБС м. Іркутська" і ін.), слайд презентації ("Інформаційна культура", "Відеосамовчитель: Word, Excel, Інтернет, Електронна пошта", "Навчальні заклади м. Братська").
         Результати програми у наявності. Зараз більшість заходів, проведених у ЦБС, супроводжуються слайдовими презентаціями. Працівники бібліотек стали більше впевненими користувачами, а заходи - більш яскравими, барвистими й пізнавальними. До нас стали звертатися викладачі шкіл, дитячих садків із проханням проводити якнайбільше масових заходів зі слайдовими презентаціями.

Ципун, Е. Г. Садимся за парты: программа"Информационная культура" для сотрудников библиотеки Елена Гавриловна Ципун // Библиотечное дело. - 2008. - N11. - С. 40-41.

 

 

        Бібліотечна професія в ХХІ ст. передбачає оволодіння комп'ютерною грамотністю.
        Саме тому з 2006 року у центральній бібліотеці м. Новокузнецька Кемерівської області (Росія) розроблений та впроваджений внутрішньоситемний проект "Стратегія та тактика формування інформаційної культури в ЦБС", що передбачає віднести роботу з формування інформаційної культури (ІК) працівників бібліотеки та її користувачів до числа основних напрямків роботи ЦБС.
        Очолює та координує роботу структурних підрозділів ЦБС з формування ІК Інформаційна довідкова служба (ІДС).
        Головний обов'язок ІДС - це підвищення інформаційно-комп'ютерної кваліфікації працівників бібліотеки. Для активізації роботи з формування інформаційної грамотності працівників ЦБС створений Центр навчання інформаційнної культури для працівників ЦБС "КЛАС".
        Завдання Центру "КЛАС" передбачають:
1) організацію спеціальної підготовки кадрів ЦБС, здатних на професійній основі вести заняття за курсом "Основи інформаційної культури особистості" з різними категоріями тих, кого навчають;
2) налагодження інформаційної освіти працівників, що гарантує реальний доступ до інформаційних ресурсів і культурних цінностей, зосереджених у бібліотеках, інформаційних центрах, архівах, музеях світу;
3) підвищення рівня ІК і бібліографічної кваліфікації працівників з урахуванням специфіки посадових обов'язків, які вони безпосередньо виконують у структурних підрозділах бібліотеки;
4) зростання кваліфікації кадрів для володіння технологією формування інформаційної культури користувачів бібліотеки.
        Реалізація перерахованих завдань базується на виконанні ряду основних функцій:
1) Формування інформаційної культури працівників бібліотеки:
• розробка концептуальних напрямків розвитку роботи з підвищення ІК, складання методичних посібників, рекомендацій і дайджестів на дану тему;
• організація навчання бібліотекарів (у тому числі й нових) пошуку в електронному каталозі, електронних базах даних, у карткових каталогах, основам пошуку в довідкових виданнях і бібліографічних посібниках;
• надання методичної й консультативної допомоги в проведенні різних форм роботи з формування ІК особистості.
2) Координація й кооперація роботи з бібліотеками інших систем і відомств.
3) Організація обліку роботи з формування ІК особистості, складання перспективних і поточних планів роботи, текстових і статистичних звітів по ЦБС.
4) Вивчення й впровадження в практику роботи ЦБС інноваційних методів і форм роботи з формування ІК особистості.
5) Участь у системі підвищення професійної кваліфікації співробітників ЦБС.
6) Надання консультаційної й методичної допомоги в організації роботи з формування ІК особистості для бібліотекарів ЦБС.
        До напрямків роботи Центру "КЛАС" входять:
1) навчання працівників ЦБС користуванню традиційним довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки (каталогами й картотеками, довідковими видання, бібліографічними посібниками);
2) навчання працівників ЦБС технології пошуку в електронних енциклопедіях, базах даних ІДС, електронній бібліотеці ЦБС;
3) навчання працівників ЦБС особливостям бібліографічного запису, бібліографічного опису, оформлення наукової праці;
4) навчання працівників ЦБС методиці проведення інформаційно-бібліотечних уроків;
5) проведення метр-класів і майстер-класів з формування ІК особистості;
6) створення навчальних курсів і презентацій з"Основ інформаційної культури користувача";
7) організація навчання працівників ЦБС інтернет-технологіям і використанню інтернет-ресурсів.
        Центр "КЛАС" спеціалізується на наданні бібліотечним працівникам різної кваліфікації цілісних послуг з навчання інформаційної грамотності; надає підтримку молодим бібліотечним працівникам у практичній інформаційно-бібліографічній підготовці. За минулі два роки в межах Центру пройшли чотири навчальні курси за спеціальними програмами, в основу яких покладено модульний навчальний курс, що складається з п'яти частин, створених за принципом цільового призначення:

 

ПРОГРАМА МОДУЛЬНОГО КУРСУ З НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕНТРІ "КЛАС"

Модуль 1. Спецкурс "Основи інформаційної культури"
1.1. Введення. Предмет, мета й завдання спецкурсу "Основи інформаційної культури". Місце спецкурсу в системі підготовки бібліотекаря.
1.2. Інформаційна культура: поняття, основні напрямки.
1.3. Методика проведення занять зінформаційної культури.
Модуль 2. Інформаційні ресурси суспільства
2.1. Бібліотеки, архіви й органи інформації як системи організації інформаційних ресурсів суспільства. Система бібліотек Росії, їх роль у духовному розвитку суспільства. Сучасний інформаційний і бібліотечний сервіс. МБА та ЕДД (електронна доставка документів).
2.2. Організація роботи бібліотеки (ЦМБ імені М.В.Гоголя): фонди, структура й інформаційна специфіка структурних підрозділів, правила користування. Екскурсія по бібліотеці (порядок проведення).
Модуль 3. Бібліотека як інформаційно-пошукова система
3.1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.
3.2. Інформаційний пошук.
3.3. Пошук по електронному каталогу.
3.4. Технології інформаційного пошуку в Інтернеті. Електронна пошта.
Модуль 4. Порядок оформлення списків літератури до наукових праць (реферати, курсові роботи, дипломні проекти)
4.1. Правила бібліографічного опису документів.
4.2. Оформлення бібліографічних посилань і списків літератури.
Модуль 5. Психологія бібліотечного спілкування
5.1. Побудова ефективних міжособистісних відносин у колективі бібліотеки.
5.2. Психологічні й вікові особливості юнацтва. Особливості роботи з дітьми-підлітками.
        Цикл лекцій у Центрі "КЛАС" розрахований на сім днів, навчання ведеться з використанням мультимедійних технологій: лекції обов'язково підтримуються показом презентацій, використанням Інтернет; по кожній темі проводяться практичні заняття.
        Щоб підтримувати професійні знання на сучасному рівні й стимулювати інтерес до інновацій, Інформаційна довідкова служба в межах Центра "КЛАС" організує для працівників бібліотеки також проблемні семінари, що сприяють підвищенню рівня кваліфікації фахівців в області ІК. За минулий період для співробітників ЦБС проведено чотири семінари на теми: "Навчання інформаційної грамотності в електронному столітті: досвід роботи", "Формування інформаційної культури в період активної трудової діяльності в бібліотеці", "Формування інформаційної грамотності користувачів - одне з найважливіших умов якісної роботи бібліотеки", "Інформаційна грамотність і середовище електронного навчання".
        При бібліотеці "Кузнецька" (філія № 4) для проведення практичних занять Центра "КЛАС" створене спеціалізоване відділення - "Практик", на базі якого в 2006 р. проведений майстер-клас "Формування інформаційної культури особистості на початку XXI століття", а також було заплановане проведення на початку 2008 р. метр-класу, що навчає комплексному використанню нових технологій у довідково-інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотеки.
        Заняття Центра відвідують і співробітники бібліотек інших систем і відомств. По закінченні курсу слухачі одержують сертифікати про підвищення кваліфікації.

Протопопова, Е. Первоклассный персонал можно самим воспитать /Елена Протопопова //Библиотека. – 2008. - №6. – С.22-25.
 

Календар подій

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930